31.12.13

Έγκαιρη παρέμβαση σε παιδιά με βαρηκοΐα και κώφωση

Ένα φιλόδοξο πανελλήνιο πρόγραμμα 

Ο Διοικητής του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών κ. Γεώργιος Τούσιας μιλάει για την Πρώιμη Ανίχνευση και Διάγνωση Παιδικής Βαρηκοΐας και Κώφωσης και τον στόχο του να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εφαρμογής τού προγράμματος σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα Πρώιμης Ανίχνευσης και Διάγνωσης φιλοδοξεί να παρέχει τα μέσα για τη φυσιολογική ανάπτυξη των βασικών γλωσσικών, κοινωνικών και νοητικών δεξιοτήτων των παιδιών με βαρηκοΐα ή κώφωση.
Υπολογίζεται πως κάθε χρόνο γεννιούνται εκατό περίπου νεογνά με σοβαρά προβλήματα ακοής. Βάση των διεθνών στατιστικών, σε κάθε χίλιες γεννήσεις αντιστοιχούν δύο με τέσσερα νεογνά με νευροαισθητήρια βαρηκοΐα.
Ο μέσος όρος της ηλικίας κατά την οποία γίνεται η διάγνωση της βαρηκοΐας είναι τα δύο με τρία έτη, ενώ πολλά παιδιά με μικρότερου βαθμού αμφίπλευρη ή μονόπλευρή βαρηκοΐα παραμένουν χωρίς διάγνωση ακόμη και μέχρι τα πέντε με έξι έτη. Η έγκαιρη διάγνωση συνεπάγεται την πιο εύκολη εξοικείωση του παιδιού με το περιβάλλον του, αλλά και τη φυσιολογική ανάπτυξη των βασικών γλωσσικών, κοινωνικών και νοητικών δεξιοτήτων του, που θεωρούνται στοιχεία απαραίτητα για την κοινωνική του ένταξη, τη σωστή εκπαίδευσή του και τελικά την επαγγελματική αποκατάστασή του.

- κ. Τούσια, πόσα από τα παιδιά που γεννιούνται με προβλήματα ακοής ανήκουν σε οικογένειες κωφών;
- Η μειονότητα των περιπτώσεων. Οι περισσότερες περιπτώσεις δεν οφείλονται σε  κληρονομική προδιάθεση, αλλά κάποια συγγενή ανωμαλία που φέρει το παιδί κατά τη γέννησή του.
- Πόσο εύκολο είναι να αποδεχθεί ένα ζευγάρι πως το νεογέννητό του αντιμετωπίζει προβλήματα ακοής;
- Η φιλοσοφία της ίδιας της Παρέμβασης είναι να αντιμετωπίσει το ίδιο το παιδί όχι ως μια μονάδα στην οποία επεμβαίνει μόνο εκπαιδευτικά, αλλά σαν μέρος ενός συστήματος στο οποίο κυρίαρχη θέση έχει η ίδια η οικογένειά του. Συνήθως, οι γονείς δεν μπορούν να αποδεχτούν εύκολα ότι το παιδί τους είναι κωφό, δημιουργώντας του έτσι επιπρόσθετα προβλήματα.
Για τον λόγο αυτό το Τμήμα Πρώιμης Ανίχνευσης και Έγκαιρης Παρέμβασης στοχεύει στην οικογενειοκρατική, εξατομικευμένη και οργανωμένη ανίχνευση διάγνωσης και στην αντιμετώπιση των έντονων αλλαγών που προκύπτουν σε κάθε οικογένεια με τον ερχομό ενός κωφού ή ενός βαρήκοου παιδιού.
- Μια τέτοια οικογένεια χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη;
- Ασφαλώς. Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, εκτός των άλλων, παρέχει και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα κωφά παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και στους γονείς τους, που για πρώτη φορά έρχονται αντιμέτωποι με το πρόβλημα.
- Τι μπορεί να σημαίνει για το παιδί και την οικογένειά του η καθυστερημένη διάγνωση; 
- Η καθυστερημένη διάγνωση έχει καθοριστική επίπτωση στην ανάπτυξη των βασικών γλωσσικών, κοινωνικών και νοητικών δεξιοτήτων, που θεωρούνται στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη ενός ανθρώπου. Γι’ αυτό και η έγκαιρη διάγνωση της βαρηκοΐας κρίνεται ως η βασικότερη παράμετρος για τη σωστή εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση των κωφών και την κοινωνική τους ένταξη.

Ειδικές εξεταστικές μέθοδοι

- Ποιους αφορά το Πρόγραμμα Ανίχνευσης, Διάγνωσης και Πρώιμης Παρέμβασης;
- Το πρόγραμμα αυτό αφορά σε κωφά νεογνά και νήπια έως 6 ετών και εφαρμόζεται στα Δημόσια Μαιευτήρια Αθηνών, Θεσσαλονίκης και στο εγγύς μέλλον και της Πάτρας, με την ελπίδα να επεκταθεί σε όλη την Ελλάδα.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικοί εξεταστικοί μέθοδοι επιτρέπουν πια την εφαρμογή του προγράμματος της έγκαιρης διάγνωσης της βαρηκοΐας.
- Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα;
- Όχι. Το Πανελλαδικό Πρόγραμμα Πρώιμης Ανίχνευσης- Διάγνωσης και αντιμετώπισης της Παιδικής Βαρηκοΐας εκπονήθηκε το 2008, σε συνεργασία με την Α΄ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ κλινική του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», τη Β΄ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ κλινική ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ» και τα ΩΡΛ Τμήματα των ΓΝΠΑ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» και «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» και ο έλεγχος των νεογέννητων είχε συμφωνηθεί μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και των Δημόσιων νοσοκομείων «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ» και «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ».
Τώρα, τι είναι το πρόγραμμα ανίχνευσης; Με το που γεννιέται ένα νεογνό σε Δημόσιο Μαιευτήριο, το επισκέπτονται οι γιατροί ΩΡΛ (προς ώρας, τρεις στην Αθήνα και ένας στη Θεσσαλονίκη) που ανήκουν στην Πρώιμη Παρέμβαση και με ειδικό διαγνωστικό μηχάνημα επιχειρούν την πρώτη ανίχνευση.
Από το 2008 έως σήμερα έχουν εξεταστεί 8.000 παιδιά. Δυστυχώς, το πρόγραμμα επί 17 μήνες είχε μείνει χωρίς εφαρμογή, ελλείψει διοικητή, γεγονός που επιδιώκουμε να λύσουμε με ένα πιο ευέλικτο πρόγραμμα και δημιουργώντας κάποιες υποδομές ώστε  να μην εξαρτάται από τον εκάστοτε διοικητή.
- Υπάρχει η δυνατότητα να ελεγχθούν όλα τα νεογνά;
- Στα Ιδιωτικά νοσοκομεία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια αυτή η δράση. Στα Δημόσια όμως όχι, με αποτέλεσμα σε πολλά παιδιά με προβλήματα ακοής να μην διαγιγνώσκεται έγκαιρα η νόσος τους.

Κέντρα Πρώιμης Παρέμβασης

- Τι είναι τα Κέντρα Πρώιμης Παρέμβασης και πότε συστήθηκαν;
- Τα Κέντρα Πρώιμης Παρέμβασης δημιουργήθηκαν κι αυτά μετά το 2008 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, είναι μοναδικά και δέχονται γονείς με βρέφη ή νήπια τριών μηνών έως τεσσάρων χρονών με προβλήματα ακοής.
Στόχος αυτής της Παρέμβασης είναι για μεν τους γονείς να αποδεχθούν έγκαιρα την κώφωση του παιδιού τους και να μπορέσουν να αναπτύξουν μαζί του καλό επίπεδο επικοινωνίας, αποδεχόμενοι τη διαφορετικότητά του.
Ακόμη, για το παιδί στόχος είναι να βοηθηθεί σε όλους τους αναπτυξιακούς τομείς (ψυχοκινητικός, γνωστικός, ανάπτυξη προσωπικότητας) καθώς και σε μία απρόσκοπτη ανάπτυξη επικοινωνίας και γλώσσας.
Στις περιπτώσεις όπου η οικογένεια διαμένει μόνιμα εκτός Αθηνών και εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, οι ειδικοί του Προγράμματος παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιασκέψεων.
Τέλος, το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών προτίθεται να αγοράσει οργανωμένη Κινητή Μονάδα που θα γυρίζει όλη την Ελλάδα και θα κάνει τεστ σε όλα τα παιδιά -ενδέχεται κάποια παιδιά να έχουν μικρότερη βαρηκοΐα- και ιδιαίτερα σε εκείνα για τα οποία υπάρχει υποψία.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-Ρεκόρ πωλήσεων σημείωσε το 2013 η καπνοβιομηχανία Καρέλια. Έκτακτες παροχές 2,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για τους εργαζόμενους

Ιδιαίτερα επιτυχής για την καπνοβιομηχανία Καρέλια είναι η χρονιά που φεύγει σε λίγες ώρες, αφού όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της «ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.» Ανδρέας Καρέλιας, στην ετήσια γιορτή για την κοπή της βασιλόπιτας, «η εταιρεία μας για μια ακόμη φορά κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό της».
Η καπνοβιομηχανία, σύμφωνα με τα όσα είπε ο κ. Καρέλιας, αύξησε συνολικά τις πωλήσεις της το 2013 σε ποσοστό 8%, φτάνοντας τα 16,8 δισ. τσιγάρα, με τα 14,6 δισ. από αυτά, να πωλούνται στο εξωτερικό, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων.
Παράλληλα το 2013 έκανε επενδύσεις ύψους 3 εκατ. ευρώ με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και την περαιτέρω τόνωση των εξαγωγών κι έχει προγραμματίσει πρόσθετες επενδύσεις 1,9 εκατ. ευρώ για τις αρχές του νέου έτους, ενώ αύξησε τις θέσεις εργασίας σε ποσοστό κοντά στο 8%. Επιπλέον, πέραν των φόρων εισέφερε στην οικονομία 170 εκατ. ευρώ σε συνάλλαγμα από τις πωλήσεις στο εξωτερικό.
Η κερδοφορία της καπνοβιομηχανίας αναμένεται να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο οποίος ανακοίνωσε έκτακτες παροχές προς τους εργαζόμενους που αγγίζουν τα 2,5 εκατ. ευρώ.
Υπογράμμισε δε, ότι η μεγάλη αύξηση του λαθρεμπορίου τσιγάρων, αλλά και του χύμα καπνού είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής φορολόγησης τόσο των οικονομικών τσιγάρων αλλά και της τεράστιας αύξησης φορολογίας του καπνού για τα στριφτά και πρόσθεσε πως, «πρέπει άμεσα να μειωθούν οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, όχι για την δική μας ευμάρεια, αλλά για την ομαλοποίηση της αγοράς και την αύξηση των δημοσίων εσόδων».

Καλή Χρονιά: Το 2014 είναι ήδη γεγονός σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Καλή Χρονιά: Το 2014 είναι ήδη γεγονός σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία

Το 2014 βρίσκεται ήδη εδώ, έστω και την άλλη άκρη του κόσμου!
Ενώ στην Ελλάδα είμαστε σε αναμονή η αλλαγή του έτους αποτελεί ήδη γεγονός στις πρώτες χώρες που υποδέχονται το νέο έτος.
Αρχής γενομένης από την μακρινή Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία και τα νησιά του Ειρηνικού, το 2014 ετοιμάζεται να «φτάσει» σε Ελλάδα και Ευρώπη, περνώντας από την Ασία και τον Ινδικό.
Ηδη ανέβηκαν στο διαδίκτυο τα πρώτα βίντεο από τα πυροτεχνήματα στο Οκλαντ, ενώ ακολούθησαν οι μεγαλουπόλεις της Αυστραλίας, όπως το Σίνδεϊ και η Μελβούρνη.

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ο «χρυσός» αριθμός του πρωτοχρονιάτικου λαχείου

Ο αριθμός 13859 της 26ης σειράς του πρωτοχρονιάτικου λαχείου κερδίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο ίδιος αριθμός σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζει 10.000 ευρώ.
Οι αριθμοί 13856, 13857, 13858, 13860 της 26ης σειράς κερδίζουν 500.000 ευρώ ενώ σε όλες τις άλλες σειρές κερδίζουν 5.000 ευρώ.

Ο αριθμός 39094 της 14
ης σειράς και ο αριθμός 54403 της 32ης σειράς  κερδίζουν από 200.000 ευρώ, ενώ από 2.000 ευρώ κερδίζουν οι ίδιοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές.

Από 100.000 κερδίζουν, ο αριθμός 7671 της 13ης σειράς, ο αριθμός  20509 της 6ης σειράς, ο αριθμός  57091 της 26ης σειράς και ο αριθμός 78763 της 28ης σειράς, ενώ από 1.000 ευρώ κερδίζουν οι ίδιοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές.

ΦΩΤΟ-H πιτσιρίκα που “τρέλανε” τον Σαμαρά

samaras660_9Μια πιτσιρίκα από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα ήταν ανάμεσα στα παιδιά που είπαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του Γεωργία στο Μέγαρο Μαξίμου.
Μόλις την διέκρινε ο Πρωθυπουργός ανάμεσα στα άλλα χαριτωμένα παιδιά γονάτισε  άρχισε να μιλάει μαζί της.
Το παιδάκι δείχνει έκπληκτο, πιθανόν να μη γνωρίζει ακριβώς με ποιόν μιλάει αλλά δεν δείχνει φοβισμένο.
Kαι η Γεωργία Σαμαρά πλησιάζει το υπέροχο παιδάκι και όπως φαίνεται στις φωτογραφίες  προσφέρει κάποιο δώρο.
Η μικρή από το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα που είπε χθες τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Αντώνη Σαμαρά και τη σύζυγό του, Γεωργία, έκλεψε την παράσταση και κέρδισε τις περισσότερες φωτογραφίες.
πηγή: iefimerida.gr

Ο «Φιλλέληνας» Πούτιν… ξέχασε να μας ευχηθεί χρόνια πολλά

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η ενέργεια του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, να μην συμπεριλάβει την Ελλάδα στις πρωτοχρονιάτικες ευχές που έστειλε σε 32 ηγέτες χωρών και οργανισμών.
Αυτό αποκαλύπτει σε tweet του ο δημοσιογράφος ανταποκριτής στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά: “Πρωτοχρονιάτικες ευχές του Β. Πούτιν σε 32 εν ενεργεία ηγέτες χωρών και οργανισμών και σε 5 πρώην δημοσιοποίησε το Κρεμλίνο, πουθενά η Ελλάδα..”

ΤΡΙΠΟΛΗ-Εγκαταστάθηκε μονάδα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Εγκαταστάθηκε νωρίς σήμερα το μεσημέρι, μονάδα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Τρίπολη, για την μέτρηση της αιθαλομίχλης, ύστερα από συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Κλιμάκιο υπαλλήλων της ΔΕΗ, δύο ημέρες νωρίτερα απ' ότι αρχικά είχε προσδιοριστεί, ύστερα από εντολή του υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννη Μανιάτη, εγκατέστησε το μηχάνημα στην ταράτσα του ΟΤΕ της 28ης Οκτωβρίου στο κέντρο της Τρίπολης, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Οι υπάλληλοι της ΔΕΗ εκπαίδευσαν τον διευθυντή Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας, ο οποίος θα παρακολουθεί και θα καταγράφει τις μετρήσεις, παρουσία του αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας Βαγγέλη Γιαννακούρα, ο οποίος με δηλώσεις του ευχαρίστησε τον υπουργό Περιβάλλοντος, για το ενδιαφέρον του και την συνεργασία που είχαν για την άμεση τοποθέτηση του μηχανήματος, αλλά και το Πολυτεχνείο, για την διάθεση της μονάδας μέτρησης.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πρώτη μέτρηση κατέγραψε 118 μικρογραμμάρια/m3 στα αιωρούμενα σωματίδια.

Ποσό 7 εκατ. ευρώ επέστρεψε στο Δημόσιο ο Αντ. Κάντας

«Σε ειδικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος έχει ήδη κατατεθεί ποσό 7.039 εκατ. ευρώ που αποτελεί προϊόν εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα» τονίζεται σε ανακοίνωση του γραφείου του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, μετά την κατάθεση του ποσού από τον πρώην γενικό διευθυντή εξοπλισμών Αντ. Κάντα, κατηγορούμενο για την υπόθεση των εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Σύμφωνα με δήλωση των δικηγόρων του Γιάννη Μαντζουράνη και Ηλία Μπίσια «η σημερινή επιστροφή στο Ελληνικό Δημόσιο των πρώτων 7.500.000 ευρώ επιβεβαιώνει εμπράκτως την δέσμευση που ανέλαβε ο κ. Κάντας να συνδράμει με κάθε τρόπο στο έργο της δικαιοσύνης, αποτελεί αδιάψευστη υλοποίηση των προθέσεων του για άμεση επανόρθωση και απόδειξη ειλικρινούς μεταμέλειας. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να ακολουθήσει εντός των επομένων ημερών η επιστροφή και των υπολοίπων χρημάτων από το εξωτερικό».

Από 20 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου οι φορολογικές δηλώσεις

 
Τις προθεσμίες υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων για το 2014, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την ενημέρωση και φορολογική συμμόρφωση των φορολογουμένων.
Ειδικότερα, η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ( Ε1) από όλους τους φορολογούμενους θα ξεκινήσει από τις 20 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2014.
Η υποβολή του εντύπου Ε5 από τις επιχειρήσεις ΟΕ, ΕΠΕ ΟΕ θα ξεκινήσει στις 3 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στις 30 Μαΐου 2014.
Τα έντυπα Ε2 για τη δήλωση των εισοδημάτων από ενοίκια και το Ε3 θα πρέπει να υποβληθούν από τις 3 Φεβρουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014.
Επίσης, το Ε9 για το 2014 θα υποβληθεί από τις 17 Φεβρουαρίου έως τις 30 Μαΐου 2014 ενώ η διαδικασία καταβολής των τελών κυκλοφορίας για το 2015 θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους.
Οι περιοδικές δηλώσεις (ΦΠΑ-ΦΜΥ κλπ.) υποβάλλονται στις τακτές ημερομηνίες που προβλέπονται από τον νόμο.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΖΩΔΙΑ ΓΙΑ ΤΟ 2014 !

Εξεγέρσεις, επαναστάσεις, πραξικοπήματα, τρομοκρατικά χτυπήματα και το τέλος πολλών πολιτικών ηγετών. 
Το 2014, έτος του Αλόγου, δεν θα είναι εύκολη ούτε ήρεμη χρονιά, σύμφωνα με τις αστρολογικές προβλέψεις, αφού τα ουράνια φαινόμενα «δείχνουν» πως θα ζωντανέψει ο εφιάλτης ενός παγκόσμιου κραχ, με νέα κατάρρευση της οικονομίας της Αμερικής. Σαρωτικές αλλαγές σηματοδοτούν τα ουράνια δρώμενα της νέας χρονιάς και για τη χώρα μας (ειδικά στο πολιτικό σκηνικό), όπου τα άστρα προβλέπουν μεταξύ άλλων επιστροφή του Κώστα Καραμανλή και διάλυση του ΠΑΣΟΚ!
Λίγα 24ωρα πριν από την αλλαγή της χρονιάς η «Espresso της Κυριακής», σε μια προσπάθεια ζωδιακής και πλανητικής ανάλυσης του «έτους του Αλόγου», της πιο γρήγορης χρονιάς από το 1990 έως σήμερα, ζήτησε από τη γνωστή αστρολογική σύμβουλο Δήμητρα Παπανικολοπούλου (ειδικευμένη στις πολιτικές προβλέψεις και εκπρόσωπο της American of Astrologers of Hellas) τη χαρτογράφηση των πιο κρίσιμων γεγονότων, που σύμφωνα με τα άστρα, θα φέρει το 2014 εντός και εκτός των συνόρων:
«Στην Ελλάδα οδηγούμαστε σε πρόωρες εκλογές, με πιθανότητες αστρολογικά 70% να γίνουν μέχρι το φθινόπωρο. Τις εκλογές αυτές μάλιστα δεν θα τις προκαλέσει η λαϊκή απαίτηση ή η πρωτοβουλία κάποιου κόμματος, αλλά ένα τυχαίο και δυσάρεστο γεγονός» επισημαίνει η αστρολόγος και συνεχίζει:

«Η Νέα Δημοκρατία θα αλλάξει ηγέτη, ενώ θα υπάρξουν σοβαρές κινήσεις για την επιστροφή του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος θα κληθεί μάλιστα από τον ίδιο τον λαό να κυβερνήσει και θα πάρει την όποια απόφαση με γνώμονα αυστηρώς προσωπικά του κριτήρια. Επίσης, διαλύεται το ΠΑΣΟΚ και θα υπάρξει άνοδος σε ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και Χρυσή Αυγή, που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Ιδρύεται νέο κόμμα και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα (περίπου 70%) για τη δημιουργία κυβέρνησης προσωπικοτήτων. Ολα δείχνουν ότι η Ελλάδα αλλάζει ρώτα μετά τις 21 Νοεμβρίου 2014. Η Κρήτη θα γράψει τη δική της ιστορία μέσα στο νέο έτος».
Δολοφονίες και... πένθος στην Αγγλία
Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αστρολογικά δρώμενα φανερώνουν πως επίσης το φθινόπωρο της νέας χρονιάς (που φαίνεται για πολλούς λόγους και για πολλές χώρες να είναι καθοριστικό) θα αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση για τη Γερμανία.
«Η χρονιά του Αλόγου είναι η χρονιά των ριζοσπαστικών αποφάσεων τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρώπη. Από την άλλη, κατά τη διάρκεια του 2014 η παγκόσμια ύφεση θα προκαλέσει πολέμους, μετατοπίσεις πληθυσμών, αλλά και σοβαρά τρομοκρατικά χτυπήματα σε Αμερική και Ευρώπη, της οποίας το μέλλον θα επηρεάσουν θρησκευτικοί φανατισμοί. Καθοριστικό ρόλο στα Βαλκάνια αλλά και στη Μεσόγειο θα παίξει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, που ενδυναμώνει την παρουσία του.

 Ωστόσο στη Ρωσία θα σημειωθεί τρομοκρατικό χτύπημα, ενώ διαφαίνεται και ισχυρός κίνδυνος για τον πρόεδρο» λέει η Δήμητρα Παπανικολοπούλου, που προσθέτει:
«Κίνδυνος διαφαίνεται και για την υγεία του πρόεδρου της Αμερικής Μπαράκ Ομπάμα. Η οικονομία της Αμερικής θα καταρρεύσει ξανά, ενώ νέοι πολιτικοί στο προσκήνιο θα αλλάξουν την Ιστορία της χώρας. Η Κίνα θα καθορίσει τον παγκόσμιο οικονομικό ιστό. Στην Ιταλία θα διαλυθεί η κυβέρνηση και θα οδηγηθούν σε εκλογές, ενώ θα έχουμε και το τέλος του Πάπα. Μεγάλα, όμως, θέματα για το οικονομικό της μέλλον θα έχει να αντιμετωπίσει ακόμα μία φορά η Κύπρος. Στη Βρετανία διαφαίνεται το τέλος ενός σημαντικού (για δεκαετίες) προσώπου, που θα “φύγει” βυθίζοντας σε πένθος τη χώρα».
________________________________________
Ο τυχερός αριθμός επτά, η χρονιά του Αλόγου και οι παγκόσμιες αλλαγές!

 Οι χρονιές του Αλόγου δεν είναι ποτέ «ήσυχες», όπως εξηγεί η αστρολόγος Δήμητρα Παπανικολοπούλου, αφού τα αστρολογικά δρώμενα δείχνουν πως τα έτη αυτά ο πλανήτης αλλάζει. «Τυχερός αριθμός είναι το μυστικό επτά (7), ενώ το Αλογο έχει να κάνει με τις γεωργικές εργασίες και τις μάχες. Τον Μάρτιο θα έχουμε ένα ακριβές τετράγωνο Ουρανού - Πλούτωνα ίδιο με εκείνο που είχε σχηματιστεί το 1932-1934. Με την αστρολογική αυτή όψη το 1933 ο Αδόλφος Χίτλερ είχε ανέβει ως καγκελάριος στο πρωθυπουργικό αξίωμα της Γερμανίας.
Πολλές χώρες θα είναι προετοιμασμένες για τέτοιου τύπου δικτατορίες ακόμη και σήμερα. Φέτος συγκεκριμένα έχουμε τη χρονιά του ξύλινου Αλόγου και είναι ίδια ακριβώς με τις χρονιές του 1990-1991, που άλλαζε ο χάρτης του πλανήτη, με την ένωση της Γερμανίας, την πτώση της ΕΣΣΔ και όχι μόνο. Γενικότερα και οι άλλες χρονιές του Αλόγου στο παρελθόν έδωσαν παγκόσμιες αλλαγές (1930, 1966). Οι εκλείψεις τον Απρίλιο, η σεληνιακή στον Ζυγό και η ηλιακή στον Ταύρο, θα τελειώσουν πολλά πολιτικά συστήματα και θα φέρουν νέες πολίτικες μεθόδους».
Το 2014 μάλιστα φαίνεται πως μπορεί να χαρακτηριστεί «χρονιά των εξεγέρσεων». Ο αστρολογικός χάρτης των πολιτικοκοινωνικών προβλέψεων δείχνει, σύμφωνα με την ειδικό, ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και μεταναστευτικές εξεγέρσεις σε Αίγυπτο, Μέση Ανατολή και Ινδία. «Μεταναστευτικές εξεγέρσεις θα έχουμε και σε ευρωπαϊκά κράτη και συγκεκριμένα στην Ιταλία, στη Σουηδία και ειδικά στην Ισπανία, όπου η εξέγερση θα είναι ιστορική.

 Μεγάλες φυσικές καταστροφές θα στιγματίσουν την Τουρκία, που θα βιώσει σφοδρό σεισμό, ενώ ο Εγκέλαδος θα χτυπήσει το Λος Αντζελες και το Σαν Φρανσίσκο. Τυφώνες και παλίρροιες θα χτυπήσουν το Λονδίνο και την Αμερική. Σεισμοί και εκρήξεις ηφαιστείων θα επηρεάσουν και την Ιαπωνία, την Ινδία και το Πακιστάν. Λόγω των φυσικών καταστροφών προβλέπονται και μεγάλες μετατοπίσεις πληθυσμών. Παράλληλα όμως έρχονται και πολλά θετικά το 2014, καθώς θα ανακαλυφθούν νέα σημαντικά φάρμακα και μέθοδοι στην Ιατρική. Γενικά, το έτος αυτό είναι του ξεκαθαρίσματος και της αφύπνισης, το έτος των μεγάλων αλλαγών και αποφάσεων. Και σε ατομικό επίπεδο, αφού οι περισσότεροι θα ψάξουν να βρουν την Ιθάκη τους, σαν τον Οδυσσέα».
Ποια είναι τα ζώδια που θα ευνοηθούν!
Το 2014 φέρνει αρκετές αλήθειες, νέες επαγγελματικές συνεργασίες και αρκετές ευχάριστες εκπλήξεις
Η Δήμητρα Παπανικολοπούλου εξηγεί τις επαγγελματικές και οικονομικές εξελίξεις των ζωδίων μέσα στο 2014, επισημαίνοντας ποια θα είναι τα ευνοημένα ζώδια και ποιοι θα χρειαστούν μεγαλύτερη προσπάθεια.
Κριός - Η ώρα της αφύπνισης
Θα υπάρξουν κάποια επαγγελματικά προβλήματα, που όμως θα ξεπεραστούν μετά το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Η νέα χρόνια αλλάζει τη ζωή σας σε αισθηματικά και επαγγελματικά θέματα. Είναι η ώρα της αφύπνισής σας. Οι σχέσεις θα περάσουν κάποιες δυσκολίες, που σταδιακά θα εξομαλυνθούν. Προσοχή σε μικροατυχήματα. 

Το 2014 θα σας φέρει έσοδα και θα δείτε ουσιαστικά τα εισοδήματά σας να αυξάνονται. Προσοχή σε συγκρούσεις με εταίρους ή συναδέλφους, γιατί μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε πλήρη ρήξη των σχέσεων.
Ταύρος - Αντιμέτωποι με αλήθειες
Το 2014 δεν είναι τόσο ευνοϊκό για τις σχέσεις σας, όσο για να αυξήσετε το κεφάλαιό σας. Κατά την έναρξη της περιόδου θα παραμείνετε αρκετά ενεργοί. Ωστόσο το δεύτερο εξάμηνο μπορεί να σας δώσει κάποια ασθένεια - ο Νοέμβριος μπορεί να είναι δύσκολος για την υγεία σας. Το πρώτο τρίμηνο θα υπάρξουν προβλήματα οικονομικά και επιπλοκές με ακίνητα. Η αντίστροφη φορά του Ερμή θα σας φέρει αντιμέτωπους με αλήθειες. Η έκλειψη στις 28 Απριλίου στο ζώδιό σας θα φέρει συναισθηματικές συγκρούσεις.
Δίδυμοι - Εσοδα και ευκαιρίες
Η χρονιά θα σας δώσει πολλές ευκαιρίες και θα καταφέρετε να τακτοποιήσετε οικονομικές εκκρεμότητες. Το δεύτερο εξάμηνο θα βρίσκεστε συνεχώς σε εγρήγορση. Παρά τους δύσκολους καιρούς, θα έχετε πολλά έσοδα και ταξίδια. Θα χρειαστεί να βρείτε τρόπους συνεργασίας! Θα πρέπει από 7 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου να είστε προσεκτικοί σε ό,τι έχει να κάνει με επαγγελματικά ζητήματα, διότι ο Ερμής θα βρίσκεται σε ανάδρομη φορά. Φέτος θα πρέπει να επανεξετάσετε ζητήματα σχέσεων και να πάρετε αποφάσεις γι' αυτές.

 Καρκίνοι - Επαγγελματική απογείωση
Το 2014 έρχεται για να σας απογειώσει επαγγελματικά. Θα έχετε αμέτρητες ευκαιρίες για να βρίσκεστε με φίλους και θα σας παρουσιαστούν πολλές ευκαιρίες στα επαγγελματικά σας. Πρέπει όμως να αποβάλετε το άγχος από τη ζωή σας, διαφορετικά κινδυνεύει η ψυχική σας υγεία. Προσοχή σε προβλήματα που θα εμφανιστούν στο πεπτικό σας σύστημα. Επίσης, προσοχή στις εκλείψεις. Τέλη Ιανουαρίου έως και μέσα Απριλίου θα πρέπει να φανείτε ψύχραιμοι μπροστά σε ακραίες καταστάσεις που θα σας παρουσιαστούν.
Λέων - Νέες συνεργασίες
Το 2014 φέρνει νέες επαγγελματικές συνεργασίες. Θα κινηθείτε προς τις φιλοδοξίες σας, αλλά με δυσκολίες. Από 1 Ιανουαρίου έως 15 Ιουλίου θα είναι περίοδος ξεκαθαρισμάτων και θα έχετε πολλές ευκαιρίες για να δείτε την επαγγελματική σας ζωή να φτάνει στην κορυφή, ενώ από 1 έως 15 Μαρτίου ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας είτε είστε επιχειρηματίας είτε ελεύθερος επαγγελματίας. Το 2014 ευνοούνται νέα επαγγελματικά ανοίγματα, καθώς και οι πνευματικές ασχολίες, γι' αυτό και είναι μια καλή χρονιά για μαθητές και σπουδαστές.
Παρθένος - Είναι η χρονιά σας
Το 2014 είναι η χρονιά σας! Τα ταξίδια που σχετίζονται με την εργασία θα αυξηθούν, γεγονός που θα επηρεάσει την ψυχολογία σας προς το καλύτερο, ενώ είναι πολύ καλή χρονιά για την πραγματοποίηση νέων συνεργασιών.

 Ηρθε η στιγμή που θα νιώσετε ότι οι κόποι σας δεν πήγαν χαμένοι. Να θυμάστε ότι τα εμπόδια που θα παρουσιαστούν θα τα ξεπεράσετε πολύ γρήγορα. Ο Ερμής θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας! Θα πρέπει όμως να δείξετε λίγη προσοχή στην υγεία σας.
Ζυγοί - Οικονομία και ψυχραιμία
Για να έχετε καλή χρονιά πρέπει να φανείτε πολύ... Σκρουτζ ώστε να μη βγείτε εκτός προϋπολογισμού στα οικονομικά σας. Κατά το πρώτο εξάμηνο θα πρέπει να φανείτε ψύχραιμοι και διπλωμάτες, καθώς θα υπάρχουν συγκρούσεις με τους γύρω σας. Προσοχή στις συνεργασίες. Δεν είστε ευνοημένοι το 2014 σε ό,τι έχει να κάνει με νομικά ζητήματα. Κατά το δεύτερο εξάμηνο θα είστε πολύ δημιουργικοί στην εργασία σας, αλλά πρέπει να προσέξετε το άγχος. Οσοι ασχολείστε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, θα έχετε αύξηση στις πωλήσεις σας.
Σκορπιοί - Ερχονται τα καλύτερα
Το 2014 θα είναι σίγουρα καλύτερη χρονιά από το 2013, αλλά θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με τα οικονομικά σας και την τσέπη σας. Προσοχή θα πρέπει να δείξετε σε νομικά ζητήματα και στις προκλήσεις που θα σας παρουσιαστούν, στις οποίες θα πρέπει να δείξετε κατανόηση. Προσοχή και στους φίλους, αφού κάποιοι θα σας προδώσουν. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους ευνοείστε για επενδύσεις. Φέτος είναι η καλύτερη χρονιά για να αλλάξετε θέση εργασίας ή ακόμη και περιβάλλον.

Τοξότης - Ευχάριστες εκπλήξεις
Η χρονιά του Αλόγου φέρνει θετικές εξελίξεις. Το Αλογο σας προσφέρει πολλές εκπλήξεις και κατά το πρώτο, αλλά και κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Τα οικονομικά σας θα ανέβουν πάρα πολύ, ενώ τα επαγγελματικά σας φτάνουν στο ζενίθ τους. Ευνοούνται επαγγελματικά ανοίγματα και νέες συνεργασίες. Το 2014 θα εισπράξετε κάποια κληρονομιά. Ευνοείστε όσοι ασχολείστε με την επικοινωνία, αλλά και την εκπαίδευση. Θα λάβετε ίσως και κάποιες υποτροφίες. Είναι μια καλή χρονιά για τους μαθητές και τους σπουδαστές.
Αιγόκερως - Ανασχηματισμός και ξεκαθάρισμα
Το 2014 θα βιώσετε τον συνολικό σας ανασχηματισμό. Ο κοινωνικός σας κύκλος θα επεκταθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Θα υπάρξει μια περίοδος που θα κάνετε το δικό σας ξεκαθάρισμα μέσα στο φιλικό σας περιβάλλον. Η χρονιά θα σας επηρεάσει θετικά. Ευνοείστε ιδιαίτερα για επενδύσεις σε ακίνητα. Ηγετικές ικανότητες θα βελτιωθούν. Οι συμπράξεις θα σας ωφελήσουν. Να θυμάστε ότι φέτος θα έχετε κέρδη και επιτυχίες. Ευνοούνται όσοι ασχολούνται με αγροτικά, αλλά και με οικονομικά επαγγέλματα.
Υδροχόοι - Υποστήριξη από συναδέλφους
Το 2014 θα σας ευνοήσει πάρα πολύ. Θα δείτε να βελτιώνονται τα οικονομικά σας από τις αρχές κιόλας του νέου έτους. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να ταξιδέψετε στο εξωτερικό, ενώ φέτος θα έχετε την ικανότητα της διαίσθησης.

Προσοχή σε ζητήματα υγείας, αλλά και στα οικονομικά σας. Από το καλοκαίρι να θυμάστε πως θα ξεκινήσετε νέες επαγγελματικές συνεργασίες. Η υποστήριξη από συναδέλφους και προϊσταμένους θα σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας. Ανάπτυξη, επιτυχία και ευημερία θα επικρατήσει για εσάς το 2014.
Ιχθύες - Πραγματοποίηση των στόχων
Θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για την πραγματοποίηση των στόχων σας. Οσοι ασχολείστε με πολιτικά και καλλιτεχνικά θέματα θα δείτε μεγάλη άνοδο. Θα υπάρξει πνευματική ανάπτυξη και εσωτερική ανανέωση που θα κάνει αισθητή την αλλαγή σας. Ο Ποσειδώνας, κυρίαρχος πλανήτης στο ζώδιό σας, θα σας κάνει να νιώσετε πως βιώνετε ταξίδια διαφορετικά σε άλλου είδους μονοπάτια. Οταν θα έχετε ανάδρομο Ερμή, από 6 έως 28 Φεβρουαρίου, θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στα επικοινωνιακά ζητήματα. Από τον Μάρτιο θα ανεβείτε πολύ στα επαγγελματικά.
Δημητρα Περκουλαράκη - Παπανικολοπούλου - semiramis
Professional της Γενετικής Αστρολογίας Εκπρόσωπος της AMERICAN FEDERATION OF ASTROLOGGERS
Blog semiramisisis.wordpress.com
Χρόνια Πολλά
Καλή χρονιά

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος, παιάνισε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς  μαζί με εορταστικές  μελωδίες  στους δρόμους και την αγορά της Πύλου.
Τελειώνοντας , τους υποδέχθηκε  ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος κ. Δημήτριος Καφαντάρης και οι Δημοτικοί Υπάλληλοι στο Φουαγιέ του Δημαρχείου, όπου μέσα σε κλίμα χαράς και συγκίνησης έπαιξαν τα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα  προς τιμήν του Δημάρχου. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος μοίρασε ευχές στα μέλη της Ορχήστρας  και τους Υπαλλήλους.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο Τέταρτη (01-01-2014) και από τα νοτιοδυτικά.
Πιο αναλυτικά:
Αύριο Τέταρτη (01-01-2014) -Πρωτοχρονιά- βροχές και καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται αρχικά στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της Πελοποννήσου (πάνω από τα 1100μ υψόμετρο). Από τις βραδινές ώρες και από τα δυτικά σταδιακά τα φαινόμενα θα ασθενήσουν
και μεθαύριο Πέμπτη (02-01-2014) θα περιοριστούν στην ανατολική νησιωτική χωρά και κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Παράταση στην καταβολή των τελών κυκλοφορίας έως τις 3 Ιανουαρίου

Παράταση για την καταβολή τελών κυκλοφορίας έως την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου έδωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών "είναι πραγματικά αξιέπαινη η προσέλευση των πολιτών στα σημεία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. Ευχαριστούμε πολύ όσους ήδη ανταποκρίθηκαν έγκαιρα και με συνέπεια στην υποχρέωσή τους. Επειδή η προσέλευση παραμένει πολύ υψηλή και προς διευκόλυνση των πολιτών την ημέρα της παραμονής του νέου, έτους η εμπρόθεσμη πληρωμή θα μπορεί να γίνεται μέχρι και την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014".

Επίσης,  με εγκύκλιό του ο ΓΓ Εσόδων Χ.Θεοχάρης δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης εκτάκτων συναλλαγών στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΔΟΥ) την Πέμπτη και την Παρασκευή, 2 και 3 Ιανουαρίου 2014.

ΣΟΦΙΑ ΜΥΤΙΛΗ: "Ο κόσμος ψάχνει στήριγμα για τα προβλήματα του και το βρίσκει στο sknews.gr"

To sknews.gr έχει  προτεραιότητα τους πολίτες αυτής της χώρας,να  τους ενημερώνει και να τους συμβουλεύει τους για το πώς πρέπει να κινηθούν .
Για την κατάσταση που βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός ….οι μόνοι που δεν φταίνε είναι οι πολίτες !!!
Οι αναγνώστες μας γνωρίζουν πολύ καλά ... για την λεηλασία του δημόσιου χρήματος και τα σκάνδαλα που πνίγουν με τη δυσωδία τους την χώρα  και θεωρούν αποκλειστικά υπεύθυνους τους Έλληνες πολιτικούς.
Το sknews.gr είναι το αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας της δικής μου  και της αδελφής μου Ευδοκίας.Με εγνωσμένη πείρα και αξιοπιστία μετά από την επί 3 συναπτά έτη δημιουργία και παρουσίαση της εκπομπής KontraLive και με επιτελείο συμβούλων και ειδικών για εργασιακά, ασφαλιστικά και φορολογικά θέματα ξεκινήσαμε πριν ένα μήνα αυτή  την προσπάθεια για  να γεμίσουμε το κενό στη χρηστική οικονομική ενημέρωση μέσω του internet.
Το sknews.gr  ενημερώνεται διαρκώς με τις εξελίξεις που σχετίζονται με τα αντικείμενα που καλύπτει, ενώ μέσα από το site  μπορούν οι αναγνώστες  να στέλνουν τις ερωτήσεις  για τα θέματα που τους  απασχολούν και λαμβάνουν απαντήσεις καθώς και κατευθύνσεις.

Στο εγχείρημα αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους  τους αναγνώστες που μας αγκάλιασαν και μας εμπιστευτηκαν και αυτό μας δίνει όρεξη και δύναμη να
γίνουμε ακόμα καλύτερες.

Οι δικαστικοί έκαναν πρωτοχρονιάτικο μποναμά στους εαυτούς τους

Οι δικαστικοί έκαναν πρωτοχρονιάτικο μποναμά στους εαυτούς τους
Του Αλέξανδρου Αυλωνίτη
«Πρωτοχρονιάτικο μποναμά» έφερε για τους δικαστικούς λειτουργούς το «Μισθοδικείο», καθώς έκρινε χθες αντισυνταγματική την τελευταία μνημονιακή περικοπή των αποδοχών τους (20% έως 25%) που επιβλήθηκε αναδρομικά από τον Αύγουστο 2012, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το αφορολόγητο του 25% των αποδοχών τους, όπως συμβαίνει με τους βουλευτές, αφού το Σύνταγμα επιβάλλει την ισοτιμία ανάμεσα στις τρεις κρατικές λειτουργίες (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική).
Οι πρώτες δύο αποφάσεις του «Μισθοδικείου» που δημοσιεύθηκαν χθες (καθώς από το νέο έτος αλλάζει η σύνθεσή του) ανοίγουν τον δρόμο για επιστροφή σημαντικών κονδυλίων και αύξηση των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών αναδρομικά για τους τελευταίους 16 μήνες, ανάβοντας ταυτόχρονα «πράσινο φως» για ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση (με έκπτωση του 25% από το φορολογητέο εισόδημα) που στην πράξη οδηγεί σε μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα.
Οι αποφάσεις του «Μισθοδικείου» παραπέμπουν το ζήτημα στα αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία, προκειμένου μέσα στους επόμενους μήνες να προσδιορίσουν σε κάθε περίπτωση χωριστά, τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν (από τις αναδρομικές περικοπές και το αφορολόγητο) και να επαναφέρουν ουσιαστικά το δικαστικό μισθολόγιο στα επίπεδα του Αυγούστου 2012, πριν από τις τελευταίες μνημονιακές περικοπές.
Στην πράξη πρόκειται για το πρώτο πλήγμα σε μνημονιακό νόμο 4093/12) που κρίνεται αντισυνταγματικός κατά πλειοψηφία (ψήφοι 6 - 3) από δύο συνθέσεις (όπου συμμετείχαν 3 δικαστές, 3 καθηγητές ΑΕΙ, 3 δικηγόροι). Σύντομα αναμένεται, πάντως, να δημοσιευθεί και άλλη απόφαση αντίθετου περιεχομένου (κατά πλειοψηφία), οπότε μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα κατά την εκτέλεσή τους.
Για τις μισθολογικές περικοπές, το «Μισθοδικείο» έκρινε ότι παρά τη συνταγματική ισοτιμία των τριών εξουσιών, ο νομοθέτης δεν εξέτασε αν οι δικαστικές αποδοχές παραμένουν ίσες προς τις αποδοχές βουλευτών - υπουργών (που υπέστησαν πολύ μικρότερες μειώσεις). Παράλληλα δεν εξέτασε τις επιπτώσεις στη λειτουργία της δικαιοσύνης για την εξασφάλιση της δικαστικής ανεξαρτησίας που κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα. Μειώσεις μπορούν να γίνουν για λόγους δημοσίου συμφέροντος αλλά οι αποδοχές των τριών εξουσιών πρέπει να παραμένουν ίσες. Παράλληλα επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να επιβαρύνονται συνέχεια οι ίδιες κατηγορίες πολιτών, όπως οι μισθωτοί που είναι κατά κανόνα συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Αντίστοιχες σκέψεις και συγκρίσεις γίνονται για το αφορολόγητο κατά 25% των βουλευτών. Μετά τις τελευταίες περικοπές οι καθαρές αποδοχές του προέδρου ανωτάτου δικαστηρίου έπεσες σε 3.756 ευρώ (και λόγω της αναδρομικής παρακράτησης σε 3.180 ευρώ για το 2013) ενώ οι βουλευτικές ανέρχονται σε 6.568 ευρώ «εμπλουτισμένες» με επιδόματα και ατέλειες.
Στους χαμηλότερους βαθμούς οι αποδοχές μειώθηκαν από 2.532 σε 1.600 ευρώ και οι δικαστικοί διαμαρτυρήθηκαν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους (έξοδα διαμονής στον τόπο μετάθεσης, γραφείο, βιβλιοθήκη κ.λπ.) ζώντας κάτω των ορίων της αξιοπρεπούς διαβίωσης.
ΠΗΓΗ

Έφυγε από τη ζωή ο Ηλίας Λαλαούνης

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση πως ο κορυφαίος έλληνας χρυσοχόος, ένας καλλιτέχνης με όραμα που πήγαζε από κάθε τι αυθεντικά ελληνικό, έφυγε από τη ζωή προ ημερών και έγινε ακόμα και η κηδεία του σε αυστηρό κλειστό κύκλο αφού η οικογένειά του δεν ήθελε να διαδοθεί η είδηση. O λόγος για τον Hλία Λαλαούνη, ο οποίος ήταν και παραμένει ένας ελληνικός μύθος.

Σε σχετικό ρεπορτάζ που έχει σήμερα η εφημερίδα «Τα Νέα», περιγράφονται οι λεπτομέρειες για τη μυστικότητα που θέλησε η οικογένεια να υπάρξει γύρω από το κατευόδιο του 93χρονου πατριάρχη του ελληνικού κοσμήματος.

Ο Ηλίας Λαλαούνης γεννήθηκε το 1920 στην καρδιά της Αθήνας κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Έχοντας εργαστεί στην οικογενειακή επιχείρηση για πολλά χρόνια, το 1968 ίδρυσε τη δική του εταιρεία που σήμερα ονομάζεται Greek Gold-Ilias Lalaounis S.A.

Αρχικά η επιχείρηση εγκαινίασε υποκαταστήματα σε ελληνικά νησιά, ενώ γρήγορα επεκτάθηκε σε πρωτεύουσες της Ευρώπης όπως το Παρίσι, τη Ζυρίχη, τη Γενεύη, το Λονδίνο και πόλεις ανά τον κόσμο όπως τη Νέα Υόρκη, το Τόκιο και το Hong Kong. Ελαβε πολλά βραβεία για την δουλειά του, με ύψιστη τιμή αυτή της Γαλλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών, ως το μοναδικό μέλος - κοσμηματοποιός που έχει εκλεγεί ποτέ. Ξεκίνησε τη καριέρα του αναλαμβάνοντας την οικογενειακή επιχείρηση "Ζολώτα" στις αρχές της δεκαετίας του '40.

Στη δεκαετία του ΄50 η ιδιοφυής του ιδέα να αναβιώσει το ελληνικό κόσμημα γνώρισε μεγάλη επιτυχία και αναμφίβολα άλλαξε τη ζωή και τη σταδιοδρομία του αλλά και την πορεία του σύγχρονου ελληνικού κοσμήματος. Αρχαία κοσμήματα, καθώς και προϊόντα της ανθρώπινης εργασίας και του πνεύματος προκάλεσαν τη φαντασία του και ενέπνευσαν τα σχέδια των κοσμημάτων του για τη σύγχρονη γυναίκα.

Οι ιστορικές γνώσεις του Λαλαούνη και η ικανότητά του να εμβαθύνει στις πηγές της τέχνης και την ιστορία των πρώιμων πολιτισμών, τον οδήγησαν σε έναν αριθμό 'αρχαιολογικών' συλλογών εμπνευσμένων από διάφορους πολιτισμούς της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής. Το Βυζάντιο και η Αρχαία Ελλάδα υπήρξαν σταθερή πηγή αναφοράς και έμπνευσης.

Κατά τη δεκαετία του '70 ο Λαλαούνης απέδειξε την ανεξάντλητη ικανότητά του να δημιουργεί και την συνεχή του αναζήτηση για νέες ιδέες με μερικά θεαματικά σχέδια, βασισμένα στη σύγχρονη τεχνολογία, την αστρονομία, τη φύση και τη βιολογία, για να αναφέρουμε μόνο μερικά από τα ερεθίσματά του.

Σήμερα, στο εκσυγχρονισμένο εργοστάσιο που ιδρύθηκε το 1993, τα κοσμήματα σχεδιάζονται και παράγονται για τα επώνυμα καταστήματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Την επιχείρηση και το Μουσείο έχουν αναλάβει οι τέσσερις κόρες του Ηλία Λαλαούνη, Kατερίνη, Δήμητρα, Μαρία και Ιωάννα που απέκτησε από την πολυαγαπημένη του σύζυγο Λίλα.
Τα Νέα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - Τά " Έψαλλαν " στον Μπέζο !

Μέσα σε εορταστικό και χαρούμενο κλίμα έψαλλαν, σήμερα Τρίτη 31/12/2013, στον Διοικητή και στο προσωπικό του Νοσοκομείου Καλαμάτας τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Καλαμάτας.

Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας κ.Γεώργιος Μπέζος ευχήθηκε σε όλους το 2014 να είναι έτος δημιουργικό, γεμάτο υγεία και αισιοδοξία.

"L" for Lαμόγιο ...

Του Άγη Βερούτη

Στο Σωτήριο Έτος 2013 η οικονομία μας παραμένει δέσμια σκοτεινών και παράνομων συμφερόντων που την απομυζούν μεθοδικά δεκαετίες. Κανείς δεν εκπλήσσεται.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Διαφάνεια, περισσότερο από το 6% του ΑΕΠ μας είναι το ετήσιο κόστος της διαφθοράς στη χώρα μας.

Για να υποστηριχθεί αυτό το επίπεδο διαφθοράς είναι φυσικά απαραίτητος ένας γραφειοκρατικός κυκεώνας, ώστε οι ευκαιρίες συναλλαγής για τις συμμορίες να είναι εξασφαλισμένες, όπως και η διακριτική ευχέρεια των διεφθαρμένων να εκβιάσουν τους πολίτες, και τελικά να ζημιώσουν την κοινωνία μοιραζόμενοι από εκείνα που η κοινωνία τελικά πληρώνει με τους φόρους της και με την ταλαιπωρία της.

Αντίστοιχα το κόστος της γραφειοκρατίας είναι ανεβασμένο στο 6,7% του ΑΕΠ, σε υπερδιπλάσιο μέγεθος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 3%. Υπολογίζοντας ότι η πρόσθετη γραφειοκρατία σκοπό έχει να διευκολύνει τη διαφθορά (δίδυμες αδελφές είναι άλλωστε) το τελικό φανερό κόστος της διαφθοράς πλησιάζει το 10% του ΑΕΠ της χώρας!

Δεν είναι ψίχουλα αυτό το μέγεθος, είναι κοντά στα €18 δισ. ετησίως!!!

Το αφανές βεβαίως φαίνεται μόνο από την επενδυτική ξηρασία που βιώνει η χώρα, ακριβώς τη στιγμή που χρειάζεται ξένες επενδύσεις περισσότερο από ποτέ. Φαίνεται επίσης και στις διαδικασίες fast-track που μηχανεύτηκε η κυβέρνηση ΓΑΠ για να προστατέψει τους προνομιακούς επενδυτές-συνομιλητές της από τα πλοκάμια και τη σαπίλα του ελληνικού συστήματος διαφθοράς και απομύζησης των αφελών υπολοίπων.

Αν μπορεί κάποιος ας δικαιολογήσει το λόγο γιατί να μην ισχύουν τα δεδομένα του σχήματος fast-track για όλους τους επενδυτές και επιχειρούντες στην Ελλάδα...

Τα μεγέθη είναι συγκλονιστικά. Ούτε λίγο ούτε πολύ, η διαφθορά απορροφά ένα ετήσιο ΑΕΠ κάθε 10 χρόνια, ή αλλιώς σε σύγκριση με τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία που πλησιάζουν τα €65 δισ. φέτος, το κόστος της διαφθοράς στη χώρα μας ισούται με το 30% των αμοιβών της μισθωτής εργασίας. Αυτό για τη χώρα σημαίνει ότι το προϊόν της εργασίας των τριών μισθωτών για κάθε 10 (που ακόμη εργάζονται), πηγαίνει σε εξυπηρέτηση του πλιάτσικου της διαφθοράς.

Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι η χώρα δεν θα βγει ποτέ στην ανάπτυξη, αν πρέπει να υπερκαλύψει το σημερινό κόστος των διεφθαρμένων πριν δει πραγματικό χρήμα να βγαίνει από την οικονομία μας. Επίσης το πλιάτσικο αυτό των χρημάτων των φορολογούμενων, που είναι γνωστό σε όλο τον πληθυσμό, ωθεί αρκετούς από εκείνους που καλούνται να το πληρώνουν σε αντιδιαμετρική παραβατικότητα, της παράνομης φοροδιαφυγής, γιατί φυσικά υπάρχει και η νόμιμη, που βασίζεται σε νόμους και βουλεύματα που φωτογραφικά αποδεσμεύουν κάποιους από τις υποχρεώσεις που έχουν όλοι οι υπόλοιποι.

Την ίδια στιγμή που παραγράφονται αβρόχοις ποσί δισεκατομμύρια για τα λαμόγια, κρατικό έγκλημα διαπράττεται κατά Ελλήνων δουλοπάροικων του ΟΑΕΕ, βάσει του άθλιου νόμου ΑΝ 86/67 της δικτατορίας που θαυμάζει η Χρυσή Αυγή...

Για να έχει φτάσει αυτά τα μεγέθη η διαφθορά, δεν μπορεί παρά να το έχει κάνει με την συνειδητή και οργανωμένη στήριξη του πολιτικού προσωπικού, καθώς φυσικά και της δικαστικής εξουσίας, αλλά και της άτυπης εξουσίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημιουργώντας το πλέγμα που ο γηραιότερος των εν ζωή πολιτικών της χώρας μας, ονομάζει “διαπλοκή”.

Φαεινό παράδειγμα της συγκάλυψης της διαφθοράς αποτελεί η σχετική αλλαγή του Συντάγματος (άρθρο 86) που δίδει ασυλία στους πολιτικούς από οποιαδήποτε δίωξη, πλην με την σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των βουλευτών, κάτι που καθιστά τη δίωξη των εκάστοτε κυβερνώντων ανέφικτη, καθώς έχουν πλειοψηφία, ενώ οι σφιχτές προθεσμίες παραγραφής, που συνδέονται όχι με χρονικά περιθώρια αλλά με εκλογικές αναμετρήσεις, εξασφαλίζει την ατιμωρησία στα υψηλότερα κλιμάκια της εξουσίας.

Στην Ελλάδα του 2013, λοιπόν, υπάρχει πολύ βρώμικο χρήμα που είναι σχετικά εύκολο, αρκεί κάποιος να μπει στο σωστό κομματικό διορισμό, και να φροντίσει να μοιραστεί μέρος από το βρώμικο χρήμα αυτό σε αρκετούς από πάνω και από κάτω ώστε να υπάρχει συνενοχή, που είναι ο καλύτερος τρόπος για να κρατιώνται κλειστά τα στόματα.

Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως εκείνες μεγάλων εταιρειών που έδιναν μεγάλες μίζες στους κρατικούς λειτουργούς, υπερτιμολογώντας με ακόμη μεγαλύτερα ποσά τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος, βγαίνει ένας νόμος που ψηφίζεται από την πλειοψηφία του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Ο νόμος αυτός εξασφαλίζει ότι με ένα αστείο για τα μεγέθη του πολυετούς πλιάτσικου ποσόν (πχ €200 εκατομμύρια, €70 τώρα και €130 βλέπουμε πότε... και ποιός θα το ελέγξει) όταν μόνο το ένα σύστημα που πληρώθηκε €140 εκατομμύρια δεν παραδόθηκε ποτέ.  Η εν λόγω  Εταιρεία θα ξεμπερδέψει δια παντός από την έρευνα της Δικαστικής Εξουσίας, αρκεί να μην αποκαλύψει άλλα ονόματα των αποδεκτών των μιζών της. Αυτοσυντήρηση... Φυσικά στην Νιγηρία οι αντίστοιχοι διεφθαρμένοι που χρηματίστηκαν από την εν λόγω εταιρεία εκτελέστηκαν (βαρβαρότης...) ενώ στη δική μας χώρα, δεν θα μάθουμε ποτέ αν συνεχίζουν να αγορεύουν από τα έδρανα της Βουλής.

Για το ΄14 προβλέπει η ΕΜΥ πυκνές νεφώσεις και βαριές βροχοπτώσεις ανυποψίαστων για τις μίζες, καθώς ως το 2010 η απλή αναφορά σε μίζες, λάδια, γράσσο και φακελάκια επέσσειε μηνύσεις για συκοφαντική δυσφήμιση με αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ.

Κατά τα άλλα, όπως στο σκάκι, η προσδοκία του παρακράτους είναι να θυσιαστούν πολλά πιόνια για να διασωθούν πύργοι, αξιωματικοί, ιππικό, βασίλισσες και βασιλιάδες της μίζας και της κλοπής του μόχθου και της αξιοπρέπειας των εκατομμυρίων τίμιων Ελλήνων.

(Ναι, πιόνια. Οι αρχιμιζαδόροι και οι αρχιμιζολάβοι πιθανότατα να είναι ασφαλείς πίσω από τη βουλευτική ασυλία και τις βιαστικές παραγραφές.)

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει αν η Δικαστική Εξουσία έχει τα “γόνατα” να μετουσιωθεί σε Δικαιοσύνη, όπως δικαιούται να απαιτεί ο Έλληνας πολίτης.

Για να μετουσιωθεί σε Δικαιοσύνη θα πρέπει να ξεπατώσει μια σειρά από λαμόγια που λυμαίνονται το αίμα και τις σάρκες των Ελλήνων, και για χάρη των οποίων η χώρα έχει μετατραπεί σε οικονομικό Νταχάου, με 30% ανεργία, 38% να ζει κάτω από το όριο της φτώχιας, με φορολόγηση 70% στους ελεύθερους επαγγελματίες των 2000 ευρώ, και με υπερφορολόγηση κυρίως των δικαίων και των νοικοκυραίων για τη σίτιση των απανταχού λαμογιών που μολύνουν τον δημόσιο βίο.

Εύγε, προκαταβολικά λοιπόν, σε όποιους Δικαστικούς Λειτουργούς με “Λ” κεφαλαίο, θα βρουν την εσωτερική δύναμη να αναμετρηθούν με ένα οργανωμένο εγκληματικό σύστημα απομύζησης του Λαού.

Εύγε, για όσους δικαστικούς αποφασίσουν να αναμετρηθούν με τα λαμόγια που κατέφαγαν την περιουσία και την αξιοπρέπεια των Ελλήνων. Όσοι το κάνουν τελικά να ξέρουν ότι έχουν τη στήριξη ολόκληρης της Ελλάδας, όχι των κυκλωμάτων αλλά των απλών Ελλήνων που δουλεύουν για το ψωμί τους, και δεν το κλέβουν από τους υπόλοιπους.

Προς συνδρομή λοιπόν των Δικαστικών Λειτουργών, αναφέρουμε μερικά παραδείγματα λαμογιών:

- “L” for Lαμόγιο, για εκείνους τους Γενικούς Γραμματείς υπουργείων, που πλούτισαν ξαφνικά μετά την επαφή τους με την εκτελεστική εξουσία, και αποδίδουν τον πλουτισμό τους σε καλούς γάμους.

- “L” for Lαμόγιο, για τους διευθυντάδες των δημοσίων υπηρεσιών που βρέθηκαν με εκατομμύρια καταθέσεις και δεκάδες ακίνητα μετά την θητεία τους.

- “L” for Lαμόγιο για τους πολιτευτές ψιλικατζήδες που παίρνουν εκβιαστικά 25χίλιαρα για να στηρίξουν την κοινωνία με "δωρεές".

- “L” for Lαμόγιο για κάθε κρατικοδίαιτο ψευδοεπιχειρηματία που πουλάει στη διπλάσια και τριπλάσια τιμή πολεμικά αεροπλάνα που άλλες χώρες, χωρίς μεσάζοντες, αγόρασαν με τα μισά λεφτά.

- “L” for Lαμόγιο για τους... συνδικαληστές που ζητούν και παίρνουν λύτρα για να μη σαμποτάρουν τις εταιρείες που δήθεν εργάζονται, ή για να ξεπουλήσουν τους συναδέλφους που δήθεν υπερασπίζονται.

- “L” for Lαμόγιο για τους τραπεζικούς που δίνανε και δίνουν θαλασσοδάνεια σε ανύπαρκτες εταιρείες κλπ. ενόσω στραγγαλίζονται η πραγματική οικονομία και οι πολίτες.

- “L” for Lαμόγιο για τους πολιτευτές που παίρνουν θέση σε εταιρείες του δημοσίου και οργανισμούς, για να υπογράψουν φωτογραφικούς διαγωνισμούς για τους ξαδερφοκολλητοκουμπαροσυντρόφους τους και να μοιραστούν τη λεία μαζί τους.

- “L” for Lαμόγιο για ξαδερφοκολλητοκουμπαροσυντρόφους πολιτικών και πολιτικάντηδων που κλέβουν τη χώρα 190 χρόνια τώρα.

- “L” for Lαμόγιο για τους απανταχού κλέφτες του δημοσίου χρήματος, που σε θέσεις - κλειδιά στα ασφαλιστικά ταμεία έβγαζαν εκατομμύρια σε συντάξεις των κολλητών τους και δικές τους.

- “L” for Lαμόγιο για τους επίορκους παραδικαστικούς που ξεφτιλίζουν την έννοια του Δικαίου για ίδιον όφελος.

- “L” for Lαμόγιο για τους έγκριτους δημοσιογράφους και τα αφεντικά τους που θάβουν τις αλήθειες και κοιμίζουν το Λαό.

...και τέλος:

- “L” for Lαμόγιο για τους Έλληνες ψηφοφόρους που ξέροντας ότι γίνεται πλιάτσικο, πουλούσαν την ψήφο τους στα άλλα Lαμόγια, μπας και τους πέσει και εκείνων κανένα ψίχουλο ή καμιά θεσούλα στο δημόσιο.

ΥΓ.  Καλή χρονιά για το 2014, με υγεία και αγάπη!
ΥΓ1. Όσους ξέχασα συμπληρώστε εσείς.
ΥΓ2. Το κεφαλαίο "Λ" είναι κρατημένο για το Λαό, δεν χωράει στη λέξη "Lαμόγιο"
ΥΓ3. Αν η Δικαστική Εξουσία αποτύχει να εξαρθρώσει το ελληνικό παρακράτος, είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα το κάνει ο ίδιος ο Λαός, όπως προβλέπει το περιοδικό Economist βάζοντας την Ελλάδα στις χώρες Υψηλότατου Ρίσκου για κοινωνική αναταραχή στο 2014.
Ακολουθήστε τον Άγη Βερούτη στο twitter: @Agissilaos

agissilaos@gmail.com


Πηγή:www.capital.gr

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ...Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ  ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ !!!
Δεν υπάρχει λόγος να δοθεί παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, δήλωσε και σήμερα ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, υποστηρίζοντας ότι λιγότεροι από 500.000 υπόχρεοι δεν είχαν πληρώσει έως το πρωί τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, ο κ. Θεοχάρης επεσήμανε ότι σε τεχνικό επίπεδο, δεν υπάρχει κανένας λόγος για παράταση, σημειώνοντας όμως πως αυτό εκφεύγει της δικής του αρμοδιότητας.

Αναφορικά με τον συνωστισμό που υπάρχει στις εφορίες για τον κλειδάριθμο, είπε ότι δεν προβλέπεται να επιβληθεί κανένα πρόστιμο στους πολίτες και ότι οι σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και μετά την αλλαγή του έτους.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με κρύο, βροχές και καταιγίδες

Με συννεφιά αλλά και βροχές στα δυτικά θα μας αποχαιρετίσει το 2013. Η θερμοκρασία την Τρίτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, αναμένεται να σημείωσει πτώση και να αγγίξει ακόμη και τους μηδέν βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Μάλιστα τη νύχτα αναμένεται παγετός στα βόρεια. 
Αναλυτικά, η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για την Τρίτη έχει ως εξής:
  • Μακεδονία, Θράκη
Καιρός: αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. τοπικά περιορισμένη η ορατότητα ή ομίχλη τις πρωινές ώρες. παγετός τη νύχτα.
Ανεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 0 έως 11 βαθμούς κελσίου. στη δυτική Μακεδονία κατά τόπους 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
  • Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική στερεά, δυτική Πελοπόννησος
Καιρός: νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες στα θαλασσιά. τοπικά περιορισμένη η ορατότητα ή ομίχλη τις πρωινές ώρες κυρίως στην ήπειρο. παγετός τη νύχτα στα βόρεια.
Ανεμοι: ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα θαλασσιά 4 με 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 4 έως 13 βαθμούς κελσίου. στην ήπειρο κατά τόπους 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
  • Θεσσαλία, ανατολική στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος
καιρός: νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές. τοπικά περιορισμένη η ορατότητα η ομίχλη τις πρωινές ώρες κυρίως στη Θεσσαλία.
Ανεμοι: ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 4 έως 15 βαθμούς κελσίου. στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
  • Κυκλάδες, Κρήτη
Καιρός: τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές.
Ανεμοι: βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 7 έως 15 βαθμούς κελσίου.
  • Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα
καιρός: λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα Δωδεκάνησα.
Ανεμοι: στα νοτιοανατολικά νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. στα υπόλοιπα βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 6 έως 15 βαθμούς κελσίου. στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
  • Αττική
Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Ανεμοι: βόρειοι 4 με 6 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 4 έως 15 βαθμούς κελσίου.
  • Θεσσαλονίκη
Καιρός: νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. τοπικές ομίχλες τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 1 έως 11 βαθμούς κελσίου.

Πολιορκία σε Εφορίες και τράπεζες για πινακίδες και τέλη κυκλοφορίας

 1.000.000 ιδιοκτήτες Ι.Χ. να προλάβουν να πληρώσουν στις τράπεζες τα τέλη, αλλιώς θα πρέπει να πληρώσουν το διπλάσιο σαν ....πρόστιμο.!!
Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που δεν μπόρεσαν τις προηγούμενες ημέρες να πληρώσουν για τα τέλη κυκλοφορίας πολιορκούν τώρα τις τράπεζες για να πληρώσουν και να προμηθευτούν τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς όπως από το υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ανακοινώσει παράταση. 
Μάλιστα σήμερα θα πρέπει 1.000.000 ιδιοκτήτες Ι.Χ. να προλάβουν να πληρώσουν στις τράπεζες τα τέλη, αλλιώς θα πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο. Την ίδια ώρα άγνωστο παραμένει αν θα δοθεί ιδιαίτερη παράταση για την κατάθεση πινακίδων.
Υπενθυμίζεται πως πέρυσι, τελευταία στιγμή το υπουργείο Οικονομικών έδωσε παράταση μετά από διαπίστωση ότι είναι αδύνατον οι τράπεζες να εξυπηρετήσουν μέσα σε λίγες ώρες εκατομμύρια ιδιοκτήτες Ι.Χ.

SOS: Διαδώστε παντού - Αρπαγή δύο ανήλικων 7 ετών

Τα ανήλικα δίδυμα αδέλφια, Χρυσούλα και Διονύσης, 7 ετών, την επιμέλεια των οποίων ασκεί οριστικά πλέον ο πατέρας τους με δικαστική απόφαση, απομακρύνθηκαν από τη μητέρα τους χωρίς νόμιμο δικαίωμα, από το Επιτάλιο Ηλείας, προς άγνωστη διεύθυνση. 
Ο πατέρας των ανηλίκων αγωνιά για την τύχη τους και ευελπιστεί στη βοήθεια όλων μας για την ανεύρεσή τους.
 Η Χρυσούλα έχει ύψος 1,25μ και ζυγίζει 27 κιλά. Έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. 
Ο Διονύσης, έχει επίσης καστανά μαλλιά και μάτια. Έχει ύψος 1,22μ και ζυγίζει 19 κιλά.

Όποιος κλέβει ρεύμα... (Μια ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ του 1943!)

Οι Γερμανοί είναι θυμωμένοι σήμερα!
Τους περνάει μάλιστα από το μυαλό ότι δεν είναι δημοφιλείς στην Ελλάδα!
Και φοβάμαι ότι  αρχικά θα εκδικηθούν με συλλήψεις μελών του κινήματος "Δεν Πληρώνω" και όσων άλλων δεν πληρώνουν τον λογαριασμό του ρεύματος...
Έξαλλος ο χερ Ράιχενμπαχ, αφού έψαξε και βρήκε μια απόφαση των προκατόχων του, έδωσε εντολή να ισχύσει αμείλικτα από την επομένη της Πρωτοχρονιάς, άλλως οι παραβάτες θα θεωρούνται... ως σαμποτέρ και θα παραπέμπονται στο γερμανικό στρατοδικείο...!!!
tragiko

Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκάκι μια 13χρονη ΕλληνίδαΕίναι μόνο 13 ετών και κατάφερε να γίνει παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκάκι! Χάρη στη Σταυρούλα Τσολακίδου, από την Καβάλα, μετά από 14 χρόνια η Ελλάδα βρέθηκε ξανά στην πρώτη θέση!

Το 1999 στο Ερεβάν της Αρμενίας η Μαρία Κουβάτσου έκανε για πρώτη φορά πραγματικότητα το όνειρο πολλών Ελλήνων και Ελληνίδων που παίζουν κορυφαίο σκάκι με διεθνείς επιτυχίες. Έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια στις σκακίστριες μέχρι 20 ετών.

Τη σκυτάλη φαίνεται πως πήρε η ταλαντούχα σκακίστρια του Σκακιστικού Ομίλου Καβάλας, Σταυρούλα Τσολακίδου, αφού ολοκλήρωσε το παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Αλ Αϊν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με εννέα βαθμούς σε έντεκα αγώνες (οκτώ νίκες, δύο ισοπαλίες και μία ήττα).

Συγκέντρωσε τόσους βαθμούς όσους ακριβώς χρειαζόταν για να αφήσει πίσω της την Ουζμπέκα Αμπντουσατόροβα, που συγκέντρωσε επίσης εννέα βαθμούς αλλά βγήκε δεύτερη με το κριτήριο ισοβαθμίας, και άλλες 124 αθλήτριες από 63 χώρες!

" Κόλαση " από καύσωνα και κυκλώνα στην Αυστραλία

Ακραία καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να πλήττουν την Αυστραλία παραμονή πρωτοχρονιάς.
Η πολιτεία του Κουίνσλαντ «ψήνεται» με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου εδώ και μέρες.
Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφτηκε στην κωμόπολη Μάιλς όπου ο υδράργυρος έφτασε τους 48. 3 βαθμούς Κελσίου σημειώνοντας νέο ρεκόρ.
Σε πολλές άλλες περιοχές η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 42 και45 βαθμών και σύμφωνα με τη Μετεωρολογική ο καύσωνας θα συνεχιστεί και στις επόμενες μέρες.
Την ίδια στιγμή, στην άλλη άκρη της χώρας, στις ακτές της Δυτικής Αυστραλίας, μαίνεται ο κυκλώνας Κριστίν.
Ισχυρός τυφώνας προσεγγίζει στις δυτικές ακτές της Αυστραλίας με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα τουλάχιστον 170 χλμ. την ώρα.
Ήδη έχουν καταγραφτεί σημαντικές ζημιές και διακοπή της ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.
Οι κάτοικοι έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, ενώ διακόπηκαν οι μεταλλευτικές δραστηριότητες
Ο κυκλώνας πλήττει κυρίως τις ακτές μεταξύ των περιοχών Καράθα και Πορτ Χέντλαντ.
Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τον πληθυσμό για τον κίνδυνο παλιρροϊκών κυμάτων και ξαφνικών και ισχυρών πλημμύρων.

NEWSMESSINIA - ΕΥΧΕΣ 2014

Η Αμερικανικη Δικαιοσύνη "σβερκώνει" τους διακινητές μαϊμου ελαιολάδου ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ενώ η Ελλάδα (κ.Τσαυτάρη) κάνει την πάπια.

Φοβούνται μήπως σκαλίσουν τις μαϊμουδιές των ντόπιων μεγαλο-λαδέμπορων που μας ταΐζουν φύκια (σογιέλαιο-κραμβέλαιο) για ΕΞΤΡΑ παρθένο  λάδι . 
Το έγκυρο περιοδικό ESTIATOR  που κυκλοφορεί στην Αμερική παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με την αγωγή που έκανε η Ένωση Ελαιολάδου Βορείου Αμερικής κατά της εταιρείας Kangadis Food  και GOURMET FACTORY που πωλούσε πυρηνέλαια-σπορέλαια που τα είχε βαφτίσει Ιταλικα και Ελληνικά παρθένα ελαιόλαδα. Αμερικάνικο δικαστήριο απαγόρευσε την πώλησή του στην  Αμερικάνικη αγορά και υποχρέωσε σε απόσυρση των...
 Διαβάστε περισσότερα στο   euro-crimes.blogspot.gr

Ο Τύπος της Μεσσηνίας 31-12-2013

ΣΩΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΥΧΕΣ 2014

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ.  -  ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

30.12.13

Διαβάστε ON LINE τον "ΠΑΜΙΣΟ"που κυκλοφόρησε !!!

Το Πρωτοχρονιάτικο δώρο του Πάμισου στους απανταχού Νησιώτες και φίλους του Πάμισου είναι το 105ο φύλλο της Εφημερίδας μας, με σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα.
Τονίζουμε την κοπή της πίτα μας στις 26.1.2014 στου Ψυρρή.

Άλλα θέματα στον ΠΑΜΙΣΟ που κυκλοφόρησε:
- Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση
-Δραστηριότητες και Επικοινωνία
-Εκθεση Ευρωπαίων καλλιτεχνών στο Μουσείο "Τάκης Κατσουλίδης"
-Το φωτογραφικό λεύκωμα του Χρήστου Αλειφέρη για την Καλαμάτα
-Ατομική έκθεση της Μαριάννας Κατσουλίδη
-Πέτρος Θέμελης: Αγγιξα...Αγάπησα...Εσκαψα...
-Τιμητική εκδήλωση για τον Παναγιώτη Σκούφη και παρουσίαση του 2ου τόμου
-Αλμπέρ Καμύ, της Μαρίας Φλετορίδου-Σαραντοπούλου
-"Μνήμης Ιχνηλασία" του Ηλία Μπιτσάνη
-Θαύμα στη Μεσσήνη ή ο δρόμος Ριζόμυλος-Καλαμάτα
-Πολιτιστική εκδρομή στην Αρχαία Ελευσίνα
-Μνήμη Νίκης Κακκαβά-Γαρίδη
-Πρώτο βραβείο ποίησης από την Ουνέσκο στην Καίτη ΚαγκαράκηΚαλή χρονιά!!!!!!!

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου