«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

30.8.16

ΔΕΗ προς οφειλέτες: Αν δεν έρθετε για διακανονισμό, η ευθύνη είναι δική σας

Σκληρή προειδοποίηση απευθύνει η ΔΕΗ σε όσους οφειλέτες δεν προβαίνουν σε διακανονισμό, τονίζοντας με νόημα ότι πλέον... η ευθύνη είναι δική τους. 
Ταυτόχρονα, ενημερώνει για την πορεία των διακανονισμών των οφειλών προς αυτή

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η επιχείρηση, 350.000 πελάτες έχουν διακανονίσει συνολικές οφειλές της τάξης του ενός δισ. ευρώ. Προς το παρόν, οι διακανονισμοί φαίνονται να τηρούνται σε ποσοστό άνω του 90%.
Σε αυτή τη βάση η επιχείρηση εκτιμά ότι η πορεία των διακανονισμών εξελίσσεται ικανοποιητικά, ενώ προβλέπει ότι η παρεχόμενη έκπτωση 15% θα ενισχύσει αυτή τη θετική πορεία.
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, βάσει στοιχείων προκύπτει ότι «οι πελάτες με τις μικρότερες οφειλές αποφεύγουν να διακανονίσουν την οφειλή τους βασιζόμενοι ίσως στην κοινωνική ευαισθησία της Επιχείρησης».
Ενδιαφέρον έχει  η αναφορά ότι ένας μεγάλος αριθμός όσων οφείλουν άνω των 1000 ευρώ «αποφεύγουν συστηματικά να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους». Μάλιστα, η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι «η αντίληψη αυτή είναι το υπόβαθρο της μη τακτοποίησης των οφειλών παρά τη διευκόλυνση των 36 δόσεων, τις οποίες «θυμούνται» όταν γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης». Τονίζει ακόμα ότι « σ’ ένα μεγάλο μέρος αυτών έχει γίνει παρέμβαση στο μετρητή, και μάλιστα περισσότερες από μία φορά».
Για μια ακόμα φορά, η ΔΕΗ προειδοποιεί ότι οι οφειλές αυτές «αποτελούν στόχο πρώτης προτεραιότητας για τη ΔΕΗ», και καλεί όλους τους πελάτες της να σπεύσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 36 δόσεων.
Τέλος, η ΔΕΗ παρέχει κάποιες απαραίτητες διευκρινήσεις για τους λογαριασμούς:
1. Οι διακανονισμοί των οφειλών προς τη ΔΕΗ με τη ρύθμιση των 36 δόσεων εξελίσσονται ικανοποιητικά. Ήδη περίπου 350.000 πελάτες έχουν διακανονίσει συνολικές οφειλές της τάξης του ενός (1) δισ. ευρώ.
Πολύ ικανοποιητική είναι η τήρηση των διακανονισμών, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 90%. Εκτιμάται ότι το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι την 30/9, λήξη ισχύος των 36 δόσεων, οι διακανονισμοί θα αυξηθούν σημαντικά, καθώς η έκπτωση 15% – ανταμοιβή της συνέπειας θα έχει πλέον αποδοθεί στο μεγαλύτερο μέρος των πελατών-δικαιούχων γεγονός που αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά.
2. Oι πελάτες, κατανεμημένοι σε κατηγορίες ανάλογα με το ύψος των οφειλών τους, έχουν διακανονίσει τις οφειλές ως εξής:
· Κάτω των 500 ευρώ: 5 %
· Μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ: 21 %
· Μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ: 36 %
· Άνω των 3.000 ευρώ: 32 % του συνόλου της κατηγορίας.
Παρατηρούμε ότι:
- Οι πελάτες με τις μικρότερες οφειλές αποφεύγουν να διακανονίσουν την οφειλή τους βασιζόμενοι ίσως στην κοινωνική ευαισθησία της Επιχείρησης. Ωστόσο, αυτό αποβαίνει σε βάρος τους, καθώς χάνουν την έκπτωση του 15%, ενώ με κάποιο μικρό μηνιαίο ποσό (10-30 ευρώ) θα ήταν συνεπείς και θα επωφελούνταν από την έκπτωση.
Η κατηγορία αυτή των πελατών είναι η πολυπληθέστερη.
· Κάτω από 500 ευρώ δεν έχουν διακανονίσει 1.230.000 πελάτες, με σύνολο οφειλής 146 εκ. ευρώ.
· Μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ δεν έχουν διακανονίσει 298.000 πελάτες, με σύνολο οφειλής 153 εκ. ευρώ.
- Οι πελάτες με τις μεσαίου ύψους οφειλές, δηλ. μεταξύ 1.000 και 3.000 ευρώ έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους σε μεγαλύτερο ποσοστό, 36%.
Στην κατηγορία αυτή οι πελάτες που δεν έχουν διακανονίσει την οφειλή τους ανέρχονται σε 216.000 με συνολική οφειλή 278 εκ. ευρώ.
- Οι πελάτες με τις μεγαλύτερες οφειλές, πλέον των 3.000 ευρώ, έχουν διακανονίσει τις οφειλές τους σε ποσοστό 32%.
Στην κατηγορία αυτή οι πελάτες που δεν έχουν διακανονίσει την οφειλή τους ανέρχονται σε 89.000 με συνολική οφειλή 509 εκ. ευρώ.
Ενας μεγάλος αριθμός πελατών των δύο τελευταίων κατηγοριών αποφεύγουν συστηματικά να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους.
Η αντίληψη αυτή είναι το υπόβαθρο της μη τακτοποίησης των οφειλών παρά τη διευκόλυνση των 36 δόσεων, τις οποίες «θυμούνται» όταν γίνει διακοπή της ηλεκτροδότησης. Σ’ ένα μεγάλο μέρος αυτών έχει γίνει παρέμβαση στο μετρητή, και μάλιστα περισσότερες από μία φορά.
Είναι αυτονόητο ότι οι οφειλές αυτών των κατηγοριών, και ιδιαίτερα οι τελευταίες, αποτελούν στόχο πρώτης προτεραιότητας για τη ΔΕΗ, χωρίς βέβαια να αμελούνται και οι υπόλοιπες.
3. Καλούνται όλοι οι πελάτες μας να σπεύσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 36 δόσεων. Η ευθύνη είναι δική τους. Όσο μειώνεται η ασυνέπεια τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες θα έχει η ΔΕΗ για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου