25.10.16

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Μέχρι 18 Νοεμβρίου 2016 αιτήσεις για τις υποτροφίες Κληροδοτήματος Λυκούργου Σκιά

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ως εκπρόσωπος του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «Λυκούργος Σκιάς», σε εκτέλεση της 18/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και με σεβασμό στην επιθυμία του διαθέτη, ανακοινώνει ότι για τους αποφοίτους σχολικού έτους 2015 - 2016 (ακαδημαϊκό έτος 2016-2017) θα χορηγηθούν από το Κληροδότημα δύο (2) υποτροφίες εκ των αποδεδειγμένως απόρων νέων, προερχομένων από το Δήμο Καλαμάτας και αποφοιτούντων με άριστη επίδοση από Λύκεια της Καλαμάτας, προκειμένου να συνεχίσουν και εφ' όσον χρόνο συνεχίζουν αδιακόπτως και ευδοκίμως τις σπουδές τους σε ανώτερα και ανώτατα πνευματικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας στο Δήμο Καλαμάτας (Διεύθυνση Παιδείας) έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016, επισυνάπτοντας αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, αντίγραφο βεβαίωσης πρόσβασης, βεβαίωση εγγραφής (ΑΕΙ ή AΤΕΙ), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ. (2016), αντίγραφο Ε9 από Δ.Ο.Υ. και αντίγραφο Ε3 από Δ.Ο.Υ. (εφόσον υποβάλλεται ).
Μπορείτε εδώ να δείτε το έντυπο αίτησης υποτρόφου και εδώ την υπεύθυνη δήλωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Παιδείας του Δήμου Καλαμάτας, στο νέο Δημαρχείο, Αθηνών 99, 1ος όροφος και στα τηλέφωνα 27213 - 60765 / 60764 / 60704.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου