«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

14.9.16

ΟΛΟΤΑΧΩΣ για υδατοδρόμιο στην Πύλο

Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου και παρελήφθη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Υδατοδρόμιο Πύλου, την οποία χρηματοδότησε η εταιρεία «ΤΕΜΕΣ ΑΕ» και εκπόνησε η κα Θεοδώρα Ανδρινοπούλου.
Έχει, δε, ήδη ελεγχθεί και θεωρηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Πτήσεις
Στα αδειοδοτημένα υδατοδρόμια θα επιτρέπεται, βάσει του νόμου, η πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων πτήσεων Δημοσίων Μεταφορών Υδροπλάνων για μεταφορά επιβατών, φορτίων, ταχυδρομείου, καθώς και μία σειρά ειδικών πτήσεων (Νοσοκομειακών, Έρευνας-Διάσωσης, Πυρόσβεσης, γενικής αεροπορίας, αεροπορικών εργασιών κ.λπ.).
Οι πτήσεις, όπως αναφέρεται στη μελέτη, θα μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο προς κάθε άλλο αδειοδοτημένο υδατοδρόμιο όσο και προς χερσαία αεροδρόμια με τη χρήση αμφίβιων υδροπλάνων.
Υποχρεώσεις
Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει:
-Να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος
-Να ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών και λιμενικών Αρχών
-Να ενημερώνει και να τροποποιεί τα Εγχειρίδια Υδατοδρομίου
-Να εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ελεύθερη από κάθε εμπόδιο,
-Να τηρεί και να παρέχει στην ΥΠΑ λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο
-Να διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε περίπτωση που διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων
-Να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους
-Να μεριμνά για τη συντήρηση των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί
-Να παρέχει τις υπηρεσίες του τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης εσωτερικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου