15.2.17

Τηλεφωνούν κι ενοχλούν ...

Σε "βραχνά" για  τους καταναλωτές έχουν εξελιχθεί οι τηλεφωνικές κλήσεις που δέχονται, τον τελευταίο καιρό, με διαφημιστικό περιεχόμενο κυρίως απο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για αλλαγή παρόχου με δελέαρ ελκυστικά πακέτα προσφορών

Επειδή το θέμα, εκτός του ότι είναι ενοχλητικό, συγχρόνως είναι και μη νόμιμο, βάσει του άρθρου 11 παρ 2 του ν. 3471/2006 θα πρέπει οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι ..

 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ κι επιτρέπεται μόνον αν ο συνδρομητής δώσει εκ των προτέρων την συγκαταθεσή του.

 Στο άρθρο παρ.3  του νόμου, ορίζεται ότι" Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μη ζητηθεισών επικοινωνιών με ανθρώπινη παρέμβαση (κλήσεων) ,για τους ανωτέρω σκοπούς εφόσον ο συνδρομητής έχει δηλώσει προς τον  φορέα παροχής του, της διάθεσης στο κοινό υπηρεσίας, ότι δεν επιθυμεί γενικώς να δέχεται τέτοιες κλήσεις.
Ο φορέας,(πάροχος) υποχρεούται να καταχωρίζει "δωρεάν" τις δηλώσεις αυτές σε ειδικό κατάλογο συνδρομητών, ο οποίος είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.

Η χρήση αυτόματων συστημάτων κλήσης ιδίως με χρήση συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικότερα η πραγματοποίηση επικοινωνιών που δε ζητήθηκαν με οποιοδήποτε μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφημιστικούς σκοπούς ,


ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου