22.9.16

Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας - Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων !

Ανακοινώθηκαν από την ΓΓΔΒΜΝΓ τα αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2016Β.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι του Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας μπορούν να διαπιστώσουν αν είναι επιτυχόντες επισκεπτόμενοι τον σύνδεσμο https://diek.minedu.gov.gr

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Δευτέρα 26-09-2016 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στo Δ.ΙΕΚ Καλαμάτας (Λεωφόρος Αθηνών 170) για να προβεί η Υπηρεσία σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων και να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Κατά την προσέλευσή τους οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1.    Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Οι αλλοδαποί υπήκοοι θα πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής σε ισχύ.
2.    Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών Εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κλπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας.
3.    Τα αποδεικτικά όλων των υπόλοιπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)
4.    Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

Η τήρηση της παραπάνω προθεσμίας εγγραφής είναι ΚΡΙΣΙΜΗ καθώς υπάρχει μεγάλο πλήθος επιλαχόντων υποψηφίων, η διαχείριση των οποίων θα γίνει από τη ΓΓΔΒΜΝΓ.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου