«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

30.9.16

Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας - Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων (Β’ Φάση)

Ανακοινώθηκαν από την ΓΓΔΒΜΝΓ τα αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων (Β’ Φάση) για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2016Β.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας μπορούν να διαπιστώσουν αν είναι επιτυχόντες επισκεπτόμενοι τον σύνδεσμο http://gsae.edu.gr/el/toppress/1357-apotelesmata-telikis-epilogis-ypopsifion-katartizomenon-diek-2016v

Παρακαλούνται οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ να προσέρχονται από σήμερα Παρασκευή 30/09/2016 μέχρι και την Τρίτη 04/10/2016 και ώρα 20:00, στo Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας (Λεωφόρος Αθηνών 170) για να προβεί η Υπηρεσία σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων και να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Κατά την προσέλευσή τους οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
1.   Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Οι αλλοδαποί υπήκοοι θα πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής σε ισχύ.
2.   Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών Εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κλπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας.
3.   Τα αποδεικτικά όλων των υπόλοιπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)
4.   Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους.


Οι υποψήφιοι που το όνομά τους εμφανίζεται στις καταστάσεις των ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη εγγραφεί στο ΔΙΕΚ με τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου