«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

23.9.16

Τοπική Αυτοδιοίκηση - Αντικαθιστούν τη λαϊκή βούληση, με το διορισμένο γραμματέα..

Θέλουν ...επιτροπεία στους δημάρχους

Έχουν καταλάβει οι δήμαρχοι  τι προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών για τους δήμους; 

Η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι...προωθείται...σχέδιο που περιλαμβάνει ρυθμίσεις που ουσιαστικά καταργούν το θεσμό του Δημάρχου, μέσα από την αφαίρεση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που σήμερα έχουν οι Δήμαρχοι και τα μονομελή όργανα της Αυτοδιοίκησης και παραδίδουν τη  Διοίκηση των Δήμων όχι στους αιρετούς εκπροσώπους τους, αλλά σε μια δημοσιοϋπαλληλική γραφειοκρατία που δεν διαθέτει καμία λαϊκή νομιμοποίηση. Ουσιαστικά αντικαθιστούν τη λαϊκή βούληση, με το διορισμένο γραμματέα..
Αποκαλύφθηκε ότι κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίαςτου Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και με τη παρουσία του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Γ. Μπαλάφα συζητήθηκε η τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης,προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με τη πρόταση που κατατέθηκε «συνιστώνται θέσεις Διοικητικών καιΑναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας οι οποίοι τίθενταιε πικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών του Δήμου, των οποίων και προΐστανται. 
Χαρακτηριστικά η πρόταση αναφέρει ότι «αναλαμβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρμογή της πολιτικής του αρμόδιου για διορισμό οργάνου».
Στην ουσία, αν θεσμοθετηθεί μια τέτοια πρόταση, αφαιρείται η δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των γενικών γραμματέων και επιβάλλονται Διοικητικοί Γραμματείς και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου