7.11.16

ΡΟΖ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ! Σε μπακαλόχαρτο οι ΚΛΗΣΕΙΣ του Δήμου Καλαμάτας

Εντοπίσαμε δυο «κλήσεις» , με διαφορά 4 χρόνια από υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας , για το ίδιο όχημα και την ίδια παράβαση.

Η πρώτη είναι στις 24/6/11 , βεβαιωμένη από την Δημοτική Αστυνομία Καλαμάτας και η δεύτερη 7/4/15  βεβαιωμένη από κάποιον Δημοτικό Υπάλληλο.


Τοποθετώ τη λέξη «κλήση» σε εισαγωγικά , διότι το συγκεκριμένο έντυπο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ , διότι δεν είναι αυτό που προβλέπεται από το σχετικό Νόμο Κοινή Υπουργική Απόφαση 2515/5/64/2007 - ΦΕΚ 1306/Β/26-7-2007
ούτε καν αναφέρει τη λέξη ΠΑΡΑΒΑΣΗ, απλά γράφει ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ.
Κάποιος εκεί στο Δήμο Καλαμάτας σκέφτηκε πώς να μαζέψει χρήματα και ανέθεσε σε κάποιους υπαλλήλους, το μοίρασμα αυτών των χαρτιών, τα οποία ούτε καν Δημόσια Έγγραφα μπορούν να χαρακτηριστούν αφού δεν φέρουν το ΕΘΝΟΣΗΜΟ και την επικεφαλίδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ όπως προβλέπει ο Ν. 48/7-6-75.
Α Π Α Τ Η θα μπορούσε να είναι το αδίκημα τόσο των συγκεκριμένων υπαλλήλων που μοιράζουν αυτά τα χαρτιά, όσο και των εντολέων των. Το μόνο σίγουρο στην περίπτωσή μας είναι ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι και οι εντολείς των, διαπράττουν Ποινικό Αδίκημα με το να απαιτούν από Πολίτες να πληρώσουν πρόστιμα, βάσει αυτών των εντύπων, και θα πρέπει να ασχοληθεί μαζί τους η Δικαιοσύνη.
Η  Κοινή Υπουργική Απόφαση 2515/5/64/2007 - ΦΕΚ 1306/Β/26-7-2007
Στα άρθρα 3 και 4 το αναλύει ξεκάθαρα :
Άρθρο 3
Στο εν λόγω έντυπο καταχωρούνται όλες οι παραβά−
σεις που προβλέπονται στον Κ.Ο.Κ. ή στην περί αυτοκι−
νήτων νομοθεσία, η βεβαίωση των οποίων έχει ανατεθεί
στις Αστυνομικές Αρχές, ανεξάρτητα από το είδος της
απειλούμενης ποινής.
Άρθρο 4
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα
καταργείται.


Το σωστό έντυπο είναι το εξής:


δηλαδή:
   Το σωστό έντυπο είναι αυτό που βλέπετε
    Είναι το μοναδικό έντυπο που πρέπει να συμπληρώνεται σε παραβάσεις του ΚΟΚ.


   Ανήκει ο Δημοτικός Υπάλληλος στις Αστυνομικές Αρχές που έχουν στην ευθύνη τους την Βεβαίωση των Παραβάσεων του ΚΟΚ;

πηγή

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου