9.9.16

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Υποδοχή αιτήσεων Πληγέντων απο την Θεομηνία

Το Τμήμα  Πολιτικής Προστασίας της  Π.Ε. Μεσσηνίας, δέχεται αιτήσεις για   αυτοψία  σε  πληγείσες  επιχειρήσεις  (εμπορεύματα, μηχανολογικό εξοπλισμό), από την πλημμύρα της 7ης Σεπτεμβρίου 2016.
             Επιπλέον το εν λόγω Τμήμα παραλαμβάνει αιτήσεις που  αφορούν  κτίρια (επιχειρήσεις, οικίες, στάβλους), καθώς και αιτήσεις που αφορούν  υπόγεια που πλημμύρισαν  και  έχουν  υποστεί   βλάβες και θα γίνουν οικοδομικές εργασίες.
             Οι  αιτήσεις   αυτές   θα διαβιβαστούν  αρμοδίως  στο   ΤΑΣ, όπου  δύνανται να  απευθύνονται  και απευθείας οι ενδιαφερόμενοι. 
Επισημαίνεται ότι οι καταστροφές σε περίφραξη δεν τυχαίνουν αποζημίωσης.
Επιπλέον  όσον  αφορά  τις  βλάβες  σε    υπόγεια  που  έχουν  καταστραφεί καυστήρες, λέβητες και μηχανισμοί ασανσέρ, οι πληγέντες θα αποζημιωθούν εφόσον προσκομίσουν  τα σχετικά  παραστατικά των  εργασιών  όταν  τους ζητηθούν.
            Αιτήσεις πληγέντων  θα παραλαμβάνει το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας το Σάββατο 10-9-2016 από 9 πμ. έως 14 μ.μ. στο Διοικητήριο , Γραφείο 425.
            Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται και στο FAX : 27210 24201

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου