5.2.17

ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ - Τα νέα πρόστιμα σε παράνομους πωλητές

Δραστικές μειώσεις της τάξης του 50-80%, και σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις ακόμα και τάξης του 96%, φέρνει στα υπερβολικά μέχρι πρότινος πρόστιμα των λαϊκών αγορών η νέα απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου... 
 
Τα νέα πρόστιμα 

Από τις 5.000 έπεσε στα 1.500 ευρώ
- Για έλλειψη άδειας σε λαϊκές αγορές, ο παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμο 2.500 ευρώ και για έλλειψη άδειας σε υπαίθριο εμπόριο (πλανόδιο και στάσιμο) 1.500 ευρώ. Το πρόστιμο σημειωτέον μέχρι πρότινος ήταν στα 5.000 ευρώ!
- Για έλλειψη άδειας σε πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο, για την άσκηση του οποίου δε χρησιμοποιήθηκε αυτοκινούμενο όχημα, το νέο πρόστιμο ανέρχεται στα 200 ευρώ, από 5.000 που ήταν μέχρι πρότινος.
- Για μη κατοχή άδειας κατά τον έλεγχο το πρόστιμο μειώθηκε στα 100 ευρώ, από 500 που ήταν.
- Μειωμένο είναι και το πρόστιμο για την αδικαιολόγητη μη αυτοπρόσωπη προσέλευση του κατόχου άδειας πωλητή στις λαϊκές αγορές, στο στάσιμο και στο πλανόδιο εμπόριο. Ορίστηκε στα 300 από 500 ευρώ.
- Κατά το ήμισυ μειώθηκε και το ύψος του προστίμου όταν οι παραγωγοί ή οι επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές αλλάζουν αυθαίρετα χώρο ή υπερβαίνουν τα συγκεκριμένα όρια στα οποία τους επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται (υπέρβαση χωρικής δραστηριότητας). Συγκεκριμένα το πρόστιμο είναι πια στα 500, από 1.000 ευρώ που ήταν πριν.
- Εκείνοι που πωλούν προϊόντα χωρίς όμως να έχουν ανανεώσει τις άδειές τους - όταν αυτές λήγουν - θα τιμωρούνται με 500 ευρώ και όχι με 1.000 ευρώ όπως συνέβαινε ως τώρα.
- Στα 500 ευρώ διαμορφώνεται το πρόστιμο για τους αδειούχους πωλητές, οι οποίοι δεν έχουν τηρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες για την πρόσληψη υπαλλήλου.
- Η άρνηση ή η παρεμπόδιση ελέγχου τιμωρείται με 800 ευρώ, ενώ η άρνηση παραλαβής εγγράφων ελέγχου με 200 ευρώ.
- Η απουσία διακριτικής σήμανσης παραγωγού-επαγγελματία (στις λαϊκές αγορές) έχει ποινή 400 ευρώ, αντί για 700 ευρώ που ήταν η προηγούμενη ποινή.
- Τέλος, τσουχτερό παραμένει το πρόστιμο, συγκεκριμένα στα 1.000 ευρώ - όπως ήταν και προηγουμένως - για την αναληθή σήμανση παραγωγού-επαγγελματία.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου