14.2.17

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - Σύσκεψη για τα απόβλητα των ελαιοτριβείων

Στις 13 Φεβρουαρίου 1017,  πραγματοποιήθηκε σύσκεψη  με πρωτοβουλία  της Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, στην οποία συμμετείχαν, ο Διευθυντής Ανάπτυξης, οι Διευθυντές Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καλαμάτας και Τριφυλίας και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η εξέταση αξιοποίησης εφαρμογής στην Μεσσηνία, της νέας εναλλακτικής πρότασης των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων, για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων τριών φάσεων, που προτείνεται στην πρόσφατα δημοσιευθείσα ΚΥΑ 127402/1487/Φ15/2016 (ΦΕΚ 3924Β΄/07-12-2016). Με την τελευταία παρέχεται η δυνατότητα σε ελαιοτριβείς, διάθεσης των υγρών αποβλήτων (κατσίγαρου), για υδρολίπανση σε δενδροκαλλιέργειες.  
Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να ληφθεί πρωτοβουλία προκειμένου να εκτιμηθεί η έμπρακτη δυνατότητα εφαρμογής της, καθώς και να διερευνηθεί ο τρόπος αξιοποίησής της σε από κοινού συνεργασία  με τους ενδιαφερόμενους ελαιοτριβείς.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου