«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

30.1.17

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης !!! Απαγορεύεται η εγκατάλειψη αυτοκινήτων

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παν. Νίκας ανακοίνωσε ότι για την αισθητική αναβάθμιση της πόλης της Καλαμάτας και των Τοπικών Κοινοτήτων και την απελευθέρωση θέσεων στάθμευσης υπενθυμίζονται στους δημότες και κατοίκους του Δήμου Καλαμάτας τα κάτωθι:
1. Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 (Φ.Ε.Κ. 81/Α/05-03-2004) και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας (Αποφ. Δ.Σ. 79/2013 ΑΔΑ ΒΕΥ5ΩΕΕ-ΘΝΟ) απαγορεύεται η εγκατάλειψη σε δημόσιους ή δημοτικούς δρόμους οχημάτων, μηχανημάτων και τμημάτων αυτών.
Τα οχήματα αυτά πρέπει να αποσυρθούν από τους ιδιοκτήτες τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται στο Π.Δ. 116/2004, περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου και περισυλλέγονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο έως 400,00 €.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 24 ΩΡΕΣ
2. Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 34 του Ν. 3542/2007 (Κ.Ο.Κ.), στις κατοικημένες περιοχές απαγορεύεται η στάθμευση φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπομένου βάρους πάνω από 3,5 τόνων, λεωφορείων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, ρυμουλκούμενων, τροχόσπιτων και σκαφών, πέραν από 24 συνεχείς ώρες.
Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων αυτών θα πρέπει να τα απομακρύνουν από πεζοδρόμια, δημόσιους και δημοτικούς δρόμους, διότι σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο έως 40,00€ και απομακρύνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 27213-60742).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου