28.10.16

Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος: Πως αγόρασε το εμβληματικό Hilton

Την υπογραφή της οριστικής συμφωνίας για την πώληση της συμμετοχής της στην Ιονική Ξενοδοχειακή γνωστοποίησε η Alpha Bank. 


Ο αδερφός του Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος είναι ιδιοκτήτης της ναυτιλιακής Costamare, εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η οποία δραστηριοποιείται στις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha Bank, υπεγράφη η οριστική συμφωνία με τη Home Holdings S.A., εταιρεία των “Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.” και “D-Marine Investments Holding B.V.”, για την πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού που κατέχει (περίπου 97,3%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας “Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε.”.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδοτήσεως του υφιστάμενου δανεισμού της Ιονική Ξενοδοχειακή (67 εκατ. ευρώ), ανέρχεται σε ποσό 142 εκατ. ευρώ και υπόκειται σε συνήθη, για αντίστοιχες συναλλαγές, μηχανισμό αναπροσαρμογής κατά την ημέρα της ολοκληρώσεως της συναλλαγής. 
Η συναλλαγή είναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την Τράπεζα και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους του Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση λήψεως της εγκρίσεως από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένεται εντός του 2016.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου