26.1.17

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ - Συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο για τους Δασικούς Χάρτες

Την Δευτέρα 30/1/2017 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης. 
Μεταξύ των άλλων θεμάτων, θα συζητηθεί και το πολύ σημαντικό ζήτημα 
Των Δασικών Χαρτών Ν. Μεσσηνίας. Πρώτο στην ημερήσια διάταξη.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

          Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις 30-01-2017 ημέρα Δευτέρα & ώρα 18:00 μ.μ., όπου θα γίνει η 2η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

1.    Συζήτηση σχετικά με τους Δασικούς Χάρτες 

2.    Συμμετοχή του Δήμου Μεσσήνης στην Πράξη με τίτλο:  «Συγκρότηση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας και Κινητής Μονάδας στο Δήμο Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» του ΕΠ «Πελοπόννησος» 2014-2020 και της Πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ 23 (Α/Α ΟΠΣ: 1785).

3.    Αποδοχή τρόπου χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας  (ΣΒΑΚ) και υπογραφή σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2016» «Α.Π. 4: Αστική  Βιώσιμη Κινητικότητα»

4.    Αναχρηματοδότηση δανείων Δήμου Μεσσήνης σύμφωνα με τις παραγράφους 1&2 του άρθρου 81 του Ν.4316/14 από το ΤΠΔ

5.    Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης έτους 2016 (άρθρο 4 παρ.5 του Π.Δ. 113/2010)

6.    Συγκρότηση επιτροπών βάσει  του Ν.4412/2016

7.    Αντικατάσταση Προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεσσήνης

8.    Ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών – Διόρθωση της 271/2016 απόφασης Δ.Σ.

9.    Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. Πρωτ. 11699/07-05-2015 σύμβασης για την τέλεση της εργασίας «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

10. Έγκριση 1ου    ΑΠΕ  & 1ου  Π.Κ.ΤΜ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα στη Δ.Κ.  Μεσσήνης»

11. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών για το έργο: «Συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία λυμάτων στα Τ.Δ. Αβραμιού & Λευκοχώρας (Τμήμα ΙΙ)»

12. Έγκριση 2ου  ΑΠΕ του έργου με τίτλο: Ανάπλαση Τμήματος Εισόδου Τ.Κ. Χράνων Δ.Ε. Αίπειας Δ. Μεσσήνης

13. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Μεσσήνης

14. Προγραμματισμός εκδηλώσεων έτους 2017.

15. Έγκριση αποκριάτικων εκδηλώσεων 2017- ψήφιση πίστωσης.

16. Έγκριση  παράτασης της σύμβασης ΥΠ. ΑΡΙΘ. 29557/9-12-2016.

17. Δωρεάν παραχώρηση Δημοτικών ΧώρωνΟ Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου