«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

29.9.16

ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ !!! Σημαντική αύξηση κερδών ο Καρέλιας

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 65 ΧΩΡΕΣ !!!

Διατηρώντας την εταιρεία μεταξύ των πλέον κερδοφόρων εισηγμένων.

Στο 1ο εξάμηνο του έτους, η μεγαλύτερη εγχώρια καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. κατέγραψε σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων, διατηρώντας την εταιρεία μεταξύ των πλέον κερδοφόρων εισηγμένων.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 30,66 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση 30,5% σε σύγκριση με κέρδη € 23,5 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 45% και ανήλθαν σε € 49,49 εκ. σε σύγκριση με το Α’ εξάμηνο του 2015 όπου έφτασαν τα € 34,14 εκ. 
Οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν στα € 426 εκ. έναντι € 392,3 εκ. το 2015, σημειώνοντας αύξηση 8,6%.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ο κ. Ανδρέας Καρέλιας, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:
“Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά, καθώς, πέραν του αυξημένου κύκλου εργασιών και κερδοφορίας, σε αρκετές αγορές υπήρξε άνοδος του μεριδίου αγοράς των σημάτων μας. Πρώτιστο μέλημά μας είναι η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων, που αναπόφευκτα θα επιφέρει η εφαρμογή της νέας οδηγίας της Ε.Ε., η οποία διέπει την κυκλοφορία των καπνικών προϊόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προς το σκοπό αυτό, ολοκληρώθηκε μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 17,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι συνεχείς αυξήσεις του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες διεθνείς αγορές, αποτελούν μια συνεχή πρόκληση. 
Θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, ώστε τα σήματά μας να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους με την ελάχιστη δυνατή επίπτωση στην κερδοφορία μας, εκτιμώντας ότι η στρατηγική αυτή θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντά μας μακροχρόνια”.
Λεπτομερή οικονομικά και άλλα στοιχεία παρέχονται στον ιστότοπο της εταιρείας ΚΑΡΕΛΙΑ με διεύθυνση: www.karelia.gr
Οι Οικονομικές Καταστάσεις του 1ου εξαμήνου 2016 της Εταιρείας, κοινοποιήθηκαν στο Χ.Α. και βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Χ.Α, καθώς και στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.karelia.gr).
Η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. αποτελεί τη μεγαλύτερη εγχώρια καπνοβιομηχανία και πρώτο εξαγωγέα τσιγάρων της Ελλάδος. Από την ίδρυσή της, το 1888, η ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ανταποκρίνεται με επιτυχία στις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς. Σήμερα, με περισσότερο από έναν αιώνα εμπειρίας και φημισμένη για την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία που τη χαρακτηρίζουν, η Εταιρεία επιβραβεύεται για το εξαιρετικό εργασιακό της περιβάλλον, απασχολώντας περισσότερα από 470 άτομα. 
Η Εταιρεία διακρίνεται ιδιαίτερα για τη διεθνή της παρουσία με πωλήσεις σε περισσότερες από 65 χώρες.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου