«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

30.9.16

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΛ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Στις 28-9-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη του μαθητικού συμβουλίου του Γενικού Λυκείου Κυπαρισσίας.   

Έγινε γενική συνέλευση στον προαύλιο χώρο  του σχολείου και ομιλίες των υποψηφίων από μικροφώνου.


Ψήφισαν: 203      Έγκυρα:199    Άκυρα: 2      Λευκά: 2  

Μετά την καταμέτρηση εκλέχτηκαν:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Γκόγκας Λουκιανός, Ντόιλ Κόνορ, Σεκλός Σωτήριος, Παναγόπουλος Γεώργιος,Λαλιώτη Κανέλλα, Μπάκα Αλεξάνδρα-Μαρία, Αριδάς Παναγιώτης, Ψιλοδημητρακόπουλος Νικόλαος, Αντωνοπούλου Βαλσαμίνα
Αποστόλου Αίας-Βασίλειος, Βασίλειου Ευστάθιος, Κλεφτάκης Θεοφάνης, Μπακούρος Χαράλαμπος, Μπακόπουλος Περικλής, Αθανασόπουλος Γεώργιος

Σήμερα, 30-9-2016, συνεδρίασε το μαθητικό συμβούλιο που εκλέχτηκε για τη συγκρότησή του σε σώμα.
Μετά από φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του εκλέχτηκαν:

Πρόεδρος:Γκόγκας Λουκιανός,   Αντιπρόεδρος:  Σεκλός Σωτήριος,   Γραμματέας: Παναγόπουλος Γεώργιος

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου