12.12.15

ΡΟΔΟΣ - Νοσοκόμα κατηγορείται ότι αποπλάνησε 14χρονο μέσω του facebook !

"Δεν έμοιαζε για 14 χρονών. Νόμιζα ότι ήταν..."! 

Η απίστευτη δικαιολογία της... αμαρτωλής νοσηλεύτριας στη Ρόδο

«Μου είχε πει ότι ήταν 23 ετών» υποστηρίζει η νοσηλεύτρια που κατηγορείται ότι αποπλάνησε έναν 14χρονο μέσω του facebook.
Θέμα συζήτησης στη Ρόδο είναι εδώ και ημέρες η υπόθεση της αποπλάνησης ενός ανήλικου από μια νοσηλεύτρια μέσω facebook.
Η γυναίκα φέρεται να πολιορκούσε τον 14χρονο με ανήθικες προτάσεις αλλά και να ταξίδεψε από την Αθήνα στο νησί προκειμένου να έχει σεξουαλική επαφή μαζί του.
Τώρα, η κατηγορούμενη δίνει τη δική της εκδοχή για το τι συνέβη με τον ανήλικο.
Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η dimokratiki.gr, γνώρισε τον 14χρονο τον Νοέμβριο του 2012 μέσω του facebook όταν και της είπε ότι ήταν 23 ετών, μεγαλύτερός της δηλαδή κατά 4 χρόνια.
Υποστηρίζει ότι την έπεισε πως ήταν αξιωματικός σε ομάδα υποβρυχίων καταστροφών του στρατού και ότι οι συνομιλίες τους, που ήταν αρχικώς φιλικές, εξελίχθηκαν σε ερωτικές.
Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, αποφάσισε δύο μήνες μετά, να αναζητήσει εργασία στη Ρόδο για να είναι μαζί του διότι έδειχνε σφόδρα ερωτευμένος μαζί της, μιλούσαν καθημερινά, ενώ, όπως ισχυρίζεται, της εκδήλωσε την πρόθεσή του να την παντρευτεί και μάλιστα ότι θα της έκανε πρόταση την 28η Φεβρουαρίου 2013.
Η νοσηλεύτρια διατείνεται ότι την 19η Ιανουαρίου 2013 ταξίδεψε στη Ρόδο για να βρεί εργασία και το πλοίο έκανε στάση στο νησί, στο οποίο διαμένει ο φερόμενος ως θύμα.
Όπως σημειώνει η dimokratiki.gr, εκείνος μετέβη, σύμφωνα με τη γυναίκα στο λιμάνι για να την γνωρίσει από κοντά, κι όταν τον αντίκρυσε απογοητεύτηκε γιατί δεν ήταν εκείνος που έβλεπε στις φωτογραφίες. Υποστηρίζει ότι της ομολόγησε ότι οι φωτογραφίες ήταν κάποιου φίλου του, ενώ η εμφάνισή του δεν πρόδιδε 14χρονο.
Η νοσηλεύτρια υποστηρίζει ότι μετά αυτό το περιστατικό ο 14χρονος επιστράτευσε τους φίλους του για να την πείσουν, να μην τον εγκαταλείψει, διότι ήταν ερωτευμένος μαζί της. Εκείνοι την έπεισαν να επισκεφτεί ξανά το νησί την 23η Ιανουαρίου 2013 και να φιλοξενηθεί στο σπίτι φίλου του και συνάδελφου του από τον στρατό.
Διανυκτέρευσε μαζί του και της ζήτησε συγγνώμη. Δεν υπήρξε, όπως είπε, καμία ερωτική επαφή μαζί του, γιατί της είπε ότι είχε υποστεί ατύχημα από την θητεία του στο Ιράκ.
Την επόμενη ημέρα την επισκέφθηκαν οι γονείς του, τους οποίους δεν γνώριζε και όπως υποστήριξε, την χαστούκισαν, ενώ ο ίδιος της είπε ότι επρόκειτο για μια πλάκα ενός φίλου του για να διαπιστώσει εάν τον αγαπά!
Διέκοψαν έκτοτε οριστικά και του ζήτησε να μην την ξαναενοχλήσει.
Από φίλο του έμαθε μετά ότι ήταν 14 ετών πράγμα που δεν γνώριζε, λόγω της σωματικής του διάπλασης, ενώ επιφυλάχθηκε των δικαιωμάτων της στα ποινικά και αστικά δικαστήρια.
Τέλος, υποστηρίζει ότι η υπόθεση στήθηκε σε βάρος της επειδή τον εγκατέλειψε ενώ ήταν πολύ ερωτευμένος μαζί της.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - Υποχρέωση των τραπεζών να χορηγούν στους δανειολήπτες τα δικαιολογητικά για το νόμο Κατσέλη εντός προθεσμίας 10 ημερών

του Γιώργου Δ. Καζολέα, Δικηγόρου *

Όπως ρητά προβλέπεται στο νόμο των υπερχρεωμένων (3869/2010) οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες να παραδώσουν εντός προθεσμίας 10 εργάσιμων ημερών την κατάσταση οφειλών του δανειολήπτηπελάτη τους προκειμένου αυτός να την συνυποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα έγγραφα για την υπαγωγή του στον παραπάνω νόμο. Όπως προβλέπεται, τρία από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη στο Νόμο Κατσέλη, ήτοι α) αναλυτικές βεβαιώσεις οφειλών, β) αντίγραφα των δανειακών συμβάσεων και
γ)(τυχόν) καταγγελίες των δανειακών συμβάσεων εκδίδονται κατόπιν αίτησης των καταναλωτών από τα πιστωτικά ιδρύματα. Παρατηρείται ωστόσο το φαινόμενο και ιδίως τον τελευταίο καιρό,
οι τράπεζες να μη συμμορφώνονται σε αυτή την εκ του νόμου υποχρέωσή τους. Το άρθρο 2 παρ.4 του ν.3869/2010 ορίζει τα εξής: «Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες από την υποβολή σε αυτά σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να του παραδώσουν χωρίς επιβάρυνση αναλυτική κατάσταση των προς αυτά οφειλών του κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και το επιτόκιο με το οποίο εκτοκίζεται η οφειλή, καθώς και να τον ενημερώσουν εγγράφως για το ποσό που αντιστοιχεί στο 10% της τελευταίας ενήμερης δόσης».
Μάλιστα ο νόμος ρητά προβλέπει την επιβολή προστίμου στις περιπτώσεις που οι τράπεζες δεν συμμορφώνονται. Σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.2 «ο Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας επιβάλλει για κάθε παράβαση της υποχρέωσης της παρούσας παραγράφου πρόστιμο που ανέρχεται από πεντακόσια έως δέκα χιλιάδες ευρώ. Οι καταγγελίες για τις παραβάσεις αυτές κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
Δεδομένου ότι με το ισχύον καθεστώς θα υποβάλλονται αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη μέχρι 31.12.2015 και από το έτος 2016 θα ισχύει η νέα ρύθμιση του ν. 4336/2015, της ΚΥΑ με αριθμό 7534/20.8.2015 (Β’ 1794) και του ν.4346/2015 (άρθρο 14), είναι κρίσιμο για τους δανειολήπτες που θέλουν να υποβάλλουν εγκαίρως την αίτησή τους, να παραδίδει η Τράπεζα τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας, σε άλλη δε περίπτωση αν χαθεί η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μέχρι 31.12.2015, υφίσταται ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος και η παράβαση του νόμου από την πλευρά του είναι προφανής και προκύπτει από την ημερομηνία κατάθεσης του αιτήματος για την χορήγηση των εγγράφων.
Σημειώνεται ακόμα ότι η υποχρέωση παράδοσης των σχετικών δικαιολογητικών βαρύνει και το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και η προθεσμία είναι και σε αυτήν την περίπτωση 10 εργάσιμες ημέρες. Αυτό προβλέπεται ρητά στην παράγραφο 4α του άρθρου 2 του ν.3869/2010 που προστέθηκε με το ν.4336/2015. Η παράγραφος αυτή ορίζει: «4.α. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα αυτών και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεούνται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να παραδώσουν σε αυτόν εντός της ανωτέρω προθεσμίας αναλυτική κατάσταση: α) των βεβαιωμένων οφειλών στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), αναλυόμενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, αναφέροντας και το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβολής, β) των βεβαιωμένων οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α`και β` βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως περιγράφονται στην παρ. 2 εδάφιο β` στοιχείο β του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, αναλυόμενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, γ) των βεβαιωμένων ασφαλιστικών οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης".
Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του, δηλαδή μετά από την υπογραφή από τα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης της παρ.Β` του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015.
Συμπερασματικά, καλό είναι να γνωρίζουν οι δανειολήπτες ότι η παράδοση των δικαιολογητικών από την τράπεζα δεν είναι στη διακριτική της ευχέρεια και δεν επιτρέπεται να χορηγεί τα έγγραφα όποτε εκείνη θέλει ή μπορεί, αλλά μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία που ορίζει ο νόμος και η παράβαση αυτής της υποχρέωσης επιφέρει πρόστιμο πέραν των τυχόν αποζημιωτικών δικαιωμάτων του δανειολήπτη.
------------------------------------
*o Γιώργος Καζολέας είναι δικηγόρος παρ' Εφέταις, 


ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΟΛΕΑΣ

Δικηγόρος LL.M.

Αθήνα - Πάτρα
τηλ. 2613007046, 2130310215
κιν. 6938789765

Αφορολόγητο μόνο αν πληρώσουμε 9.545 ευρώ μέσω κάρτας

Δαπάνες συνολικού ποσού μέχρι 9.545 ευρώ θα πρέπει να πραγματοποιήσει το 2016 κάθε συνταξιούχος και μισθωτός, είτε μέσω μίας και μοναδικής πιστωτικής κάρτας είτε μέσω ενός μόνο τραπεζικού λογαριασμού συνδεδεμένου με χρεωστική κάρτα είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), προκειμένου να κατοχυρώσει έκπτωση φόρου έως και 2.100 ευρώ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Οι επαγγελματίες
Όπως αναφέρει δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», εντός του 2016 κάθε επιχειρηματίας κι ελεύθερος επαγγελματίας θα υποχρεωθεί να εισπράττει μέσω ενός και μοναδικού επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις των προϊόντων του ή την παροχή των υπηρεσιών του, τα οποία θα του πληρώνουν οι πελάτες του με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών (μέσω καρτών ή ηλεκτρονικής τραπεζικής).
Τα χρήματα των εισπράξεων αυτών κάθε επιχειρηματίας κι ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα μπορεί να τα «σηκώνει» από το συγκεκριμένο λογαριασμό για να τα βάζει στην τσέπη του ή να τα αποθηκεύει στο σπίτι του με τη μορφή μετρητών, αλλά θα μπορεί μόνο να τα δαπανά μέσω χρεωστικής κάρτας ή ηλεκτρονικής τραπεζικής, για πληρωμές προμηθευτών, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και για την κάλυψη άλλων άμεσων αναγκών της επιχείρησης ή του γραφείου του.
Σε κάθε περίπτωση, η διακίνηση χρηματικών ποσών μέσω του επαγγελματικού αυτού λογαριασμού δεν θα μπορεί να γίνεται πλέον με αναλήψεις και καταθέσεις μετρητών. Για τα ποσά που κατατίθενται στο λογαριασμό αυτό θα ισχύει, εξάλλου, το ακατάσχετο.
Το σχέδιοH υποχρέωση κάθε μισθωτού και συνταξιούχου να καλύπτει ποσό ύψους έως 9.545 ευρώ το χρόνο με δαπάνες που θα έχει εξοφλήσει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, καθώς επίσης και η υποχρέωση κάθε επιχειρηματία κι ελεύθερου επαγγελματία να διακινεί τα ποσά των επαγγελματικών εισπράξεων και δαπανών του μέσω ενός και μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού προβλέπονται με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για την καθιέρωση του «πλαστικού χρήματος» ως του πλέον διαδεδομένου μέσου οικονομικών συναλλαγών στη χώρα μας.
Σύμφωνα, ειδικότερα, με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών (μέρη του οποίου παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Τρύφων Αλεξιάδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1), το 2016:
1 Κάθε μισθωτός και συνταξιούχος του οποίου το ετήσιο εισόδημα είναι χαμηλότερο των 9.545 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ή μέσω e-banking συνολικό ποσό δαπανών τουλάχιστον ίσο με το εισόδημά του για να μην πληρώσει φόρο!
2 Από την άλλη πλευρά, κάθε μισθωτός και συνταξιούχος με ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 9.545 ευρώ θα πρέπει να δαπανήσει με «πλαστικό χρήμα» ή μέσω e-banking 9.545 ευρώ για να του αναγνωρίσει η εφορία την ανώτατη έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ.
3 Για την κάλυψη του ποσού των 9.545 ευρώ θα αναγνωρίζονται οποιεσδήποτε δαπάνες έχουν εξοφληθεί από μία μόνο πιστωτική κάρτα ή από μία μόνο χρεωστική κάρτα. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες για αγορές καταναλωτικών αγαθών, παροχές υπηρεσιών, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα, ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια, φάρμακα, καύσιμα κ.λπ.
Στην περίπτωση της χρεωστικής κάρτας, ο συνδεδεμένος μ’ αυτήν τραπεζικός λογαριασμός θα πρέπει προηγουμένως να έχει δηλωθεί ηλεκτρονικά, στο ΤΑΧΙSnet, ως προοριζόμενος να εξυπηρετήσει την εξόφληση δαπανών με «πλαστικό χρήμα» για την κάλυψη ποσού μέχρι 9.545 ευρώ και την κατοχύρωση της αντίστοιχης έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που ρωτάει: 13 αστυνομικοί για έναν καστανά;

Στο περιστατικό της σύλληψης του ηλικιωμένου καστανά στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε με ανάρτησή της στην προσωπική της σελίδα στο Facebook η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ 
Νίνα Κασιμάτη.
Αναλυτικά το σχόλιο της:
«Tο περιστατικό της συντονισμένης επιχείρησης της αστυνομίας εναντίον ηλικιωμένου καστανά χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη υπερέβη τα όρια.
Η πάταξη της ανομίας σε ένα κράτος δικαίου οφείλει να γίνεται με γνώμονα και την αρχή της αναλογικότητας.
13 αστυνομικοί για 1 (έναν) καστανά;
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να πράξει τα δέοντα άμεσα».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Νέος επικίνδυνος ιός στο Facebook! Δείτε πώς να τον αποφύγετε

Σήμερα εμφανίστηκε ακόμα ένας ιός στο facebook, που έχει αρχίσει να διαδίδεται με ταχύτατους ρυθμούς.
Έρχεται ειδοποίηση σε χρήστες, πως έχει αναφερθεί το όνομά τους σε σχόλιο από έναν φίλο τους.
Ωστόσο, αν προσπαθήσεις να μπεις για να δεις το σχόλιο, τότε ο ιός σε... τσακώνει και με τη σειρά σου στέλνεις και εσύ χωρίς να το θες μήνυμα μαζικό σε φίλους του facebook, ότι τους έχεις αναφέρει σε κάποιο σχόλιο και... πάει λέγοντας!
Με λίγα λόγια, αν σας έρθει κάποια ειδοποίηση πως το όνομά σας έχει αναφερθεί σε κάποιο σχόλιο, τότε να είστε πολύ προσεκτικοί και να διασταυρώσετε από τον φίλο σας αν όντως σας έχει αναφέρει και μετά να ανοίξετε την ειδοποίηση

ΒΙΝΤΕΟ - Πάρτε ποπ κορν, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τα πιο απίθανα Fails που έκαναν γυναίκες μέσα στο 2015!

 Η ομάδα του FailArmy στο Youtube επέστρεψε με άλλη μία συλλογή με τα καλύτερα Fails που έγιναν μέσα στο 2015.Αυτή τη φορά σειρά έχουν οι γυναίκες…
 Πάρτε ποπ κορν, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε μια συλλογή 16 λεπτών με τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές, τις απίστευτες γκάφες και αστεία ατυχήματα που έκαναν φέτος τον γύρο του διαδικτύου και είχαν πρωταγωνίστριες τις γυναίκες…
Δείτε το ξεκαρδιστικό video...

ΝΑΝΤΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - «Τελικά... Και τα 38 είναι ΥΠΕΡΟΧΑ!!!

Γιορτή  χθές για την Οικογένεια Νάντιας Γιαννακοπούλου - Μάξιμου Μουμούρη
Η Νάντια  είχε τα γενέθλιά της και οικογενειακώς της κάνανε έκπληξη με μια τούρτα.

«Τελικά... Και τα 38 είναι ΥΠΕΡΟΧΑ!!!  
Σας ευχαριστώ όλες κ όλους για τις όμορφες ευχές σας!» 

έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook.

Νάντια σου ευχόμεθα χρόνια πολλά, δημιουργικά με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία 

ΤΡΑΓΩΔΙΑ - Τρείς νεκροί σε τροχαίο στο Λυγουριό

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες σήμερα 12 Δεκεμβρίου στον καινούργιο δρόμο για Λυγουριό 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση για το Χάνι προς Λυγουριό.
Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν αποσαφηνιστεί, αγροτικό 4Χ4 συγκρούστηκε μετωπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν δύο άνδρες που επέβαιναν στο αγροτικό αυτοκίνητο και η οδηγός του ΙΧ.
Όπως διαπιστώθηκε, οι τρεις νεκροί ηταν συγχωριανοί από το χωριό Αδάμι. Στο σημείο κατέφθασε το διασωστικό της πυροσβεστικής καθώς χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός των ατόμων από τα συντρίμμια των αυτοκινήτων. Στο σημείο του δυστυχήματος διακόπηκε η κυκλοφορία, με διερχόμενους οδηγούς να σταματούν και να κοιτούν σοκαρισμένοι τις άμορφες μάζες σιδερικών που είχαν απομείνει...

Τρίπολη: Σύλληψη 29χρονου για εξαπάτηση ηλικιωμένων

Στη σύλληψη ενός 29χρονους Βούλγαρου, ο οποίος εξαπατούσε ηλικιωμένους, στην περιοχή της Τρίπολης, προέβησαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες αναζητούν τους συνεργούς του.
Ο 29χρονος κατηγορείται για δύο περιπτώσεις απάτης και 23 απόπειρες.
Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και τρόπο προσέγγισης, εξαπατούσαν ηλικιωμένα κυρίως άτομα, παραθέτοντας τους ψευδή γεγονότα ως αληθή, με σκοπό να τους αποσπάσουν χρήματα.
Συγκεκριμένα, τηλεφωνούσαν σε πολίτες και αφού πρώτα εξακρίβωναν ότι πρόκειται για ηλικιωμένο άτομο, στην συνέχεια δήλωναν ψευδώς την ιδιότητα του δικηγόρου και με το πρόσχημα της παροχής νομικής βοήθειας, για δήθεν τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ενεπλάκη το παιδί τους ή κάποιο άλλο συγγενικό τους πρόσωπο και το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν βαριές σωματικές βλάβες σε ανήλικο, τους αποσπούσαν χρηματικά ποσά.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, εξακριβώθηκε ότι ο 29χρονος και οι συνεργοί του, κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 Δεκεμβρίου έως και χθες, στην ευρύτερη περιοχή της Τρίπολης, είχαν εξαπατήσει δύο γυναίκες, ενώ είχαν αποπειραθεί να εξαπατήσουν ακόμη είκοσι δύο άτομα, από τα οποία το ένα, αποπειράθηκαν να το εξαπατήσουν δύο φορές.
Από την παραπάνω εγκληματική τους δράση, είχαν αποσπάσει συνολικά το χρηματικό ποσό των 10.500 ευρώ, το οποίο βρέθηκε και αποδόθηκε στις παθούσες, ενώ το χρηματικό ποσό που αποπειράθηκαν να αποσπάσουν ξεπερνά τις 275.000 ευρώ.
Ο 29χρονος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από την ασφάλεια Τρίπολης, για την ταυτοποίηση των συνεργών του 29χρονου, καθώς και για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων.

Το Twitter γλεντά με την ξεφτίλα του ελληνικού κράτους!«Αυτοί θα πιάσουν και το κοριτσάκι με τα σπίρτα!», «Θα ζω στην παρανομία, θα πουλάω κάστανα»

Έξαλλοι οι χρήστες με την φοβερή επιτυχία του κρατικού μηχανισμού - «Θα ήταν στη Λίστα Λαγκάρντ, δεν εξηγείται αλλιώς», «Καστανάς-Ολιγάρχης», «Θα ζω στην παρανομία, θα πουλάω κάστανα», «Παρεμπόριο Καστάνων», αλλά και πιο... μελωδικά tweets όπως «και στη φουφού του καστανά, πάνε παρέα όλα τα ΜΑΤ», δίνουν και παίρνουν στο διαδίκτυο
Πολλοί μπορεί να απόρησαν όταν είδαν πως στα πρώτα trends του ελληνικού Twitter το πρωί του Σαββάτου ήταν το hashtag #kastanas. 
Όντως, ο καιρός ψύχρανε και προδιαθέτει για ζεστά κάστανα στους στολισμένους, χριστουγεννιάτικους δρόμους, όμως... τέτοια συζήτηση;

 protothema.gr

Φοράτε τις κάλτσες σας στο σεξ; Όταν μάθετε τα απίστευτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, δεν θα τις ξαναβγάλετε ποτέ!

Φοράτε τις κάλτσες σας στο σεξ; Όταν μάθετε τα απίστευτα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, δεν θα τις ξαναβγάλετε ποτέ!Αυτό που αποκάλυψε ενδελεχής επιστημονική έρευνα από το πανεπιστήμιο του Γκρόνινγκεν στην Ολλανδία, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου ανδρών και γυναικών, την ώρα που κάνουν σεξ, αλλά και την στιγμή που φτάνουν σε οργασμό, δεν θα το λέγατε και… αναμενόμενο.

Και αυτό το απρόσμενο έχει να κάνει με τις... κάλτσες. 

Στο πλαίσιο έρευνας για τις περιοχές εκείνες του εγκεφάλου που δραστηριοποιούνται περισσότερο την ώρα του οργασμού, οι ερευνητές διαπίστωσαν κάτι που δεν περίμεναν:
Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες ήταν πιο εύκολο να φτάσουν σε οργασμό, όταν φορούσαν κάλτσες στα πόδια τους!
Αυτό προέκυψε, όταν τα περισσότερα ζευγάρια που είχαν σεξουαλική επαφή στο ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο εργαστηρίου με τους ανάλογους αισθητήρες και όργανα μέτρησης της εγκεφαλικής τους δραστηριότητας, διαμαρτυρύθηκαν ότι κρύωναν τα πόδια τους.
Οι ερευνητές τους έδωσαν τότε μερικά ζευγάρια καλτσών και στις επόμενες πράξεις συνουσίας που ακολούθησαν, παρατήρησαν ότι με τα πόδια τους πιο ζεστά, πλέον, οι συμμετέχοντες (άνδρες και γυναίκες) κατάφεραν να φτάσουν σε οργασμό σε ποσοστό 80% αντί για 50% που σημείωναν χωρίς να φορούν κάλτσες. iatropedia.gr

Τι είναι αυτό το μυστήριο αντικείμενο που εντοπίστηκε στο βυθό του Κορινθιακού;

Αντικείμενο μυστήριο εντοπίστηκε στον βυθό του Κορινθιακού από “βάτραχο” της ΜΥΚ. “Βάτραχο”… διάσημο ,τον Τάσο Χατζαντώνη, που υπήρξε επί σειρά ετών άγρυπνος φρουρός για Αρχηγούς ΓΕΝ και σήμερα πρόεδρος του Συλλόγου Δυτών Κορίνθου με αξιόλογη δραστηριότητα.
Ο βετεράνος “βάτραχος” βούτηξε στον Κορινθιακό και εντόπισε ένα αντικείμενο που κάποιοι θεωρούν ότι είναι τροπίλη και κάποιοι άλλοι βόμβα του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Από το σχήμα της όπως φαίνεται στις φωτογραφίες μάλλον το δεύτερο είναι πιθανότερο, αλλά οριστική απάντηση θα δώσουν οι ειδικοί που θα εξετάσουν το…μυστηριώδες αντικείμενο.
Image
Ο Τάσος Χατζαντώνης είναι πολύ γνωστός και αγαπητός στο χώρο των δημοσιογράφων που καλύπουν για πολλά χρόνια το ρεπορτάζ του ΥΠΕΘΑ. Οι παλαιότεροι τον θυμόμαστε πάντα ως την “σκιά” των Αρχηγών ΓΕΝ ,την δεκαετία του 90. Ως γνήσιος “βάτραχος” ήταν και είναι πάντα ριψοκίνδυνος και δεν σταμάτησε να λειτουργεί ως κομάντο ακόμη και μετά από την πτώση του από πάρα πολλά μέτρα ύψος , σε πτήση με αιωρόπτερο! Πραγματικά …ατσάλινος -όπως όλα τα “βατράχια”- σηκώθηκε σε χρόνο ρεκόρ και συνέχισε να …ζει επικινδύνως!


 onalert.gr

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ - Προθεσμία αποποίησης κληρονομίας και ευεργέτημα απογραφήςτης για τον ανήλικο

Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Μήλιου*

Η προθεσμία αποποίησης κληρονομίας είναι 4 μήνες από τον θάνατο του κληρονομούμενου ή από την δημοσίευση της διαθήκης του αν υπάρχει Η προθεσμία αποποίησης επεκτείνεται στο ένα έτος (με ίδια αφετηρία) στην περίπτωση που ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία τους στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό.
Η προθεσμία αυτή ισχύει και για τους ανήλικους, με την διαφορά ότι για τους ανήλικους, η αποποίηση γίνεται μόνο με δικαστική απόφαση, η οποία πρέπει να κατατεθεί στο Δικαστήριο εντός της τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης, που τρέχει γι’αυτούς.Μάλιστα, πάγια η νομολογία δέχεται ότι τα γεγονότα της γνώσης της επαγωγής και του λόγου αυτής ερευνώνται στο πρόσωπο του νομίμου αντιπροσώπου του ανηλίκου. Συνεπώς, η προθεσμία αρχίζει να τρέχει για τον ανήλικο κληρονόμο από τότε που οι ασκούντες τη γονική μέριμνα έλαβαν γνώση της επαγωγής.
Οι ανήλικοι έχουν ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους ενήλικους, όταν αποκτούν την ιδιότητα του κληρονόμου, καθώς είναι εκ του νόμου κληρονόμοι με το λεγόμενο ευεργέτημα της απογραφής, πράγμα που σημαίνει ότι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της κληρονομιάς, τα οποία μπορούν να ικανοποιηθούν  μόνον από την ίδια την κληρονομιαία περιουσία. Ο νόμος ορίζει ότι στην περίπτωση αυτή ο ανήλικος είναι κληρονόμος εξ απογραφής και δικαιούται να συντάξει την απογραφή της κληρονομιαίας περιουσίας (να καταγράψει, δηλαδή, το ενεργητικό και το παθητικό αυτής σε έκθεση που κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο της κληρονομίας) εντός ενός έτους από τότε που θα αποκτήσει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (δηλ. από την ενηλικίωσή του), αλλιώς χάνει το αναφερθέν ευεργέτημα.
Είναι όμως λάθος να πιστεύουμε ότι η προθεσμία αυτή αναφέρεται στην αποποίηση . Η προθεσμία αποποίησης κληρονομίας τρέχει και κατά ανηλίκου. Αν παρέλθει άπρακτη, ο ανήλικος καθίσταται κληρονόμος. Στην περίπτωση αυτή, όμως ο ανήλικος θα πρέπει υποχρεωτικά συντάξει απογραφή εντός έτους από την ενηλικίωσή του. Διαφορετικά χάνει το προνόμιο να μην ευθύνεται για τα χρέη του κληρονομούμενου και με την υπόλοιπη, εκτός της κληρονομίας περιουσία του. Οι συνέπειες της παρανόησης ενδέχεται να είναι οδυνηρές καθώς οι ανήλικοι καθίστανται κληρονόμοι χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι και οι γονείς τους (που νομίζουν ότι η προθεσμία αποποίησης ξεκινά με την ενηλικίωση). Κι αν ξεχάσουν  να συντάξουν απογραφή όταν ενηλικιωθούν (ενδεχομένως διότι μεσολαβούν πολλά έτη ή γιατί έχουν αποβιώσει οι γονείς τους και δεν έχουν σχετική ενημέρωση οι ίδιοι οι ενηλικωθέντες κληρονόμοι) τότεβρίσκονται ξαφνικά κατάχρεοι, διότι ο κληρονομούμενος είχε ανεξόφλητες υποχρεώσεις που πλέον εκ του νόμου βαρύνουν τους ίδιους ως απλούς και όχι εξ απογραφής κληρονόμους. Δηλαδή ευθύνονται για τα βάρη της κληρονομιάς που εν αγνοία τους αποδέχθηκαν πολλά χρόνια πριν, με το σύνολο της περιουσίας τους και όχι με την περιουσία που απέκτησε από την κληρονομιά.
Oι ανήλικοι κληρονόμοι δεν μπορούν να αποποιηθούν αυτοπροσώπως το κληρονομικό τους δικαίωμα. Οι γονείς που ασκούν τη γονική μέριμνα μπορούν να αποποιούνται κληρονομία ή να παραιτούνται από τη νόμιμη μοίρα κληρονομίας που επάγεται στον ανήλικο εφ’οσον έχουν πάρει προηγουμένως σχετική άδεια δικαστηρίου. Συνεπώς, η δικαστική άδεια αποτελεί απαραίτητο όρο για την ενεργοποίηση των εννόμων συνεπειών ορισμένων πράξεων (αποποίηση) που ενεργούνται από αυτόν που ασκεί τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Η άδεια δίδεται με απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο εξετάζει αν η αποποίηση είναι προφανώς επωφελής ή αναγκαία για τον ανήλικο.
Επομένως, από την υποβολή της αιτήσεως προς παροχή αδείας για αποποίηση κληρονομίας, που γίνεται για λογαριασμό ανηλίκου, και μέχρι δημοσιεύσεως της σχετικής αποφάσεως αναστέλλεται η προθεσμία προς αποποίηση. Η προθεσμία συνεχιζει να τρέχει από την δημοσίευση της δικαστικής απόφασης.
Τα ανωτέρω αποτυπώνουν την  παγίως κρατούσα θέση.  Υπάρχει όμως μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία διαφοροποιείται εντελώς ως προς την προθεσμία της αποποίησης του ανηλικου. Η συγκεκριμένη απόφαση ακολουθεί το σκεπτικό ότι από τη στιγμή που ο ανήλικος κληρονόμος δύναται να συντάξει την απογραφή εντός έτους από την ενηλικίωσή του χωρίς να χάνει στο διάστημα αυτό το ευεργέτημα, τότε δικαιούται να αποποιηθεί την κληρονομία εντός της ιδίας ετήσιας προθεσμίας! Συγκεκριμένα στο σκεπτικό της ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση μη σύνταξης απογραφής από τους έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκου κληρονόμου, το σχετικό δικαίωμα περιέρχεται στον ενηλικιούμενο κληρονόμο, ο οποίος οφείλει, με την απειλή εκπτώσεως από το ευεργέτημα, να συντάξει την απογραφή εντός έτους από την ενηλικίωσή του. Εφόσον, επομένως, στην περίπτωση αυτή ο ενηλικιούμενος κληρονόμος δεν εκπίπτει από το ευεργέτημα της απογραφής, δικαιούται, πολλώ μάλλον, εντός της αυτής ετήσιας προθεσμίας, να αποποιηθεί την κληρονομία». Έτσι έκανε δεκτή ανακοπή κατά έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της Δ.Ο.Υ. σε κληρονομιαίο ακίνητο, επειδή η ανακόπτουσα είχε αποποιηθεί την κληρονομία του παππού της στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου εντός έτους από την ενηλικίωσή της.

Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών
Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 213-0338950,  6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, www.legalaction.gr
fb: Αναστασία Μήλιου

Ένα μεγάλο μπράβο , πάντα τέτοια ! Χτύπημα ΣΥΡΙΖΑ στην πλουτοκρατία !

Η κυβέρνηση πιστή στις προεκλογικές της εξαγγελίες άρχισε το χτύπημα της φοροδιαφυγής ξεκινώντας από τα υψηλά εισοδήματα.
Ένα μεγάλο μπράβο , πάντα τέτοια !

Παράξενοι νόμοι από όλο τον κόσμο που προκαλούν πολύ γέλιο


Παράξενοι νόμοι από όλο τον κόσμο που προκαλούν πολύ γέλιο

Το ξέρατε ότι οι βουλευτές στη Βρετανία απαγορεύεται δια… νόμου να φορούν πανοπλία μέσα στο Κοινοβούλιο; Όσο περίεργο και αν ακούγεται ο περίεργος και αναχρονιστικός αυτός νόμος βρίσκεται ακόμα σε ισχύ στη Γηραιά Αλβιώνα, επειδή ποτέ δεν έχει αντικατασταθεί με κάποιο νεότερο. Αντίστοιχοι «ξεχασμένοι» νόμοι βρίσκονται σε ισχύ και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, ορισμένοι από τους οποίους φαντάζουν ιδιαίτερα… αστείοι στη σύγχρονη εποχή.

Η βρετανική εφημερίδα Independent συγκέντρωσε 10 «ξεχασμένους» νόμους από διάφορες μεριές του πλανήτη, και τις παρουσιάζει στην ιστοσελίδα του.

1.    Στο Ισραήλ, ένας παράνομος ραδιοφωνικός σταθμός γίνεται νόμιμος μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας.
2.    Στην Ιαπωνία, οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες από το νόμο να φορούν… σουτιέν μέσα σε κτίρια με κλιματισμό.
3.    Στο Τορόντο του Καναδά είναι παράνομο να σέρνει κάποιος ένα νεκρό άλογο στο δρόμο Yonge –αλλά μόνο εάν είναι Κυριακή.
4.    Στην Αυστραλία, μόνο οι ηλεκτρολόγοι έχουν δικαίωμα να αλλάξουν μια λάμπα
5.    Στη Γαλλία απαγορεύεται να ονομάσει κάποιος το γουρούνι του… Ναπολέοντα από σεβασμό για τον αυτοκράτορα Βοναπάρτη
6.    Στη Βρετανία είναι παράνομο να έχει κάποιος στα χέρια του σολομό και να κάνει «ύποπτες» κινήσεις.
7.    Η εισαγωγή Πολωνικής πατάτας στην Αγγλία απαγορεύεται
8.    Στη Νότια Κορέα, οι άντρες της τροχαίας πρέπει να καταγγέλλουν στους ανώτερούς τους όλες τις δωροδοκίες που δέχονται από οδηγούς.
9.    Στην Ολλανδία είναι παράνομο να υποδύεται κάποιος ότι είναι τυφλός –αλλά μόνο εάν είναι νύχτα.
10.   Στο Μεξικό, οι ποδηλάτες δεν πρέπει να σηκώνουν τα πόδια τους από τα πετάλια.


Εθνος

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ - Για πολιτικό bullying κατηγορεί τον Πολάκη η ΕΣΗΕΑ


Για πολιτικό bullying κατηγορεί τον Πολάκη η ΕΣΗΕΑ

Τη δυσφορία της για τη στάση που έχουν επιδείξει δημόσια, συγκεκριμένα στελέχη της κυβέρνησης απέναντι στους δημοσιογράφους, εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. «Ορισμένα κυβερνητικά στελέχη έχουν μετατρέψει τον πόλεμό τους κατά της διαπλοκής σε επίθεση εναντίον των δημοσιογράφων με προφανή στόχο τη χειραγώγηση της ελευθεροτυπίας» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ. «Μετά τον αποκλεισμό δημοσιογράφων στην Ειδομένη και την αναίτια προσαγωγή άλλων συναδέλφων μας στο αστυνομικό τμήμα, με εμφανή ευθύνη του αναπληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νίκου Τόσκα και του αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα, το πολιτικό bullying σε βάρος του Τύπου συνεχίστηκε από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη». Το δημοσιογραφικό σωματείο της Αθήνας, τονίζει πως «το δικαίωμα στην ενημέρωση είναι αδιαπραγμάτευτο και οι δημοσιογράφοι είμαστε αποφασισμένοι να το υπερασπιστούμε» και καταλήγει λέγοντας πως «η ΕΣΗΕΑ μαζί με την κοινωνία, δεν αποδέχεται το φράχτη, ούτε για τους πρόσφυγες, ούτε για την ενημέρωση».

Από διαπραγμάτευση " μπουχτίσαμε " - Η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει !!!

Στις αχρείαστες εκλογές του Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε και έλαβε από τον ελληνικό λαό εντολή για να μπορέσει να κυβερνήσει τη χώρα, απαλλαγμένος από τη δήθεν διαρκή διαπραγμάτευση των 7 πρώτων μηνών του project «Πρώτη Φορά Αριστερά».

Δυο μήνες και κάτι μετά, ο πρωθυπουργός κάνει ακριβώς το αντίθετό. Αντί να κυβερνήσει τη χώρα, αναζητά και επινοεί συνεχώς αφορμές δήθεν σύγκρουσης με τους δανειστές, στη συνέχεια ζητά δήθεν συναίνεση από την Αντιπολίτευση υπέρ της δήθεν σύγκρουσης και στο τέλος της μέρας απολύτως τίποτα δεν προχωρά.

Το τελευταίο κρούσμα ήταν η ξαφνική επαναφορά της συζήτησης περί αποχώρησης του Δ.Ν.Τ από το ελληνικό πρόγραμμα, η οποία έχει γίνει και στο παρελθόν, παρόλο που το Δ.Ν.Τ είναι μάλλον η πιο μετριοπαθής συνιστώσα της Τρόικας, ειδικά όσον αφορά τη ρύθμιση του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Για ακόμα μια φορά, αξίζει κανείς να θυμίσει στην κυβέρνηση τον βασικό κανόνα που έχει διαμορφωθεί στα χρόνια της ατελείωτης ελληνικής κρίση: για να ρυθμιστεί το χρέος ή για να εκταμιευτούν οι δόσεις ή για να φύγει το ΔΝΤ, πρέπει πρώτα να προχωρήσει το σημερινό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής.

Ζητάμε τα πάντα προκαταβολικά αλλά δίνουμε τα πάντα με τεράστια καθυστέρηση.
Η κοροϊδία πρέπει να σταματήσει.

23 βουλευτές της Ν.Δ ρωτούν - Πότε θα πάρουν την επιδότηση οι χιλιάδες αγρότες που ...έμειναν εκτός;

Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι της ενιαίας ενίσχυσης που έμειναν εκτός πληρωμών την 7η Δεκεμβρίου, είναι το ερώτημα που θέτουν 23 βουλευτέ ςτης Νέας Δημοκρατίας, με ερώτηση τους προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Στο κείμενο της ερώτησης αναφέρονται τα εξής: 

Στις 7 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η πληρωμή της πρώτης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης, με μεγάλη καθυστέρηση εξαιτίας των κυβερνητικών χειρισμών. Σε προγενέστερο χρόνο, ο αρμόδιος Υπουργός με δηλώσεις του, συνιστούσε στους παραγωγούς υπομονή, δεσμευόμενος ότι οι πληρωμές που θα γίνουν, θα αφορούν το 90% των δικαιωμάτων, ενώ όπως αποδείχτηκε, αφορούσαν το 90% της βασικής ενίσχυσης του 55%(!).
Επιπλέον, με απόλυτη ευθύνη της Κυβέρνησης στερείται η δυνατότητα από τους δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης, να κάνουν χρήση του νέου ευεργετικού κοινοτικού κανονισμού 1748/2015 και να πληρωθούν μέχρι 30 Νοεμβρίου 2015 το 70% της προκαταβολής, αντί του 50% όπως ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια.
Πιο συγκεκριμένα, οι νεοεισερχόμενοι αγρότες - κτηνοτρόφοι δικαιούχοι του Εθνικού Αποθέματος, δεν πληρώθηκαν την προκαταβολή. Επιπλέον, οι περισσότερες από τις μεταβιβάσεις, δεν έχουν ακόμα ελεγχθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί από τα τέλη Ιουνίου, με αποτέλεσμα να μην έχουν πληρωθεί την προκαταβολή, οι συγκεκριμένοι παραγωγοί, που μεταβίβασαν. Την ίδια στιγμή υπάρχουν στρέμματα σε περιοχές τηλεπισκόπησης, τα οποία δεν έχουν υπολογιστεί ως στρέμματα στα δικαιώματα, που εκδόθηκαν για τους παραγωγούς, παρόλο που στον χάρτη δεν παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα.
Επιπροσθέτως, αγελαδοτρόφοι και αιγοπροβατοτρόφοι της εντατικής κτηνοτροφίας με ειδικά δικαιώματα, δεν πληρώθηκαν, όπως εκτός πληρωμών έμειναν και οι παραγωγοί των συνδεδεμένων ενισχύσεων (ψυχανθή, όσπρια και άλλα) και οι δικαιούχοι του πρασινίσματος.
Δυστυχώς οι πληρωμές, έχουν προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια στους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι κάνουν λόγο, για μεγάλα λάθη, παραλείψεις και άδικους αποκλεισμούς, με τον απολογισμό να δείχνει ότι εκτός πληρωμών, μένουν 1 στους 4 παραγωγούς.
Για όλα τα παραπάνω έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση και κατατεθεί ερώτηση της Τομ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Βουλευτού Σερρών Κας Φ. Αραμπατζή και ερωτήσεις άλλων βουλευτών της Ν.Δ. και με τις οποίες συντασσόμαστε.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1.  Πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι της ενιαίας ενίσχυσης, που έμειναν αδίκως, εκτός πληρωμών, την προκαταβολή που δικαιούνται;
2.  Πότε θα εξοφληθεί το σύνολο της ενιαίας ενίσχυσης που παραδοσιακά και απαρέγκλιτα εξοφλείτο μέσα στον Δεκέμβριο κάθε έτους.  

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1.      Λευτέρης Αυγενάκης, Βουλευτής Ηρακλείου2.      Κυριάκος Μητσοτάκης, Βουλευτής Β΄ Αθηνών3.      Άδωνις Γεωργιάδης, Βουλευτής Β΄ Αθηνών4.      Σοφία Βούλτεψη, Βουλευτής Β΄ Αθηνών5.      Νίκος Παναγιωτόπουλος, Βουλευτής Καβάλας6.      Χρίστος Δήμας, Βουλευτής Κορινθίας7.      Άννα Καραμανλή, Βουλευτής Β΄ Αθηνών8.      Χρήστος Μπουκώρος, Βουλευτής Μαγνησίας9.      Γιώργος Στύλιος, Βουλευτής Άρτας10.      Κωνσταντίνος Κουκοδήμος, Βουλευτής Πιερίας11.      Ιωάννης Αντωνιάδης, Βουλευτής Φλωρίνης12.      Γεώργιος Γεωργαντάς, Βουλευτής Κιλκίς13.      Απόστολος Βεσυρόπουλος, Βουλευτής Ημαθίας14.      Γεώργιος Βαγιωνάς, Βουλευτής Χαλκιδικής15.      Μαρία Αντωνίου, Βουλευτής Καστοριάς16.      Γεράσιμος Γιακουμάτος, Βουλευτής Β΄ Αθηνών17.      Αθανάσιος Καββαδάς, Βουλευτής Λευκάδος18.      Κώστας Σκρέκας, Βουλευτής Τρικάλων19.      Ανδρέας Κατσανιώτης, Βουλευτής Αχαΐας20.      Νικήτας Κακλαμανης, Βουλευτής Α΄ Αθηνών21.      Χρήστος Σταικούρας, Βουλευτής Φθιώτιδας22.      Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης23.      Θεόδωρος Καράογλου, Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης

ΒΑΖΟΥΝ ΤΑ ...ΥΜΕΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ! "Πογκρόμ " κατά των διοικητών Νοσοκομείων !!!

 
Κομματική εκκαθάριση στις διοικήσεις του ΕΣΥ

Την ώρα που τα νοσοκομεία "στενάζουν" από έλλειψη προσωπικού, εξοπλισμού και προμηθειών, επικρατεί πανδαιμόνιο με φόντο το "ξήλωμα" των διοικήσεων στα νοσηλευτικά ιδρύματα.
Αφού τους άφησαν επί μήνες στον αέρα, στην κυβέρνηση προχώρησαν αιφνιδιαστικά σε ομαδικές καρατομήσεις διοικητών και αναπληρωτών διοικητών.
Οι καρατομήσεις χαρακτηρίζονται από πολλούς διοικητές ως πογκρόμ πολιτικών διώξεων στη γνωστή ελληνική λογική των «ημέτερων παιδιών». 
Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας κάνει λόγο για καρατομήσεις αντικειμενικές, βάσει αξιολόγησης...
Το διά ταύτα είναι όμως ένα... 
Για πρώτη φορά δημιουργείται τέτοια εμπλοκή στην αλλαγή σκυτάλης των διοικήσεων στα νοσοκομεία. 
Παράλληλα, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, σε μια συγκυρία που τα νοσοκομεία δεν έχουν χρήματα ούτε για τα στοιχειώδη αναλώσιμα (γάζες, σύριγγες κ.τ.λ.), το ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώνει εις διπλούν τις διοικήσεις των νοσοκομείων. 
Να πληρώνει, δηλαδή, ταυτόχρονα τους νέους διοικητές που θα τοποθετηθούν, αλλά και τους πρώην που καρατομήθηκαν, και οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν νομικά αποζημιώσεις για την πρόωρη διακοπή της 3ετούς σύμβασής τους!
Πώς μπορεί να συμβεί το τραγελαφικό αυτό γεγονός;
Οι διοικητές του ΕΣΥ, στη συντριπτική πλειονότητά τους, έπιασαν δουλειά στα διοικητικά πόστα τους στις αρχές του 2014. Προσελήφθησαν με 3ετή σύμβαση, η οποία κανονικά λήγει του χρόνου. 
Για την ακρίβεια το Δεκέμβριο του 2016.
Βάσει της σχετικής ρύθμισης, υπάρχει η δυνατότητα πρόωρης απόλυσης των διοικητών εφόσον "κοπούν" στη σχετική αξιολόγηση από ειδική επιτροπή. 
Αυτό ακριβώς, δηλαδή, που συμβαίνει τώρα. 
Οι διοικητές καρατομήθηκαν λόγω - αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει η πλευρά του υπουργείου Υγείας - αρνητικών επιδόσεων στην αξιολόγηση.
Τον ισχυρισμό αντικρούουν κατηγορηματικά οι ίδιοι οι καρατομημένοι διοικητές, και όχι μόνο, κάνοντας ανοιχτά λόγο για κομματική εκκαθάριση στις διοικήσεις του ΕΣΥ!
Το κομματικό πογκρόμ, όπως επισημαίνουν, αποδεικνύεται μέσα από την αμείλικτη γλώσσα των αριθμών, αφού 59 διοικητές και αναπληρωτές καρατομήθηκαν και μόλις 12 διασώθηκαν! 
Μάλιστα, είναι ενδεικτικό πως στη μαύρη λίστα των "αποκεφαλισμένων" διοικητών φιγουράρουν πρόσωπα που έλαβαν θετική αξιολόγηση! 
Το αξιοσημείωτο, επίσης, είναι πως επικρατεί ένα θολό τοπίο αδιαφάνειας γύρω από το ζήτημα, αφού δεν έχουν δοθεί επισήμως στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες των αξιολογήσεων αναλυτικά, ώστε να μπορεί ο κάθε πολίτης να διαπιστώσει με τι κριτήρια και σκεπτικό τελικά έγινε το μαζικό αυτό "ξήλωμα" στα νοσοκομεία όλης της χώρας.
Σε κάθε περίπτωση, μέσα σε αυτό το θολό τοπίο είναι δεδομένο πως αρκετοί καρατομημένοι διοικητές θα πάρουν τη νομική οδό. 
Θα απευθυνθούν στη δικαιοσύνη, αμφισβητώντας το ορθό της πρόωρης απόλυσής τους και διεκδικώντας αποζημιώσεις. 
Τους μισθούς, δηλαδή, που έχουν λαμβάνειν για έναν ακόμα χρόνο βάσει της 3ετούς σύμβασής τους.

ΒΙΝΤΕΟ - Ηδονοβλεψίας εν δράσει! Έβγαλε το κινητό και...

Η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου, έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος, με τη δράση ενός ηδονοβλεψία και αναζητά πληροφορίες για τη σύλληψή του
Ο ηδονοβλεψίας φαίνεται να ψάχνει να βρει τρόπους για να βγάλει φωτογραφίες κάτω από τη φούστα μιας κοπέλας που αναζητά προϊόντα από τα ράφια.
 Γονατίζει στο απέναντι ράφι και αρχίζει να τραβάει φωτογραφίες, μάλιστα φαίνεται να τις κοιτάει και να συνεχίζει να τραβάει φωτογραφίες από την αμέριμνη κοπέλα.
Η αστυνομία του Λονδίνου έδωσε στη δημοσιότητα το υλικό και ζητάει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του δράστη.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Ξεριζώνουν ελιές έως και 1.500 ετών από το Αίγιο, τις μεταφέρουν στην Αθήνα και... πανηγυρίζουν!

Πρόσφατα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγίου εντοπίστηκαν πέντε υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα, τα οποία σύμφωνα με βεβαίωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, είναι ηλικίας από 700 έως 1500 χρονών.
hilton-1.jpgΗ μεταφύτευση τεσσάρων από αυτά, αντί να παραμείνουν στο Αίγιο ή την ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας, θα γίνει σε κεντρικά σημεία της Αθήνας. Δύο μπροστά από την Πρυτανεία επί της οδού Πανεπιστημίου, ένα στην συμβολή των Οδών Διάκου και Συγγρού, ένα στην πλατεία της μεγάλης του Γένους σχολής στη συμβολή των οδών Βασ. Σοφίας και Βασ. Κων/νου  και ενός ακόμα σε κεντρικό σημείο εντός του υπουργείου Εθνικής 'Αμυνας.
«Σκοπός οι μελλοντικές γενιές, Έλληνες και ξένοι, να μπορούν να θαυμάσουν τις υπεραιωνόβιες ελιές που έρχονται από τα βάθη των αιώνων και αποτελούν σήμα κατατεθέν της χώρας μας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας», υποστηρίζει η ΕΡΓΟΣΕ.
pan_ath-1.jpgΚαι συνεχίζει η ανακοίνωση της εταιρίας: "Η διάσωση τους αποτέλεσε υποχρέωση για τη διατήρηση και ανάδειξη αυτών των δέντρων. Μετά από προετοιμασία πολλών μηνών ετοιμάστηκε ένα σχέδιο διάσωσης το οποίο είναι πλέον στο τελικό του στάδιο και πρόκειται εντός των επόμενων ημερών να υλοποιηθεί.


Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), το Δήμο Αθηναίων, την τροχαία Αττικής, το ΕΚΠΑ, τον ΑΔΜΗΕ ΑΕ και την Εταιρεία ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ ΕΠΕ οι οποίοι με την προθυμία τους και την πολύτιμη βοήθειά τους συνέβαλαν με όλες τους τις δυνάμεις στην επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της περιβαλλοντικής δράσης".

Πως θα λειτουργούν - Στους ρυθμούς των Χριστουγέννων από σήμερα τα καταστήματα

Από σήμερα Σάββατο 12 Δεκεμβρίου ξεκινά το εορταστικό ωράριο των εμπορικών καταστημάτων.
Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά έως αργά το βράδυ, ενώ ανοιχτά θα παραμείνουν και τις τρεις Κυριακές έως το τέλος του έτους.
Το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών έχει, ως εξής:
-Σάββατο 12.12.2015 09:00 - 18:00
-Κυριακή 13.12.2015 11.00 - 18.00
-Δευτέρα 14.12.2015 09.00 - 21.00
-Τρίτη 15.12.2015 09.00 - 21.00
-Τετάρτη 16.12.2015 09.00 - 21.00
-Πέμπτη 17.12.2015 09.00 - 21.00
-Παρασκευή 18.12.2015 09.00 - 21.00
-Σάββατο 19.12.2015 09.00 - 18.00
-Κυριακή 20.12.2015 11.00 - 18.00
-Δευτέρα 21.12.2015 09.00 - 21.00
-Τρίτη 22.12.2015 09.00 - 21.00
-Τετάρτη 23.12.2015 09.00 - 21.00
-Πέμπτη 24.12.2015 09.00 - 18.00
-Παρασκευή 25.12.2015 ΑΡΓΙΑ
-Σάββατο 26.12.2015 ΑΡΓΙΑ
-Κυριακή 27.12.2015 11.00 - 18.00
-Δευτέρα 28.12.2015 09.00 - 21.00
-Τρίτη 29.12.2015 09.00 - 21.00
-Τετάρτη 30.12.2015 09.00 - 21.00
-Πέμπτη 31.12.2015 09.00 - 18.00
-Παρασκευή 01.01.2016 ΑΡΓΙΑ
Το Σάββατο 2 Ιανουαρίου 2016 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, λόγω της κυριακάτικης λειτουργίας τους. Ενώ σε πολλά γίνεται απογραφή.

Πόλεμος προ των πυλών: Ο Ερντογάν ρίχνει την πρώτη "πιστολιά" με την εισβολή που ετοιμάζει!

Σε μια κίνηση που προκαλεί πολλά ερωτήματα προχώρησε το καθεστώς Ερντογάν-Νταβούτογλου. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ΧΟΥΡΙΕΤ η περιοχή Γκαζιαντέπ στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας,κηρύχθηκε σε κατάσταση “ειδικής ασφάλειας”.
Τι σημαίνει αυτό;
Οι δυνάμεις ασφαλείας που βρίσκονται στην περιοχή έχουν αυξημένες αρμοδιότητες οι οποίες τους επιτρέπουν ακόμη και την απαγόρευση κυκλοφορίας.
Ο Ερντογάν δικαιολόγησε την απόφαση μιλώντας για “ευαίσθητη περιοχή” και πρόσθεσε προκαλώντας ερωτήματα:
«Το μέτρο θα ισχύσει για 15 ημέρες και οι εξελίξεις θα δείξουν τι θα συμβεί”.
Η λογική λέει ότι η Τουρκία με δικαιολογία το Ισλαμικό Κράτος επιχειρεί να πιέσει τους Κούρδους της Συρίας ,με στόχο να μην τους επιτρέψει να περάσουν δυτικά του Ευφράτη.
Για την Τουρκία το PYD και η πολιτοφυλακή του YPG των Κούρδων της Συρίας είναι τρομοκρατική οργάνωση, όπως και τα ΡΚΚ.
Ετοιμάζει εισβολή στη Συρία ο Ερντογάν; Αν συνυπολογίσουμε και την εισβολή τουρκικών στρατευμάτων στο Ιράκ,το ενδεχόμενο είναι πολύ πιθανό. Είναι προφανές ότι ο Ερντογάν έχει …πλάτες για να τα κάνει όλα αυτά.
Η κίνηση αυτή πάντως της Τουρκίας μπορεί να είναι προάγγελος πολλών και καθόλου ευχάριστων εξελίξεων στην περιοχή, ειδικά αν συνδυαστεί με την παρουσία τουρκικών στρατευμάτων στο Ιράκ. Ίσως να προετοιμάζεται μια τουρκική εισβολή στην Συρία κατά των εκεί Κούρδων, με την ανοχή των Κούρδων του Ιράκ, ο ηγέτης των οποίων, Μπαρτζανί, επισκέφτηκε την Άγκυρα και στήριξε την Τουρκία.onalert.gr

Reuters: Nέα σενάρια για Οικουμενική κυβέρνηση λόγω Ασφαλιστικού

Παρότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο κυρίαρχος στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας, είναι η εύθραυστη κοινοβουλευτική πλειοψηφία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ η αιτία που επιμένουν τα σενάρια και οι συζητήσεις για οικουμενική κυβέρνηση, υποστηρίζει  ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters.

Το διεθνές πρακτορείο επισημαίνει ότι υπάρχουν φόβοι για απώλειες βουλευτών καθώς πλησιάζει η ώρα των σκληρών μέτρων στο ασφαλιστικό, φόβους που συνδέει με την πρόσφατη επίθεση που εξαπέλυσε στο ΔΝΤ ο πρωθυπουργός. Ειδικά αναφορά γίνεται και στην κατηγορηματική δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στην ΕΡΤ πως δεν πρόκειται να ψηφίσει τη μείωση των κύριων συντάξεων και ότι προκρίνει την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών.
Το δημοσίευμα περιλαμβάνει και πληροφορίες από το περιβάλλον του πρωθυπουργού, σύμφωνα με τις οποίες ο Αλέξης Τσίπρας θα διαπραγματευτεί σκληρά ώστε να πετύχει μία λύση που δε θα προκαλέσει αντιδράσεις από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Στο πλαίσιο αυτό, φιλοξενείται και η εκτίμηση της κυβέρνησης πως το ασφαλιστικό θα περάσει καθώς η μεταρρύθμισή του είναι σημείο κλειδί για να προχωρήσει το πρόγραμμα διάσωσης που συμφωνήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και να ανοίξει η συζήτηση για το χρέος.
Το Reuters επισημαίνει ακόμη την αρνητική στάση της αντιπολίτευσης, με τη ΝΔ να είναι σε αναζήτηση ηγεσίας και το ΠΑΣΟΚ να μην έχει ξεπεράσει ακόμη τη φθορά από την παραμονή του στην εξουσία και την εφαρμογή των προηγούμενων μνημονίων.
Αντίθετα, ο συντάκτης του ρεπορτάζ αναφέρει ότι βουλευτές της Ένωσης Κεντρώων θα μπορούσαν να διευκολύνουν την κυβέρνηση απουσιάζοντας από την κρίσιμη ψηφοφορίας ή ακόμη και υπερψηφίζοντας άρθρα του νομοσχεδίου.
Η εκτίμηση που κυριαρχεί στο άρθρο είναι πως ο Αλέξης Τσίπρας παίζει με τον χρόνο. 
Ένα παιχνίδι με τον χρόνο που φαίνεται να εξυπηρετεί και το Βερολίνο, που θα ήθελε η συζήτηση για το ελληνικό χρέος να γίνει μετά τις περιφερειακές εκλογές που θα γίνουν τον Μάρτιο στη χώρα της Ανγκέλα Μέρκελ.
Παρ’ όλα αυτά, λόγω του ασφαλιστικού και των πιθανών διαρροών ο συντάκτης του άρθρου επισημαίνει ότι στην Ελλάδα πληθαίνουν οι πληροφορίες για οικουμενική  με τη συμμετοχή τεχνοκρατών, αν χαθεί η δεδηλωμένη στη Βουλή.

Λιποθύμησε μόλις άκουσε το χρέος του στην εφορία!

Τη γη κάτω από τα πόδια του έχασε ένας Κρητικός όταν επισκέφθηκε την εφορία Χανίων!
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως ο άτυχος άνδρας λιποθύμησε μόλις άκουσε το ύψος των χρεών του προς τη ΔΟΥ.
Για αρκετά λεπτά επικράτησε αναστάτωση με τους υπόλοιπους φορολογούμενους να προσπαθούν να τον συνεφέρουν!
Όλο το προσωπικό και οι εργαζόμενοι στην εφορία έσπευσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο ενώ στο σημείο αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο Χανίων.

8 πράγματα που πρέπει να κάνετε για να έχετε ζέστη στο σπίτι

Μπορεί να έχουμε μπει για τα καλά στο χειμώνα αλλά ο λαός λέει ένα πράγμα, «Κάλλιο αργά παρά ποτέ»! Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε για να έχετε ένα ζεστό χειμωνιάτικο σπίτι.  

Δείτε όλα όσα θα σας προφυλάξουν από το κρύο.

Και επειδή μας αρέσει ως Έλληνες να τα κάνουμε όλα την τελευταία στιγμή, είπαμε να σας πούμε όλα όσα πρέπει να τσεκάρετε και να κάνετε στο σπίτι σας τον χειμώνα (σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει καμία προετοιμασία, αυτό το άρθρο θα σας φανεί πολύ χρήσιμο)!
Πάρτε ένα τηλέφωνο τον ειδικό που συντηρεί τα air-condition και κάντε τους μία συντήρηση (καλό είναι να την κάνετε κάθε χρόνο). Το ίδιο πρέπει να κάνετε με τα καλοριφέρ σας αλλά και με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές σας. Καθαρίστε την ηλεκτρική σας σκούπα, το πλυντήριο ρούχων και πιάτων, την καφετιέρα και ό,τι άλλο έχετε σε ηλεκτρική συσκευή.
Αν έχετε πολλά χρόνια να καθαρίσετε την καμινάδα του τζακιού σας καλό είναι να το κάνετε. Ακόμα και τώρα, δεν είναι αργά. Είναι πολύ σημαντικό να σιγουρευτείτε ότι δεν έχει μαζέψει σκόνες και σκουπίδια και πως τραβάει σωστά όλον τον καπνό προς τα έξω.
Φτιάξτε ένα βαλιτσάκι με πράγματα που μπορεί να χρειαστείτε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (κάτι τέτοιο είναι πολύ πιθανό με την κακοκαιρία του χειμώνα). Βάλτε μέσα στο βαλιτσάκι κεριά, έναν φακό και μπαταρίες, τις οποίες θα ανανεώνετε κάθε τρίμηνο.
Φροντίστε να είναι καλυμμένα καλά τα έπιπλα του κήπου ή της βεράντας σας. Δεν θέλετε να τα δείτε κατεστραμμένα στο τέλος του χειμώνα.
Αλλάξτε τις κουρτίνες του σπιτιού σας και βάλτε κάποιες σε πιο σκούρες αποχρώσεις και σε πιο βαριά υφάσματα. Έτσι, θα νιώσετε καλύτερα την εποχή και θα κάνετε και μια μικρή διακοσμητική αλλαγή στο σπίτι σας. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με τα καλύμματα των καναπέδων σας. Αντικαταστήστε τα καλοκαιρινά σας με κάποια πιο χειμωνιάτικα. Κάντε το σπίτι σας πιο ζεστό και πιο φιλόξενο. Είναι κάτι που το χρειάζεστε περισσότερο τώρα απ’ ό,τι τους καλοκαιρινούς μήνες.
Γυρίστε τους ανεμιστήρες οροφής που μπορεί να έχετε προς την αντίθετη κατεύθυνση για να φέρνουν τον ζεστό αέρα από το ταβάνι στο επίπεδο που κινείστε. Εκεί πάνω, τι να την κάνετε τη ζέστη;
Αν αισθάνεστε πως μπαίνει κρύος αέρας στο σπίτι σας από τα παράθυρα, πάρτε ταινία και καλύψτε τις «τρύπες» και τα κενά που μπορεί να υπάρχουν. Καλό θα είναι να καλέσετε κάποιον ειδικό για να φροντίσει το συγκεκριμένο θέμα καθώς θα συνεχίσετε να το έχετε και το καλοκαίρι όπου θα μπαίνει ο ζεστός αέρας της ατμόσφαιρας στο σπίτι σας και θα εξουδετερώνει τη δουλεία που έχει κάνει ο κλιματισμός.
Kάντε έναν καλό έλεγχο σε κάθε γωνιά του σπιτιού σας και βρείτε τυχόν σημεία που δείχνουν ότι έχετε υγρασία. Συνήθως κάτι τέτοιο εμφανίζεται στο μπάνιο και την κουζίνα από προβλήματα που μπορεί να έχουν οι από πάνω σας.

spirossoulis.com

ΚΟΥΙΖ - Πόσοι αστυνομικοί χρειάζονται για να συλληφθεί ένας...ηλικιωμένος καστανάς και η....φουφού ;

ΚΟΥΙΖ - Πόσοι αστυνομικοί χρειάζονται για να συλληφθεί ένας...ηλικιωμένος καστανάς;

Δείτε την απάντηση εδώ ...

Αναρτήθηκαν από τον ΟΑΕΔ οι οριστικοί πίνακες δικαιούχων για τον Κοινωνικό Τουρισμό

Τα οριστικά μητρώα «Δικαιούχων – Ωφελουμένων» και «Παρόχων» καθώς και τους οριστικούς Πίνακες Αποκλειομένων στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015 - 2016 ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ο ΟΑΕΔ.

Όπως επισημαίνει ο οργανισμός, οι δικαιούχοι τoυ μητρώου δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πιστοποιεί την επιλογή τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Η Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά και μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι την 30.11.2016.
Έχοντας αυτόν τον αριθμό και μόνο, οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με το τουριστικό κατάλυμα που επιθυμούν από το μητρώο παρόχων για κρατήσεις δωματίων.
Οι πάροχοι εν συνεχεία ελέγχουν την ύπαρξη επιταγής και την ενεργοποιούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ.

Με το πενάκι του ΚΥΡ


ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΤΕ; ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ !!! Μετά τους αγρότες τρώνε και τα λεφτά των ανέργων νέων !!!

Κοι  ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ (ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ) ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ;

ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΨΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ...ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ !!!

ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ !!! 

Κανένας να μην τους πιστεύει πλέον , φτάνει πια η κοροϊδία και οι αυταπάτες

Εκατοντάδες Μεσσήνιοι άνεργοι νέοι εντάχθηκαν μαζί με άλλους 7.000 άνεργους νέους  σε όλη την Ελλάδα  στο Κοινοτικό πρόγραμμα  «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ.» που εντάσσεται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους  εργάστηκαν επί μήνες σε συμβεβλημένες επιχειρήσεις έληξε η απόκτηση της εργασιακής τους εμπειρίας αλλά το χρώμα του χρήματος δεν το έχουν δεί  ακόμα
Πρέπει να σημειώσουμε ότι στους όρους του προγράμματος ήταν η καταβολή των δεδουλευμένων ανά μήνα
Η δικαιολογία των υπευθύνων στις δίκαιες διαμαρτυρίες των  απλήρωτων νέων είναι ότι  υπεύθυνοι για την αποστολή των χρημάτων είναι το Υπ.Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους  το οποίο κωφεύει

Ψίχουλα το επίδομα ! Μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης ζητούν οι βενζινοπώλες

Τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης και τη λήψη μέτρων για την πάταξη του λαθρεμπορίου, ζητά η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ), χαρακτηρίζοντας ως «ψίχουλα» το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ΟΒΕ, το ήδη ισχνό επίδομα θέρμανσης μειώθηκε δραματικά και τέθηκαν κριτήρια περιορισμού των δικαιούχων με αποτέλεσμα να απέχει ακόμη περισσότερο από την κάλυψη ελαχίστων βασικών αναγκών για θέρμανση.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου