31.12.09

Κλήρωση Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου.

Κλήρωση Πρωτοχρονιάτικου Κρατικού Λαχείου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΣΕΙΡΕΣ 66

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) ΦΟΡΟΣ (ΕΥΡΩ) ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ)
07331 ΤΡΙΤΗ 3 100.000,00 9.990,00 90.010,00
07331 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
07933 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ 53 500.000,00 49.990,00 450.010,00
07933 Σε όλες τις άλλες σειρές 5.000,00 490,00 4.510,00
08547 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 31 50.000,00 4.990,00 45.010,00
08547 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
09272 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
11215 ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 15 50.000,00 4.990,00 45.010,00
11215 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
12594 ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 50.000,00 4.990,00 45.010,00
12594 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
17069 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 35 200.000,00 19.990,00 180.010,00
17069 Σε όλες τις άλλες σειρές 2.000,00 190,00 1.810,00
18505 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ 18 300.000,00 29.990,00 270.010,00
18505 Σε όλες τις άλλες σειρές 3.000,00 290,00 2.710,00
19272 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
22703 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 34 100.000,00 9.990,00 90.010,00
22703 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
29272 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
33313 ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 50.000,00 4.990,00 45.010,00
33313 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
35093 ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 42 50.000,00 4.990,00 45.010,00
35093 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
37757 ΔΕΚΑΤΗ ΟΓΔΟΗ 18 50.000,00 4.990,00 45.010,00
37757 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
39272 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
48351 ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 40 50.000,00 4.990,00 45.010,00
48351 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
49272 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
49700 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 51 50.000,00 4.990,00 45.010,00
49700 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
49779 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ 13 50.000,00 4.990,00 45.010,00
49779 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
51313 ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΝΑΤΗ 49 50.000,00 4.990,00 45.010,00
51313 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
51754 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 57 300.000,00 29.990,00 270.010,00
51754 Σε όλες τις άλλες σειρές 3.000,00 290,00 2.710,00
52118 ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 58 50.000,00 4.990,00 45.010,00
52118 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
58011 ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 24 50.000,00 4.990,00 45.010,00
58011 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
59272 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
67022 ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 62 50.000,00 4.990,00 45.010,00
67022 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
69272 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
72641 ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 40 50.000,00 4.990,00 45.010,00
72641 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
72727 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ 30 50.000,00 4.990,00 45.010,00
72727 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
77048 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 21 50.000,00 4.990,00 45.010,00
77048 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
79272 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
80333 ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 66 100.000,00 9.990,00 90.010,00
80333 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
85077 ΕΙΚΟΣΤΗ 20 50.000,00 4.990,00 45.010,00
85077 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ) ΦΟΡΟΣ (ΕΥΡΩ) ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ (ΕΥΡΩ)
85382 ΟΓΔΟΗ 8 50.000,00 4.990,00 45.010,00
85382 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
89187 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ 26 50.000,00 4.990,00 45.010,00
89187 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
89272 Σε όλες τις σειρές 1.000,00 90,00 910,00
91394 ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 65 200.000,00 19.990,00 180.010,00
91394 Σε όλες τις άλλες σειρές 2.000,00 190,00 1.810,00
91583 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ 31 100.000,00 9.990,00 90.010,00
91583 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
94587 ΠΡΩΤΗ 1 50.000,00 4.990,00 45.010,00
94587 Σε όλες τις άλλες σειρές 500,00 40,00 460,00
94620 ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 62 1.000.000,00 99.990,00 900.010,00
94620 Σε όλες τις άλλες σειρές 10.000,00 990,00 9.010,00
95374 ΤΡΙΑΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ 37 100.000,00 9.990,00 90.010,00
95374 Σε όλες τις άλλες σειρές 1.000,00 90,00 910,00
99271 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 28 2.000.000,00 199.990,00 1.800.010,00
99271 Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00 1.490,00 13.510,00
99272 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 28 7.000.000,00 699.990,00 6.300.010,00
99272 Σε όλες τις άλλες σειρές 25.000,00 2.490,00 22.510,00
99273 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 28 2.000.000,00 199.990,00 1.800.010,00
99273 Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00 1.490,00 13.510,00
99274 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 28 2.000.000,00 199.990,00 1.800.010,00
99274 Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00 1.490,00 13.510,00
99275 ΕΙΚΟΣΤΗ ΟΓΔΟΗ 28 2.000.000,00 199.990,00 1.800.010,00
99275 Σε όλες τις άλλες σειρές 15.000,00 1.490,00 13.510,00
Επίσης κερδίζουν από 100 € όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 9271, 9273, 9274 και 9275, ενώ από 8 € κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 71, 72, 73, 74 και 75. Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο. Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010. Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την 30ή Απριλίου 2010. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη πάνω από 100 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%. Τιμή Καταλόγου 0,02 Ευρώ
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2009 Ο Διευθυντής των Κρατικών Λαχείων ΚΩΝ/ΝΟΣ E. ΜΩΡΑΪΤΗΣ

Καλή Χρονιά


Τη νέα χρονιά ας είναι η ζωή γεμάτη όμορφα, λαμπερά και χαρούμενα χρώματα. Ας μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες που αποκτήσαμε τα προηγούμενα χρόνια, ας γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, ας κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας, ας αγαπήσουμε τον κόσμο γύρω μας και ας μας αγκαλιάσει η χαρά και η καλοσύνη!!Καλή Χρονιά Και Ονειρεμένο 2010!!

Οι ταμίες του Δήμου Παγγαίου είναι οι δράστες της στυγερής δολοφονίας του δημάρχου


Οι δυο ταμίες του Δήμου Παγγαίου είναι οι δράστες της στυγερής δολοφονίας του δημάρχου Τριαντάφυλλου Κουκούδη, που βρέθηκε νεκρός χθες το βράδυ σε ερημική παραλία δυτικά της Καβάλας.
Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποστράτηγος Αλέξανδρος Μπιτζής έκανε λόγω για πρωτοφανή αγριότητα των δυο δραστών σε βάρος του θύματος.
Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή ο δήμαρχος δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα στο πρόσωπο από αιχμηρό αντικείμενο και οκτώ πυροβολισμούς στο θώρακα και το κεφάλι. Στον τόπο της δολοφονίας οι αστυνομικοί βρήκαν συνολικά δεκατέσσερις κάλυκες, ενώ υπήρξε και συμπλοκή ανάμεσα στο θύμα και τους δράστες.
Όπως τόνισε ο υποστράτηγος το κίνητρο της δολοφονίας των δυο δραστών ήταν το οικονομικό έλλειμμα που είχε δημιουργηθεί στο ταμείο του Δήμου τόσο από το δήμαρχο όσο και από τους δυο δράστες. Ο κ. Μπιτζής σημείωσε πως ο δήμαρχος πίεζε τους ταμίες να βρουν τρόπο για να καλύψουν το έλλειμμα ενώ ο ίδιος είχε βρει τα χρήματα που του αναλογούσαν και σημείωσε πως το ποσό των δυο δραστών ήταν και το μεγαλύτερο.
Οι ταμίες έδωσαν ραντεβού την Κυριακή το απόγευμα στο δήμαρχο σε ερημική περιοχή του Δήμου Ελευθερών προκειμένου να του δώσουν τίτλους ιδιοκτησίας και συμβόλαια ακινήτων τους ώστε ο δήμαρχος να τα βάλει ως εγγύηση και να βγάλει δάνειο στο όνομα τους για να καλυφθεί έτσι το χρέος. Τότε του επιτέθηκαν και αφού πρώτα τον χτύπησαν με αγριότητα στη συνέχεια τον πυροβόλησαν και τον τοποθέτησαν στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Το πυροβόλο όπλο οι δυο δράστες το προμηθεύτηκαν έναντι χρηματικού τιμήματος, ως ενοίκιο, από κάτοικο της περιοχής ο οποίος και συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας για παράνομη οπλοκατοχή

52χρονη το πρώτο θύμα της νέας γρίπης στην Πελοπόννησο


Μια 52χρονη γυναίκα από την Κυνουρία είναι το πρώτο θύμα της νέας γρίπης Η1Ν1 στην Πελοπόννησο.
Η άτυχη γυναίκα έπασχε από υποκείμενα νοσήματα και νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του Παναρκαδικού νοσοκομείου Τρίπολης, όπου κι έχασε προχθές την μάχη με τη ζωή.

Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου επίτιμος δημότης Καλαμάτας


Επίτιμος δημότης Καλαμάτας θα ανακηρυχθεί ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, με απόφαση που έλαβε χθες κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας, μειοψηφούντος ενός μόνο δημοτικού συμβούλου, ύστερα από πρόταση του δημάρχου Παναγιώτη Νίκα.Η τελετή ανακήρυξης θα πραγματοποιηθεί στις 2 Φεβρουαρίου ημέρα που η πόλη γιορτάζει την πολιούχο και προστάτη της ‘’Υπαπαντή του Κυρίου’’.

«Ερώτηση Νάντιας προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Υποδομών για κατάληψη και διαμονή αλλοδαπών σε εγκαταλελειμένα βαγόνια στο σταθμό ΟΣΕ Κυπαρισσίας»


Μεγάλα προβλήματα στην τοπική κοινωνία της Κυπαρισσίας έχει δημιουργήσει ο συνωστισμός αλλοδαπών στα εγκαταλελειμένα κτίρια και βαγόνια του σταθμού ΟΣΕ της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι αυτοί, στην πλειοψηφία τους άνεργοι αλλοδαποί που ασχολούνται με την επαιτεία και την αναμόχλευση των κάδων αποριμμάτων, έχουν καταλάβει τα κτίρια και τα βαγόνια του οργανισμού και τα έχουν μετατρέψει σε χώρους κατοικίας. Η συγκέντρωση των ανθρώπων αυτών οδηγεί στην ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών, στην λεηλασία των κτιρίων του σταθμού και, πάνω από όλα, στη διαβίωση των ανθρώπων αυτών και των ανήλικων παιδιών τους κάτω από άθλιες συνθήκες. Κοινωνικά, είναι απαράδεκτο, τόσο για τους πολίτες της Κυπαρισσίας, όσο και για τους ανθρώπους αυτούς, η πολιτεία να μένει αδρανής. Η συγκέντρωση των ανθρώπων αυτών στο χώρο του ΟΣΕ δημιουργεί μεγάλα ζητήματα δημόσιας υγείας και διασφάλισης της έννομης τάξης. Το χειρότερο, δε, είναι ότι υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για λειτουργία οίκου ανοχής στο χώρο όπου εκδίδονται ακόμη και ανήλικοι. Από τον Αύγουστο του 2009, ο ΟΣΕ ανέστειλε τη λειτουργία του σταθμού ΟΣΕ Κυπαρισσίας. Έτσι, τα πετρόκτιστα κτίρια του σταθμού που αποτελούν στολίδι για την περιοχή εγκαταλείφθηκαν. Αυτά τα κτίρια φτιάχτηκαν με λεφτά και θυσίες του Έλληνα φορολογούμενου και είναι μέρος της περιουσίας που μας άφησαν οι παππούδες μας και τα οποία αυτή τη στιγμή ρημάζουν.
Κατόπιν αυτών ερωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί
1. Τί σκοπεύουν να πράξουν για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής;

Αγριο έγκλημα στο Μπουρνάζι


Σε προσωπικές διαφορές αποδίδει η Αστυνομία το άγριο έγκλημα με θύμα τον Νεκτάριο Κατσουλώτο, συνιδιοκτήτη ταβέρνας, στην οδό Τεύθιδος 5, στο Μπουρνάζι, που έγινε λίγο πριν τις 7 χθές το απόγευμα.
Το θύμα καθόταν σε τραπέζι του καταστήματος του, το οποίο έχει την επωνυμία «Κρέας μπαρ», μαζί με έναν φίλο του όταν άγνωστος μπήκε στο κατάστημα πλησίασε και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ επτά φορές.
Εξι από τις σφαίρες τον βρήκαν στο σώμα με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα.
Ο δράστης αμέσως μετά τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε.
Ερευνες για την υπόθεση διενεργεί η Ασφάλεια Αττικής.

Νεκρός από σφαίρα στο κεφάλι βρέθηκε σε απομονωμένη περιοχή ο δήμαρχος Παγγαίου


Νεκρός από σφαίρα που δέχθηκε στο κεφάλι βρέθηκε απόψε στο αυτοκίνητό του ο δήμαρχος Παγγαίου Τριαντάφυλλος Κουκούδης, σε απομακρυσμένη παραθαλάσσια περιοχή (Σαρακήνα) του Δήμου Ελευθερών δυτικά της Καβάλας.
Τα ίχνη του 50χρονου δημάρχου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Κυριακής οπότε και έφυγε από το σπίτι του στο Παληό Καβάλας με το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο του προκειμένου να συναντηθεί σε προγραμματισμένο ραντεβού που είχε στη Νέα Πέραμο του Δήμου Ελευθερών. Έκτοτε, δεν έδωσε κανένα σημείο ζωής και ο αδελφός του δήλωσε την εξαφάνισή του το μεσημέρι της Τρίτης στο Τμήμα Ασφαλείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας.
Το τελευταίο 24ώρο η Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας είστε οργανώσει γιγάντια επιχείρηση εντοπισμού του δημάρχου ερευνώντας σπιθαμή προς σπιθαμή την ορεινή και πεδινή περιοχή των δήμων Ελευθερών και Ορφανού δυτικά της Καβάλας.

Δικογραφία σε βάρος αστυνομικού και της συζύγου του για πλαστογραφία και απάτη


Δικογραφία σε βάρος αστυνομικού και της συζύγου του για πλαστογραφία και απάτη σχηματίσθηκε από την Αστυνομία.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η 39χρονη σύζυγος του 43χρονου αστυνομικού, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Μεταγωγών Αττικής, εκμεταλλευόταν τη θέση της ως υπεύθυνη οικονομικού προγραμματισμού εταιρίας κινητής τηλεφωνίας και εξέδιδε πλαστές εντολές πληρωμών από τις 15 Μαΐου του 2005 έως τις 16 Ιουνίου του 2009.
Με τον τρόπο αυτό κατάφερνε να μεταφέρει χρήματα από το λογαριασμό της εταιρίας τα οποία κατέθετε σε τραπεζικούς λογαριασμούς του συζύγου της και δικούς της.Η δικογραφία υποβλήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα.

Έχασε την μάχη ο Νίκος Κακαουνάκης


Μετά από πολυήμερη νοσηλεία και αλλεπάλληλες επεμβάσεις απεβίωσε απόψε ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Κακαουνάκης.
Τις τελευταίες μέρες νοσηλευόταν στην εντατική λόγω επιπλοκών που σημειώθηκαν σε επέμβαση στο έντερο.
Ο Νίκος Κακαουνάκης γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1938 στην Πολυρρήνεια Καστελίου Χανίων.
Ορφανός από πατέρα, σπούδασε στο εκκλησιαστικό λύκειο. Στη συνέχεια εργάστηκε στο πολιτικό γραφείο του βουλευτή Χανίων και υπουργού της Ένωσης Κέντρου Πολυχρόνη Πολυχρόνιδη. Μερικά χρόνια αργότερα γνωρίστηκε με τον εκδότη Χρήστο Λαμπράκη, ο οποίος του πρότεινε να εργαστεί στο «Βήμα» απ’ όπου έκανε τα πρώτα του βήματα στην δημοσιογραφία το 1965. Συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα με την δημοσιογραφική του πένα και τη συμμετοχή του.
Μετά την χούντα δημοσιογραφεί στα ΝΕΑ όπου αναλαμβάνει επιτελικές θέσεις. Στο διάστημα αυτό γράφει το βιβλίο «2.650 μερόνυχτα συνομωσίας».
Το 1986 αποφασίζει να εκδώσει τη δική του εφημερίδα «Το καλάμι». Με την έκρηξη της ιδιωτικής ραδιοφωνίας αναλαμβάνει την πρωινή ζώνη του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ 100,4, η οποία αποτελεί την απαρχή της παρουσίας του στα ερτζιανά.
Παράλληλα ασχολείται με την τηλεόραση (ΣΚΑΙ TV) αναλαμβάνοντας αργότερα και τη γενική διεύθυνση του σταθμού.
Εργάστηκε επίσης στο ραδιοφωνικό σταθμό FLASH για πολλά χρόνια και στους τηλεοπτικούς σταθμούς Alter, Mega και Alpha.
Το 1999 εξέδωσε την εφημερίδα «Στο Καρφί».
Άφησε την τελευταία του πνοή στον νοσοκομείο Ιασώ General στις 10.15 το βράδυ της 30ης Δεκεμβρίου.

30.12.09

Κλείνει εργοστάσιο στην ΒΙΠΕ Τρίπολης


Κλείνει λόγω προβλημάτων ρευστότητας, η βιομηχανία μετάλλου CREMENCO Α.Ε. στην Βιομηχανική Περιοχή Τρίπολης. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας κ. Αριστείδη Μπρουμά που μίλησε πριν από λίγο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χάνουν την εργασία τους περί τους 40 εργαζομένους συνολικά, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη αποχωρήσει οικειοθελώς το προηγούμενο διάστημα, ενώ σε 16 εργαζόμενους, που ακόμα εργάζονται και σε 8 που έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς η επιχείρηση τους οφείλει δεδουλευμένα από τον περασμένο Αύγουστο, αν και κατά διαστήματα τους έχουν δοθεί κάποια χρήματα έναντι.
Σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, ‘’η εταιρεία έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το εργοστάσιο στην ΒΙΠΕ Τρίπολης και η τελευταία πληροφορία που έχουμε είναι ότι αύριο στις 11:00 το πρωί θα δοθεί μέρος των οφειλομένων’’.
Ο κ. Μπρουμάς σε δηλώσεις του σημείωσε ότι ‘’η κρίση που πλήττει όλο τον κόσμο δεν άφησε ανέγγιχτη την Αρκαδία. Μας λυπεί το γεγονός ότι περίπου 40 εργαζόμενοι χάνουν την δουλειά τους σε μια δύσκολη περίοδο. Το Εργατικό Κέντρο κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων γι’ αυτό και πραγματοποιήσαμε εκδήλωση στις 21 Δεκεμβρίου, όπου αποφασίσαμε μετά τις γιορτές, το Εργατικό Κέντρο μαζί με το Επιμελητήριο Αρκαδίας θα οργανώσουμε συνάντηση με τους βουλευτές του νομού και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις ώστε να αποτραπούν διαθεσιμότητες ή απολύσεις εργαζομένων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό κι αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν πρόβλημα στο άμεσο διάστημα κι εύχομαι να είναι οι τελευταίοι που απολύονται στο νομό’’.
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το ίδιο θέμα η Γραμματεία του ΠΑΜΕ Αρκαδίας επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι ‘’η εργοδοσία αξιοποιώντας την κρίση και αποθρασύμμενη από την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και της ΕΕ, δρα ασύδοτα και παράνομα. Νύχτα, κρυφά και παράνομα πούλησε πρώτες ύλες και μηχανήματα για να μην έχουν να διεκδικήσουν από πουθενά τα δεδουλευμένα τους οι εργάτες’’ και προσθέτει το ΠΑΜΕ Αρκαδίας, ‘’καλούμε τα συνδικάτα, τους εργαζομένους να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους εργάτες της CREMENCO Α.Ε. καλούμε τους εργαζόμενους στις άλλες επιχειρήσεις που ζουν με το φόβο της απόλυσης, που τους χρωστούν δεδουλευμένα να δράσουν τώρα έστω και στο παραπέντε, πριν είναι αργά’’.

Φώτης Χατζημιχάλης :Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων στην Πελοπόννησο


Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό και την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας, σε ενδεχόμενο εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων με πλημμύρες και χιόνια πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της περιφέρειας στην Τρίπολη, υπό την προεδρία του περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Φώτη Χατζημιχάλη.
Αμέσως μετά ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου με δηλώσεις του σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ‘’είναι απαραίτητο όλες οι υπηρεσίες να βρίσκονται σε ετοιμότητα και αυτό ζητώ από όλους τους φορείς αλλά και τους υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Να είμαστε διαρκώς σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε ότι παρουσιασθεί, αν και εύχομαι κι ελπίζω, ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα’’ και συμπλήρωσε, ‘’υπάρχει εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξεκινάμε τώρα αλλά θα πρέπει να υπάρχει πάντοτε ετοιμότητα εγρήγορση και ένας πολύ καλός συντονισμός’’.

Πέντε νεκροί από τη νέα γρίπη ,68 στο σύνολο


Το θάνατο πέντε ατόμων, τα οποία έπασχαν από τη νέα γρίπη, ανακοίνωσε την Τρίτη (29/12) το υπουργείο Υγείας.
Πρόκειται για έναν 72χρονο, χωρίς ιστορικό υποκείμενης νόσου, έναν 54χρονο με ιστορικό κακοήθειας, μια 61χρονη, με ιστορικό καρδιαγγειακού νοσήματος, έναν 80χρονο με ιστορικό καρδιαγγειακού νοσήματος και μια 52χρονη με ιστορικό καρδιαγγειακού νοσήματος.
Στην εντατική εισήχθησαν και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση τέσσερις ακόμη ασθενείς, επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας γρίπης (Η1Ν1).
Πρόκειται για μία 27χρονη έγκυο, χωρίς ιστορικό υποκείμενης νόσου, 29χρονη, χωρίς ιστορικό υποκείμενης νόσου, 40χρονη, με ιστορικό νευρολογικού νοσήματος και 30χρονος, με ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος.

Μαζί με τις εισπράξεις έχασε και την ζωή του


Νεκρός από τα πυρά ληστών έπεσε χθες βράδυ ιδιοκτήτης πρακτορείου ΠΡΟ ΠΟ στην Πετρούπολη.
Δύο ένοπλοι μπήκαν στο πρακτορείο, στην οδό 28ης Οκτωβρίου και αφού πυροβόλησαν δύο φορές τον ιδιοκτήτη, αφαίρεσαν όλα τα χρήματα από το ταμείο και διέφυγαν με τα πόδια.
Ο άτυχος άνδρας, με τραύματα στον ώμο και το πόδι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου εξέπνευσε.

Πρωτοχρονιά για …μπάνιαΑν η θερμοκρασία στην Αθήνα ξεπεράσει την Παρασκευή τους 22 C- κάτι που δεν αποκλείουν οι μετεωρολόγοι- τότε θα έχουμε στην πρωτεύουσα την πιο ζεστή Πρωτοχρονιά απο το 1920. Το ρεκόρ των πιο ζεστών εορτών εξακολουθεί πάντως να κατέχει - δύο μόλις 24ωρα πριν από την τελική αναμέτρηση- η χρονιά του 1963. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Αστεροσκοπείο Αθηνών, στις 21 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς η θερμοκρασία άγγιξε τους 22,1 C στον σταθμό του Θησείου. «Ήταν το πιο ζεστό τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου τα τελευταία 90 χρόνια», λέει στα «ΝΕΑ» ο ερευνητής στο Αστεροσκοπείο Αθηνών κ. Κώστας Λαγουβάρδος. «Συνολικά, από το 1923 μέχρι και το 2009, τα μετεωρολογικά δεδομένα που έχουμε στο αρχείο μας δείχνουν ότι μόνον άλλες πέντε φορές η θερμοκρασία ξεπέρασε την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα τους 20 C».Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως των τελευταίων δεκαετιών δεν εμποδίζουν τους ειδικούς να χαρακτηρίσουν ως ακραίες τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ και λίγες μέρες στη χώρα μας. Την παραμονή των Χριστουγέννων η θερμοκρασία στην Αθήνα έφθασε τους 19,6 C και σύμφωνα με όλες τις προγνώσεις, η ζέστη τις επόμενες μέρες θα είναι πιο αισθητή και ο υδράργυρος θα ανέβει περισσότερο σε ολόκληρη τη χώρα. «Οι 19,6 C που είχαμε την παραμονή των Χριστουγέννων είναι μια τιμή που ξεφεύγει από τις συνηθισμένες και οφείλεται στην εμφάνιση θερμών αερίων μαζών που εισέβαλαν στη χώρα μας τις ημέρες των Χριστουγέννων και προβλέπεται να συμβεί το ίδιο κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς», λέει ο κ. Κώστας Λαγουβάρδος

Επιτέλους τόλμησε ο Ραγκούσης να κάνει το αυτονόητο – Μαχαίρι στις Ημιαργίες του δημοσίου


«Μαχαίρι» στην ημιαργία της 31ης Δεκεμβρίου για αρκετούς δημόσιους υπαλλήλους βάζει ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης με εγκύκλιο που απέστειλε χθες στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Ειδικότερα, αποφασίστηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς να εργαστούν δύο ώρες παραπάνω (δηλαδή μέχρι τις 3.00 το μεσημέρι, και όχι μέχρι τη 1.00 όπως συνηθιζόταν) οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν θέσει ως καταληκτική ημερομηνία διαδικασιών αρμοδιότητάς τους την τελευταία ημέρα του έτους. Δηλαδή, οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τις πληρωμές (π.χ. εφορίες), την υποβολή αιτήσεων και την υποβολή δικαιολογητικών (π.χ. υπηρεσίες που ασχολούνται με οικοδομικές άδειες, όπως η πολεοδομία, ή με τα τέλη κυκλοφορίας και την παράδοση πινακίδων).
Στην εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναφέρεται, επίσης, ότι «παρά το γεγονός ότι η παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι ημέρα ημιαργίας, οι εν λόγω δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να εκδώσουν ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνουν το κοινό ότι κατά την παραμονή του νέου έτους θα είναι ανοιχτές για τις συγκεκριμένες συναλλαγές μέχρι και τις 15.00 το μεσημέρι».
Συν τοις άλλοις, ο κ. Ραγκούσης υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Υπαλληλικού Κώδικα (νόμους 3528 του 2007), οι δημόσιοι υπάλληλοι οφείλουν να εργαστούν πέραν του ωραρίου εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες, εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες το επιβάλλουν.
Μάλιστα, ανάλογη παράταση του ωραρίου εργασίας αναμένεται να υπάρξει και κατά την υπόλοιπη χρονική περίοδο των εορτών, κυρίως μεταξύ της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων. Για το λόγο αυτό καλούνται οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Διοικητικού Προσωπικού να μεριμνήσουν ώστε να υπάρχει ικανός αριθμός υπαλλήλων -ιδίως στις υπηρεσίες που έχουν συναλλαγή με το κοινό- για να διεκπεραιώνονται ομαλά οι υποθέσεις των πολιτών.
Στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται προβλήματα και το προσωπικό δεν είναι επαρκές, θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την ανάκληση των κανονικών αδειών, προκειμένου οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργήσουν ομαλά!

Ξεκίνησε η καταβολή επιδόματος αλληλεγγύης από τον ΟΓΑ


Άρχισε την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009 η καταβολή από τον ΟΓΑ σε 804.451 δικαιούχους αγρότες της πρώτης δόσης του επιδόματος αλληλεγγύης. Πρόκειται για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση του νόμου 3808/2009. Το συνολικού ύψος της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 120.553.272 ευρώ. Το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε αγρότη θα κατατεθεί στο λογαριασμό του με τον ίδιο τρόπο που γίνεται η καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων.
Επίδομα αλληλεγγύης θα δοθεί σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών σε 2,5 περίπου εκατομμύρια πολίτες, η πρώτη δόση του οποίου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1,07

29.12.09

Φουλάρει για ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Κανελλόπουλος


Επικρατέστερος για πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών και του ΣΔΟΕ καθώς και υποψήφιος βουλευτής (2007, 2009) του ΠΑΣΟΚ στο νομό Μεσσηνίας κ. Γιώργος Κανελλόπουλος. Μάλιστα ο κ. Γ. Κανελλόπουλος εκπροσώπησε τον οργανισμό σε συσκέψεις για την ψηφιοποίηση.
Ο κ. Γ. Κανελλόπουλος διετέλεσε νομάρχης Λακωνίας και διευθυντής στο γραφείο του αείμνηστου Γιώργου Γεννηματά στα υπουργεία Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας και Εθνικής Οικονομίας.

Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κακαουνάκη


Κρίσιμες ώρες για τον δημοσιογράφο Νίκο Κακαουνάκη που νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ιασώ General». Ο γνωστός δημοσιογράφος, τις τελευταίες δέκα ήμερες δίνει μάχη για τη ζωή στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, ενώ πριν ήταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
Σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, ο ασθενής τις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει πολυοργανική ανεπάρκεια. Η κλινική εικόνα του ασθενούς χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς παρουσιάζει νεφρική, ηπατική και αναπνευστική ανεπάρκεια, γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή διασωληνώθηκε και υποστηρίζεται μηχανικά.
Οι θεράποντες γιατροί καταβάλλουν τιτάνιες προσπάθειες για να σταθεροποιήσουν την κατάσταση της υγείας του ασθενούς, διενεργώντας συχνές μεταγγίσεις αίματος, χωρίς όμως να αποκαθίσταται η σταθεροποίηση του ασθενούς, όπως είπαν πολύ καλά πληροφορημένες πηγές από το νοσοκομείο.
Από το πλευρό του Νίκου Κακαουνάκη δεν έχουν λείψει ούτε λεπτό οι άνθρωποι του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος.

Ερώτηση Νάντιας προς την Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους


Σύμφωνα με έρευνες δεκαετιών, το κάπνισμα ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για την εμφάνιση πολλών ασθενειών στο καρδιαγγειακό, αναπνευστικό, ουροποιητικό και πεπτικό σύστημα και αποτελεί μια από τις πρωταρχικές αιτίες εμφάνισης καρκίνου, ενώ η βλαπτική του επίδραση πλήττει ακόμα και τα άτομα που δεν καπνίζουν, αλλά εισπνέουν τον καπνό των άλλων (παθητικό κάπνισμα). Ακόμη, πρόσφατες μελέτες φανερώνουν, ότι γύρω στο 70% των καπνιστών προσπαθούν να κόψουν το κάπνισμα.
Με το νόμο 3730/2008 και την Υπουργική απόφαση 88202/25.06.09, η προηγούμενη κυβέρνηση θεσμοθέτησε ένα πλαίσιο για λόγους επικοινωνιακής εκμετάλλευσης, με μύρια ‘παραθυράκια’ και περίσσια χαλαρότητα στην εφαρμογή του. Εξάλλου, η συνέχεια απέδειξε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση απέβλεπε στη σκόπιμη προσπάθεια υποβάθμισης της σπουδαιότητας του προβλήματος και δημιουργίας εντυπώσεων αλλά και σύγχυσης στον κόσμο. Μάλιστα, η σύγχυση επισφραγίστηκε με κατά συρροή αντιφατικές και αλληλοσυγκρουόμενες εξαγγελίες και δηλώσεις από τον Υπουργό, με τελικό αποτέλεσμα την συνέχεια της απαράδεκτης αυτής κατάστασης.
Κατόπιν αυτών ερωτάται η αρμόδια Υπουργός
1. Σκοπεύει να προχωρήσει στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου;
2. Σκοπεύει να αναλάβει περαιτέρω δράση για την ουσιαστική επίλυση του προβλήματος του καπνίσματος στη χώρα μας;
Η ερωτώσα βουλευτής,
Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

Υπογραφή συμβολαίου για παραχώρηση χώρου στον δήμο Καλαμάτας


Υπεγράφη το πρωί, το συμβόλαιο με το οποίο δωρίζεται στο Δήμο Καλαμάτας οικοπεδική έκταση 90 περίπου τ.μ. Το οικόπεδο βρίσκεται στην Αρτεμισία και θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του Τοπικού Διαμερίσματος Αρτεμισίας.

Με ..έντεκα διαζύγια ψάχνει την επόμενη σύζυγο.


Ενας 50χρονος Ισραηλινός πήρε το 11ο στη σειρά διαζύγιό του, καταρρίπτοντας έτσι ένα ρεκόρ, το οποίο πριν από δύο χρόνια είχε καταρρίψει επίσης ο ίδιος, γράφει σήμερα η εφημερίδα Jerusalem Post.
Οπως δήλωσε ο ίδιος ο πρωταθλητής, ο οποίος είναι κάτοικος της Ιερουσαλήμ, έχει συνήθεια να παίρνει διαζύγιο κάθε δύο χρόνια και αμέσως μετά να ρίχνεται στην αναζήτηση της επόμενης συζύγου.
"Ρίχνω το δόλωμα και το ψάρι έρχεται μόνο του", φέρεται να δήλωσε ο άνθρωπος ο οποίος εδώ και αρκετά χρόνια καταρρίπτει τα ρεκόρ που σημειώνει ο ίδιος όσον αφορά τον αριθμό των διαζυγίων του. Πριν από αυτόν, ο μέγιστος αριθμός διαζυγίων από ένα και μοναδικό πρόσωπο που είχε καταγραφεί από εβραίο του Ισραήλ δεν ξεπερνούσε τα έξι.
Ας σημειωθεί ότι από όλους αυτούς τους γάμους απέκτησε μόνον ένα παιδί, το οποίο μάλιστα δεν έχει τα χρήματα να συντηρήσει.
Οπως εξομολογήθηκε πάντως, έχει μετανοιώσει που χώρισε την πρώτη γυναίκα του, διότι έτσι έθεσε σε κίνηση έναν ατέρμονα μηχανισμό αναζήτησης της επόμενης "εμπειρίας".

Δυστύχημα με δύο νεκρούς και επτά τραυματίες έγινε στην εθνική οδό Καρδίτσας-Τρικάλων


Δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε χθες στις 23:35, λίγο μετά το 14ο χλμ της εθνικής οδού Νέου Μοναστηρίου Καρδίτσας-Τρικάλων, όταν συγκρούστηκαν τρία Ι.Χ. αυτοκίνητα.
Το δυστύχημα προκλήθηκε όταν το ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και του συνοδηγού του.
Από τη σύγκρουση των οχημάτων, τραυματίστηκαν άλλα επτά άτομα.

Παράταση της προθεσμίας καταβολής των τελών κυκλοφορίας έως τις 15/1/2010Από το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι η προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας για το έτος 2010 παρατείνεται από τις 31/12/2009 ως τις 15/1/2010. Η παράταση ισχύει και για την πληρωμή των τελών μέσω τραπεζών ή ΕΛΤΑ.Για όσους ιδιοκτήτες οχημάτων επιθυμούν να καταθέσουν τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., έχουν επίσης τη δυνατότητα να το πράξουν έως τις 15/1/2010.
Σχετικά με τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι τα σημερινά τέλη προκύπτουν από το συνδυασμό της «ρύθμισης Σουφλιά», η οποία διαφοροποιούσε τα τέλη με βάση τον κυβισμό και την παλαιότητα των οχημάτων, αλλά και επιπρόσθετα του ειδικού τέλους στα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού που επέβαλλε η προηγούμενη κυβέρνηση.
Με το νέο τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας που εφάρμοσαν τα Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, έγινε σημαντική προσπάθεια για τη μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των ιδιοκτητών οχημάτων μικρού και μεσαίου κυβισμού.
Παρά τη βελτίωση αυτή διαπιστώνεται ότι συνεχίζουν να υπάρχουν ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες η επιβάρυνση είναι σημαντική, ιδιαίτερα σε παλαιά οχήματα πολύ μεγάλου κυβισμού.
Για το λόγο αυτό, και δεδομένου ότι η καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2010 ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται να εξετάσει το ζήτημα στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα και να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις για τα τέλη κυκλοφορίας του 2011.

Κόβεται η ημιαργία της παραμονής Πρωτοχρονιάς δια …χειρός Ραγκούση


«Κόβεται» με εγκύκλιο του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση η ημιαργία της 31ης Δεκεμβρίου (παραμονή Πρωτοχρονιάς) για τις δημόσιες υπηρεσίες που έχουν θέσει ως καταληκτική ημερομηνία διαδικασιών αρμοδιότητάς τους (πληρωμές, υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών) την τελευταία ημέρα του έτους.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται πως παρά το γεγονός ότι η παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι ημέρα ημιαργίας, οι εν λόγω δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να εκδώσουν ανακοίνωση, με την οποία θα ενημερώνουν το κοινό ότι κατά την παραμονή του νέου έτους θα είναι ανοιχτές για τις συγκεκριμένες συναλλαγές μέχρι τις 15:00.
Επίσης, στην εγκύκλιο επισημαίνεται πως σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), οι υπάλληλοι οφείλουν να εργασθούν πέραν του ωραρίου εργασίας ή σε μη εργάσιμες ημέρες, εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές ανάγκες το επιβάλουν.

Αιματηρή ληστεία στα ΕΛΤΑ κάτω Αχαϊας με τραυματία έναν αστυνομικό.


Αιματηρή ληστεία, με τραυματία έναν αστυνομικό, σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9.00 σήμερα το πρωί στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στην Κάτω Αχαΐα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στο υποκατάστημα και με την απειλή όπλου άρπαξαν από το ταμείο περίπου 200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα κάποιοι από το υποκατάστημα κατάφεραν να ειδοποιήσουν την Αστυνομία και στο σημείο βρέθηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει τους δράστες. Ένας εκ των ληστών πυροβόλησε εναντίον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει στο πόδι. Ο αστυνομικός διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν εκτεταμένες έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό τους.

Der Spiegel - Ελλάδα: «Το παντοδύναμο φακελάκι»


Με την Ελλάδα και το 'φακελάκι' ασχολείται σήμερα εκτενές ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel. Στο σημερινό τεύχος του περιοδικού Der Spiegel δημοσιεύεται άρθρο για την Ελλάδα με τίτλο «Το παντοδύναμο φακελάκι».
Στο ρεπορτάζ αναφέρονται όχι μόνον τα ελλείμματα του προϋπολογισμού και οι φόβοι της ΕΕ και των επενδυτών για την κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και η πολιτική νεποτισμού των τελευταίων ελληνικών κυβερνήσεων: «Οι Έλληνες κατάφεραν να φθάσουν στο χείλος του γκρεμού, λίγο πριν από τη χρεοκοπία. Το σοκ έχει προκαλέσει αναστάτωση στη χώρα, αλλά η ελίτ πιστεύει ότι οι εταίροι της Ελλάδας στην ευρωζώνη, όπως π.χ. οι Γερμανοί, θα πληρώσουν για τη διαφθορά.»
Η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα είναι διπλάσιοBildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Η κυβέρνηση Παπανδρέου ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα είναι διπλάσιο«..Μόλις ξέσπασε η κρίση φάνηκε ότι η Ελλάδα εκτός από τη ναυτιλία και τον τουρισμό έχει ελάχιστες πλουτοπαραγωγικές πηγές, τα έσοδα από τους φόρους μειώθηκαν δραστικά και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα είναι διπλάσιο από όσο κατ’ αρχήν υπολογιζόταν…» «Επί χρόνια οι συντηρητικές και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις εναλλάσσονταν στην εξουσία και δανείζονταν σαν να μην υπήρχε το αύριο. Η κακοδιαχείριση και το πελατειακό σύστημα οδήγησαν τελικά τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και οι πολίτες αντέδρασαν με το δικό τους τρόπο, με διαφθορά και απάτες….» Το ρεπορτάζ επικαλείται τις μαρτυρίες ειδικών και δημοσιογράφων, όπως του Γιώργιου Κύρτζου, του Μπάμπη Παπαδημητρίου και του επικεφαλής του ελληνικού παραρτήματος της Διεθνούς Διαφάνειας Κώστα Μπακούρη, για το ύψος της φοροδιαφυγής. Στην Ελλάδα αγγίζει το 30% του ΦΠΑ, ενώ σε ολόκληρη την Ευρώπη φθάνει μόλις το 10%. Εκτενής αναφορά τέλος στο σύστημα με το φακελάκι που κυριαρχεί στην ελληνική καθημερινότητα, από τον έλεγχο του αυτοκινήτου στα ΚΤΕΟ, τους γιατρούς, τους δικηγόρους μέχρι και τους κάθε είδους υπαλλήλους του δημοσίου. Το ρεπορτάζ καταλήγει με τις δηλώσεις του επικεφαλής της Διεθνούς Διαφάνειας Κώστα Μπακούρη: «Εάν δεν αλλάξει η κοινωνία μας, είμαστε χαμένοι.»

63 οι νεκροί από την νέα γρίπη


Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ε.Κ.Ε.Π.Υ. στα πλαίσια παρακολούθησης της πορείας της πανδημίας της νέας γρίπης (Η1Ν1)2009 στη χώρα, μία 64χρονη γυναίκα έχασε την μάχη με την ζωή.
Η ασθενής ήταν επιβεβαιωμένο κρούσμα Η1Ν1, ενώ έπασχε από νόσημα του καρδιαγγειακού συστήματος, που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Την ίδια ώρα εισήχθησαν και νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας οι παρακάτω ασθενείς, επιβεβαιωμένα κρούσματα της νέας γρίπης (Η1Ν1)2009:
Άνδρας 52 ετών, με υποκείμενο νόσημα καρδιαγγειακού συστήματος.
Γυναίκα 52 ετών, με υποκείμενο νόσημα καρδιαγγειακού συστήματος.
Άνδρας 59 ετών με υποκείμενο νόσημα (ψυχοκοινωνική υστέρηση).
Άνδρας 46 ετών με υποκείμενο νόσημα (χρόνια νεφρική ανεπάρκεια).

Οργή και αγανάκτηση – Καταθέτουν τις πινακίδες γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν τα τέλη


«Χρυσό» καλούνται να πληρώσουν οι Έλληνες για τα τέλη κυκλοφορίας και η οργή ξεχειλίζει... Μάλιστα, πάνω από 150.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων κατέθεσαν πινακίδες, ενώ προσφυγή κατά του Δημοσίου κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας το Ινστιτούτο Καταναλωτών.
Τα -δήθεν- «πράσινα τέλη» καλούνται να πληρώσουν οι περισσότεροι Έλληνες, αφού τα καινούργια αυτοκίνητα (μετά το 2005 όπως ορίζεται) μετά βίας ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο! Απορίας άξιο είναι επίσης πως με το επιπλέον ποσό που πληρώνουν οι οδηγοί προστατεύεται το περιβάλλον...
Σε εφορίες, ΕΛΤΑ και τράπεζες σχηματίζονται ουρές από τα χαράματα, καθώς η ημερομηνία πληρωμής λήγει την Πέμπτη και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα αν θα δοθεί παράταση. Στους διαδρόμους του υπουργείου Οικονομικών ακούγεται κάτι περί 10 ημερών, ωστόσο, ανακοινώσεις αναμένονται την τελευταία ημέρα τις προθεσμίας.
Καθημερινά, 100 με 150 συμπολίτες μας παραδίδουν τις πινακίδες τους μη αντέχοντας να πληρώσουν το ποσό των τελών.
Kαι σαν να μην έφταναν τα μεγάλα ποσά, κάτοικοι της Μεσσηνίας κατήγγειλαν πως στις εφορίες τους ζητούν Ε9 ώστε να αποδείξουν ότι έχουν... πάρκινγκ όπου θα παραμείνει ακινητοποιημένο το όχημα!
Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ποσό είναι αυξημένο κατά 108% σε σχέση με πέρυσι, ενώ υπάρχουν και ιδιοκτήτες που καταγγέλλουν ότι τα τέλη είναι πιο ακριβά από την αξία του αυτοκινήτου τους!

28.12.09

Σώθηκε από τροχαίο αλλά έπεσε από το μπαλκόνι


Το απόγευμα των Χριστουγέννων, ένα 19χρονο αγόρι, ο Β. Ν., οδηγώντας Ι.Χ., έπεσε πάνω σε μια κολόνα κοντά στην περιοχή «Κουμούλα» Ψαχνών του Δήμου Μεσσαπίων Εύβοιας. Ο νεαρός διεκομίσθη στο νοσοκομείο και εκεί οι ιατροί διέγνωσαν τα κατάγματα που είχε υποστεί και τον ετοίμασαν, προκειμένου να χειρουργηθεί άμεσα.
Όμως, λίγες ώρες μετά την εισαγωγή, βγήκε στο μπαλκόνι του δωματίου, το οποίο βρισκόταν στον δεύτερο όροφο του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας και έπεσε από κάτω. Ο νεαρός, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται στη ζωή λόγω μηχανικής υποστήριξης. Σύμφωνα με τα όσα διέρρευσαν, το παιδί οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη λόγω ψυχολογικών και οικογενειακών προβλημάτων.
messa-pios.blogspot.com

Νέος δήμαρχος στο Γύθειο


Νέος δήμαρχος εξελέγη στο Γύθειο. Πρόκειται για τον Συμεών Χατζηχαραλάμπους, ο οποίος εξελέγη στη δεύτερη ψηφοφορία με έξι ψήφους έναντι τεσσάρων ψήφων που έλαβε η Γεωργία Λυροφώνη. Κατά την πρώτη ψηφοφορία οι δύο υποψήφιοι ισοψήφισαν.
Ο κ. Χατζηχαραλάμπους μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Την προσεχή Κυριακή θα γίνει ψηφοφορία στο δημοτικό συμβούλιο για την κάλυψη της κενής θέσης του προέδρου.


Το δημοτικό συμβούλιο προχώρησε σε εκλογή νέου δημάρχου μετά την παραίτηση του κ. Βολάκου, λόγω αδυναμίας του να δώσει λύση στο πρόβλημα της αποκομιδής των σκουπιδιών που πνίγουν την πόλη.

Αναφορά Νάντιας για τις άθλιες συνθήκες στο κτίριο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας


Η βουλευτής ΠΑΣΟΚ κ. Νάντια Γιαννακοπούλου κατέθεσε αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, μετά από καταγγελίες συνδικαλιστών και δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου σχετικά με τις ελλείψεις και τα προβλήματα του κτιρίου της Π.Υ. Καλαμάτας.
Η αναφορά αυτή έρχεται να αναδείξει την απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκεται, κυρίως, το εσωτερικό του κτιρίου της Π.Υ. Καλαμάτας. Το κτίριο της Υπηρεσίας αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ενώ δημιουργούνται και προβλήματα στη γειτονιά λόγω ανεπάρκειας χώρου στάθμευσης. Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας, αυτήν την στιγμή, εργάζονται 87 άνδρες και γυναίκες, ενώ το κτίριο έχει προδιαγραφές για 40 άντρες εργαζομένους.
Με την αναφορά αυτή, η βουλευτής Μεσσηνίας τονίζει την αναγκαιότητα εύρεσης άμεσης αλλά και μόνιμης λύσης. Παράλληλα, ζητά είτε την άμεση έναρξη εργασιών ανακαίνισης του κτιρίου, είτε την παραχώρηση χώρου προκειμένου να μεταστεγαστεί, μερικά ή ολικά, η Υπηρεσία.

Εκτακτη επιχορήγηση στην Αυτοδιοίκηση για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνίες.


Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούση κατανεμήθηκε σε δήμους και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις συνολικό ποσό έκτακτης επιχορήγησης 8.000.000€ για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν από θεομηνίες.
Για πρώτη φορά η κατανομή τέτοιας έκτακτης επιχορήγησης έγινε με αντικειμενικά κριτήρια, μετά από σχετική γνώμη του Προεδρείου της ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ, βάσει των σχετικών αιτημάτων που είχαν υποβληθεί.
Με την απόφαση αυτή η Κυβέρνηση σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου απόλυτης διαφάνειας και αντικειμενικότητας, στη βάση αδιάβλητων κριτηρίων που δεν επιτρέπουν την παραμικρή αυθαιρεσία στη διαχείριση των πόρων που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
Στην κατεύθυνση αυτή θα αναμορφωθεί το σύνολο των χρηματοδοτήσεων προς την αυτοδιοίκηση, με τη συνεργασία των θεσμικών φορέων της, ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων και η διαφανής και δίκαιη κατανομή τους.
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ν.Α.Μεσσηνίας 469.420,10
Δήμος Βουφράδων Μεσσηνίας 28.000,00
Δήμος Ιθώμης Μεσσηνίας 40.767,00
Δήμος Αυλώνος Μεσσηνίας 40.767,00

Πρώτο το Avatar σε εισπράξεις


Η ταινία επιστημονικής φαντασίας του Τζέημς Κάμερον "Avatar" βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου εισπράξεων του αμερικανικού κινηματογράφου.
Η τρισδιάστατη ταινία που ξεκίνησε να προβάλλεται από την προηγούμενη εβδομάδα έχει συγκεντρώσει από τις πωλήσεις εισιτηρίων στη Βόρεια Αμερική περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια.
Τη δεύτερη εβδομάδα προβολής της η ταινία συγκέντρωσε μόνο στις ΗΠΑ 75 εκατομμύρια δολάρια, έχοντας σπάσει το ρεκόρ του "ανοίγματος" ταινίας για το Δεκέμβριο. Συνολικά η ταινία από τότε που άρχισε να προβάλλεται, πριν από 1ο ημέρες, έχει συγκεντρώσει 212,3 εκατομμύρια δολάρια σε ΗΠΑ και Καναδά και 467,9 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.
Η ανορθόδοξη ματιά στη ζωή του Σέρλοκ Χολμς από το βρετανό σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι βρίσκεται στη δεύτερη θέση με εισπράξεις που ανέρχονται σε 65,4 εκατομμύρια δολάρια. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ταινία κινουμένων σχεδίων " Ο Άλβιν και η Παρέα του" με εισπράξεις 50,2 εκατομμύρια δολάρια.
Στην τέταρτη θέση βρίσκεται η ταινία " Είναι Μπερδεμένο" με την Μέριλ Στριπ και τον Αλεκ Μπάλντγουιν με 22,1 εκατομμύρια δολάρια, που ξεκίνησε να προβάλλεται αυτό το Σαββατοκύριακο.

Οστά και πήλινα αντικείμενα βρέθηκαν σε τάφρο στο Τραγάκι Ζακύνθου


Στην περιοχή του Τραγακίου βρέθηκε ανοιγμένη ακάλυπτη τάφρος σε απόσταση 10 μέτρων από την παραλία και δίπλα σε νεοαναγειρόμενη ξενοδοχειακή μονάδα. Μέσα στην τάφρο βρέθηκαν δέκα τμήματα οστών και δύο τμήματα από πήλινα αγγεία.Ακολούθως ενημερώθηκε η αρχαιολογική υπηρεσία για να γνωμοδοτήσει αν ο χώρος είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και αν τα πήλινα μπορούν να αξιολογηθούν και να χρονολογηθούν. Όσο αφορά τα οστά η αστυνομία τα έστειλε στην Ιατροδικαστική υπηρεσία στην Πάτρα για να μάθουν τα χρονικό διάστημα που έγινε η ταφή.

Ο Ουκουμενικός Πατριάρχης στην Καλαμάτα


Πρωτοχρονιάτικος Μποναμάς» 10 εκ. στους πυρόπληκτους της Ηλείας


Ονομαστικές καταστάσεις για 7.000 παραγωγούς εκκαθαρίστηκαν και στάλθηκαν στην Αγροτική Τράπεζα, προκειμένου να δοθούν κρατικές ενισχύσεις συνολικού ύψους 10,2 εκ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ σε πυρόπληκτους της Ηλείας.

Τουλάχιστον 125 φάλαινες, που έχασαν τον δρόμο τους, νεκρές σε δύο ακτές της Ν. Ζηλανδίας.


Τουλάχιστον 125 φάλαινες βρήκαν τον θάνατο έχοντας εξωκείλει σε δύο ακτές της Νέας Ζηλανδίας, ανακοίνωσε σήμερα υπεύθυνος των υπηρεσιών προστασίας της φύσης.Συνολικά 101 φάλαινες πιλότοι βρήκαν θάνατο στο Φέαργουελ Σπλιτ, δυτικά του παραθεριστικού θερέτρου Νέλσον, στη νότιο νήσο της Νέας Ζηλανδίας, ενώ 21 κήτη έχασαν τη ζωή τους σε ανατολική ακτή στην άλλη νήσο της χώρας.
Σύμφωνα με στέλεχος της υπηρεσίας διατήρησης των φυσικών πηγών, καμμία από τα φάλαινες πιλότους δεν κατέστη δυνατόν να σωθεί: «ήσαν σε μία αξιολύπητη κατάσταση. Την ώρα που φθάσαμε τα δύο τρίτα ήσαν νεκρές και χρειάσθηκε να κάνουμε ευθανασία στις άλλες», τόνισε ο Χανς Στοφρέγκεν στην εφημερίδα Νέλσον Μέιλ. Οι φάλαινες είχαν παραμείνει για πολύ χρόνο έξω από το νερό και υπέφεραν πολύ, εξήγησε ο ίδιος και δήλωσε πως άλλη μία φάλαινα βρέθηκε σε μία κοντινή ακτή και εκτίμησε πως μπορεί να υπάρχουν και άλλες που να έχουν χαθεί στην περιοχή. Οι 21 φάλαινες που βρήκαν τον θάνατο στην άλλη νήσο, ανήκαν σε ομάδα 63 φαλαινών που είχαν εξώκειλαν στις ακτές. Οι παραθεριστές και εθελοντές κατόρθωσαν να σύρουν στη θάλασσα τις άλλες 42, μία από τις οποίες γέννησε μόλις επέστρεψε στο νερό. «Την τελευταία φορά που τις είδαμε, κολυμπούσαν χωρίς πρόβλημα προς τ’ ανοικτά», τόνισε υπεύθυνος.

Κτύπησαν την Εθνική Ασφαλιστική


Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στις 11.01, το βράδυ της Κυριακής, στο κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής, στο ισόγειο του οποίου στεγάζεται και υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, στην οδό Γαλαξία, παράδρομο της Λεωφόρου Συγγρού, στο Νέο Κόσμο.
Στις 10.46 άγνωστος τηλεφώνησε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία και προειδοποίησε για την έκρηξη, λέγοντας ότι θα γίνει σε 15 λεπτά, όπως και συνέβη.
Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, γιατί η περιοχή αποκλείστηκε από την αστυνομία, αλλά προκλήθηκαν υλικές ζημιές.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών και διεξάγουν έρευνες.
Οι υποψίες πέφτουν στον Επαναστατικό Αγώνα, γιατί πρόκειται για οικονομικό στόχο, ενώ η βόμβα ήταν μεγάλης ισχύος. Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης.

27.12.09

Συνελήφθη ο άγνωστος που πυροβολούσε μέσα από τζιπ κατά ανυποψίαστων πολιτών


Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής ο άνδρας που πυροβολούσε από τζιπ σκούρου χρώματος ανυποψίαστους πολίτες στην Αθήνα και στον Πειραιά, με αποτέλεσμα να τραυματίσει σοβαρά έναν άνδρα και μία γυναίκα και ελαφρότερα έναν άλλο άνδρα.
Πρόκειται για έναν Ελληνα υπήκοο, 31 ετών, οδηγό ταξί, ο οποίος κρατείται στην Ασφάλεια και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα από την Αστυνομία, ο 31χρονος συνελήφθη σε μπλόκο των αστυνομικών, ενώ κυκλοφορούσε με ένα τζιπ λαδί χρώματος, μέσα στο οποίο βρέθηκαν κάλυκες πιστολιού των 9 χιλιοστών. Από την εργαστηριακή έρευνα προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι κάλυκες ανήκαν στο όπλο με το οποίο πυροβολήθηκαν οι πολίτες, για αυτό και ο συλληφθείς κρατείται και σχηματίζεται εις βάρος του δικογραφία.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει βρεθεί και το πιστόλι των 9 χιλιοστών, το οποίο ταυτοποιήθηκε εργαστηριακά.
Ο 31χρονος αρνείται τις κατηγορίες.
Για την υπόθεση αναμένεται ότι θα γίνουν ανακοινώσεις αύριο από την Ασφάλεια Αττικής.

Βασίλης Παπακωνσταντινου -Γεια και χαρά σας βρε πατριώτες

Μετ΄εμποδίων τα δρομολόγια των πλοίων


Προβλήματα στα δρομολόγια της ακτοπλοΐας προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στα πελάγη.Όπως ανακοινώθηκε, λόγω των ανέμων θα ανασταλούν κατά περίπτωση προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων.
Για το λόγο αυτό οι επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν καλούνται να ενημερώνονται από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές και τα ναυτικά πρακτορεία.

Συνελήφθη για ένοπλη ληστεία σε περίπτερο στο ΞυλόκαστροΣυνελήφθη από την Αστυνομία ο ένοπλος ληστής που απέσπασε από εργαζόμενο περιπτέρου, στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, το ποσό των 500 ευρώ. Ο συλληφθείς, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ληστείας φορούσε κράνος, είχε πυροβολήσει με κυνηγετική καραμπίνα για εκφοβισμό, στο πάτωμα του περιπτέρου, αποσπώντας από τον εργαζόμενο τις εισπράξεις. Κατά τη σύλληψή του, κατασχέθηκαν τα 500 ευρώ της ληστείας, καθώς και η καραμπίνα που είχε χρησιμοποιήσει.

Σύλληψη για ναρκωτικά στην Κόρινθο


Αστυνομικοί της ασφάλειας Κορίνθου, συνέλαβαν χθες στην περιοχή του βιολογικού καθαρισμού, στον Ισθμό Κορινθίας, έναν 41χρονο γιατί βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν δεκατέσσερα (14) δενδρύλλια χασίς σε επτά (7) γλάστρες, υπό ανάπτυξη και ενενήντα τέσσερα (94) γραμμάρια περίπου ακατέργαστης κάνναβης, (χασίς). Ο συλληφθείς οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα στον εισαγγελέα Κορίνθου.

Θύελλα αντιδράσεων από τον καφέ …Μπικίνι

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στην πόλη Bellevue της Washington η πρωτότυπη ιδέα ενός ιδιοκτήτη καφέ να σερβίρουν οι γκαρσόνες καφέ στους περαστικούς φορώντας ..μπικίνι . Οι κάτοικοι προσέφυγαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης ζητώντας να ανακληθεί η άδεια του καταστήματος
Watch CBS News Videos Online

Βράβευση αριστούχων μαθητών και οικονομικός απολογισμός από τον Δήμαρχο Νέστορος


Σε μια λιτή γιορτή που διοργάνωσε χθές βράδυ η δημοτική αρχή του δήμου Νέστορος στα κέντρο « Ψαράκια » ο δήμαρχος Νέστορος Τάσος Τσορώνης απένειμε τίτλους επαίνου συνοδευόμενους από επιταγή στους αριστεύσαντες μαθητές στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας του λυκείου Χώρας . ‘Όπως δήλωσε ο κος Τσορώνης η εκδήλωση αυτή γίνεται για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί κίνητρο για την απόδοση των μαθητών στα μαθήματα τους αλλά αποτελεί και ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο που τονώνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς των οικογενειών των μαθητών στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την στιγμή στην χώρα μας . Στη συνέχεια ο κος Τσορώνης προέβη σε οικονομικό απολογισμό της δημοτικής αρχής στην χρονιά που κλείνει τον κύκλο της και αναφέρθηκε στα έργα που ολοκληρώθηκαν .
Συνεχίζοντας ο κος Τσορώνης ανέφερε ότι τα έργα της δημοτικής αρχής δεν διαχωρίζουν τους δημότες σε « έδρα και περιφέρεια » όλα προγραμματίζονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του κάθε Δ.Δ του Δήμου Νέστορος ενώ για την δημοτική αρχή προέχει η εξυπηρέτηση του δημότη

Οι αμερικανικές αρχές απήγγειλαν κατηγορίες κατά του 23χρονου Νιγηριανού, που νοσηλεύεται με εκτεταμένα εγκαύματα, για απόπειρα ανατίναξης του αεροσκάφους της Δέλτα.


Ο 23χρονος Νιγηριανός ονόματι Ουμαρ Φαρούκ Αμπντουλμουταλάμπ, που έχει διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να ανατινάξει χθες με εκρηκτικά που τα είχε δέσει πάνω στο σώμα του το αεροσκάφος της αμερικανικής εταιρίας Δέλτα λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Ντιτρόιτ, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι το υπουργείου Δικαιοσύνης .
Ο ύποπτος που νοσηλεύεται με εκτεταμένα εγκαύματα σε νοσοκομείο του Μίσιγκαν, ακινητοποιήθηκε και αφοπλίστηκε από τους επιβάτες και το πλήρωμα του αεροσκάφους χθες, ανήμερα των Χριστουγέννων στην πτήση που προερχόταν από το Άμστερνταμ. Δύο επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά.
"Εκτιμούμε ότι πρόκειται για μια τρομοκρατική ενέργεια", δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου....

Οι ανακριτικές αρχές προσπαθούν να διερευνήσουν τους ισχυρισμούς του υπόπτου ότι έχει διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα, η οποία ευθύνεται για τις επιθέσεις τις 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις ΗΠΑ.
Η προκαταρτική έρευνα του FBI απέδειξε ότι η ύλη που περιείχε ο εκρηκτικός μηχανισμός που είχε πάνω του προσδεμένο ο Ουμαρ Φαρούκ ήταν ΡΕΝΤ, γνωστή και ως πενταερυθρίτης. Πρόκειται για ένα από τα εκρηκτικά που χρησιμοποίησε ο Ρίτσαρντ Ρέιντ, ο γνωστός " βομβιστής των παπουτσιών" που καταδικάστηκε γιατί προσπάθησε να ανατινάξει ένα αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο μετά τις επιθέσεις του 2001.
Επικαλούμενη αμερικανούς αξιωματούχους, η εφημερίδα Wall Street Journal γράφει ότι ο Νιγηριανός δήλωσε στους ανακριτές ότι η Αλ Κάιντα που δρα στην Υεμένη του έδωσε τον εκρηκτικό μηχανισμό και τις οδηγίες για τη λειτουργία του. Ωστόσο το τηλεοπτικό δίκτυο NBC , επικαλούμενο από την πλευρά του αξιωματούχους της αντί-τρομοκρατικής υπηρεσίας, μετέδωσε ότι ο 23χρονος δράστης έδρασε από μόνος του.
Οι ειδήσεις του ABC μετέδωσαν ότι οι πράκτορες του FBI δήλωσαν ότι ο ύποπτος παρέμεινε με ένα από τα ηγετικά στελέχη της Αλ Κάιντα της Υεμένης για ένα μήνα όπου εκπαιδεύτηκε για το πώς να χρησιμοποιεί τα εκρηκτικά.
Στη Νιγηρία, ο Αμπντουλ Μουταλάμπ, γιος ενός διακεκριμένου πρώην τραπεζίτη του Ουμάρου Μουταλάμπ, δήλωσε ότι ο ύποπτος είναι αδελφός του. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο πατέρας του σκοπεύει να συναντηθεί με την αστυνομία της Νιγηρίας.

Ειδική ομάδα διάσωσης κατόρθωσε να απεγκλωβίσει τους τρεις σπηλαιολόγους από το βάραθρο που είχαν παγιδευτεί στα Πυρηναία και τους μετέφερε σε ασφαλές καταφύγιο ανάμεσα τους ,και ένας Ελληνας


Διεσώθησαν οι τρεις σπηλαιολόγοι που είχαν παγιδευτεί επί ημέρες από την άνοδο της στάθμης των υδάτων σε βάραθρο βάθους 700 μέτρων στα Πυρηναία, ανακοίνωσε η ομάδα διάσωσης που τους έσωσε.
Η ομάδα διάσωσης από τη Γαλλία Speleo Secours Francais κατόρθωσε να μεταφέρει τους τρεις σπηλαιολόγους σε ένα ασφαλές καταφύγιο στα 450 μέτρα, όπου θα παραμείνουν μέχρι να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους για να μπορέσουν να συνεχίσουν την αναρρίχηση την Κυριακή.
Συνολικά επτά ερασιτέχνες σπηλαιολόγοι από τη Λιλ κατέβηκαν μέσα σε ένα βάραθρο. Όταν έφθασαν στα 700 μέτρα τρεις από αυτούς αποκόπηκαν από τους υπόλοιπους και έχασαν το μονοπάτι της επιστροφής εξ αίτιας της ανόδου της στάθμης των υδάτων ενός υπόγειου ποταμού.
Οι άλλοι τέσσερις κατόρθωσαν να επιστρέψουν στο ασφαλές καταφύγιο, από όπου και σήμαναν συναγερμό.
Χθες, ημέρα των Χριστουγέννων, η ομάδα διάσωσης προσπάθησε να σώσει τους σπηλαιολόγους μέσω μιας σχισμής των βράχων, αλλά η στάθμη του νερού συνέχιζε να ανεβαίνει και μέσα στη σχισμή.
Τελικά ο οργανισμός διάσωσης έστειλε μια ομάδα εξειδικευμένη στις υποβρύχιες αποστολές για να καταβάλει μια ακόμα προσπάθεια. Οι διασώστες μετέφεραν εκρηκτικά για να μπορέσουν να ανοίξουν δρόμο για την επιχείρηση. Στην επιχείρηση διάσωσης έλαβαν μέρος συνολικά 36 άτομα.

26.12.09

Τραγωδία - Εννέα νεκροί από την πυρκαγιά στο «Aegean Wind»


Νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις Ελληνες ναυτικοί, μέλη του πληρώματος του φορτηγού ελληνικού πλοίου «Aegean Wind», το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, την ημέρα των Χριστουγέννων, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ έπλεε ανοιχτά της Βενεζουέλας. Πρόκειται για τον ανθυποπλοίαρχο, 23 χρόνων, τον γ' μηχανικό, 52 χρόνων, και τον ηλεκτρολόγο, 55 χρόνων. Επίσης, τη ζωή τους έχασαν άλλοι έξι Φιλιππινέζοι, οι οποίοι αγνοούνταν.
Ακόμη, από την πυρκαγιά, τραυματίστηκαν πέντε ναυτικοί (τρεις Ελληνες, εκ των οποίων μία δόκιμη αξιωματικός, και δύο αλλοδαποί), οι οποίοι μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε κοντινό νησί.

Εμπρησμός σε αυτοκίνητο της Δημοτικής Αστυνομίας Τρίπολης.


Άγνωστοι έβαλαν φωτιά γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα σήμερα σε αυτοκίνητο μάρκας Ρενώ, ιδιοκτησίας της Δημοτικής Αστυνομίας Τρίπολης, που ήταν σταθμευμένο στην νέα αγορά δίπλα από το νέο δημαρχείο της πόλης.Το αυτοκίνητο της Δημοτικής Αστυνομίας καταστράφηκε ολοσχερώς. Ζημιές προκλήθηκαν και σε διπλανό αυτοκίνητο του δήμου Τρίπολης. Λόγω της επέμβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά δεν εξαπλώθηκε στα παρακείμενα αυτοκίνητα.

Τουρκία: Συνελήφθησαν τρία άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ελλάδας


Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν τρεις Τούρκους με την κατηγορία της κατασκοπείας για λογαριασμό της Ελλάδας, αναφέρουν σήμερα τουρκικές εφημερίδες, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων από την Αγκυρα.
Τρεις άνδρες που παρακολουθούνταν εδώ και περίπου ένα χρόνο από την αστυνομία και τις τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών (MIT) συνελήφθησαν την Τετάρτη στη Σμύρνη και την Αλικαρνασσό, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
Σύμφωνα με την εφημερίδα "Χουριέτ" οι ύποπτοι λάμβαναν 500 με 1.000 ευρώ ο καθένας για κάθε πληροφορία που έδιναν σε έλληνες πράκτορες για τις τουρκικές στρατιωτικές βάσεις, όπως αναφέρει το τηλεγράφημα του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων.Κατά τη διάρκεια ερευνών που έγιναν στα σπίτια των ανδρών βρέθηκαν φωτογραφικές μηχανές, κυάλια, πολλές τηλεφωνικές συσκευές και φωτογραφίες τουρκικών βάσεων, σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας "Βατάν".

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου