3.10.16

Στον ψυχολόγο όλοι οι αστυνομικοί

Από ψυχολογική αξιολόγηση αναμένεται να περάσει σύντομα το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξασφάλισαν τα δικαιώματα του ψυχομετρικού τεστ

MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2), το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς από πάρα πολλές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων Europol, Interpol και NASA.

Το νέο επιστημονικό εργαλείο που θα έχουν στη διάθεσή τους οι ψυχολόγοι της ΕΛ.ΑΣ. θα αναβαθμίσει τις διαδικασίες ψυχολογικής αξιολόγησης των ενστόλων και μόλις το σύνολο του αστυνομικού προσωπικού υποβληθεί στο τεστ, τότε για πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια θα υπάρξει μία αναλυτική εικόνα για την ψυχολογική υγεία των ενστόλων και ενδεχόμενη ακαταλληλότητα ανάληψης καθηκόντων.

«Αυτή τη στιγμή, με τα τεστ που διαθέτουμε είμαστε σε θέση να • ακτινογραφούμε• την ψυχολογική κατάσταση του προσωπικού. Με το Πολυδιάστατο Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας MMPI-2 αναβαθμίζεται η διαδικασία και από • αξονική• γίνεται • μαγνητική• », εξηγεί αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. που έχει γνώση των διαδικασιών.

Στον «μαγνητικό τομογράφο» της ψυχολογίας θα υποβληθούν σιγά σιγά όλοι οι μάχιμοι αστυνομικοί, περί τους 25 χιλιάδες - εκ των οποίων οι 18 χιλιάδες παρακολουθούνται συστηματικά από τους ψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ.

Το ψυχομετρικό τεστ αποτελεί ένα από τα πλέον έγκυρα εργαλεία στον κόσμο για την πρόβλεψη ανεπιθύμητων συμπεριφορών σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα βάσει χιλιάδων επιστημονικών μελετών. Χρησιμοποιείται ευρύτατα από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, κυρίως σε διαδικασίες επιλογής ατόμων που ασκούν δραστηριότητες στις οποίες η έλλειψη ψυχικής ισορροπίας μπορεί να έχει σοβαρές ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην ασφάλεια των πολιτών.

Το τεστ περιλαμβάνει πάνω από 120 δείκτες για την αξιολόγηση της προσωπικότητας. Περιέχει οχτώ διαφορετικές κλίμακες εγκυρότητας, που αξιολογούν την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχει ο εξεταζόμενος με την εξέτασή του. Παρέχει ενδείξεις, ως πιθανά κριτήρια αποκλεισμού, για ένα ευρύ φάσμα ανεπιθύμητων συμπεριφορών, οι οποίες μεταξύ πολλών παραγόντων ενέχουν αντικοινωνικά χαρακτηριστικά και αφορούν στη χρήση ουσιών, κατάχρηση εξουσίας, μη συμμόρφωση με νόμους και κανόνες, άσκηση βίας και άλλες παραβατικές συμπεριφορές κρίσιμες για την άσκηση του επαγγέλματος του αστυνομικού.

Το MMPI-2, ωστόσο, προσφέρει και σημαντικές πληροφορίες για τη θετική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορες θέσεις, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε εξεταζόμενου.

Εντοπισμός των ακατάλληλων
Οι ψυχολόγοι της ΕΛ.ΑΣ. με το νέο επιστημονικό εργαλείο που έχουν πλέον στα χέρια τους, θα μπορέσουν να προβούν στην αξιολόγηση των αστυνομικών με σκοπό τον εντοπισμό εκείνων των δεικτών που προβλέπουν την ακαταλληλότητα ανάληψης καθηκόντων.

Αξιωματικοί των αρμόδιων αστυνομικών υπηρεσιών εξηγούν στο «Εθνος της Κυριακής» ότι σύμφωνα με δημοσιευμένες μελέτες, οι κλίμακες της Ψυχοπαθητικής απόκλισης, του Ψεύδους, της Ψυχασθένειας, της Υπομανίας και άλλες αποτελούν αξιόπιστους παράγοντες πρόβλεψης της συνολικής εργασιακής επίδοσης.

Ενδεικτικά μετρώμενα χαρακτηριστικά του τεστ είναι τα εξής:


• Αντικοινωνική συμπεριφορά.


• Παρεκκλίνουσες σκέψεις και συμπεριφορές.


• Συναισθηματική αστάθεια.


• Ενοχική προδιάθεση.


• Προδιάθεση για κατάχρηση ουσιών.


• Αντοχή σε συνθήκες πίεσης/συναισθηματικός έλεγχος.


• Επαρκής έλεγχος παρόρμησης.


• Ακεραιότητα.


• Αξιοπιστία.


• Συμμορφώνεται με κανόνες και κανονισμούς.


• Eλεγχος θυμού.


• Προσαρμοστικότητα/Ευελιξία.


• Εγρήγορση/προσοχή στη λεπτομέρεια.


• Διαπροσωπικό ενδιαφέρον/κοινωνικό ενδιαφέρον.


• Ομαδική εργασία/ικανότητα εργασίας με άλλους.

ethnos.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου