«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

1.1.17

Πιο ακριβή από σήμερα η εξαγορά πλασματικών ετών στο δημόσιο

Ακόμα και η εξαγορά των πλασματικών ετών ασφάλισης στο Δημόσιο, για συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που απαιτούνται ανά περίπτωση, θα κοστίζει ακριβότερα από σήμερα 1η Ιανουαρίου 2017. 

Αναλυτικότερα, έως τώρα η αναγνώριση ως συνταξίμων των πλασματικών χρόνων (στρατός, σπουδές, παιδιά) απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του ασφαλισμένου του Δημοσίου εισφορά 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών.
Ωστόσο, με το νέο Ασφαλιστικό, η αναγνώριση των πλασματικών ετών προκύπτει με την καταβολή από τον ασφαλισμένο, για κάθε μήνα πλασματικού χρόνου, της εισφοράς στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς, δηλαδή έως 20% επί των συντάξιμων αποδοχών. Και σε ό,τι αφορά το ύψος της εισφοράς, αυτή υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
Η αλλαγή αυτή προκαλεί πολύ μεγάλη αύξηση στα ποσά εξαγοράς, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη, έως απαγορευτική, τη χρήση πλασματικών ετών ασφάλισης.
Για τον υπολογισμό του ποσού εξαγοράς στο Δημόσιο σήμερα λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του υπαλλήλου (βασικός μισθός, επίδομα 140 ευρώ και επίδομα θέσης) του Οκτωβρίου 2011.
 Σε γενικές γραμμές τα ποσά που καλείται να δαπανήσει ο ασφαλισμένος είναι από 70 μέχρι 140 ευρώ το μήνα, ανάλογα με την περίπτωση. Σύμφωνα με το νέο τρόπο υπολογισμού όμως, η εξαγορά πλασματικών ετών θα είναι πολύ ακριβότερη, έως και πενταπλάσια σε σχέση με τις σημερινές τιμές.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου