21.4.17

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Καθαρίστε τα κτήματα και τα οικοπεδα σας διαφορετικά ...ταμείο !!!

 250 ευρω  η χρέωση του καθαρισμού από τον δήμο !
 
Ο Δήμος Καλαμάτας γνωστοποιεί προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων ότι δεν επιτρέπεται να εξέχουν κλαδιά δέντρων, αυτοφυής βλάστηση κ.λπ. από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα, τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.
Σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου (άρθ. 290 Π.Κ., άρθ. 1008 Α.Κ.) και του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας (Α.Δ.Σ. 79/2013, άρθ. 18), ο Δήμος θα προβεί σε κοπή βλάστησης και κλάδων δέντρων που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και των οχημάτων, στα όρια του επαρχιακού, δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας, χρεώνοντας τη δαπάνη στους ιδιοκτήτες και επιβάλλοντας πρόστιμο 250 ευρώ, επιφυλασσόμενος και για ενεργοποίηση των ποινικών και αστικών διαδικασιών που προβλέπονται από το νόμο εναντίον όσων δε συμμορφώνονται.
Το χρονικό περιθώριο για τη συμμόρφωση των πολιτών είναι 20 μέρες μετά τη δημοσίευση αυτής της ειδοποίησης.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου