«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

9.9.16

Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Παραλήφθηκαν φορητοί υπολογιστές για το κινητό εργαστήριο πληροφορικής

Παραλήφθηκαν απ το Κ.Ε.Κ. Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ φορητοί υπολογιστές για το κινητό εργαστήριο πληροφορικής που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση μαθημάτων πληροφορικής σε απομακρυσμένες περιοχές εκτός Καλαμάτας που δεν έχουν χώρο με δομημένο εργαστήριο.

Επίσης, από Δευτέρα 12/09/2016 έως Παρασκευή 16/09/2016 καλούνται οι Δημοτικές αρχές, οι κατά τόπους σύλλογοι ή άλλοι θεσμικοί φορείς του Νομού να υποβάλλουν στο ΚΕΚ αιτήματα υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης στις περιοχές τους.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου