26.7.17

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ για την δακοκτονία

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι θα δεχθεί αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως (16) ατόμων με ειδικότητα παγιδοθέτες δακοκτονίας(συνολικός χρόνος απασχόλησης: έως 60 ημερομίσθια), για περιοχές του Δήμου Δυτικής Μάνης(Τ.Κ. Αβίας, Δολών, Κάμπου, Σταυροπηγίου, Καρδαμύλης , Τραχήλας, Αγ. Νίκωνος, Θαλαμών, Λαγκάδας ,Νομιτσί, Πλάτσας, Προαστίου, Εξωχωρίου, Νεοχωρίου Λ., Αγ. Νικολάου, Ριγκλίων)  και του Δήμου Πύλου-Νέστορος(Τ.Κ. Γλυφάδας, Ίκλαινας, Κυνηγού, Πηδάσου, Λαχανάδας).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 έως την Τρίτη 01 Αυγούστου 2017.
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
4.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή  Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
5.Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας είναι: Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας καιΚτηνιατρικής ή της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας.

Πληροφορίες: 2721361206, 2721095831Κρασσακόπουλος Ανδρέας, Δημητρούλια Δήμητρα.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου