30.5.17

ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ – Προς τι τα πανηγύρια σύντροφοι ;

ΜΕ ΠΟΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΓΙΝΕ Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ;

Μεγάλη χαμένη στο «μοίρασμα » κονδυλίων  για την δακοκτονία  για μία ακόμη φορά η Μεσσηνία 

Στην  Π.Ε. Μεσσηνίας  με 13.545.000 ελαιόδεντρα  κατανέμεται  ποσό 1.500.000 στην Διεύθυνση Μεσσηνίας και 540.000 στη Διεύθυνση Τριφυλίας ενώ αντίθετα στην  Π.Ε. Ηρακλείου με  13.378.000 ελιόδεντρα κατανέμεται τοποσό των 2.782.908
Στην Π.Ε Λασιθίου  (εκτός12αδας)1.680.000 
Στην Π.Ε Χανίωνμε τα ...μισά ελαιόδεντρα 6.914.000 δέντρα .1.700.000 ευρώ κλπ

Προς τι τα πανηγύρια λοιπόν Σύντροφοι;


ΔΕΙΤΕ την Συμπληρωματική Απόφαση χρηματοδότησης για τη Δακοκτονία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Μαΐου 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. : 16803
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Αν. Καραματσούκης
Τηλέφωνα: 213-1364737
Τηλεομοιότυπο: 231-1364713
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’αριθμ.6102/23.02.2017 (ΑΔΑ:ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφασής μας, σχετικά με την κατανομή ποσού σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κ.Α.Π. έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.- Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 260 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
2.- Το Π.Δ. 123/04.11.2016 (ΦΕΚ 208 Α’) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολίτικης, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»
3.- Την με Α.Π. ΔΙΔΙΚ/Φ.1/2/27098/12.10.2007 ( ΦΕΚ 2023 Β’) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προϊστάμενους των οργανικών Μονάδων του Υπουργείου.
4.- Την με Α.Π. 6102/23.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Κατανομή ποσού ύψους 18.582.941,00 € σε Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».
5.- Την ανάγκη επιχορήγησης Περιφερειών της χώρας, προς κάλυψη δαπανών για το πρόγραμμα δακοκτονίας έτους 2017.
6.- Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2017 και αφορούν στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Περιφερειών.
7.- Το χρηματικό υπόλοιπο του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών».
8.- Το με Α.Π. 958/12.04.2017 έγγραφο και το από 22.05.2017 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΥπουργείουΑγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, περί αύξησης προϋπολογισμού του προγράμματος δακοκτονίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τροποποιούμε την με Α.Π. 6102/23.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ) απόφασή μας για την κάλυψηδαπανών δακοκτονίας έτους 2017, ως προς τα ποσά που κατανέμονται στις κάτωθι Περιφέρειες, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΣΟ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. Λάρισας 437.000,00
Π.Ε. Μαγνησίας 750.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
1.187.000,00
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε. Βοιωτίας 310.000,00
Π.Ε. Ευβοίας 560.000,00
Π.Ε. Φθιώτιδας 940.000,00
Π.Ε. Φωκίδας 140.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.950.000,00
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας 440.000,00
Π.Ε. Αχαΐας 180.000,00
Π.Ε. Ηλείας 630.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
1.250.000,00
ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ε. Ηρακλείου 2.782.908,00
Π.Ε. Λασιθίου 1.680.000,00
Π.Ε. Ρεθύμνου 930.000,00
Π.Ε. Χανίων 1.700.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 7.092.908,00
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε. Αργολίδας 460.000,00
Π.Ε. Αρκαδίας 295.000,00
Π.Ε. Κορινθίας 260.000,00
Π.Ε. Λακωνίας 1.100.000,00
Π.Ε. Μεσσηνίας ( Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Μεσσηνίας 1.500.000,00
Π.Ε. Μεσσηνίας ( Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας &
Κτηνιατρικής Τριφυλίας 540.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
4.155.000,00
Κατά τα λοιπά ισχύει η με Α.Π. 6102/23.02.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΨ465ΧΘ7-ΥΙΛ ) απόφασή μας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Γιατί χαμηλώνουμε το ραδιόφωνο όταν ψάχνουμε κάτι στον δρόμο;

Σίγουρα σας έχει συμβεί να οδηγείτε στον δρόμο και να ακούτε μουσική, αλλά όταν προσπαθείτε να βρείτε έναν δρόμο ή την σωστή κατεύθυνση, να χαμηλώνετε ασυναίσθητα την ένταση του ραδιοφώνου.
Αυτό συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως προέλευσης, φύλου, ηλικίας και πνευματικής κατάστασης. 
Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε από το Τμήμα Ψυχολογικών και Εγκεφαλικών Επιστημών στο πανεπιστήμιο Johns Hopkins, προέκυψαν τα εξής αρχικά σε σχέση με τη χρήση κινητού τηλεφώνου ενώ οδηγούμε:
«Το να κατευθύνετε την προσοχή σας για να ακούτε αυτό που σας λένε στο τηλέφωνο, ουσιαστικά “κλείνει” την είσοδο άλλων ερεθισμάτων στο οπτικοακουστικό τμήμα του εγκεφάλου. Τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν ότι η προσοχή περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό. Όταν η προσοχή του ατόμου επικεντρώνεται σε ένα ερέθισμα αυτόματα επιφέρει ένα “κόστος” στην ικανότητα του εγκεφάλου να εστιάσει και σε ένα δεύτερο ερέθισμα -στην προκειμένη περίπτωση, στο οπτικό ερέθισμα της οδήγησης του οχήματος».
Αντίστοιχη είναι η κατάσταση που βιώνει ο εγκέφαλος και όταν ακούμε κάτι στο ραδιόφωνο, οδηγούμε και ταυτόχρονα πρέπει να αφιερώσουμε μέρος της προσοχής μας και σε ένα τρίτο ερέθισμα/ δραστηριότητα, όπως το να εντοπίσουμε κάτι στον περιβάλλοντα χώρο. Έτσι, ασυναίσθητα, ο εγκέφαλος ζητάει από το σώμα να αποκλείσει το ένα από τα άλλα ερεθίσματα για να έχει επαρκή επεξεργαστική δύναμη να εκτελέσει τη νέα δραστηριότητα. Και το πιο εύκολο ερέθισμα για να αποκλείσει εκείνη τη στιγμή, είναι το ραδιόφωνο.
Ο δρ Yantis αναφέρεται στη γνωστική ικανότητα της διάσπασης της προσοχής, ή στη ικανότητα ενός ατόμου να μπορεί να εκτελεί πολλαπλές εργασίες και να διασπάει επιτυχώς την προσοχή του σε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Είναι γενικά πολύ πιο δύσκολο από ό,τι η επιλεκτική, ή εστιασμένη προσοχή σε ένα και μόνο ερέθισμα.
Οι παράγοντες που «μπαίνουν στο παιχνίδι» είναι η ικανότητα προσοχής σας και οι απαιτήσεις επεξεργασίας δεδομένων, δηλαδή το κατά πόσον μπορούν δύο περιοχές του εγκεφάλου σας να επεξεργαστούν διαφορετικά ερεθίσματα.

thetoc
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Νέο φάρμακο χτυπά όλους τους καρκίνους

Γενετική «λύση» για όγκους σε όποιο όργανο κι αν εμφανιστούν

Το πρώτο αντικαρκινικό φάρμακο γενικευμένης δράσης, που παρεμβαίνει γενετικά στα καρκινικά κύτταρα σε όποιο όργανο κι αν αναπτύσσονται αυτά, εγκρίθηκε για κλινική χρήση από τον αμερικανικό οργανισμό τροφίμων και φαρμάκων FDA.
Το φάρμακο θα κυκλοφορήσει στις ΗΠΑ με την εμπορική ονομασία Keytruda και η έγκρισή του θεωρείται ότι επιφέρει επαναστατική ανατροπή στην έως σήμερα καθιερωμένη προσέγγιση της έγκρισης νέων δραστικών ουσιών για τη θεραπεία νεοπλασιών, που ενθάρρυνε αποκλειστικά την ανάπτυξη εξατομικευμένων φαρμάκων αναλόγως του οργάνου στο οποίο εκδηλώνεται ο καρκίνος.
Πρόκειται για φάρμακο ανοσοθεραπείας που στοχεύει σε συμπαγείς όγκους οι οποίοι δεν μπορούν να χειρουργηθούν, με τους βιοδείκτες MSI-H (microsatellite instability-high) και dMMR (mismatch repair deficient), που απαντώνται σε υψηλές συγκεντρώσεις σε νεοπλασίες του γαστρεντερικού συστήματος, του ενδομητρίου και του παχέος εντέρου, αλλά και στον μαστό, στον θυρεοειδή, στην ουροδόχο κύστη, στον προστάτη και στο πάγκρεας.
Η δοκιμή
Το νέο φάρμακο μπλοκάρει τον μηχανισμό με τον οποίο τα καρκινικά κύτταρα καμουφλάρονται για να διαφύγουν της προσοχής των κυττάρων που τους επιτίθενται.
Μία δοκιμή του πέρυσι σε μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα έδειξε ότι το φάρμακο μπορεί να παρατείνει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής, ενώ έχει ήδη εγκριθεί για τη θεραπεία του μελανώματος, νεοπλασιών στο κεφάλι και στον λαιμό, και για το κλασικό λέμφωμα Hodgkin.
Ο δρ Ντρου Πάρντολ, επικεφαλής του ερευνητικού ινστιτούτου Bloomberg-Kimmel του πανεπιστημίου Johns Hopkins, που ανακάλυψε το φάρμακο και διεξήγαγε τις επιτυχείς κλινικές δοκιμές του, χαρακτηρίζει το Keytruda συνδυασμό γενετικής του καρκίνου και ανοσοθεραπείας.
 Και αυτό γιατί ασθενείς των οποίων οι όγκοι χαρακτηρίζονται από μία γενετική παρέκκλιση εμφανίζουν και υπέρμετρη ποσότητα πρωτεϊνών, που αναγνωρίζονται ως εισβολείς από το ανοσοποιητικό σύστημα, ενεργοποιώντας το στην αναζήτηση και την καταστροφή τους.
Και υπάρχει μία σειρά διαφορετικών εξετάσεων για τον εντοπισμό αυτών των γενετικών χαρακτηριστικών των καρκινικών κυττάρων.


dimokratianews
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

29.5.17

Έπεσε στην καλοστημένη παγίδα της. Δείτε που τον έστειλε για να την συναντήσει !!!

Ένας τύπος στέλνει στο Snapchat άσεμνο πορνογραφικό υλικό σε μια κοπέλα, κι έτσι πέφτει μόνος του στην καλοστημένη παγίδα της.
Η Tara Natasha δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Facebook όλη την ξεκαρδιστική στιχομυθία με τον επίδοξο εραστή, καλώντας τον να συνευρεθεί σεξουαλικά με κείνη και μια φίλη της πουθενά αλλού από το Παλάτι του Μπάκιγχαμ!
«Και πού μένεις;», ρωτά ο JJ, για να συνεχίσει: «Μένεις μόνη;». «Μένω με μια φίλη μου», του λέει εκείνη, «θα παίξει μαζί μας».
Ο JJ δεν μπορεί να πιστέψει την τύχη του! Είναι όμως και πονηρός, ζητώντας τον ταχυδρομικό κώδικα της κοπέλας για να σιγουρευτεί πως το πράγμα είναι αληθινό.
«SW1A 1AA», του απαντά η Tara και ο άντρας αγαλλιάζει, καθώς μένει κάπου κοντά: «20 λεπτά με το αυτοκίνητο αυτή την ώρα».
Η Tara σπεύδει να τον διαβεβαιώσει πως θα βρει εύκολα πάρκινγκ και πως εκείνη θα τον μπάσει μέσα. Του στέλνει και μια φωτογραφία με τη φίλη της για να καθησυχάσει κάθε υποψία και η φάρσα έχει στηθεί.
Σε μια στιγμή, ο επίδοξος εραστής έχει καταφτάσει στον προορισμό του: «Είμαι κοντά στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ», την ενημερώνει αυτός, στέλνοντας και μια φωτογραφία από την πύλη, κάτι που όσο να πεις θορύβησε τους φρουρούς!
Ο JJ εξηγεί μετά πως δύο αστυνομικοί δεν τον άφησαν να παρκάρει εκεί που ήθελε, μιας και ήταν έξω από το Μπάκιγχαμ!
Δεν πτοείται όμως: «Θα πρέπει να παρκάρω το αμάξι μου στο πλάι. Κατέβα κάτω να με πάρεις. Το αμάξι μου τραβά πολλή προσοχή»!
Όταν καταλαβαίνει πως έχει υπάρξει θύμα εξαπάτησης, αφήνει τους καλούς του τρόπους και ξεσπά: «Με έκανες να οδηγήσω μέχρι ένα φανταστικό μέρος. Ήξερα ότι κάτι δεν πάει καλά μόλις είδα το Παλάτι του Μπάκιγχαμ», λέει μαινόμενος…
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Club στο Πειραιά είχε γίνει χώρος ...ανταλλαγής συντρόφων

Σε χώρο ερωτικών συναντήσεων και ανταλλαγής συντρόφων είχε μετατραπεί club στο κέντρο του Πειραιά, ενώ για την υπόθεση συνελήφθησαν από στελέχη της ασφάλειας τέσσερα άτομα.

Πρόκειται για έναν 48χρονο που κατηγορείται για διευκόλυνση ακολασίας άλλων, αλλά και για παράβαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και τρεις εργαζόμενοι που δεν διέθεταν πιστοποιητικό υγείας.
Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο εσωτερικό του καταστήματος διαπιστώθηκε ότι διέθετε οκτώ ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια, που διαχωρίζονταν από τον υπόλοιπο χώρο και τα οποία ήταν άμεσα διαθέσιμα για ερωτική συνεύρεση πελατών.
Επίσης, εξωτερικά και εσωτερικά του καταστήματος ήταν εγκατεστημένες κάμερες κλειστού κυκλώματος βιντεοσκόπησης.
Στο κατάστημα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.684 ευρώ, μία κάμερα ασφαλείας, δύο ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μία μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή, 191 μάσκες κάλυψης προσώπου και 26 μανδύες.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.
Το δελτίο της αστυνομίας
Συνελήφθη, πρωινές ώρες της 27-5-2017 εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (club) στον Πειραιά, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και του Τμήματος Ασφάλειας Καμινίων, ένας 48χρονος κατηγορούμενος για διευκόλυνση ακολασίας άλλων, καθώς και για παράβαση του Νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Επιπλέον συνελήφθησαν και τρείς (3) εργαζόμενοι στον εν λόγω κατάστημα, για στέρηση πιστοποιητικού υγείας.
Σε βάρος τους συντάχθηκαν επίσης Εκθέσεις Αρχής για στέρηση άδειας εργασίας.
Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος ως χώρου ερωτικών συναντήσεων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο εσωτερικό του, όπου διαπιστώθηκε ότι διέθετε οκτώ (8) ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια, τα οποία διαχωρίζονταν από τον υπόλοιπο χώρο και τα οποία ήταν άμεσα διαθέσιμα στους πελάτες του.
Επίσης, εξωτερικά και εσωτερικά του καταστήματος ήταν εγκατεστημένες κάμερες κλειστού κυκλώματος βιντεοσκόπησης.
Περαιτέρω, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
· Το χρηματικό ποσό των -1.684- ευρώ
· Μία (1) κάμερα ασφαλείας
· Δύο (2) ηλεκτρονικοί υπολογιστές
· Μία (1) μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή
· Δύο (2) συσκευές αποθήκευσης δεδομένων
· -191- μάσκες κάλυψης προσώπου
· -26- μανδύες
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΒΙΝΤΕΟ - Παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της Κωνσταντινούπολης

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης είναι μία νίκη - παράδειγμα για όλη την ανθρωπότητα», είπε στην ομιλία του ο Ταγίπ Ερντογάν για την 564η επέτειο της άλωσης της Πόλης.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ακόμη: «Δίνουμε αγώνα ώστε να υπηρετούμε αυτή την ένδοξη πόλη με την ίδια πίστη, αποφασιστικότητα και θέληση, που άνοιξε πριν από 564 χρόνια τις πόρτες της Κωνσταντινούπολης, αλλά και να προστατεύουμε συνεχώς τις παρακαταθήκες της Άλωσης».
Ο Ερντογάν χαρακτήρισε επίσης την Κωνσταντινούπολη «βιτρίνα» της Τουρκίας λέγοντας πως η πόλη αποτελεί μια μικρή «περίληψη» για τους ανθρώπους και την κοινωνία της Τουρκίας, σημειώνοντας πως κάποιος μπορεί να αποκαλέσει την Τουρκία «Κωνσταντινούπολη» και το αντίστροφο.
Μάλιστα, στην ομιλία του δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην νίκη της Φενέρμπαχτσε στο Fiinal 4 της Euroleague, καθώς και στην κατάκτηση για 15 η φορά του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της χώρας από την Μπεσίκτας.
«Η Μπεσίκτας κατέκτησε το πρωτάθλημα της Super Lig. Την συγχαίρω, καθώς επίσης συγχαίρω και την Φερένμπαχτσε για την κατάκτηση του Final 4», είπε χαρακτηριστικά ο Ερντογάν.
Να σημειώσουμε ότι η αναπαράσταση της Άλωσης της Πόλης έγινε και φέτος σε ειδική πλατφόρμα που στήθηκε στον Κεράτιο Κόλπο στην περιοχή του Φέτιχ με πολλά πυροτεχνήματα και ζητωκραυγές από το πλήθος.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Ψηφιακή κάμερα με αισθητήρα CMOS βλέπει και το... «αόρατο»


Ψηφιακή κάμερα με αισθητήρα CMOS βλέπει και το... «αόρατο»

Ερευνητές στην Ισπανία, με επικεφαλής έναν Έλληνα ηλεκτρολόγο μηχανικό, δημιούργησαν τον πρώτο στον κόσμο αισθητήρα εικόνας CMOS που ενσωματώνει γραφένιο και κβαντικές τελείες, πράγμα που επιτρέπει στην κάμερα να βλέπει ταυτόχρονα στο ορατό και στο αόρατο (υπέρυθρο και υπεριώδες) τμήμα του φάσματος.
Εδώ και 40 χρόνια, η μικροηλεκτρονική και τα συστήματα εικόνας έχουν κάνει τεράστιες προόδους χάρη στη χρήση του πυρίτιου και της τεχνολογίας κυκλωμάτων CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductors) (συμπληρωματικοί ημιαγωγοί μεταλλικού οξειδίου), ανοίγοντας έτσι το δρόμο για τη δημιουργία μικρών, ισχυρών και φθηνών «τσιπ» για υπολογιστές, «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές κάμερες (με ανάλυση πάνω από 100 megapixels) και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.
Όμως, έως τώρα υπήρχε μεγάλη τεχνική δυσκολία να συνδυαστεί η τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (τσιπ ή μικροεπεξεργαστών) CMOS με άλλα ηλεκτρο-οπτικά υλικά πέρα από το πυρίτιο. Το σοβαρό αυτό εμπόδιο τώρα υπερκεράστηκε, καθώς για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ένα τσιπάκι (φωτοτρανζίστορ) CMOS με γραφένιο αντί για πυρίτιο.
Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Φωτονικών Επιστημών (ICFO) στη Βαρκελώνη, με επικεφαλής τον καθηγητή Γεράσιμο Κωνσταντάτο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο κορυφαίο διεθνώς περιοδικό φωτονικής "Nature Photonics" (μάλιστα επρόκειτο για το κεντρικό θέμα στο εξώφυλλο), δημιούργησαν την πρώτη ψηφιακή κάμερα με αισθητήρα εικόνας υψηλής ανάλυσης CMOS, που διαθέτει χιλιάδες φωτοανιχνευτές με βάση το γραφένιο αντί για το πυρίτιο, καθώς και κβαντικές τελείες.
Ο νέος αισθητήρας εικόνας CMOS διαθέτει μια διάταξη 388 επί 288 φωτοανιχνευτών γραφένιου-κβαντικών τελειών. Η πρωτοποριακή κάμερα είναι τόσο ευαίσθητη, που «βλέπει» την ίδια στιγμή στο ορατό, στο υπέρυθρο και στο υπεριώδες τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, «πιάνοντας» το φως από τα 300 έως σχεδόν τα 2.000 νανόμετρα, κάτι που ποτέ έως τώρα δεν είχε καταστεί δυνατό με τους υπάρχοντες αισθητήρες εικόνας.
Το «πάντρεμα» του γραφένιου με τα «τσιπάκια» CMOS αναμένεται να οδηγήσει σε πληθώρα οπτοηλεκτρονικών εφαρμογών, όπως μετάδοση δεδομένων, νυχτερινή όραση, έλεγχος τροφίμων και φαρμάκων, ανίχνευση πυρκαγιών, όραση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κάμερες ασφαλείας, αισθητήρες αυτοκινήτων, ιατρικοί αισθητήρες, περιβαλλοντικοί αισθητήρες κ.α.
Ο νέος αισθητήρας εικόνας από γραφένιο και κβαντικές τελείες είναι εύκολος και φθηνός στην κατασκευή του σε συνθήκες δωματίου, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι δυνατό να παραχθεί βιομηχανικά με χαμηλό κόστος.
Οι ερευνητές χρηματοδοτήθηκαν από το μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αξιοποίηση του γραφένιου (European Graphene Flagship), την ισπανική και την καταλανική κυβέρνηση, καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC). Ήδη ετοιμάζονται να κατοχυρώσουν τις σχετικές πατέντες και να φέρουν τη νέα τεχνολογία στην αγορά.
Το Ινστιτούτο Φωτονικών Επιστημών (ICFO) δημιουργήθηκε το 2002 από την κυβέρνηση και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Καταλονίας ως ερευνητικό κέντρο αριστείας στις επιστήμες και τεχνολογίες του φωτός και σήμερα είναι από τα κορυφαία στον τομέα του. Βρίσκεται στο Μεσογειακό Πάρκο Τεχνολογίας της Βαρκελώνης και διαθέτει περίπου 400 ερευνητές.
Ένας από αυτούς είναι ο ερευνητικός καθηγητής Γ.Κωνσταντάτος, ο οποίος αποφοίτησε από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών (2001) και πήρε το διδακτορικό του από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου του Τορόντο στον Καναδά (2008), όπου πραγματοποίησε και μεταδιδακτορική έρευνα. Από το 2009 είναι καθηγητής και επικεφαλής ερευνητικής ομάδας στο ICFO.
Δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ για τη σημασία της ανακάλυψης, ο κ.Κωνσταντάτος τόνισε ότι «είναι διττού χαρακτήρα. Κατά πρώτον, αφορά στην εφαρμογή αυτή καθεαυτήν, με την οποία παρουσιάζουμε μια ψηφιακή κάμερα νέας τεχνολογίας, βασισμένης στο γραφένιο και στις κβαντικές τελείες, ο συνδυασμός των οποίων επιτρέπει τη δημιουργία ενός πολύ ευαίσθητου φωτοανιχνευτή. Ο τελευταίος αποτελεί το δομικό στοιχείο αυτής της κάμερας, η οποία επιτρέπει τη λήψη εικόνων σε ένα ευρύ φάσμα φωτός από το υπεριώδες μέχρι και το υπέρυθρο».
Όπως είπε, «αντίστοιχη δυνατότητα δεν συναντάται σε κάμερες βασισμένες στην παρούσα τεχνολογία ημιαγωγών. Ειδικά αυτές για το υπέρυθρο είναι πολύ υψηλού κόστους, απαγορευτικού για την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα».
Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο, υπογράμμισε ο κ. Κωνσταντάτος, «ήταν ότι για να φθάσουμε στον στόχο μας, έπρεπε να επιτύχουμε ένα ορόσημο στην τεχνολογία του γραφένιου και των διδιάστατων υλικών γενικότερα: αυτό της μονολιθικής ολοκλήρωσής τους με τα ηλεκτρονικά κυκλώματα που χρησιμοποιούνται σήμερα παντού, σε υπολογιστές, κινητά κλπ. Το γραφένιο έχει όντως μοναδικές οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες, τις οποίες, για να εκμεταλλευτούμε σε εφαρμογές στο άμεσο μέλλον, θα έπρεπε να μπορέσουμε να το συνδέσουμε με την υπάρχουσα τεχνολογία. Σε αυτήν την έρευνα αποδείξαμε ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατό και μάλιστα επιδεικνύοντάς το σε μια δομή τόσο πολύπλοκη όσο μια ψηφιακή κάμερα».
Όπως εξήγησε, «τροποποιήσαμε τις κβαντικές τελείες, ώστε να επεκτείνονται στο βραχύ τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, έως του σημείου που να μπορούμε να ανιχνεύσουμε το νυχτερινό φεγγοβόλημα της ατμόσφαιρας σε έναν σκοτεινό και καθαρό ουρανό, επιτρέποντας έτσι την παθητική νυχτερινή όραση. Η έρευνά μας δείχνει ότι αυτή η κατηγορία φωτοτρανζίστορ μπορεί να αποτελέσει τον τρόπο για να έχουμε υψηλής ευαισθησίας και χαμηλού κόστους αισθητήρες υπέρυθρης εικόνας, που θα λειτουργούν σε θερμοκρασία δωματίου, ανταποκρινόμενοι έτσι στις ανάγκες μιας τεράστιας υπέρυθρης αγοράς, η οποία σήμερα διψάει για φθηνές τεχνολογίες».
Τέτοιες κάμερες, σύμφωνα με τον Έλληνα ερευνητή, «μπορούν να έχουν πολλές εφαρμογές, όπως να επιτρέπουν την απεικόνιση νυχτερινής όρασης σε πραγματικό χρόνο, την όραση υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, τη φασματοσκοπία και τον έλεγχο της ποιότητας των τροφίμων, άλλων προϊόντων και του περιβάλλοντος. Με αυτή την τεχνολογία, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις εφαρμογές σε πολύ προσιτό κόστος, π.χ. κάθε αυτοκίνητο θα μπορεί να εξοπλιστεί με τέτοια συστήματα πολυφασματικής απεικόνισης, προσφέροντας έτσι σημαντικά αυξημένη ασφάλεια».

Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση: http://nature.com/articles/doi:10.1038/nphoton.2017.75
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΔΕΙΤΕ ΚΑΡΤΕΣ : ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΔΙΨΗΦΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ Ν.Δ. -ΣΥΡΙΖΑ

Σημαντικό προβάδισμα 16 ποσοστιαίων μονάδων στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου διατηρεί η ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στη σφυγμομέτρηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που παρουσιάστηκε στα Νέα του ΣΚΑΪ με τη Σία Κοσιώνη. 
Στην παράσταση νίκηςη ΝΔ προηγείται με 56,5% τουΣΥΡΙΖΑ με την κοινωνία, αλλά και ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών που έχουν ψηφίσει το κυβερνών κόμμα σε προηγούμενες εκλογές, να φαίνεται ότι αποδοκιμάζουν τα μέτρα και να εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το μέλλον. Είναι ενδεικτικό ότι έξι στους δέκα πολίτες που έχουν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ (το 61% των ψηφοφόρων) θεωρούν τα μέτρα τέταρτο μνημόνιο.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 32,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 16,5%, από 7,5% σημειώνουν ΧΑ και ΚΚΕ, 5,5% καταγράφει η ΔΗΣΥ, 2,5% η Ένωση Κεντρώων, 2% οι ΑΝΕΛ, 1,5% Το Ποτάμι και η Πλεύση Ελευθερίας, 1% καταγράφουν η Ελληνική Λύση και η ΛΑΕ, 4,5% άλλο κόμμα ενώ 14,5% των ερωτηθέντων δηλώνουν «δεν ξέρω/ δεν απαντώ».

Στην παράσταση νίκης η ΝΔ συγκεντρώνει 69% έναντι 12,5% του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο κόμμα προκρίνει το 2% των ερωτώμενων ενώ 16,5% δηλώνει δεν ξέρω/ δεν απαντώ.

http://www.skai.gr/files/1/astelios/skaiphotos/edsrer3435445.jpg

Το 40% των ερωτώμενων θεωρούν ότι τα προσφάτως ψηφισθέν από την κυβέρνηση πακέτο μέτρων είναι το πιο επώδυνο από τα μέτρα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. 24% απαντούν αυθόρμητα ότι όλα ήταν το ίδιο βαριά, το 17,5% θεωρούν ότι πιο επώδυνα ήταν τα μέτρα της κυβέρνησης Παπανδρέου, το 13,5% ότι τα πιο σκληρά μέτρα ήταν της κυβέρνησης Σαμαρά, ενώ 5% δηλώνουν «δεν ξέρω/ δεν απαντώ».
Στην ερώτηση αν η κυβέρνηση ψήφισε τέταρτο μνημόνιο ή τα νέα μέτρα μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση το 78% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι πρόκειται για νέο μνημόνιο, 12% απαντούν ότι μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση, ενώ το 10% δηλώνουν «δεν ξέρω/ δεν απαντώ». Το 61% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν τα μέτρα τέταρτο μνημόνιο, 23,5% θεωρούν ότι μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση ενώ 15,5% δηλώνουν «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Επίσης συνολικά 69% των ερωτώμενων θεωρούν ότι στους επόμενους 12 μήνες θα βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού τους, με 41% να εμφανίζονται βέβαιοι και 28% να εκτιμούν ότι η οικονομική τους κατάσταση μάλλον θα χειροτερέψει. 24,5% των ερωτώμενων δεν θεωρούν ότι η κατάστασή τους θα αλλάξει, 4% πιστεύουν ότι μάλλον θα βελτιωθεί, ενώ 1,5% είναι βέβαιοι ότι η οικονομική κατάσταση τους θα βελτιωθεί. Το 1% των ερωτώμενων αναφέρουν αυθόρμητα ότι η οικονομική τους κατάσταση θα εξαρτηθεί από τις πολιτικές εξελίξεις.


http://www.skai.gr/files/1/astelios/skaiphotos/a-323333.jpg

Σε ό,τι αφορά τα αντίμετρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση το 79,5% των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι είναι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, 10% απαντούν ότι δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον και 10,5% δηλώνουν «δεν ξέρω/ δεν απαντώ». Από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ το 65% δηλώνουν ότι είναι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους, 21% δημιουργούν αισιοδοξία για το μέλλον, ενώ 14% των ερωτηθέντων δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

Όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για το χρέος, το 73,5% των ερωτώμενων εκτιμούν ότι η κυβέρνηση είναι αναποτελεσματική, 19% θεωρούν ότι διαπραγμάτευση είναι αποτελεσματική ενώ 7,5% των ερωτηθέντων δηλώνει «δεν ξέρω/ δεν απαντώ». Το 58% των προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλογέων θεωρούν ότι η διαπραγμάτευση είναι αναποτελεσματική, 37% θεωρούν ότι η διαπραγμάτευση είναι αποτελεσματική ενώ 5% δηλώνουν «δεν ξέρω/ δεν απαντώ». Το 85,5% των ερωτώμενων απαντούν ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση, 9,5% προς τη σωστή και 5% δηλώνουν «δεν ξέρω/ δεν απαντώ».

Όσον αφορά τις επιδόσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ το 57% των ερωτηθέντων δηλώνουν δυσαρεστημένοι, 35,5% δηλώνουν δυσαρεστημένοι αλλά πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές, 5% δηλώνουν ευχαριστημένοι και 2,5% απαντούν δεν ξέρω/ δεν απαντώ. Ας σημειωθεί ότι στην ίδια ερώτηση στις 6-8 Απριλίου 51% των συμμετεχόντων δήλωναν δυσαρεστημένοι, 44% δήλωναν δυσαρεστημένοι αλλά ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές και 3,5% δήλωναν ευχαριστημένοι. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το 42% των ερωτηθέντων που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις δηλώνουν ότι είναι δυσαρεστημένοι, πιστεύοντας παράλληλα ότι υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές, ενώ το 45,5% των ερωτώμενων δηλώνουν δυσαρεστημένοι, αλλά εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές. Μόνο 10,5% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ δηλώνουν ευχαριστημένοι από το κυβερνητικό έργο. Δεν ξέρω/ δεν απαντώ δηλώνει το 2% των ερωτώμενων.

http://www.skai.gr/files/1/astelios/skaiphotos/dsdsdsd3333.jpg
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - SKODA KODIAQ TOUR 2/3/4 IOYNIOY - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Το μεγαλύτερο event όλων των εποχών είναι προ των πυλών ! Το πολυαναμενώμενο Skoda Kodiaq θα ταξιδέψει μαζί μας στις 2 - 3 - 4 Ιουνίου και θα κάνουμε τον γύρο της Πελοποννήσου, διανύοντας περίπου 800 χιλιόμετρα. 

Ξεκινάμε από την Αθήνα. 
Σε κάθε πόλη από τις 7 πόλεις που θα βρεθούμε, θα γίνει συνάντηση με τα τοπικά μέλη της πόλης και των γύρω περιοχών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ


ΑΘΗΝΑ -  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 6 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ TERRA PETRA ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 10:30 ΤΟ ΠΡΩΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ (θα πιούμε καφέ σε παρακείμενη καφετέρια)

ΣΠΑΡΤΗ: ΣΑΒBAΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΡΑ 1:30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ, ΣΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ (θα πιούμε καφέ σε παρακείμενη καφετέρια)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΡΑ 18:00 ΣΤΟ ΕΣΠΕΡΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΡΑ 10:30 TO ΠΡΩΙ ΣΤΟ DUE STRADE CAFE 28ης Οκτωβρίου & Ρίγα Φεραίου στον Πύργο.

ΠΑΤΡΑ: ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΡΑ 1:30 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟ CAFE MOLOS ΣΤΟΝ ΜΟΛΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: KYΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ ΩΡΑ 6:30 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΟ SEA AND SAND ΣΤΑ ΙΣΘΜΙΑ (παραλία κρυφή, δίπλα από την βυθιζόμενη γέφυρα )


*Το νέο Skoda Kodiaq είναι μια ευγενική παραχώρηση της Skoda Kosmocar
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΒΑΣΙΛΙΤΣΙ ΚΟΡΩΝΗΣ - Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 31/5/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο Του Πολιτιστικού Συλλόγου Βασιλιτσιωτών «Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» καλεί τα μέλη και τους φίλους του στην 6η εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, την Τετάρτη 31/5/2017 και ώρα 9:00 π.μ. έως 1:00 μ.μ., στην αίθουσα του Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο Βασιλιτσίου.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΦΟΥΜΑΡΑ...Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ- ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ Ή ΛΑΘΟΣ;

ΧΩΡΙΣ αντίκρισμα για αρκετούς φορολογούμενους πολίτες αποτελεί η τελευταία απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου για την πληρωμή 24 ισόποσων δόσεων μετά την παράταση που πήρε η πληρωμή ληξιπρόθεσμων οικονομικών οφειλών μετά τις 7 Μαρτίου 2017.
Η απόφαση αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση σε δήμους της Μεσσηνίας που κηρύχτηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου 2016. Η απόφαση αφορά τους δήμους Καλαμάτας, Οιχαλίας, Μεσσήνης, Τριφυλίας, τις τοπικές κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστάνιας, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα, του δήμου Δυτικής Μάνης και τις δημοτικές ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του δήμου Πύλου Νέστορος της ΠΕ Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
ΠΗΓΑΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΓΗΚΑΝ ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ...
Οι επαγγελματίες αλλά κυρίως πολίτες διαμαρτύρονται καθώς είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τώρα 12 ισόποσες δόσεις και μάλιστα με επιβάρυνση. Και αυτό διότι οι ρυθμίσεις δεν αφορούν οφειλές μετά τις 20 Σεπτεμβρίου 2016. Μάλιστα όταν πολίτες απευθύνθηκαν στην ΔΟΥ Καλαμάτας ενημερώθηκαν ότι δεν είναι σε ισχύ οφειλές πριν τις ημερομηνίες που προβλέπονται. Αλλά το θέμα προκύπτει καθώς αρκετοί Μεσσήνιοι είχαν ως πρώτη δόση πληρωμής την 30η Σεπτεμβρίου 2016 μετά τα καιρικά φαινόμενα αλλά δεν μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση. Μάλιστα πολίτες δήλωσαν έκπληκτοι καθώς η εν λόγω ρύθμισης είναι στην ουσία άχρηστη... ..
Η ρύθμιση αφορά χρέη τα οποία ήταν ληξιπρόθεσμα μέχρι την έκδοση της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1126/14.9.2016 και η είσπραξή τους ανεστάλη με την παράγραφο 2 της ανωτέρω απόφασης. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ μέχρι τις 28.4.2017. Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται μέχρι την 28.4. 2017 και οι επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΖΙΚΑΣ

           
ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ..ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ Α.Τ. ΣΤΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑ ΕΓΙΝΕ-ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΕ ΚΟΠΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
 
ΤΟ...μνημόσυνο του Α.Τ. Φιλιατρών έκαναν οι αιρετοί του Δήμου Τριφυλίας σε επίσκεψη που σύμφωνα με πληροφορίες που πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Δευτέρας παρουσία μάλιστα της επιτροπής αγώνα καθώς το λουκέτο είναι οριστικό. Βέβαια η Δημοτική αρχή όφειλε να διεξάγει κοινό αγώνα και για τις υπόλοιπες δομές που καταργούνται, όπως είναι το Α.Τ. Κοπανακίου το οποίο προσέφερε τα μέγιστα στην περιοχή αλλά εκεί δεν είδαμε καμία συγκέντρωση διαμαρτυρίας καθώς και στο Τμήμα Τροχαίας Κυπαρισσίας. 
Με άλλα λόγια το Κοπανάκι, μετά τα Φιλιατρά και η έδρα του Δήμου, η Κυπαρισσία αποψιλώνεται από υπηρεσίες παρότι οι αρμόδιοι ευχαριστώντας το προσωπικό σημείωναν ότι ο αγώνας δεν θα τελειώσει. Φυσικά δεν έχει αξία δεδομένου ότι κανένα κόμμα δεν έχει δεσμευθεί ότι θα επαναφέρει τα καταργημένα Αστυνομικά τμήματα και φυσικά κανείς δεν τολμά να το βάλει την υπογραφή του σε μια τέτοια δήλωση...
Το κλιμάκιο που έκανε την τελευταία επίσκεψη στο Α.Τ. Φιλιατρών το οποίο αποτέλεσε φάρο ασφάλειας για την περιοχή, αποτελείτο από τους κ. Κατσίβελα, κ. Πούλο, κ. Σαρματζή, κ. Παπαθεοδοσίου, κ. Κουκούμη, κ. Κατσούλα, κ. Καναλουπίτη, κ. Γριβοκωστόπουλο, κα. Παπαγεωγίου, κ. Κωτσάκη, κ. Σαρματζή (εκ μέρους του Εμπορικού Συλλόγου Φιλιατρών) κ.α. 
ΓΙΑΝ. ΜΠ.

               ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΗΤΟ ΝΕΦΡΟ ΣΤΗΝ ΤΡΙΦΥΛΙΑ
H Νεφρολογική Κλινική – Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας του Νοσοκομείου Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και ανταλλαγής απόψεων του ιατρικού και μη προσωπικού αλλά και της ενημέρωσης του κοινού, σε συνεργασία με το Ακτινολογικό, Παιδιατρικό και Χειρουργικό τμήμα της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας διοργάνωσε Πολυθεματική Νεφρολογική Διημερίδα.
Η διημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 και  Κυριακή 28 Μαϊου στο ξενοδοχείο “Natura” στο Καλό Νερό, υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας. Στη Διημερίδα έλαβαν μέρος ιατροί από το νοσοκομείο Κυπαρισσίας, την Καλαμάτα, τη Λαμία κ.α. και έγιναν σημαντικές συζητήσεις ιατρικών θεμάτων. Την έναρξη έκανε η Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας κα. Ζέρβα Αγγελική και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας κ. Μιχάλης Μιχαήλ και σύντομους χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιδήμαρχος Τριφυλίας κ. Παν. Τσίγγανος και ο Αναπληρωτής Διοικητής της ΝΜ Κυπαρισσίας κ. Παναγιώτης Μπασάκος κ.α.
Παρόντες ήταν διευθυντές και προϊστάμενοι Τμημάτων και Κλινικών ΝΜ, ιδιώτες ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, η Διευθύντρια Νοσηλευτικής ΝΜ Κυπαρισσίας και πρόεδρος ΔΚ Κυπαρισσίας κα. Σταματία Αλεξοπούλου, η Προισταμένη Νοσηλευτικής Παθολογικού Τμήματος ΝΜ Κυπαρισσίας κα. Θεοδώρα Πολυζωγοπούλου και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τριφυλίας και Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας κ. Ζαχαρίας Κανελλόπουλος

Read more » Διαβάστε περισσότερα...

START – Create Cultural Change: Ένα πρόγραμμα για στελέχη πολιτιστικής διαχείρισης στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα STARTCreate Cultural Change* για στελέχη πολιτιστικής διαχείρισης στην Ελλάδα, με αφορμή την ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου, παρουσίασε τις 15 ιδέες-κοινωνικοπολιτιστικά έργα, που πραγματοποίησαν οι υπότροφοι του προγράμματος κατά το τελευταίο εξάμηνο σε όλη την Ελλάδα.
Οι ιδέες-έργα παρουσιάστηκαν σε μια διήμερη εκδήλωση από τις 25 έως τις 26 Μαΐου στην Αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
*ToSTART είναι ένα πρόγραμμα του RobertBoschSchtiftung, που υλοποιείται σε συνεργασία με το Goethe-InstitutThessaloniki και την Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων και υποστηρίζεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση.
Website: www.startgreece.net  
Η δεύτερη χρονιά του προγράμματος START – Create Cultural Change για την προώθηση ανερχόμενων στελεχών πολιτιστικής διαχείρισης έφτασε στο τέλος της με μια εκδήλωση στις 25 και 26 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη. Η παρουσίαση των υποτροφιών του προγράμματος START έλαβε χώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι 15 υπότροφοι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο κοινό τα έργα τουςδιευρύνοντας τη δικτύωση τους στον τομέα της πολιτιστικής διαχείρισης.
Την Πέμπτη 25 Μαΐου έγινε παρουσίαση της δομής του προγράμματος από τους εταίρους του (το ίδρυμα Robert Bosch Schtiftung, το Goethe-Institut Thessaloniki και την Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων από τη Γερμανία) καθώς και τους νέους φορείς υποστήριξης από την Ελλάδα(το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση και το Ίδρυμα Μποδοσάκη). Στη συνέχεια παρουσιάστηκε μια site-specificκαλλιτεχνική περφόρμανς σε χορογραφία μιας απόφοιτου του προγράμματος την οποία ακολούθησε μια δεξίωση στο εκθεσιακό χώρο παρουσίασης των 15 έργων. Εκεί οι υπότροφοι είχαν την ευκαιρία σε ειδικά σχεδιασμένα και διαμορφωμένα περίπτερα να παρουσίασουν τα έργα τους από όλη την Ελλάδα στο κοινό που με μεγάλο ενδιαφέρον μίλησε απευθείας μαζί τους και ανακάλυψε ελληνικές κοινωνικο-πολιτιστικές πρωτοβουλίες (τα έργα ήταν από τις εξής πόλεις: Πρέσπες, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Θήβα, Αθήνα, Αίγινα, Άργος, Ρόδος). 
Η δικτύωση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς περαιτέρω συνεργασίες θα ενισχύσουν τα έργα αυτά στη συνέχειά τους μετά το πρόγραμμα START.
Εκτός από το κοινό της πόλης, στις εκδηλώσεις συμμετείχαν και εκπρόσωποι από 15 κοινωνικο-πολιτιστικά κέντρα της Γερμανίας στα οποία οι εν λόγω 15 υπότροφοι παραβρέθηκαν για 2 μήνες κατά το Φθινόπωρο του 2016 με σκοπό να ανταλλάξουν τεχνογνωσία και να πάρουν εμπειρίες πολιτιστικής διαχείρισης από τη Γερμανία.

Επέκταση του τοπικού δικτύου υποστηρικτών
Την Παρασκευή 26 Μαΐου σε μια κλειστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε εντός του ίδου χώρου στο λιμάνι, οι 15 υπότροφοι παρουσίασαν προφορικά τις ιδέες τους και τα πλάνα συνέχισής τους με σκοπό να διεκδικήσουν τα τρία βραβεία ανάπτυξης 10.000 Ευρώ έκαστο που φέτος προσφέρει στο πρόγραμμα το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση. Σκοπός της απονομής των βραβείων αυτών είναι να καταστεί δυνατή η συνέχιση και η ανάπτυξη των έργων στις αντίστοιχες περιοχές στην Ελλάδα.

Ανοικτή πρόσκληση για το έτος 2017/2018 μέχρι τις 31 Μαΐου
Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές Απριλίου στο www.startgreece.net και σε επιλεγμένα ΜΜΕ, διαχειριστές πολιτισμού στην Ελλάδα και πολιτιστικοί φορείς στη Γερμανία μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τις 31 Μαΐου τις αιτήσεις συμμετοχής τους στο πρόγραμμα για το έτος 2017/18που ξεκινάει ο τρίτος κύκλος του προγράμματος START.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα «START – Create Cultural Change»
Το πρόγραμμα START περιλαμβάνει τρία στάδια στη Γερμανία και την Ελλάδα, τα οποία δίνουν στους υπότροφούς του τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις καινοτόμες ιδέες ενός έργου σε ανεξάρτητες πολιτιστικές πρωτοβουλίες και να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να θεσπίσουν τις πρωτοβουλίες τους σε μόνιμη βάση. Το πρόγραμμα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης διάρκειας δύο μηνών που πραγματοποιείται στη
Γερμανία, δίνει τη δυνατότητα σε συνολικά 30 υπότροφους να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη διεθνή πολιτιστική διαχείριση. Επιπλέον οι επιλεγέντες υπότροφοι θα λάβουν υποστήριξη ως προς την ανάπτυξη ενός πειραματικού έργου μικρής κλίμακας στη Γερμανία για να δοκιμάσουν την ιδέα τους πριν την υλοποίηση στην Ελλάδα.
Στην επόμενη φάση της υλοποίησης του έργου στην Ελλάδα διάρκειας έξι μηνών, οι 15 πλέον υπότροφοι του START που θα περάσουν στο δεύτερο γύρο θα λάβουν χρηματοδότηση, πρόσβαση στα δίκτυα και επαγγελματική υποστήριξη για την εφαρμογή της πολιτιστικής τους πρωτοβουλίας, με σκοπό να διακριθούν ως διαχειριστές πολιτισμού στον τόπο τους.
Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της υποτροφίας STARTαπονέμονται τρία βραβεία ανάπτυξης με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση σε διακριθέντα έργα του προγράμματος στην Ελλάδα, τα οποία χαρακτηρίζονται από την πολιτισμική τους καινοτομία, έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο και τις δυνατότητες να καθιερωθούν σε μόνιμη βάση.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: startgreece.net

Επικοινωνία
Μαρία-Λουΐζα Λαοπόδη
Τηλ. 2310 889 587
Maria-Louiza.Laopodi@goethe.de
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

Θεσσαλονίκη: Αυτοκτόνησε με το όπλο που άρπαξε από την αστυνομικό

Υπέκυψε στα τραύματα του ο αθίγγανος που είχε δραπετεύσει από το Α.Τ. Ευόσμου και στη συνέχεια μετά από καταδίωξη αυτοπυροβολήθηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr, αθίγγανος κατάφερε και άρπαξε το υπηρεσιακό όπλο γυναίκας αστυνομικού και στη συνέχεια πυροβόλησε τουλάχιστον δύο φορές εντός του τμήματος.

Στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Τον καταδίωξαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και τον σταμάτησαν στην συμβολή της οδού Μαιάνδρου με τον Περιφερειακό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες όταν ο δράστης διαπίστωσε ότι έχει περικυκλωθεί από πλήθος αστυνομικών δυνάμεων, αυτοπυροβολήθηκε με αποτέλεσμα πριν από λίγο να καταλήξει.

thestival
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ: ΥΨΩΝΟΥΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Την ευκαιρία να ενημερωθούν για όλεςτις νεότερες εξελίξεις γύρω από την παγκόσμια «μάστιγα» του Σακχαρώδη Διαβήτη  και να κάνουν ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (GHbA1c), θα έχουν την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017οι κάτοικοι της Καλαμάτας, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου!

Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία ανήκει στον Σύλλογο Διαβητικών Νομού Μεσσηνίας «Γλυκιά Μεσσηνία», ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο του Σακχαρώδη Διαβήτη από το 1998 και είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.).

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, ο Σύλλογος αναλαμβάνει συχνά σημαντικές πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού σχετικά με τον σακχαρώδη διαβήτη. 
Μια από αυτές είναι το Ενημερωτικό Πρόγραμμα «Μεσσηνιακές Ημέρες Σακχαρώδη Διαβήτη: Υψώνουμε Ασπίδα Προστασίας» για το 2017, το οποίο συντονίζει συνολικά ο Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α.) κ. Παναγιώτης Χαλβατσιώτης.

Το Πρόγραμμα, κατά τη διάρκεια του οποίου θα διενεργούνται ΔΩΡΕΑΝ μετρήσεις γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (GHbA1c) και ενημερωτικές διαλέξεις, θα διεξαχθεί από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο 2017 σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας. Αυτές περιλαμβάνουν την Καλαμάτα (2 Ιουνίου), την Πύλο (15 Ιουνίου), τη Χώρα (16 Ιουνίου), τον Μελιγαλά (27 Ιουλίου), καθώς και την Καρδαμύλη, τη Μεσσήνη, την Κυπαρισσία, τους Γαργαλιάνους και τα Φιλιατρά (εντός του Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου)

Σε ό,τι αφορά την πρώτη εκδήλωση,θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Καλαμάτας. 
Στις 16:00 – 19:00 θα διενεργηθούν ΔΩΡΕΑΝ μετρήσεις γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης στους κατοίκους της πόλης, ενώ στις 19:00 – 21:30 θα διεξαχθεί το ενημερωτικό πρόγραμμα.

Κατά τη διάρκειά του, θα δοθούν οι διαλέξεις «Σακχαρώδης Διαβήτης: μια σύγχρονη μάστιγα», από τον κ. Παναγιώτη Χαλβατσιώτη και «Ο διαβητικός ασθενής πριν και μετά το χειρουργείο», από τον Χειρουργό, Επιμελητή Χειρουργικής Κλινικής, Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο, με την ενεργή συμμετοχή του κοινού.  
Την εκδήλωση έχει προσκληθεί να ευλογήσει και να προσφωνήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. κ. Χρυσόστομος, στις 19:15 – 19:45, κατά τη διάρκεια των χαιρετισμών των επισήμων προσκεκλημένων, εκπροσώπων όλων των τοπικών αρχών.
Όπως τονίζει ο κ. Χαλβατσιώτης, «η νόσηση από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 θα μπορούσε να προληφθεί. 
Κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν καταναλωτικές, διατροφικές και φαρμακευτικές συνήθειες, αλλά και την περιβαλλοντική επιρροή, πρόκειται να διαδραματίσουν μελλοντικά σημαντικό ρόλο στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, όπως η παχυσαρκία. 
Η δράση όλων μας στοχεύει στη συνεχή ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης γύρω από τη σωστή πρόληψη και αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των πασχόντων στη χώρα μας».

Το συνολικό Πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους Δήμους Καλαμάτας, Πύλου – Νέστορος, Οιχαλίας, Δ. Μάνης, Μεσσήνης και Τριφυλίας, τελεί υπό την αιγίδα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.),του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.),της Περιφέρειας Πελοποννήσου – Π.Ε. Μεσσηνίας, του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας και της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
Read more » Διαβάστε περισσότερα...

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου