9.1.17

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - Ενστάσεις για ενίσχυση βιολογικής γεωργίας έτους 2014

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οκονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας (Καλαμάτα) ενημερώνει τους δικαιούχους της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 ότι έχουν εκδοθεί οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων και των απορριπτομένων του έτους 2014 (Νέα Πενταετία), έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας και έχουν επίσης σταλεί για ανάρτηση στις έδρες των Δήμων της περιοχής ευθύνης της ΔΑΟΚ Μεσσηνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των καταστάσεων πληρωμής εντός 5 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή κατά το διάστημα από την Τρίτη 10-1-2017 έως τη Δευτέρα 16-1-2017. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Π.Ε. Μεσσηνίας, στο Διοικητήριο, Καλαμάτα.
Επισημαίνεται ότι ο φάκελος πληρωμής έχει διαβιβαστεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να πιστωθούν τα ποσά στους ατομικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, στο Διοικητήριο, Καλαμάτα, γραφείο 205, τηλ. 27213 61205.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου