14.2.17

ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Παραχώρηση χερσαίου χώρου για την τοποθέτηση διαφημιστικών πανό.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσιο φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση χερσαίου χώρου λιμένα, στην γεφυροπλάστιγγα του Λιμενικού Ταμείο, για την τοποθέτηση διαφημιστικών πανό.  
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καλαμάτα και στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (οδός Μιαούλη 30) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 09-03-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  (πέρας κατάθεσης δικαιολογητικών).
Περισσσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από όπου θα παραλαμβάνεται και το αντίγραφο της διακήρυξης με αποδεικτίκο.
Τη περίληψη της διακήρυξης με ΑΔΑ: (ΩΗΤΜΟΞΜΒ-Η0Ι) μπορείτε να τη δείτε εδώ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου