6.10.16

ΕΛΣΤΑΤ - Τα νοικοκυριά κόβουν δαπάνες για εκπαίδευση, οικιακές συσκευές


Τα νοικοκυριά κόβουν δαπάνες για εκπαίδευση, οικιακές συσκευές
Νέο ψαλίδι στις καταναλωτικές τους δαπάνες έκαναν πέρσι τα νοικοκυριά, υπό το βάρος της υπερφορολόγησης, των περικοπών και της διατήρησης της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα.  Με βάση έρευνα που διεξήγαγε η Ελληνική Στατιστική Αρχή σε 6.150 νοικοκυριά στο σύνολο της χώρας, η μέση μηνιαία δαπάνη ανήλθε σε 1.419,57 ευρώ, και ήταν μειωμένη κατά 2,8% ή περίπου 41 ευρώ σε σύγκριση με το 2014. Την ίδια ώρα, ο κίνδυνος φτώχειας περιορίστηκε κατά περίπου μία ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το 2014, στο 19,7% του πληθυσμού της χώρας, αντί του 20,6% που είχε καταγραφεί το 2014, ενώ σε τρέχουσες τιμές, οι μεγαλύτερες περικοπές αφορούσαν στις δαπάνες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά (πτώση της αξίας κατά 8,6% σε σχέση με το 2014), για εκπαίδευση με μείωση 8,1%, ενώ πτωτικά κινήθηκε η αξία της δαπάνης και για τα είδη διατροφής κατά 2,2%.
Σε κάθε περίπτωση, το καταναλωτικό πρότυπο του 2015 δεν διέφερε αισθητά σε σχέση με εκείνο του 2014: Το μεγαλύτερο μερίδιο των δαπανών του μέσου προϋπολογισμού των νοικοκυριών αφορούσε το 2015, σε είδη διατροφής (20,7%). Ακολούθησαν οι κατηγορίες της στέγασης (13,3%), οι ?εταφορές (12,8%), ενώ οι υπηρεσίες εκπαίδευσης αντιστοιχούν στο 3,3%.
Τα νοικοκυριά κόβουν δαπάνες για εκπαίδευση, οικιακές συσκευές
1 Μεγαλύτερη μείωση στη μέση δαπάνη νοικοκυριών σε τρέχουσες τιμές, σε σχέση με το 2014, καταγράφεται στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (20,2%) και στις οικιακές συσκευές (15,1%) ενώ μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στα ξενοδοχεία - ενοικιαζόμενα δωμάτια (19,3%) και στη νοσοκομειακή περίθαλψη (12,3%).
2 Στις δαπάνες στα είδη διατροφής, σε σχέση ?ε την προηγού?ενη έρευνα (2014) παρατηρείται ?είωση, σε τρέχουσες τιμές, για καφέ, τσάι και κακάο (7%), ?εταλλικά νερά, αναψυκτικά, χυ?ούς φρούτων και λαχανικών (5,3%), γαλακτοκο?ικά προϊόντα και αβγά (5%), αλεύρι, ψω?ί και δη?ητριακά (4,6%), κρέας (3,7%), ψάρια (2%), ενώ παρατηρείται αύξηση για τα λοιπά είδη διατροφής (24%).
3 Στα χρόνια της κρίσης, δηλαδή στην περίοδο 2010 ? 2015 το ?εγαλύτερο μερίδιο του οικογενειακού προϋπολογισ?ού αφορά σε είδη διατροφής και κυ?αίνεται από 18% το 2010 έως 20,7% το 2015 (Πίνακας 3). Την ίδια περίοδο, συνεχής είναι η ?είωση των δαπανών για διαρκή αγαθά, ως ποσοστό επί του οικογενειακού προϋπολογισ?ού, από 6,7% το 2010 σε 4,7% το 2015, καθώς και των διαφόρων αγαθών και υπηρεσιών από 10,4% το 2010 σε 9% το 2015.
4 Από την έρευνα προκύπτει επίσης πως η μέση μείωση της καταναλωτικής δαπάνης ήταν 2,8%, αλλά σε νοικοκυριά που ο κύριος υπεύθυνος ήταν αυτοαπασχολούμενος χωρίς μισθωτούς η πτώση ανήλθε στο 3,4% και σε νοικοκυριά με κύριο υπεύθυνο μισθωτό καταγράφηκε υποχώρηση 3%. Στα νοικοκυριά με υπεύθυνο, άτομο που είναι στην ανεργία η πτώση ανήλθε στο 3,2% ενώ για τους αυτοαπασχολούμενους με μισθωτούς η πτώση διαμορφώθηκε στο 2,3%.
5 Τα νοικοκυριά που δια?ένουν σε αγροτικές περιοχές δαπανούν κατά ?έσο όρο 1.189,50 ευρώ ?ηνιαίως, ενώ αυτά που δια?ένουν σε αστικές περιοχές 1.493,67 ευρώ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου