«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

17.8.16

Μειωμένη η παραγωγή ελαιολάδου στην Ελλάδα


Ελαφρά αυξημένη στην Ισπανία αλλά μειωμένη αρκετά στην Ιταλία και σχετικά στην Ελλάδα!

Η πρόβλεψη της ποσότητας της ερχομένης παραγωγής ελαιολάδου σε διεθνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί έχει άμεση σχέση τόσο με τον τομέα της παραγωγής όσο και με τον τομέα εμπορίας ελαιολάδου.
Ετσι, εύλογη είναι η αγωνία για την ερχόμενη σοδειά στον τομέα της παραγωγής γιατί από αυτή εξαρτάται η ποσότητα αλλά και με τις τιμές και συνεπώς με το συνολικό εισόδημα των ελαιοπαραγωγών.
Ομως ανάλογη είναι η αγωνία για τη νέα σοδειά και στον τομέα της εμπορίας γιατί η συνολική ποσότητα της παραγωγής επηρεάζει σύνολο κλάδων που εμπλέκονται με την έκθλιψη, αποθήκευση, τυποποίηση, διακίνηση και διανομή του προϊόντος αλλά και με την παραγωγή και εμπορία εξοπλισμού και μηχανημάτων που σχετίζονται με αυτά.
 Οπωσδήποτε, κεντρικός επίσημος φορέας για τα στατιστικά της παραγωγής και διακίνησης του ελαιολάδου είναι το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας.
Ωστόσο τα στοιχεία που διαθέτει αφορούν κυρίως μεγέθη της παρελθούσας χρήσης και πολύ λίγο και αρκετά καθυστερημένα τις προβλέψεις για την ερχόμενη περίοδο.
Tο κενό που δημιουργείται από το έλλειμμα αυτό, σπεύδουν να καλύψουν άλλοι φορεις του Δημόσιου και κυρίως του ιδιωτικού τομέα, που βέβαια καθένας έχει τις δικές του πληροφορείς αλλά και σκοπιμότητες.
Στη συνέχεια ακολουθούν μερικές από τις προβλέψεις που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.
Εκτιμήσεις ΗΠΑ: Στις αρχές Ιουνίου εκτιμήσεις για την ερχόμενη ελαιοπαραγωγή έδωσε πρώτο το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (www.sedik. gr ΕΛΑΙΟΝΕΑ 16-6-16). Σύμφωνα με αυτές η παγκόσμια παραγωγή το 2016/17 θα ανέλθει σε 2.980 χιλιάδες τόνους (χ.τ.) και θα είναι αυξημένη κατά 2,7% έναντι της προηγούμενης που ήταν (κατά τις ΗΠΑ) 2.900 χ.τ. Η παραγωγή των χωρών της Ε.Ε. εκτιμάται σε 2.120 χ.τ.
Εκτίμηση Baena: Στα τέλη Ιουνίου (27/6) εκπρόσωποι του τομέα της παραγωγής και του τομέα των βιομηχανιών τυποποίησης απο Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία σε συνάντησή τους στην Baena Ισπανίας έκαναν μια πρώτη προσωρινή αλλά λεπτομερέστερη εκτίμηση της ερχόμενης παραγωγής ελαιολάδου σε διεθνές επίπεδο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνάντηση από τον Alvaro Οlavaria δ/ντή της Eleostepa η παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου τη χρονιά που έρχεται, εκτιμάται σε 3.000.000 τόνους και θα είναι μειωμένη κατά 7% σε σχέση με την προηγούμενη που ήταν 3.225.500 τόνους.
Εκτίμηση GEA Iberia: Στις αρχές Ιουλίου (λίγες μέρες μετά τη συνάντηση στην BAENA) ανακοινώθηκαν τα στοιχεία μελέτης του Ομίλου GEA Iberia η οποία έγινε με επικεφαλής τον Juan Vilar, εκτελεστικό αντιπρόεδρο της εταιρείας και βασίστηκε σε δεδομένα από 500 πηγές από 47 χώρες που παράγουν ελαιόλαδο.
Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή η προβλεπόμενη παγκόσμια παραγωγή ελαιολάδου 2016/17 εκτιμάται σε 2.993.660 τόνους δηλαδή μειωμένη κατά 7,2%.
Από τα αναλυτικά στοιχεία των εκτιμήσεων αυτών τα οποία φαίνεται να συμφωνούν σε ικανοποιητικό βαθμό, συνάγονται τα εξής:
• Η παγκόσμια παραγωγή 2016/17 θα είναι ελαφρά μειωμένη περίπου 7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
• Η παραγωγή της Ισπανίας θα είναι ελαφρά αυξημένη (8%) και θα κυμανθεί στους 1500-1530 χ.τ.
• Η παραγωγή της Ιταλίας θα είναι αρκετά μειωμένη
(-43%) και θα κυμανθεί στους 270 χ.τ.
• Η παραγωγή της Ελλάδας θα είναι σχετικά μειωμένη (-17%) και θα κυμανθεί στους 245-250 χ.τ.
• Η παραγωγή της Τυνησίας θα είναι για δεύτερη χρονιά μειωμένη και θα κυμανθεί στους 110 χ.τ.
Συνολικά η παραγωγή των κυριότερων ελαιοπαραγωγικών χωρών, που έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι από αυτές διακινείται ο κύριος όγκος ελαιολάδου μεταξύ χωρών θα είναι μειωμένη κατά 200-230 χ.τ. σε σχέση με πέρυσι.


πηγή

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου