12.9.16

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ του Νοσοκομείου Καλαμάτας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας κ.Γεώργιος Μπέζος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θέλουν να εκφράσουν τις βαθιές τους ευχαριστίες προς τον Διοικητή κ.Μούτογλη Παναγιώτη Αντιπύραρχο, Αναπληρωτή Διοικητή κ.Γεωργανά Δημήτριο Αντιπύραρχο και λοιπό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Καλαμάτας για την άμεση και ταχύτατη ανταπόκριση στις ανάγκες του Νοσοκομείου κατά τις πρώτες ημέρες της πρόσφατης θεομηνίας.

Η άριστη και ευγενική επικοινωνία αλλά και η συνέπειά τους χαρακτηρίζουν επαγγελματίες που γνωρίζουν πολύ καλά πώς να επιτελούν το καθήκον τους κάτω από δύσκολες συνθήκες.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου