21.11.09

Τα μέτρα για την ενίσχυση των αγροτών !!!


Στη δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας αναφέρθηκε η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μπατζελή. «Πρόκειται για μέτρα που θα ανακουφίσουν σημαντικά τις μικρές κυρίως αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες αισθάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης» τόνισε η υπουργός.
Η ίδια πρόσθεσε: \"Οι ρυθμίσεις αυτές εντάσσονται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό στήριξης της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και αποσκοπούν στην όσο το δυνατό ταχύτερη ανάπτυξη του γεωργικού τομέα και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών μας\".
Στη δέσμη περιλαμβάνεται η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών και η αναστολή καταβολής των δόσεων των δανείων που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα αλλά και ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν στις εγγραφές στο μητρώο του Τειρεσία.
Οι ρυθμίσεις δανείων αφορούν:

1) Δάνεια αγροτών φυσικών προσώπων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς), καθώς και επιχειρήσεων, συνεταιριστικών ενώσεων ή άλλων φορέων του γεωργικού τομέα, που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μετά την 1-1-2008, δεν υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ και έχουν καταγγελθεί ή θα καταγγελθούν μέχρι και δύο μήνες, μετά τη ψήφιση του νόμου.
2) Ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 90 ημερών από συμβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1-1-2008
3) Ενήμερα δάνεια (δάνεια που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα) όλων των παραπάνω μέχρι ενός ποσού που θα καθοριστεί μετά από διαβούλευση με τους φορείς. Πρόθεση της Κυβέρνησης είναι το ποσό αυτό να καθοριστεί σε τέτοιο επίπεδο (εκτίμηση 50-100 χιλιάδες ευρώ), ώστε να διευκολύνονται οι μικροί και μεσαίοι αγρότες καθώς και οι μικρές και μεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και άλλοι φορείς του γεωργικού τομέα.
Η ρύθμιση θα γίνει ως εξής:
• Για συμβάσεις που έχουν καταγγελθεί μετά την 1-1-2008, ή θα καταγγελθούν μέχρι και δύο μήνες, μετά τη ψήφιση του νόμου, η καταβολή των δόσεων εξόφλησης του κεφαλαίου αναστέλλεται για δύο έτη. Σε αυτή την περίοδο καταβάλλονται μόνο οι συμβατικοί τόκοι. Μετά την πάροδο της εν λόγω διετίας, το παραπάνω οφειλόμενο ποσό, εξοφλείται σε περιοδικές δόσεις σε χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απόμενε μέχρι τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στη σύμβαση διάρκειας, παρατεινόμενη κατά δύο έτη. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια αποπληρωμής δε μπορεί να είναι μικρότερη από πέντε έτη. Το επιτόκιο παραμένει ίδιο με το συμβατικό επιτόκιο ενήμερης οφειλής που προβλέπει η αρχική σύμβαση. Στη ρύθμιση αυτή και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και οφειλές από συμβάσεις ανοικτού ή αλληλόχρεου λογαριασμού που έχουν καταγγελθεί ή θα καταγγελθούν μέχρι και δύο μήνες, μετά τη ψήφιση του νόμου.
• Για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια που δεν έχουν καταγγελθεί: το ποσό της καθυστέρησης (κεφάλαιο και συμβατικοί τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού) θα κεφαλαιοποιείται. Για το νέο ανεξόφλητο κεφάλαιο που προκύπτει, αναστέλλεται για δύο έτη η εξόφλησή του. Κατά τη διάρκεια της διετούς αυτής αναστολής, καταβάλλονται μόνο οι συμβατικοί τόκοι. Μετά την πάροδο της εν λόγω διετίας, το νέο ανεξόφλητο κεφάλαιο εξοφλείται σε περιοδικές δόσεις σε χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης στη σύμβαση διάρκειας (η οποία παρατείνεται κατά τα δύο έτη αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου). Το επιτόκιο παραμένει ίδιο με το συμβατικό επιτόκιο ενήμερης οφειλής που προβλέπει η αρχική σύμβαση.
• Για τα ενήμερα δάνεια θα δοθεί δυνατότητα στους αγρότες και τις γεωργικές επιχειρήσεις, οι οποίες επαπειλούνται με πρόσκαιρη αδυναμία ικανοποίησης των υποχρεώσεών τους, όπως αυτή θα προκύπτει με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και διαδικασία, να επιτυγχάνουν για ένα ορισμένο ποσόν δανείου την αναστολή της περιοδικής εξόφλησής του για μια διετία, με την καταβολή μόνο συμβατικών τόκων, γι’ αυτή την περίοδο και με αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας του δανείου.
Το ύψος του δανείου, τα ακριβή κριτήρια και η διαδικασία υπαγωγής θα καθορισθούν μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς.
Σε κάθε περίπτωση διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού από 1-1-2008.
Οι αλλαγές στον Τειρεσία:
1) Χορηγείται γενικευμένη αμνηστία και διαγράφονται από τα αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ όλοι οι αγρότες και οι αγροτικές επιχειρήσεις, εφόσον έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους ή θα τις εξοφλήσουν μέσα σε τρεις μήνες από τη ψήφιση του νόμου. Ως συνέπεια της αμνηστίας αυτής, θα αρθεί και το μέτρο της στέρησης βιβλιαρίου επιταγών
2) Δεν καταγράφονται στα αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ πρόσωπα που οφείλουν ποσά μέχρι 1.000 ευρώ, έστω κι αν δεν τα εξοφλήσουν
3) Επίσης, στο εξής δεν καταγράφονται στα αρχεία αυτά όσα πρόσωπα εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους, σε περίπτωση που αυτές δεν ξεπερνούν τις 5.000 ευρώ
4) Η προθεσμία εγγραφής στα αρχεία του ΤΕΙΡΕΣΙΑ για ακάλυπτες επιταγές παρατείνεται σε 30 ημέρες από 8 ημέρες που ισχύει σήμερα
5) Η παραμονή δυσμενών στοιχείων στο μητρώο του ΤΕΙΡΕΣΙΑ για επιταγές, συναλλαγματικές, πιστωτικές κάρτες, καταναλωτικά ή στεγαστικά δάνεια, κλπ, μειώνεται σε δύο από τρία χρόνια που ισχύει σήμερα
6) Για διαταγές πληρωμής μειώνεται από τέσσερα σε τρία χρόνια
7) Για προγράμματα πλειστηριασμού, κατασχέσεις κλπ μειώνεται από πέντε σε τέσσερα χρόνια

Από την Κρήτη αρχίζουν οι κοινοτικοί έλεγχοι !!!


Από την Κρήτη και συγκεκριμένα τις Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών των Νομών Ηρακλείου και Χανίων, ξεκινούν τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου οι επιτόπιοι έλεγχοι που θα διενεργήσουν καθ' όλη την επόμενη εβδομάδα ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) των κοινοτικών αγροτικών ενισχύσεων και την πορεία της γεωγραφικής απεικόνισης-ψηφιοποίησης (LIPS) αγροτεμαχίων.
Οι κοινοτικοί ελεγκτές θα ξεκινήσουν από τα αρχεία του παραρτήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη και μετά θα επακολουθήσουν οι έλεγχοι στα μητρώα των Ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών, ενώ θα γίνουν και επιτόπιοι έλεγχοι σε εκμεταλλεύσεις για τη διασταύρωση της εγκυρότητας των στοιχείων...

Ο κοινοτικός έλεγχος της 23ης -27ης Νοεμβρίου θεωρείται κρίσιμος, καθώς από την έκβαση και τα αποτελέσματά του θα εξαρτηθεί το κατά πόσο θα μπορέσει να καταβληθεί – ολόκληρη ή ένα μέρος αυτής – η φετινή ενιαία ενίσχυση στους δικαιούχους αγρότες πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

Η βασίλισσα της αμερικανικής μικρής οθόνης, Οπρα Γουίνφρεϊ θα σταματήσει τη διάσημη εκπομπή της το 2011.!!!


Η διάσημη αμερικανίδα τηλεοπτική σταρ Οπρα Γουίνφρεϊ ανακοίνωσε σήμερα απ' ευθείας από την τηλεόραση και με δάκρυα στα μάτια ότι θα σταματήσει την πασίγνωστη καθημερινή εκπομπή της το 2011, μετά από 25 χρόνια συνεχούς παρουσίας της.
"Λατρεύω αυτήν την εκπομπή. Είναι η ζωή μου και αγαπώ και το ότι γνωρίζω πότε ακριβώς θα πω αντίο", δήλωσε η αμερικανίδα σταρ της μικρής οθόνης.
"Είκοσι πέντε χρόνια μου φαίνονται μια χαρά. Είναι ένα υπέροχο νούμερο και μια ιδανική στιγμή", πρόσθεσε δακρυσμένη.
Η εκπομπή της που μεταδίδεται σε 145 χώρες βγήκε στον αέρα για πρώτη φορά το 1985 και ονομάστηκε "Το σόου της Οπρας Γουίνφρεϊ" και έκτοτε η Οπρα έγινε ένας πραγματικός θεσμός για τις ΗΠΑ.
Ορισμένες συνήθειες της μαύρης σταρ έκαναν τους ανθρώπους

ακόμα και να αλλάξουν το τρόπο που μιλούσαν, ενώ το είδος των "εμπιστευτικών" συνεντεύξεων που καθιέρωσε, προκαλούσαν την εκδήλωση έντονων συναισθημάτων πολλών καλεσμένων της αλλά και των τηλεθεατών.
Παράλληλα πάντα προωθούσε βιβλία και ταινίες που άξιζε να δει το κοινό, και "ανάγκασε" και άλλους παρουσιαστές να την ακολουθήσουν με στόχο την προώθηση του καλού βιβλίου και του καλού σινεμά .
Γεννημένη σε μια φτωχή οικογένεια του Μισισιπή, η Οπρα έχει καταφέρει να αποκτήσει μια τεράστια περιουσία που ξεπερνά τα 2,7 δισ δολάρια, ενώ η θέση της στον κατάλογο των διάσημων γυναικών με μεγάλη επιρροή είναι πολύ ψηλά στον κατάλογο.
Η βασίλισσα της μικρής οθόνης είναι ένθερμη υποστηρίκτρια του πρόεδρου Μπαράκ Ομπάμα για τον οποίο εργάστηκε σε όλη την προεκλογική εκστρατεία.
Δεν αποκάλυψε τα μελλοντικά της σχέδια αλλά λέγεται ότι πρόκειται να αποκτήσει το δικό της τηλεοπτικό κανάλι που θα ονομάσει ΟWN (από τα αρχικά του ονόματός της) που πρόκειται να εκπέμψει για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2011, το οποίο σύμφωνα με του "Τάιμς της Νέας Υόρκης" δεν θα εκπέμπει καθημερινά.

20.11.09

Όργια σε νοσοκομείο της Αθήνας !!


Η αθέτηση της υπόσχεσης για γάμο ήταν που άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στη συγκλονιστική αυτή υπόθεση. Την είχε δώσει ο ουρολόγος -που φέρεται ως ο οργανωτής των μυστικών ομαδικών συναντήσεων- σε μία από τις ερωτικές του παρτενέρ κατά τη διάρκεια των θερινών τους διακοπών, όταν απολάμβαναν τις σκηνές των ομαδικών οργίων τις οποίες είχαν γυρίσει στο νοσοκομείο μαζί με τους συναδέλφους τους! Ωστόσο, ο ουρολόγος φαίνεται πως... άλλαξε γνώμη και έβαλε τέλος στο δεσμό τους. Η κοπέλα αποφάσισε τότε να εκδικηθεί και αυτό την έκανε να καταθέσει μήνυση εις βάρος του για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Η μήνυσή της στηρίχτηκε στο γεγονός ότι τα σεξουαλικά «πάρτι» στο νοσοκομείο βρίσκονταν σε κοινή θέα από το 2007, κάτι που ήταν κοινό μυστικό στο στενό κύκλο των πρωταγωνιστών αυτής της πρωτοφανούς υπόθεσης!
Οι σκηνές σκληρού σεξ, συνολικής διάρκειας τριών ωρών (!), είχαν δημοσιοποιηθεί σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα με ροζ βίντεο, η οποία υποστηρίζεται από server με έδρα τη Ρωσία!..

Κανείς ωστόσο δεν γνώριζε ποιος από αυτούς τις είχε «ανεβάσει» αφού όλοι το αρνούνταν! Επί δύο ολόκληρα χρόνια, ένας γιατρός και τρεις γυναίκες αναζητούσαν τρόπο να «κατεβάσουν» το υλικό που απειλούσε τις δουλειές, τις συγγενικές τους σχέσεις και την ίδια την προσωπικότητά τους, αλλά μάταια. Για να γίνει αυτό έπρεπε να έχουν στη διάθεσή τους ειδικούς κωδικούς που χρησιμοποιήθηκαν για να «κρεμαστεί» το υλικό στο Διαδίκτυο. Πώς να τους έβρισκαν όμως αφού κανείς δεν παραδεχόταν ότι είχε δώσει τα περιβόητα DVD; Χρειάστηκε να υποβάλουν μηνύσεις κατ’ αγνώστου για να μπορέσουν να καταφύγουν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές και να ζητήσουν τη βοήθειά τους, ώστε να αναζητήσουν μέσω εξωτερικού τους υπευθύνους της ιστοσελίδας και να ζητήσουν να αποσυρθούν τα συγκεκριμένα βίντεο, κάτι που πέτυχαν μόλις πριν από λίγες μέρες!
Ολα αυτά αναπόφευκτα δημιούργησαν σούσουρο στο νοσοκομείο και οδήγησαν σε τεντωμένο σχοινί τις άλλοτε άριστες σχέσεις μεταξύ των πρωταγωνιστών του ροζ σκανδάλου, ο κύκλος των οποίων φαίνεται πως είναι ακόμη μεγαλύτερος. Ηδη προστέθηκαν άλλες τρεις γυναίκες στις έξι που ήταν αρχικά γνωστό ότι συμμετείχαν στα ομαδικά όργια και ο συνολικός αριθμός ανεβαίνει στα δώδεκα άτομα, με μόνο δύο γιατρούς και έναν γιο γιατρού, που επαγγέλλεται τον ιατρικό επισκέπτη, να... εκπροσωπούν το ανδρικό φύλο! Οι ψίθυροι ήταν επόμενο να φτάσουν και στα αφτιά της διοίκησης του νοσοκομείου, που διέταξε Ενορκη Διοικητική Εξέταση πριν από λίγο καιρό. Ωστόσο, όσοι κατέθεσαν, αρνήθηκαν κάθε σχέση με τις «φήμες», όπως τις αποκάλεσαν, με αποτέλεσμα η ΕΔΕ να κλείσει άρον-άρον, χωρίς να αποδείξει κάτι και η υπόθεση να μπει στο αρχείο!
Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες μηνύσεις και το γεγονός ότι οι ροζ εικόνες βρίσκονταν για μεγάλο διάστημα σε κοινή θέα ήταν οι αιτίες που αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της μία από τις γυναίκες που συμμετείχαν στις ερωτικές συναντήσεις. Η νεαρή κοπέλα επιχείρησε να πηδήξει στο κενό από το μπαλκόνι του σπιτιού της, αλλά παραπάτησε πάνω σε μια γλάστρα και -για καλή της τύχη- έπεσε από την εσωτερική πλευρά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική όπου και νοσηλεύεται.
Espressonews

Σούλα και Αλκέτ Ριζάι στην ανακρίτρια – ο Διάλογος που είχαν !!


"Σιχαίνομαι τους ρουφιάνους" ήταν η απάντηση του Αλκέτ Ριζάι, όταν η ανακρίτρια του ζήτησε να κατονομάσει τους βοηθούς του.
Γιά τα όπλα που βρέθηκαν στο κρησφύγετό του, ο Αλβανός κακοποιός είπε ότι τα είχε γιά την προσωπική του ασφάλεια και όχι γιά εγκληματικές ενέργειες.
Η σύντροφός του -η "Σούλα από το Περιστέρι"- αρνήθηκε να πει οτιδήποτε, κάνοντας χρήση του δικαιώματός της, καθώς προστίθενται νέα στοιχεία στη δικογραφία.
Αυτή την ώρα συνεχίζεται η απολογία του ζεύγους των αλλοδαπών που βρέθηκαν στο κρησφύγετο στο Ανω Σούλι Μαραθώνα.
Υπενθυμίζεται ότι τα αδικήματα που αντιμετωπίσει ο Ριζάι είναι : σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένης περίπτωσης κατοχής όπλων και πυρομαχικών από κοινού, αρπαγής από κοινού με σκοπό να εξαναγκαστεί ο παθών σε πράξη, για την οποία δεν είχε υποχρέωση (σ.σ. ο πιλότος του ελικοπτέρου κατά την απόδραση από τον Κορυδαλλό), παράνομης κατάληψης αεροσκάφους από κοινού, διατάραξης ασφάλειας αεροσκαφών από κοινού, ηθικής αυτουργίας στις πράξεις που αφορούν την χρήση του ελικοπτέρου, απόδρασης κρατουμένου, κλοπής από κοινού, πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση και παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής
troktiko

Αναφορά Κουσελά για τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών.


Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, κατέθεσε Αναφορά στη Βουλή, προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας να εξετασθούν και να λυθούν τα αιτήματα της Επιτροπής πυρόπληκτων ελαιοπαραγωγών των Δημοτικών Διαμερισμάτων Σιάμου, Καλυβιών, Μερόπης, Κατσαρού, Πεύκου, Δεσύλλα και Καρανασιου Δήμων Οιχαλίας και Ανδανίας, για την πλήρη αποζημίωση των ζημιών που υπέστησαν από τις πυρκαγιές του 2007 και την αναγκαία ανασύσταση και ενίσχυση των καλλιεργειών τους.Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς έχει ως εξής:
«Σας διαβιβάζω αντίγραφο Αναφοράς-Ψηφίσματος της Επιτροπής ελαιοπαραγωγών των προαναφερθεισών περιοχών της ‘Ανω Μεσσηνίας, οι οποίοι υπέστησαν ολοσχερή καταστροφή από τις πυρκαγιές της 25ης Αυγούστου 2007.
Οι εν λόγω παραγωγοί,

παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της προηγούμενης Κυβέρνησης στις 31-8-2007 για πλήρη αποζημίωσή τους, διαμαρτύρονται (και με τα συνημμένα στην παρούσα καταθέτουν τα σχετικά δεδομένα και επιχειρήματα) ότι ουδέποτε έλαβαν αποζημίωση ανάλογη των πραγματικών και σοβαρών ζημιών που υπέστησαν στην παραγωγή και στο φυτικό τους κεφάλαιο. Κατόπιν αυτών επανέρχονται με σειρά αιτημάτων για την πλήρη αποζημίωση των ζημιών, την αναγκαία ανασύσταση και ενίσχυση των ελαιόδεντρων κλπ, τα οποία παρακαλώ να εξετάσετε με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή. »

Περιοδεία Π.Ψωμιάδη στην Πελοπόννησο !!!


Την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη θα περιοδεύσει στην Πελοπόννησο ο νομάρχης Θεσσαλονίκης και υποψήφιος για την προεδρία της Ν.Δ. Παναγιώτης Ψωμιάδης.
Ο κ. Ψωμιάδης την Δευτέρα το πρωί θα περιοδεύσει στην Κόρινθο και στις 11:00 στα γραφεία της ΝΟΔΕ Κορινθίας θα συναντηθεί και θα μιλήσει σε στελέχη του κόμματος.
Το μεσημέρι και το απόγευμα θα επισκεφτεί την Αχαΐα και την Ηλεία, στις 8:00 το βράδυ θα μιλήσει σε στελέχη της Ν.Δ. στα γραφεία του κόμματος στην Καλαμάτα και αμέσως μετά θα περιοδεύσει στην αγορά και το κέντρο της πόλης.
Την Τρίτη το πρωί ο νομάρχης Θεσσαλονίκης θα επισκεφθεί την Σπάρτη.Στις 11:00 θα μιλήσει στα γραφεία της Ν.Δ., στη 1:00 το μεσημέρι θα βρίσκεται στην Τρίπολη όπου θα περιοδεύσει στην αγορά της πόλης και στις 2:00 θα μιλήσει στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Πετρινού.
Η περιοδεία στην Πελοπόννησο θα ολοκληρωθεί με επίσκεψη το απόγευμα της Δευτέρας στο Ναύπλιο, όπου στις 5:30 θα μιλήσει σε φίλους και στελέχη της ΝΔ στα γραφεία της ΝΟΔΕ Αργολίδας κι αμέσως μετά θα κάνει βόλτα στην αγορά της πόλης.

Γιορτή υποδοχής του χειμώνα στην Αλωνίσταινα Αρκαδίας.!!


Ο Δήμος Φαλάνθου, η Αδελφότητα Αλωνιστιωτών και το ‘’Κέντρο Ελληνικού Χορού Τρίπολης ‘’ θα πραγματοποιήσουν την παραδοσιακή γιορτή υποδοχής του χειμώνα το επόμενο Σάββατο 28 Νοεμβρίου στην πλατεία του ορεινού χωριού Αλωνίσταινα.
Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη όψεων του τοπικού πολιτισμού, στη συσπείρωση της τοπικής κοινωνίας και τη διεύρυνση του επικοινωνιακού χαρακτήρα της εκδήλωσης, που θα συμβάλλει στην μύηση των νεότερων γενεών στις εορταστικές πρακτικές και στις αξίες της παραδοσιακής κοινωνίας.
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακές χειμωνιάτικες γεύσεις, να χορέψουν και να τραγουδήσουν γύρω από τη μεγάλη φωτιά που θα ανάψει στην κεντρική πλατεία του χωριού.

Οι Μολδαβοί βρήκαν το φάρμακο για την νέα γρίπη !!!


Βρήκαν το φάρμακο για να προστατευτούν από τη νέα γρίπη οι Μολδαβοί και δεν έχει σχέση με το εμβόλιο!
Σύμφωνα με τον υπεύθυνο γιατρό του υπουργείου Άμυνας, τουλάχιστον για τους στρατιώτες της χώρας ασπίδα προστασίας θα αποτελεί… το σκόρδο και το κρεμμύδι!
«Σε όλες τις μονάδες δημιουργήθηκε ένα σχέδιο παρακολούθησης των στρατιωτών, ενώ προβλέπονται ημερήσιες μερίδες 25 γραμμαρίων κρεμμυδιού και 15 γραμμαρίων σκόρδου», δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Σεργκίου Βασιλίτα.

Η « Φωνή του Πολυτεχνείου » Μαρία Δαμανάκη – Επίτροπος στην ΕΕ !!


«Έχω επιλέξει, ένα πρόσωπο το οποίο έχει μεγάλη προσφορά στην ελληνική πολιτική ζωή, πολλούς αγώνες για τη δημοκρατία, και είμαι σίγουρος ότι θα προσφέρει και στην Ευρώπη από όποια θέση και αν αναλάβει στην Επιτροπή. Είναι η Μαρία Δαμανάκη», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός για την επιλογή της Μαρίας Δαμανάκη στη θέση της νέας Επιτρόπου της Ελλάδας.
«Ένα πρόσωπο με προσφορά και αγώνες για τη δημοκρατία". Η κ. Δαμανάκη, σύμφωνα με τις διαπραγματεύσεις που κάνει η ελληνική κυβέρνηση με την Κομισιόν, θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο είτε για την απασχόληση είτε για θέματα διευρυμένης ναυτιλίας, παρότι στις επαφές με τον πρόεδρο της Επιτροπής Μανουέλ Μπαρόζο η ελληνική πλευρά διεκδίκησε και το χαρτοφυλάκιο της υγείας που είχε μέχρι τώρα η Ανδρούλα Βασιλείου.
Η ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό για τον ορισμό της κ. Δαμανάκη έγινε μετά τη λήξη της έκτακτης Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφού είχε ενημερώσει τον κ. Μπαρόζο, ο οποίος εδώ και καιρό είχε ζητήσει από τον κ. Παπανδρέου ο νέος εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι γυναίκα.

«Λιμοκτονούν» κάποιοι μεγαλογιατροί στο Κολωνάκι ας οργανώσουμε ένα …ταμείο αλληλεγγύης !!!


Φορολογικούς ελέγχους σε ιατρεία της περιοχής του Κολωνακίου διενεργούσε χθες κλιμάκιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο βρέθηκε προ εκπλήξεων. Το κλιμάκιο του υπουργείου κατέγραψε περιπτώσεις ιατρείων που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα ύψους από 10 έως και 30 χιλ. ευρώ, τα οποία εκτιμώνται από τους ελεγκτές ως «πλασματικά». Οι δηλώσεις εισοδημάτων των γιατρών χαρακτηρίζονται «προκλητικές». Να σημειωθεί ότι τα ενοίκια στη συγκεκριμένη περιοχή είναι «τσουχτερά», ενώ πολλά από τα ιατρεία είναι ιδιόκτητα.
Η κυβέρνηση στοχεύει στην εφαρμογή ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος, δήλωσε ο υπουργός, με αφορμή στοιχεία σχετικά με τα δηλωθέντα εισοδήματα συγκεκριμένης επαγγελματικής ομάδας σε συγκεκριμένη περιοχή των Αθηνών.
Οπως είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου,

ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες στοιχεία (τα οποία του δόθηκαν από τις υπηρεσίες αυτές εντός είκοσι τεσσάρων ωρών) για τα δηλωθέντα καθαρά εισοδήματα όσων διαθέτουν ιατρεία στο Κολωνάκι.
Ο υπουργός Οικονομικών είπε ότι από τα εκατόν πενήντα άτομα τα οποία έχουν ιατρεία στην περιοχή του Κολωνακίου, τα τριάντα δηλώνουν ετήσιο καθαρό εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, τριάντα άτομα δηλώνουν από 10.000 - 20.000 ευρώ και άλλα τριάντα άτομα δηλώνουν καθαρό ετήσιο εισόδημα 20.000 - 30.000 ευρώ.
Οπως είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου, «φαίνεται να υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ δηλώσεων και πραγματικών εισοδημάτων» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει προκλητικός πλούτος που φοροδιαφεύγει». Κλείνοντας τις δηλώσεις του, τόνισε: «Δεν δημοσιοποιούμε τα ονόματα αυτή τη στιγμή γιατί πρέπει πρώτα να γίνει έλεγχος, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί υπάρχει στη χώρα προκλητικός πλούτος που φοροδιαφεύγει και υπάρχουν επαγγελματικές ομάδες οι οποίες δεν σηκώνουν το φορολογικό βάρος. Δεν γίνεται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι να είναι μονίμως τα φορολογικά ισοζύγια. Αυτή η κυβέρνηση αυτό δεν θα το επιτρέψει».
Φορο-έγκλημα στο... Κολωνάκι ανακάλυψαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, με γιατρούς που διατηρούν τα ιατρεία τους σε μία από τις ακριβότερες περιοχές της χώρας να δηλώνουν στην Εφορία εισοδήματα φτώχειας.
Από τους 151 γιατρούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Κολωνακίου, ένας στους πέντε δήλωσε στην Εφορία καθαρά ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 10.000 ευρώ, άλλοι τόσοι δεν ξεπέρασαν τα 20.000 ευρώ και μόλις 11 γιατροί δήλωσαν καθαρό εισόδημα πάνω από 100.000 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου. Τρεις γιατροί μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, δήλωσαν στην Εφορία καθαρό ετήσιο εισόδημα από 300 έως 1.002 ευρώ!
«Αν πιστέψει κανείς τα στοιχεία με τα μηνιαία καθαρά εισοδήματα της μεγάλης πλειονότητας των γιατρών στο Κολωνάκι, είναι κοντά στον κατώτερο μισθό. Είναι προφανές ότι υπάρχει μια μεγάλη αναντιστοιχία ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και σε αυτό που θα περίμενε κάποιος», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών δίνοντας το σήμα για το πρώτο κύμα ελέγχων.

"Συγγνώμη" Σαρκοζί στον Ιρλανδό πρωθυπουργό, για τον τρόπο με τον οποίο η Γαλλία εξασφάλισε την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ !!!


Απολογητικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, στον Ιρλανδό πρωθυπουργό, Μπράιαν Κόουεν για την αμφιλεγόμενη νίκη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας στον αγώνα με την Ιρλανδία για την εξασφάλιση μίας θέσης στο Μουντιάλ, αλλά εξέφρασε την αντίρρησή του στο ενδεχόμενο επανάληψης του αγώνα.Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της επανάληψης του αγώνα, στη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο πρόεδρο, στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, επισημαίνοντας ότι ο ποδοσφαιριστής Τιερί Ανρί παραδέχτηκε πως ήλεγξε τη μπάλα με το χέρι πριν κάνει πάσα στον Ουίλιαμ Γκαλάς, ο οποίος έβαλε το γκολ που έστειλε την εθνική Γαλλίας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νότιας Αφρικής.

Ο Σαρκοζί εξέφρασε την κατανόησή του για τη θέση της Ιρλανδίας, αλλά επισήμανε ότι δεν συμφωνεί με την άποψη του Ιρλανδού πρωθυπουργού για επανάληψη του αγώνα.
"Είπα στον Μπράιαν Κόουεν πόσο λυπάμαι. Όμως μην μου ζητάτε να υποκαταστήσω τον διαιτητή, ούτε τις γαλλικές ποδοσφαιρικές αρχές, ή τις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές αρχές. Αφήστε με ακριβώς εδώ που βρίσκομαι", δήλωσε ο Νικολά Σαρκοζί.
Νωρίτερα ο Ιρλανδός πρωθυπουργός υποστήριξε το αίτημα της Ποδοσφαιρικής Ένωσης της χώρας του προς τη FIFA για επανάληψη του αγώνα.
"Ναι, υποστηρίζω την Ποδοσφαιρική Ένωση. Ο υπουργός Αθλητισμού θα στείλει επιστολή στη FIFA υποστηρίζοντας το αίτημα και θα επιδιώξει επανάληψη του αγώνα", δήλωσε ο Κόουεν. Ο Σαρκοζί "θα αντιληφθεί το αίσθημα απογοήτευσης που έχει ο ιρλανδικός λαός μετά την καταπληκτική εμφάνιση της ομάδας και νομίζω ότι το τίμιο παιχνίδι είναι θεμελιώδες κομμάτι αυτού του αθλήματος", δήλωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός.
Αξιωματούχοι της FIFA δήλωσαν στο Ρόιτερ ότι για πιθανή επανάληψη του αγώνα χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη και των δύο ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών πριν τεθεί το θέμα προς συζήτηση στη FIFA.

Καύσωνας και ανεξέλεγκτες πυρκαγιές στην Αυστραλία !!!


Οι αρχές της δυτικής και της κεντρικής Νέας Νότιας Ουαλίας κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν τα σπίτιά τους, καθώς μαίνονται ανεξέλεγκτες πυρκαγιές. Την προσπάθεια κατάσβεσης των αρχών δυσχεραίνουν οι υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 45 βαθμούς Κελσίου, και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή.
Συνολικά, έχουν ξεσπάσει 34 φωτιές στην βόρεια, κεντρική και δυτική Νέα Νότια Ουαλία, η οποία στην κυριολεξία "ψήνεται" τις τελευταίες μέρες.
Η Μετεωρολογική Υπηρεσία, στην προειδοποίησή της για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον υψηλότερο δείκτη, που χαρακτηρίζεται "καταστροφικός".
Δεκάδες πυρκαγιές μαίνονται ακόμα στη Νότια Αυστραλία και κάποιες στη Βικτόρια, που επλήγησαν από το κύμα καύσωνα το τελευταίο δεκαήμερο.
Οι περισσότερες φωτιές ξεκίνησαν από κεραυνούς...

Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική, πρόκειται για τον χειρότερο καύσωνα που έπληξε τις νότιες Πολιτείες της Αυστραλίας για μήνα Νοέμβριο στα τελευταία εκατό χρόνια.
Στη Μελβούρνη την Τετάρτη και την Πέμπτη το βράδυ, η κατώτερη θερμοκρασία μόλις που έπεσε κάτω από τους 39 βαθμούς.

Ρούφηξαν μέχρι σταγόνα το πετρέλαιο νηπιαγωγείου στην Μεσσήνη !!!


Κατάφεραν να κλέψουν τα 200 λίτρα που υπήρχαν στη δεξαμενή...
Δεν άφησαν σταγόνα! Οι άγνωστοι δράστες μπήκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο 3ο νηπιαγωγείο της Μεσσήνης και άντλησαν όσο πετρέλαιο υπήρχε στη δεξαμενή. Ήταν τόσο σίγουροι γι' αυτό που έκαναν, που δεν σταμάτησαν ούτε όταν άρχισε να χτυπάει ο συναγερμός. Όταν σιγουρεύτηκαν πως δεν υπήρχε άλλο πετρέλαιο να κλέψουν βγήκαν από την κεντρική είσοδο και έγιναν καπνός. Η διεύθυνση του σχολείου κατέθεσε μήνυση κατ' αγνώστων.

19.11.09

Ντοκιμαντέρ για Ζερμπίσια –Κεφαλλινό –Ρευματιά του Δήμου Ιθώμης από τον « Αλγόριθμο » !!!


Το 7ο μέρος της σειράς ντοκιμαντέρ «Στην ομορφιά που χάνεται», παραγωγή της σχολής πληροφορικής «ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ» είναι αφιερωμένο σε τρία ορεινά χωριά του δήμου Ιθώμης. Στο ντοκιμαντέρ προβάλλονται τα χωριά Ζερμπίσια, Κεφαλλινός και Ρευματιά και οι φυσικές τους ομορφιές. Πρόκειται για τρία χωριά χτισμένα σε προνομιακή θέση με «ανεμπόδιστη» θέα πλαισιωμένα από ένα εξαιρετικό φυσικό ανάγλυφο. Γραφικά και πανέμορφα χωριά και τα τρία, με τα Ζερμπίσια να αποτελούν το πιο «κοσμικό» χωριό καθώς διαθέτει μονάδες εστίασης. Στο ντοκιμαντέρ οι εικόνες και το βίντεο «προκαλούν» τους «εραστές» της φύσης ευχάριστα και τους παρακινούν να επισκεφθούν τα χωριά αυτά...

Τα κείμενα στο ντοκιμαντέρ είναι λιτά χωρίς να κουράζουν και σε συνδυασμό με τη μουσική και την εικόνα στοχεύουν να αναδείξουν τη φυσική ομορφιά της περιοχής. Η ομάδα παραγωγής του ντοκιμαντέρ αποτελείτε από τους μαθητές: Βασιλαδιώτη Αθανασία, Αποστολόπουλο Πέτρο, Νικολόπουλο Αγγελο. Την τεχνική επιμέλεια του ντοκιματέρ είχε ο Γιάννης Λαγογιάννης. Το ντοκιμαντέρ έχει καταχωρισθεί στο διαδίκτιο και μπορούν όσοι επιθυμούν να το παρακολουθήσουν στη διεύθυνση: www.oriniithomi.blogspot.com. Επίσης το ντοκιμαντέρ (7ο κατά σειρά) διανέμεται σε cd-rom δωρεάν. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν νε επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο παραγωγής Γιάννη Λάσκαρη στο 6945568387. Η σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο ¨Στην ομορφιά που χάνεται» θα ολοκληρωθεί σε 10 μέρη.

Στην εντατική μετά από το εμβόλιο της γρίπης !!!


Στην Εντατική βρέθηκε μια καθαρίστρια στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρας» των Αθηνών λίγο μετά τον εμβολιασμό της για την νέα γρίπη.
Η καθαρίστρια παρουσίασε σοβαρή αλλεργική αντίδραση και, προκειμένου να αποφευχθεί κάποια άσχημη εξέλιξη στην υγεία της, διεκομίσθη στην Εντατική.
Οι έρευνες έδειξαν ότι το εμβόλιο κατά της νέας γρίπης Α (Η1Ν1) δεν ευθύνεται για κανέναν από τον μικρό αριθμό θανάτων που προέκυψαν μετά τον εμβολιασμό ανθρώπων κατά της μορφής αυτής γρίπης, υπογράμμισε σήμερα ανώτερος αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).
«Κανένα νέο ζήτημα ασφάλειας δεν έχει προκύψει από τις αναφορές που υπάρχουν μέχρι σήμερα...

Οι αναφορές μέχρι στιγμής επιβεβαιώνουν εκ νέου ότι το εμβόλιο για την πανδημία από τη νέα γρίπη είναι το ίδιο ασφαλές με το εμβόλιο κατά της εποχικής γρίπης», δήλωσε η ειδική του ΠΟΥ για τα εμβόλια Μαρί-Πολ Κιένι σε τηλεδιάσκεψη.
Οι κυβερνήσεις έχουν μέχρι στιγμή αναφέρει τη χορήγηση 65 εκατομμυρίων εμβολίων κατά της Η1Ν1, που είναι γνωστή ως γρίπη των χοίρων, όμως ο πραγματικός αριθμός αυτών που έχουν εμβολιαστεί είναι πιθανώς υψηλότερος, προσέθεσε η ίδια. Star.gr

Dvd με ομαδικά σεξουαλικά όργια σε νοσοκομείο της Αθήνας !!!


Σε… DVD κατέγραφαν τις επιδόσεις τους γιατροί και νοσηλευτές κεντρικού νοσοκομείου της Αθήνας, που συμμετείχαν σε ομαδικά σεξουαλικά όργια σε οποιοδήποτε χώρο του νοσοκομείου, ακόμα και τις ώρες της εφημερίας!
Νοσοκόμα που συμμετείχε στις «αμαρτωλές» εφημερίες φοβήθηκε όταν είδε το DVD με μία από τις πολλές συνευρέσεις και υπέβαλε μήνυση κατά ενός ουρολόγου, που φέρεται ως διοργανωτής των οργίων.
Σύμφωνα με την μήνυση, στις ομαδικές συνευρέσεις έπαιρναν μέρος τρεις γιατροί και έξι γυναίκες, που εργάζονται στο νοσοκομείο ως γιατροί, νοσηλεύτριες και διοικητικό προσωπικό!
Η «καυτή» παρέα συγκεντρωνόταν

σε γραφεία, χειρουργεία, κενούς θαλάμους και οπουδήποτε στο νοσοκομείο είχε… ερημιά, ενώ δεν έλειπαν και οι συνευρέσεις μεταξύ δύο ατόμων.
Οι σεξομανείς υπηρέτες του Ιπποκράτη φοβούνται πλέον μήπως το υλικό διαρρεύσει στο Ίντερνετ και τότε… θα ψάχνουν μέρος να κρυφτούν! Star.gr

Στα άτοκα δάνεια στρέφονται οι ελαιοκομικές Ενώσεις !!!


Για να αντιμετωπιστεί η μείωση, για δεύτερη συνεχόμενη ελαιοκομική περίοδο, των τιμών παραγωγού στο ελαιόλαδο, οι ελαιοκομικές Ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών σε σύσκεψη που πραγματοποίησαν εκπρόσωποί τους με πρωτοβουλία της ΠΑΣΕΓΕΣ, προσανατολίζονται στο να ζητήσουν από την κυβέρνηση τη χορήγηση ατόκου δανείου – στα πρότυπα εκείνων που χορηγήθηκαν πέρυσι για τα δημητριακά και φέτος για τα κρασοστάφυλα – ύψους 2 ευρώ ανά κιλό ελαιολάδου, που θα συγκεντρώσουν.
Το αίτημα, όπως αποφασίστηκε στη σύσκεψη, θα τεθεί υπόψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την προσεχή εβδομάδα, παράλληλα με εκείνο να χορηγηθεί προκαταβολή του 70% της ενιαίας κοινοτικής ενίσχυσης στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους...

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη εκπρόσωποι των Ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών Ηρακλείου, Πεζών, Σητείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Ηλείας και Λέσβου εμφανίστηκαν έντονα προβληματισμένοι από τις εξελίξεις στην αγορά ελαιολάδου και τη διαμόρφωση των τιμών παραγωγού για το λάδι της καινούργιας σοδειάς, χωρίς να κρύβουν την ανησυχία τους για περαιτέρω μειώσεις τιμών.

Δήλωση στήριξης στον Αντ. Σαμαρά από τον Χρ. Φώλια!!!


Την υποψηφιότητα του Αντώνη Σαμαρά για την προεδρία της Ν.Δ., στηρίζει ο πρώην υπουργός Ανάπτυξης, Χρήστος Φώλιας.
Σε γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι όλοι οι υποψήφιοι είναι άξιοι της εκτίμησης και του σεβασμού και επισημαίνει «ενώνω τη φωνή μου με όλους τους νεοδημοκράτες συναγωνιστές μου που πιστεύουν ότι πρέπει να ξαναφέρουμε πίσω τους πολίτες, που πικράναμε. Στέκομαι στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά, γιατί πιστεύω ακράδαντα σε μια Νέα Δημοκρατία, που θα είναι ενωμένη σαν μια γροθιά, θα έχει ταυτότητα, θα έχει καθαρές θέσεις και θα μπορεί να ξαναδώσει την ελπίδα στην Ελλάδα μας».

Νάντια Γιαννακοπούλου προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας - «τι έχετε να απαντήσετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στα ελληνικά νοικοκυριά τα οποία μέσα στην πενταετία της διακυβέρνησης σας τριπλασίασαν το χρέος τους στις τράπεζες;»


Παρέμβαση στη Βουλή, με αφορμή τη συζήτηση και ψήφιση των σχεδίων νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την κύρωση του Απολογισμού και Ισολογισμού του κράτους για το οικονομικό έτος 2007, πραγματοποίησε χθες 19/11/09 η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Μεσσηνίας κ. Νάντια Γιαννακοπούλου.
Στην ομιλία της η κ. Γιαννακοπούλου σημείωσε μεταξύ άλλων ότι:
- Τα δημοσιονομικά μεγέθη είναι απογοητευτικά αλλά και αποκαλυπτικά των επιλογών και των αποτελεσμάτων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
- Περιέγραψε την κατάσταση την οποία φανερώνει η ανάλυση του Απολογισμού του 2007.
- Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις μεγάλες αποκλίσεις και ελλείμματα που παρουσιάζει ο Απολογισμός του 2007, τόσο από τον Προϋπολογισμό του ίδιου έτους όσο και από τον Απολογισμό του προηγούμενου έτους.

- Τόνισε ότι από την ανάλυση των στοιχείων για τον Απολογισμό προκύπτει «ένας, επικίνδυνος για τους Έλληνες πολίτες, συνδυασμός ανέχειας, ανεργίας και μείωσης των επενδύσεων που απερίσκεπτα συνέθεσε η κυβέρνηση της ΝΔ τα τελευταία χρόνια».
- Η Μεσσήνια Βουλευτής, έκανε αναφορά στην διόγκωση του ελλείμματος στο 3,7%, σημειώνοντας ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν το δεύτερο χειρότερο ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης.
- Στη συνέχεια, η κ. Γιαννακοπούλου προέβαλε τη μείωση των δημόσιων επενδύσεων στο 3,82% του ΑΕΠ για το 2007. Ωστόσο, όπως τόνισε, οι δημόσιες επενδύσεις μειωνόντουσαν σταδιακά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με αποτέλεσμα τη διαρκή υποβάθμιση του δημόσιου χαρακτήρα του κράτους.
- Η βουλευτής αναφέρθηκε, ακόμη, στις ανείσπρακτες οφειλές που έφτασαν τα 31,4 δις ευρώ το 2007, τονίζοντας τη σημασία της πάταξης του φαινομένου της φοροδιαφυγής για το οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση δεν έλαβε κανένα μέτρο.
Η κ. Γιαννακοπούλου έκλεισε την εισήγηση της, με το ρητορικό ερώτημα προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, «τι έχετε να απαντήσετε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στα ελληνικά νοικοκυριά τα οποία μέσα στην πενταετία της διακυβέρνησης σας τριπλασίασε το χρέος του στις τράπεζες;»

Δημήτρης Κουσελάς - Κατάρρευση και των πολιτικών και των μύθων της προηγούμενης Κυβέρνησης!


Στην αγόρευσή του κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής της κύρωσης του Ισολογισμού και του Απολογισμού του Κράτους, ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς επισήμανε πως η έστω και τόσο καθυστερημένη συζήτηση του Ισολογισμού και του Απολογισμού έτους 2007 είναι χρήσιμη για την άντληση διδαγμάτων που θα επιτρέψουν την αξιόπιστη κατάρτιση και την πιστή εκτέλεση των Προϋπολογισμών στο άμεσο μέλλον, όπως δεσμεύτηκε η νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Ο Μεσσήνιος βουλευτής επέκρινε την απελθούσα Κυβέρνηση της Ν.Δ. για τον εκτροχιασμό στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 2007 και μάλιστα πολύ πριν εμφανιστούν στη χώρα μας οι συνέπειες της διεθνούς κρίσης. Αναφερόμενος στα έσοδα, ο κ. Κουσελάς επισήμανε την υστέρησή τους κατά 37% έναντι των προβλέψεων του Προϋπολογισμού του 2007, ενώ οι ανείσπρακτες οφειλές εκτοξεύονται το 2007 στα 31,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 300% έναντι του 2003. ‘Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε

«Αυτά τα στοιχεία δείχνουν την πλήρη κατάρρευση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, την ανικανότητα αλλά και την έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να συγκεντρώσει τα οφειλόμενα στο κράτος, οφειλόμενα που σε μεγάλο βαθμό έχουν πληρώσει οι Έλληνες πολίτες. Αναφέρομαι ιδιαίτερα στον Φ.Π.Α. Εδώ δεν πρόκειται περί φοροαποφυγής, αλλά περί φοροκλοπής!»
Αναφερόμενος στη συνέχεια στις δαπάνες, ο κ. Κουσελάς σημείωσε πως «το σύνολο των δαπανών του τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων φθάνουν τα 116 δισεκατομμύρια το 2007, ενώ οι προβλέψεις ήταν 89 δισεκατομμύρια, με αποτέλεσμα υπέρβαση κατά 26,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγάλο ερώτημα είναι πού πήγαν αυτά τα χρήματα; Μήπως πήγαν στην υγεία, στην παιδεία, στην έρευνα; Αν εξετάσουμε αυτά τα κονδύλια ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, θα δούμε ότι δυστυχώς δεν πήγαν εκεί, γιατί σε σύγκριση με το 2006 τα σχετικά κονδύλια είναι μειωμένα, με αποτέλεσμα και η παιδεία και η υγεία να απαξιώνονται συνεχώς. »
Αφού επισήμανε την άνιση φορολογική επιβάρυνση των χαμηλότερων και των μεσαίων στρωμάτων έναντι των επιχειρήσεων, τη σημαντική υπερχρέωση των νοικοκυριών, καθώς και την αλματώδη αύξηση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους ως συνέπεια των πολιτικών που ακολούθησε η προηγούμενη Κυβέρνηση, ο κ. Κουσελάς τόνισε χαρακτηριστικά πως «δεν θα χρειαζόμασταν σήμερα ούτε επίδομα αλληλεγγύης ούτε έκτακτα μέτρα, εάν η πολιτική που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια ήταν διαφορετική… Από τα δεδομένα και του 2007 και τα πιο πρόσφατα φαίνεται πολύ καλά ποια ήταν η «συνεπής και αξιόπιστη διαχείριση» της προηγούμενης Κυβέρνησης: υπερεκτίμηση των εσόδων, υποεκτίμηση των δαπανών και κουκούλωμα των προβλημάτων κάτω από το χαλί και για τα μάτια των Ελλήνων πολιτών και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό, βέβαια, φθάσαμε έως εδώ, γι’ αυτό γίναμε το «μαύρο πρόβατο» στην Ευρώπη! Επίσης, καταρρέει σαν χάρτινος πύργος ένας από τους μύθους που έπλασε το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να δικαιολογήσει την αποτυχία της οικονομικής της πολιτικής, πως –δήθεν- αυτή η κατάσταση οφείλεται στη διεθνή οικονομική κρίση. Τα στοιχεία του δημοσιονομικού ελλείμματος, της μείωσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, καθώς και της αλματώδους αύξησης του δημόσιου χρέους που πιστοποιούνται από τον Ισολογισμό και τον Απολογισμό του 2007 δείχνουν ότι η οικονομία μας ένα χρόνο πριν εκδηλωθεί η παγκόσμια οικονομική κρίση, πριν δηλαδή την πτώση της Lehman Brothers που έγινε τον Σεπτέμβριο του 2008, είχε μπει στην εντατική. Αυτή είναι η πραγματικότητα…»
Αναφερόμενος, στη συνέχεια, στην κατάσταση και τις προκλήσεις που σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει η νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ο Μεσσήνιος βουλευτής σημείωσε ότι «εμείς δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Ανασκουμπωνόμαστε, για να ανατάξουμε την οικονομία, για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Δεν πάμε στα τυφλά. Δεν παίρνουμε αποσπασματικά μέτρα. Έχουμε σχέδιο, έχουμε και την πολιτική βούληση όχι μόνο να συγκρουστούμε με τα προβλήματα, αλλά να συγκρουστούμε και με τα συμφέροντα εκείνα, οικονομικά ή όχι, που κρατούν καθηλωμένη τη χώρα. Πρώτο μας μέλημα –και αυτό φάνηκε- είναι η στήριξη των ασθενέστερων, των μικρομεσαίων, του αγροτικού κόσμου, ο οποίος αντιμετωπίζει πολλά και μεγάλα προβλήματα. Υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας, παρ’ όλη τη σοβαρότητα της κρίσης. Δεν περπατάμε όμως στις ράγες που χάραξε η Νέα Δημοκρατία. Ανατρέπουμε το πολιτικό σκηνικό. »
Φέρνοντας ως παράδειγμα το επίδομα αλληλεγγύης, ο κ. Κουσελάς επισήμανε μεταξύ άλλων πως «το θέμα δεν είναι τόσο το ποσό του συγκεκριμένου επιδόματος. Το θέμα είναι από πού τα παίρνεις και σε ποιους τα δίνεις, το στίγμα της ακολουθούμενης πολιτικής…»
Κλείνοντας την αγόρευσή του, ο Μεσσήνιος βουλευτής κατέληξε πως «Σ’ αυτή τη νέα πορεία δεν έχουν θέση μάχες οπισθοφυλακής σαν αυτές που δίνουν σήμερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μάχες υποστήριξης ενός αποτυχημένου, ενός αδιέξοδου, ενός φαύλου παρελθόντος. (Το «φαύλου», δεν το λέω εγώ. Πιστοποιείται από τα σημερινά στοιχεία της Διεθνούς Αμνηστίας).
Η χώρα χρειάζεται πραγματικές αλλαγές, πραγματικές μεταρρυθμίσεις, πραγματικές τομές. Χρειάζεται προγραμματικές συγκλίσεις για να βγούμε από την κρίση. Αυτή την πορεία σας καλούμε να την ακολουθήσουμε όλοι μαζί. »

Αύριο θα απολογηθεί ο 35χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα και την αδελφή του, στη Σκάλα Λακωνίας !!


Στον εισαγγελέα Σπάρτης οδηγήθηκε σήμερα ο 35χρονος, ο οποίος χθες στη Σκάλα Λακωνίας μαχαίρωσε και σκότωσε τη μητέρα και την αδελφή του.
Ο 35χρονος ζήτησε και πήρε προθεσμία από τον εισαγγελέα για να απολογηθεί αύριο.

Πήδηξε από την γέφυρα του Ισθμού της Κορίνθου θέλοντας να αυτοκτονήσει !!


Στο νοσοκομείο Κορίνθου νοσηλεύεται, με κάταγμα στο χέρι, 30χρονος Ρουμάνος, ο οποίος πήδηξε χθες τα ξημερώματα από την παλιά γέφυρα του Ισθμού της Κορίνθου, από ύψος 80 μέτρων, και έπεσε στο νερό.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας για προσωπικούς λόγους. Ο νεαρός Ρουμάνος είναι άστεγος και άνεργος και από την αστυνομία εκτιμάται ότι θέλησε να δώσει τέλος στη ζωή του από απελπισία.
Χθες τα ξημερώματα, πήγε στη γέφυρα, αλλά κάποιοι τον είδαν και κάλεσαν την αστυνομία. Ταυτόχρονα, ειδοποιήθηκε και το Λιμενικό, σκάφος του οποίου μπήκε στη διώρυγα περιμένοντας την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον μεταπείσουν, αλλά ο Ρουμάνος δεν τους άκουσε και βούτηξε στο κενό.
Το ότι γλύτωσε πέφτοντας από τέτοιο ύψος, αποδίδεται στο γεγονός ότι έφερε στην πλάτη σακίδιο, το οποίο χτύπησε στο πρανές της διώρυγας και κατρακύλησε μέχρι τη θάλασσα, όπου έσπασε το χέρι του, αλλά περισυνελέγη από τους άνδρες του Λιμενικού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κορίνθου.

Εγκαινιάστηκε το Κέντρο "Απεριόριστες Δυνατότητες" στην Τρίπολη !!!


Η Microsoft Ελλάς, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στην Τρίπολη τα εγκαίνια του Κέντρου «Απεριόριστες Δυνατότητες» στα κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου.
Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, η Microsoft παρέχει σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως οι μετανάστες, οι μακροχρόνια άνεργοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες, τη δυνατότητα εκπαίδευσης στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή εντελώς δωρεάν. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν, αποκτώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό εφόδιο για τη σύγχρονη αγορά εργασίας, ούτως ώστε να ενισχύσουν τη θέση τους εντός αυτής...

Να σημειωθεί πως τη διαχείριση του προγράμματος έχει αναλάβει το Ελληνικό Δίκτυο Επιστημόνων Πληροφορικής, ενώ ο Φορέας Πιστοποίησης ECDL Ελλάς, προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής. Σημειώνεται ότι το Κέντρο «Απεριόριστες Δυνατότητες» στην Τρίπολη ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2009 με τη συμμετοχή 12 ατόμων και ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης έχει ήδη ολοκληρωθεί και 10 άτομα έχουν ήδη αποκτήσει πιστοποίηση ECDL.
Ο Διευθυντής του εξεταστικού κέντρου και εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος σημείωσε ότι, "αποστολή του Επιμελητηρίου είναι να παρέχουμε εφόδια ζωής, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση όλων στην κοινωνία της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργαζόμαστε με τη Microsoft στο πανελλαδικό αυτό κοινωνικό πρόγραμμα και καλωσορίζουμε την έναρξη των ‘’Απεριόριστων Δυνατοτήτων’’ που ανοίγονται για όλους τους πολίτες της και με το συγκεκριμένο πρόγραμμα το Επιμελητήριο συμβάλλει ουσιαστικά σε ένα καλύτερο μέλλον για κάθε άνθρωπο που ονειρεύεται, επιθυμεί και προσπαθεί να φτάσει στο στόχο που έχει θέσει"
Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Microsoft Ελλάς, Κωνσταντίνος Λουκάς επεσήμανε πως ‘’στη Microsoft θεωρούμε ευθύνη μας τη δυναμική συμβολή μας στην προσπάθεια αντιμετώπισης του ψηφιακού αναλφαβητισμού που τείνει να πλήττει περισσότερο τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ωθώντας τες στην περιθωριοποίηση. Η αξιοποίηση και διάθεση της τεχνολογίας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου καθώς και η πεποίθηση ότι όλοι ανεξαιρέτως έχουν το δικαίωμα να μετέχουν ισοδύναμα στην ψηφιακή κοινωνία αποτελούν κεντρικά και αδιαπραγμάτευτα σημεία στη γενικότερη φιλοσοφία της Microsoft’’.
Τέλος ο γενικός διευθυντής του Ομίλου της ECDL Ελλάς, Κωνσταντίνος Κεσεντές τόνισε ότι ‘’πιστεύοντας ακράδαντα στο Όραμα της Microsoft, να συμβάλει στον ψηφιακό αλφαβητισμό ατόμων που χρήζουν προστασίας, υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο την επιτυχία του προγράμματος «Απεριόριστες Δυνατότητες», ώστε μέσα από αυτό να εκπαιδευτούν όσο περισσότεροι Έλληνες είναι εφικτό’’.

Σύλληψη για χασίς στη Μεγαλόπολη !!!


Αστυνομικοί του τμήματος Μεγαλόπολης κατά την διάρκεια ελέγχου σε ΙΧ επιβατικό-στο 46ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Τρίπολης-Καλαμάτας- συνέλαβαν τον οδηγό του, διότι είχε στην κατοχή του χασίς βάρους 50,4 γραμμαρίων κι ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο χασίς, τα οποία και κατέσχεσαν. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Τρίπολης και προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Μεγαλόπολης.

Σύλληψη διαρρήκτη κι εξιχνίαση κλοπών στην Καλαμάτα !!!


Η ασφάλεια Καλαμάτας εξιχνίασε διαρρήξεις που είχαν διαπραχθεί στην περιοχή της Καλαμάτας. Δράστης είναι ένας 39χρονος από την Μεσσήνη, ο οποίος χθες τη νύχτα παραβίασε ένα οπωροπωλείο, δύο καφενεία, ένα κομμωτήριο κι ένα καθαριστήριο, αφαιρώντας -στο σύνολο- σημαντικό χρηματικό ποσό.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Καλαμάτας.

Νέα έρευνα - Το αλκοόλ (ακόμα και το πολύ) προστατεύει από καρδιοπάθεια τους άνδρες - Δέχεται όμως πολλές επικρίσεις !!!


Η καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ μειώνει τουλάχιστον κατά 35% τον κίνδυνο προβλημάτων καρδιάς στους άνδρες και μάλιστα όσο πιο μεγάλη είναι η κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερη εμφανίζεται η ωφέλεια για την καρδιά, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη ισπανική έρευνα, η οποία όμως δέχτηκε επικρίσεις ότι αγνοεί τις συνέπειες του αλκοόλ για αρκετές άλλες ασθένειες.
Η εκτεταμένη έρευνα, που μελέτησε πάνω από 15.500 άνδρες και 26.000 γυναίκες και δημοσιεύτηκε στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό "Heart" (Καρδιά), σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο Ρόιτερ, συμπέρανε ότι ακόμα και μεγάλες ποσότητες αλκοόλ μπορεί να κάνουν καλό σε ένα άνδρα, ενώ αντίθετα οι γυναίκες που πίνουν το ίδιο, δεν φαίνεται να ωφελούνται εξίσου.
Άλλοι ειδικοί όμως προειδοποίησαν

ότι η μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο για άλλες ασθένειες και επεσήμαναν ότι το αλκοόλ ευθύνεται για 1,8 εκατ. θανάτους το χρόνο παγκοσμίως.
Η έρευνα έγινε στην Ισπανία -μια χώρα με πολύ υψηλή κατανάλωση αλκοόλ (έκτη στον κόσμο) αλλά και πολύ χαμηλά ποσοστά καρδιοπαθειών- ανάμεσα σε άτομα ηλικίας 29 έως 69 ετών και διήρκεσε επί δέκα χρόνια. Διαπιστώθηκε ότι όσοι πίνουν λίγο (π.χ. λιγότερο από μια βότκα τη μέρα) έχουν μειωμένο κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 35%, ενώ για όσους πίνουν από τρία έως 11 ποτά, ο κίνδυνος μειώνεται ακόμη περισσότερο (50% κατά μέσο όρο).
Οι γυναίκες -που, ούτως ή άλλως, εμφανίζουν αναλογικά λιγότερες καρδιοπάθειες σε σχέση με τους άνδρες- δεν εμφανίζουν τα ίδια οφέλη, κάτι που οι ισπανοί ερευνητές αποδίδουν στο γεγονός ότι ο οργανισμός των γυναικών επεξεργάζεται διαφορετικά το αλκοόλ και ότι οι γυναικείες ορμόνες λειτουργούν προστατευτικά για τις νεότερες.
Το είδος του ποτού δεν φαίνεται να έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία, όμως η μελέτη διαπίστωσε ότι μεγαλύτερη ωφέλεια έχουν όσοι πίνουν μέτριες ως μεγάλες ποσότητες από διαφορετικά ποτά και όχι από ένα μόνο.
Ο μηχανισμός που το αλκοόλ ωφελεί την καρδιά, δεν είναι ακόμα σαφής, αλλά είναι ήδη γνωστό ότι το αλκοόλ βοηθά στην αύξηση των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας ("καλής" χοληστερίνης), που εμποδίζει την ανάπτυξη της "κακής" χοληστερίνης στις αρτηρίες.
"Η καρδιά είναι απλώς ένα όργανο από τα πολλά στο σώμα. Μπορεί το αλκοόλ να παρέχει περιορισμένη προστασία σε ένα όργανο, όμως η κατάχρησή του μπορεί να βλάψει την καρδιά και άλλα όργανα, όπως το ήπαρ, το πάγκρεας και τον εγκέφαλο", δήλωσε η Κάθι Ρος του British Heart Foundation.
Άλλοι ειδικοί επεσήμαναν ότι η λήψη μεγάλης ποσότητας αλκοόλ τριπλασιάζει τον κίνδυνο εγκεφαλικού, ενώ τόνισαν ότι η νέα μελέτη δεν πρέπει να ενθαρρύνει κανέναν να πίνει περισσότερο. "Η σχέση ανάμεσα στο αλκοόλ και την καρδιοπάθεια παραμένει αμφισβητούμενη", δήλωσε ο καθηγητής Μάρτιν ΜακΚι της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου και πρόσθεσε ότι η νέα ισπανική μελέτη δεν πρέπει να θεωρηθεί η οριστική απάντηση στο ζήτημα.
Ο καθηγητής χειρουργικής του πανεπιστημίου του Λίβερπουλ Ρόμπερτ Σάτον δήλωσε ότι η ισπανική μελέτη "έχει αρκετά λάθη" και οδηγεί στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι η πολλή κατανάλωση αλκοόλ κάνει καλό στην υγεία.

Το μυστικό της επιτυχίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο: Διακρίνονται οι ομάδες που δεν αλλάζουν συχνά ενδεκάδα.!!!


Η Ελλάδα προκρίθηκε πανηγυρικά στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί στη Νότια Αφρική το 2010. Τώρα, μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα έρχεται να αποκαλύψει το μυστικό της επιτυχίας μιας ομάδας - και να δικαιώσει μάλλον τον Ότο Ρεχάγκελ για την εμμονή του, εδώ και χρόνια, σε ορισμένους δοκιμασμένους παίκτες. Η έρευνα διαπίστωσε ότι τις περισσότερες διακρίσεις, νίκες και τίτλους έχει εκείνη η ομάδα που αλλάζει λιγότερο την 11άδα της.
Η έρευνα, υπό τον καθηγητή Άλαν Νέβιλ του πανεπιστημίου του Γουλβερχάμπτον, μελέτησε 40 χρόνια βρετανικού πρωταθλήματος και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι προπονητές, οι οποίοι κατά μέσο όρο χρησιμοποιούν τους λιγότερους παίκτες μέσα στη σεζόν, είναι εκείνοι που στο τέλος έχουν τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Αντίθετα, όσοι πειραματίζονται συνεχώς με τα "μπες-βγες" νέων παικτών και δεν έχουν σταθερό κορμό ενδεκάδας, είναι αυτοί που μειώνουν τις πιθανότητες για νίκες και διακρίσεις (τελικά μόνο ο Ομπράντοβιτς φαίνεται πως έχει βρει την "χρυσή τομή" στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού!).
Σύμφωνα με τον Νέβιλ, αν και η διαπίστωση αυτή προκύπτει από μια βρετανική μελέτη, έχει εφαρμογή και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτό θα είναι επίσης το μυστικό της επιτυχίας και στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ν.Αφρικής του χρόνου και προειδοποιούν για τις αρνητικές συνέπειες από το σύστημα συνεχούς εναλλαγής παικτών (rotation).
Σύμφωνα με την μελέτη, οι πιο πετυχημένες βρετανικές ομάδες -όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Άρσεναλ και η Τσέλσι (αλλά όχι η Λίβερπουλ του Ραφαέλ Μπενίτεθ) χρησιμοποιούν τη βασική και προτιμώμενη ενδεκάδα τους μέχρι και 50% πιο συχνά κατά μέσο όρο σε σχέση με τις λιγότερο πετυχημένες ομάδες, που συνήθως καταλήγουν στον…πάτο του βαθμολογικού πίνακα. "Υπάρχει σχεδόν μια γραμμική σχέση - η ομάδα με τις λιγότερες αλλαγές στη βασική ενδεκάδα της μέσα σε μια σεζόν συνήθως κερδίζει και το πρωτάθλημα", δήλωσε ο καθηγητής Νέβιλ, σύμφωνα με τη βρετανική "Τέλεγκραφ".
Ο κανόνας αυτός ισχύει για όλες τις ομάδες και για όλα τα βρετανικά πρωταθλήματα από τη δεκαετία του ΄60 -και μένει να αποδειχτεί ότι έχει ανάλογη ισχύ και σε άλλες χώρες. Σύμφωνα με τον Νέβιλ, μπορεί το σύστημα συνεχούς εναλλαγής των παικτών στην ενδεκάδα να έχει γίνει της μόδας την τελευταία δεκαετία, "όμως τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι ο καλύτερος τρόπος που εγγυάται την επιτυχία".

Μια "μικρή Λακωνία" στη Μελβούρνη!!!


Σειρά εκδηλώσεων προγραμματίζουν οι Λάκωνες της Μελβούρνης, με αποκορύφωμα την τοποθέτηση προτομής του βασιλιά της αρχαίας Σπάρτης Λεωνίδα στο "Σπάρτα Πλέις" (Sparta Place), στο προάστιο Μπρόνσγουικ (Brunswick).
Οι σχέσεις της συγκεκριμένης περιοχής της Μελβούρνης με τη Λακωνία ξεκινάνε από τον …δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της «Παλλακωνικής Αδελφότητας», Παναγιώτης Διακουμάκος, o οποίος σημειώνει:
"Το 1941, ο αείμνηστος Ιωάννης Ρέντζης έκρυψε τρεις Αυστραλούς στρατιώτες από τους Γερμανούς κατακτητές στο χωριό Ποταμιά Λακωνίας, για περισσότερο από ένα χρόνο. Κάτι παρόμοιο είχαν κάνει και άλλοι Λάκωνες, θέτοντας τη ζωή τους και τις οικογένειές τους σε μεγάλο κίνδυνο.
Το 1948, ο Ιωάννης Ρέντζης μετανάστευσε στην Αυστραλία με πρόσκληση από τον στρατιώτη Ted Peachey και εγκαταστάθηκε στην οδό Μπλιθ (Blyth), στο Μπρόνσγουικ (εκεί υπάρχει σήμερα ο ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου Βασιλείου και ελληνικό σχολείο)".
Τις δεκαετίες του '50 και του '60, όταν άρχισε η μαζική μετανάστευση,..

οι περισσότεροι Λάκωνες εγκαταστάθηκαν στο Μπρόνσγουικ και τα γύρω προάστια, κοντά στον Γιάννη Ρέντζη που ήταν ένας αξιοσέβαστος και πολύ αγαπητός άνθρωπος.
Συνεχίζει ο κ. Διακουμάκος:
"Το 1987 κατόπιν ενεργειών της 'Παλλακωνικής Αδελφότητας', με πρόεδρο τον κ. Κώστα Καραβίτη, και με τη συνεργασία της Ελληνικής Κοινότητας Μπρόνσγουικ- της οποίας προήδρευε ο κ. Ηλίας Ρέντζης, γιος του Ιωάννη - καθώς και τη συνεργασία του Δήμου Μπρόνσγουικ με δήμαρχο τον Κόλιν Χoλ (Colin Hall), πραγματοποιήθηκε η αδελφοποίηση των Δήμων Μπρόνσγουικ και Σπάρτης.
Χάρη αυτού του γεγονότος, ο Δήμος Μπρόνσγουικ έκλεισε και διαμόρφωσε τον μισό δρόμο Τρίποβιτς (Tripovich) και το ονόμασε "Σπάρτα Πλέις", ως ένδειξη αναγνώρισης για τη συμβολή των Λακώνων και, γενικά, των Ελλήνων στην ανάπτυξη της περιοχής, όπου και τοποθετήθηκε η πλακέτα της αδελφοποίησης επίσημα το 1988.
Το 1998 τοποθετήθηκε η πλακέτα του Ιωάννη Ρέντζη στο "Σπάρτα Πλέις", ως αναγνώριση του κοινωνικού του έργου και για την ποικιλόμορφη δράση του στην περιοχή.
Το 2003 τοποθετήθηκε νέα πλακέτα, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της 'Παλλακωνικής Αδελφότητας' στη διαμόρφωση του τόπου και τον πολυπολιτισμό της περιοχής".
Το 2009 η αδελφοποίηση των Δήμων Μπρόνσγουικ - Σπάρτης ανανεώνεται με το νέο Δήμο Μόρελαντ (Moreland). Η «Παλλακωνική Αδελφότητα» με τη συνεργασία του Δήμου Μόρελαντ και την αμέριστη συμπαράσταση του ελληνικής καταγωγής δημάρχου, Λάμπρου Ταπεινού, καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες για την τοποθέτηση της προτομής του Λεωνίδα στο "Σπάρτα Πλέις", που είναι έργο του Λάκωνα γλύπτη Πέτρου Γεωργαρίου.
Ο Δήμος Μόρελαντ πληρώνει τα έξοδα κατασκευής του έργου, η δε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς και η "Παλλακωνική Αδελφότητα" αναλαμβάνει τα έξοδα κατασκευής της βάσης.
Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν την Κυριακή 29 Νοεμβρίου παρουσία πολλών επισήμων. Ανάμεσά τους και εκπρόσωποι του δήμου Σπαρτιατών.

Συνεχίζεται η κατάληψη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου!!!


Για ενδέκατη ημέρα τελούν υπό κατάληψη τα κτήρια της πρυτανείας, των οικονομικών υπηρεσιών και των σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που εδρεύουν στην Τρίπολη, τη Σπάρτη, το Ναύπλιο και την Καλαμάτα, από τους συμβασιούχους διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους του ιδρύματος, που εργάζονται επί πολλά έτη και διεκδικούν την μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.
Οι συμβασιούχοι πραγματοποίησαν γενική συνέλευση κι αποφάσισαν να συνεχίσουν της καταλήψεις, έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους, όπως δήλωσε η πρόεδρος του συλλόγου συμβασιούχων Κατερίνα Πετροπούλου

Ήχηση σειρήνων πολιτικής άμυνας στην Καλαμάτα


Στο πλαίσιο της άσκησης ''Αλέξανδρος - 2009'', αύριο Παρασκευή και τις ώρες μεταξύ 10:00 και 12:00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των ηλεκτροκίνητων σειρήνων συναγερμού της πολιτικής άμυνας σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου.
Η ήχηση θα είναι διάρκειας ενός λεπτού και έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό, επομένως ο πληθυσμός καλείται να συνεχίσει την εργασία του, χωρίς καμία διακοπή και χωρίς καμία απολύτως σύγχυση ή ανησυχία.

18.11.09

Επίσκεψη υποψηφίου προέδρου της Ν.Δ., Αντώνη Σαμαρά !!!


Επίσκεψη στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιεί από το απόγευμα ο υποψήφιος για την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς.
«Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που βρίσκομαι στον ακριτικό Έβρο. Ερχόμαστε μέσα σε αυτό το προεκλογικό πλαίσιο, μέσα σε αυτό το πανηγύρι Δημοκρατίας, τη γιορτή Δημοκρατίας της ΝΔ όπου η βάση, μακριά από μηχανισμούς καλείται να εκλέξει με τρόπο δημοκρατικό τον επόμενο αρχηγό της Παράταξής μας» δήλωσε ο κ. Σαμαράς μετά την άφιξή του, το απόγευμα, στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και πρόσθεσε: «Θα μπορέσουμε εδώ με την επίσκεψή μας να τοποθετηθούμε πάνω σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα αλλά και τις θέσεις μας γύρω από το αύριο. Γιατί μιλούμε για το αύριο, μιλούμε για τα νέα τα παιδιά, αυτή είναι η βασική μας θέση, η προοπτική».
Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για ενδεχόμενο «κίνδυνο διάσπασης» του κόμματος μετά την εκλογή νέου αρχηγού, ο κ. Σαμαράς σημείωσε χαρακτηριστικά ότι, «Κανένας απολύτως κίνδυνος δεν ελλοχεύει για την ενότητα του κόμματος. Είτε εκλεγεί η Ντόρα, είτε ο Παναγιώτης, είτε ο Αντώνης, την επόμενη ημέρα θα είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, μια γροθιά, τη γροθιά της Ν Δ»...

Ο κ. Σαμαράς επισκέφθηκε το επιμελητήριο Έβρου και τα γραφεία της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Έβρου της Ν.Δ., όπου είχε συναντήσεις με στελέχη του κόμματος, ενώ το βράδυ θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης.

Ουκρανία-Ελλάδα 0-1. Στα τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010 η εθνική Ελλάδος!!!


Την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010 της Νότιας Αφρικής πανηγυρίζει η εθνική Ελλάδας, για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 1994. Η "γαλανόλευκη" ομάδα νίκησε την Ουκρανία με 1-0 στο Ντόνετσκ, με "χρυσό" γκολ του Σαλπιγγίδη στο 31ο λεπτό, και άφησε εκτός τους Ουκρανούς, αφού το ματς του ΟΑΚΑ το περασμένο Σάββατο είχε λήξει 0-0. Η εθνική "πλήρωσε με το ίδιο νόμισμα" την Ουκρανία, για τον αποκλεισμό της από το Μουντιάλ της Γερμανίας, το 2006.

Τέλος στα ΟΠΑΑΧ;


Ύστερα από το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης φαίνεται ότι μπαίνει τέλος στα ΟΠΑΑΧ και τουλάχιστον στα προγράμματα, που αφορούν στην αγροτική οδοποιία. Ο Δήμος Καλαμάτας είχε προωθήσει την προώθηση τριών προγραμμάτων αγροτικής οδοποιίας στον ορεινό όγκο:
α. Ελαιοχώριο
β. Άνω-Κάτω Βέργα
γ. Οδοποιία στα χωριά της Αλαγονίας
Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Παν. Νίκας εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία του γι’ αυτή την αρνητική εξέλιξη, αφού ο Δήμος είχε στηρίξει στα ΟΠΑΑΧ/Αγροτική οδοποιία, μεγάλες ελπίδες για την αναβάθμιση της ορεινής ζώνης και επιπλέον έχει διαθέσει αρκετά χρήματα για τις μελέτες.

Αποστολή του Δήμου Καλαμάτας στην Κίνα !!!


Συνεχώς ενδυναμώνονται οι δεσμοί του Δήμου Καλαμάτας με την αδελφή πόλη Σιάν, της Κίνας. Αποστολή του Δήμου βρίσκεται στη Σιάν, με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο κ. Αθανασόπουλο Κωνσταντίνο με σκοπό την προετοιμασία και επίλυση διαδιακαστικών θεμάτων, που αφορούν στη συμμετοχή της Καλαμάτας στην Διεθνή Έκθεση της Σιάν, που θα γίνει το 2011.

Νάντια Γιαννακοπούλου :Γιατί δεν υπάρχει παιδίατρος στο ΚΥ Μελιγαλά ?


Προς την κ. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΘΕΜΑ: ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ Κ.Υ. ΜΕΛΙΓΑΛΑ

Μεγάλη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει η έλλειψη που έχει προκύψει στη θέση επικουρικού παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Μελιγαλά το τελευταίο διάστημα.
Η παραπάνω θέση καλυπτόταν τα τελευταία χρόνια από γιατρό με σύμβαση ενός έτους. Αν και η τελευταία σύμβαση έληξε στις 06/10/09 και ήταν θέμα ημερών να γίνει νέα προκήρυξη, μέσω του αρμόδιου διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου Καλαμάτας, η θέση παραμένει μέχρι σήμερα κενή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι κάτοικοι της περιοχής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κέντρο Υγείας Μελιγαλά εξυπηρετεί τους κατοίκους ολόκληρου του Δήμου καθώς και κάποιους γειτονικών δήμων, οι οποίοι με επιστολές προς τη Δημοτική αρχή αλλά και άλλες τοπικές αρχές έχουν ζητήσει την πλήρωση της θέσης.
Επειδή το ζήτημα της δημόσιας υγείας και πόσο μάλλον της υγείας των παιδιών έχει εξέχουσα σημασία,
Ερωτάται η κ. Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
1. Σε τι οφείλεται η απουσία παιδίατρου στο Κέντρο Υγείας Μελιγαλά;
2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η Υπουργός για την επίλυση του ζητήματος;
Η ερωτώσα βουλευτής,
ΝΑΝΤΙΑ Ι. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Προβάδισμα Σαμαρά δείχνει η Μέτρον Ανάλυσις για τον flash 96 !!!


Προβάδισμα του Αντώνη Σαμαρά στην κούρσα διαδοχής στη ΝΔ καταγράφει δημοσκόπηση της Μέτρον Ανάλυσις για τον flash 96. H δημοσκόπηση είναι πανελλαδική, διενεργήθηκε Δευτέρα (16/11) και Τρίτη (17/11) και ρωτήθηκαν τηλεφωνικά 1204 άτομα.
Στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για την προεδρία του κόμματος, το σύνολο των ερωτηθέντων απαντά: Σαμαράς 44%, Μπακογιάννη 28% και Ψωμιάδης 14%.
Οι ψηφοφόροι της ΝΔ απαντούν: Σαμαράς 41.4%, Μπακογιάννη 40.8% και Π. Ψωμιάδης 9.5%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρίας το προβάδισμα Σαμαρά έχει υποχωρήσει κατά 2,4 μονάδες.
Στο ερώτημα ποιον θα επιλέγατε για πρόεδρο της ΝΔ, το σύνολο των ερωτηθέντων απαντά: Σαμαρά 44.6%, Μπακογιάννη 27.8% και Ψωμιάδη 17.8%. Οι νεοδημοκράτες απαντούν: Σαμαρά 42.6%, Μπακογιάννη 39.7% και Ψωμιάδη 14.6%
Εάν υπάρξει δεύτερος γύρος, ο Αντώνης Σαμαράς προηγείται μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ με 49% έναντι 46,4% της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία πάντως έχει μειώσει τη διαφορά κατά 1,5 μονάδα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα....

Στο δεύτερο γύρο, μεταξύ των γαλάζιων ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι θα πάνε οπωσδήποτε να ψηφίσουν, η Ντόρα Μπακογιάννη προηγείται με 50% έναντι 49,2% του Αντώνη Σαμαρά.
Στο ερώτημα ποια είναι σημαντικότερη στήριξη, του Δ. Αβραμόπουλου στον Αντ. Σαμαρά ή του Αρη Σπηλιωτόπουλου στη Ντόρα Μπακογιάννη, το σύνολο των ερωτηθέντων απαντά: Η στήριξη Αβραμόπουλου με ποσοστό 61% έναντι 23% του κ. Σπηλιωτόπουλου. Στο ίδιο ερώτημα οι νεοδημοκράτες απαντούν: Αβραμόπουλος 52% και Σπηλιωτόπουλος 36%.
Στο ερώτημα πως αποτιμάται η προεδρία του Κώστα Καραμανλή στη ΝΔ, το σύνολο των ερωτηθέντων απαντά: Θετικά 39% και αρνητικά το 54%. Αντιθέτως το 71% των νεοδημοκρατών εκτιμά ως θετική την προεδρία Καραμανλή και το 25% ως αρνητική.
Στο ερώτημα προς τα πού θα πρέπει να υπάρξει διεύρυνση της ΝΔ "προς το Κέντρο ή προς τα Δεξιά;", το σύνολο των ερωτηθέντων απαντά: Προς το κέντρο 56% και προς τα δεξιά το 25%. Οι νεοδημοκράτες απαντούν: Προς το Κέντρο το 50% και προς τα δεξιά το 38%.

Συνελήφθη ο 35χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του και την αδελφή του στη Σκάλα Λακωνίας !!


Συνελήφθη στην περιοχή της Αρεόπολης ο 35χρονος που νωρίτερα σήμερα στη Σκάλα και τη Στεφανιά Λακωνίας δολοφόνησε τη μητέρα του και την αδελφή του και αυτή την ώρα βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα Σκάλας όπου ανακρίνεται.

Θανατηφόρο τροχαίο στην Αργολίδα !!!


Ηλικιωμένος άνδρας έχασε την ζωή του, όταν το αυτοκίνητο, που οδηγούσε στον δρόμο, Άργους - κόμβος αυτοκινητοδρόμου Στέρνας, στο ύψος του Πανοράματος, ξέφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο και καγκελόπορτα.
Ο οδηγός τραυματίσθηκε σοβαρά και εξέπνευσε περίπου περίπου τρεις ώρες μετά την πρόσκρουση.
Προανάκριση ενεργεί η τροχαία Άργους.

Νεκρή βρέθηκε 57χρονη γυναίκα, που αγνοείτο τις τελευταίες δέκα μέρες !!!


Νεκρή σε χείμαρρο, κοντά στο σπίτι της, στο Τραγάκι Ζακύνθου, βρέθηκε 57χρονη, που είχε εξαφανισθεί στις 9 Νοεμβρίου.
Πρόκειται για τη Διονυσία Συγούρου, η οποία εντοπίσθηκε -ανάμεσα σε λάσπες και χόρτα- από αγρότη, που πραγματοποιούσε συγκομιδή της ελιάς σε κτήμα της περιοχής.
Από την Ασφάλεια Ζακύνθου, παραγγέλθηκαν νεκροψία - νεκροτομή και τοξικολογική εξέταση, ώστε να βρεθεί η αιτία θανάτου της άτυχης γυναίκας.

Γνωστός επιχειρηματίας της Λακωνίας ο δράστης της διπλής δολοφονίας


Ο 35χρονος Ηλίας Στρατάκος είναι ο δράστης της στυγερής δολοφονίας στη Σκάλα Λακωνίας. Ο γνωστός επιχειρηματίας του νομού, είναι ιδιοκτήτης του εργοστασίου εμφιάλωσης του νερού «Ταΰγετος», σκότωσε τη μητέρα του και την αδερφή του για μια σόμπα και ακόμη δεν έχει εντοπιστεί από την αστυνομία.
troktiko.blogspot.com

Ελλάδα - Η πιο διεφθαρμένη χώρα της Ευρώπης των 27, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. !!!


Στην 71ή θέση της κατάταξης για τη διαφάνεια, από την 57ή το 2008, υποχώρησε η Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Διαφάνειας που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Έτσι, η χώρα μας κατατάσσεται ως η πιο διεφθαρμένη χώρα της Ευρώπης των 27, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν την Τρίτη (17/11) από τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδας, η Ελλάδα σημειώνει μια από τις μεγαλύτερες πτώσεις στη βαθμολογία του πίνακα και βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της Ευρώπης των 27. Η χώρα μας κατέλαβε την 71η θέση (από τη 57η που κατείχε το 2008) και έλαβε 3,8 βαθμούς (έναντι 4,7 του 2008).
Η έρευνα αποτυπώνει τις εκτιμήσεις για τη διαφθορά στον δημόσιο τομέα σε 180 χώρες του κόσμου, έτσι όπως τη διαπίστωσαν

συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες (επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, αναλυτές οικονομικών κινδύνων και δημοσιογράφοι). Οι απαντήσεις δόθηκαν σε ερωτηματολόγια ερευνών που διεξήγαγαν έξι τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
Στην ΕΕ, η Ελλάδα κατέλαβε την τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ επιδείνωση στους δείκτες της διαφθοράς παρατηρήθηκε στο Μπαχρέιν, το Ιράν, τη Μάλτα και τη Σλοβακία.

Η κατάρα της μούμιας: Ακόμα και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πάθαιναν αρτηριοσκλήρυνση και έμφραγμα.


Ήσαν άραγε και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, πριν 3.500 χρόνια, θύματα του "φαστ φουντ", των λιπαρών φαγητών, της υψηλής χοληστερίνης, του άγχους και του καθισιού στον καναπέ ή μήπως άλλοι είναι οι λόγοι που, όπως τώρα ανακαλύπτουν οι επιστήμονες, οι μούμιες τους φέρουν μέχρι σήμερα σαφείς ενδείξεις αρτηριοσκλήρυνσης και ορισμένοι θάνατοί τους πιθανώς προήλθαν από πρόβλημα καρδιάς;
Μπορεί οι Φαραώ να θεωρούνταν θεοί και οι αυλικοί τους περίπου ημίθεοι, όμως οι καρδιές τους ήσαν απολύτως…ανθρώπινες. Αιγύπτιοι και αμερικανοί ερευνητές διεξήγαγαν έρευνες σε 22 μούμιες (που χρονολογούνται από το 1981 π.Χ έως το 334 μ.Χ.) και οι οποίες βρίσκονται στο εθνικό αρχαιολογικό μουσείο του Καΐρου. Διαπίστωσαν σε τρεις από αυτές σαφείς ενδείξεις για σκλήρυνση των αρτηριών τους και σε άλλες τρεις στοιχεία για πιθανή καρδιοπάθεια, κάτι που σημαίνει, όπως είπαν, ότι οι γνωστοί σύγχρονοι παράγοντες κινδύνου για καρδιοπάθεια ίσως είναι πολύ πιο αρχαίοι από ό,τι φαντάζονταν ως τώρα οι γιατροί.
Η έρευνα, που βασίστηκε σε τομογραφίες και ακτίνες Χ,

έγινε από ερευνητές του πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, του Καρδιολογικού Νοσοκομείου του Ουισκόνσιν, του Μεσο-Αμερικανικού Καρδιολογικού Ινστιτούτου και της Ιατρικής Σχολής Αλ Αζάρ του Καϊρου. Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Ένωσης και παρουσιάστηκε στο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Ένωσης, σύμφωνα με το BBC, το Science και το Live Science.
Όλες οι μούμιες, ανδρών και γυναικών, προέρχονταν από άτομα της ανώτερης κοινωνικοοικονομικής τάξης, που υπηρετούσαν στην αυλή του Φαραώ ή ανήκαν στο ιερατείο και θα είχαν μια πλούσια διατροφή (οι φτωχοί δεν είχαν την τύχη -ή ατυχία- να μουμιοποιούνται). Η πιο αρχαία μούμια που διαγνώστηκε με αρτηριοσκλήρυνση, είναι η Κυρία Ρατζ, που έζησε, επί 30 ή 40 χρόνια, γύρω στο 1530 π.Χ. και υπήρξε νταντά της βασίλισσας Νεφερτίτης.
Η έρευνα έδειξε ότι 16 από τις 22 μούμιες είχαν ευδιάκριτες αρτηρίες ή καρδιές που είχαν διατηρηθεί στο μουμιοποιημένο σώμα τους. Εννέα από αυτές είχαν ενδείξεις εναπόθεσης αλάτων ασβεστίου στα τοιχώματα των αρτηριών που οδηγούσαν στην καρδιά. Μερικές μούμιες είχαν ανάλογες ενδείξεις σε έξι διαφορετικές αρτηρίες. Σαφείς ενδείξεις αρτηριοσκλήρυνσης αρτηριών από εναπόθεση λίπους, χοληστερίνης, ασβεστίου και άλλων ουσιών εντοπίστηκαν σε τρεις μούμιες.
Από τις μούμιες που πέθαναν σε ηλικία άνω των 45 ετών, οι επτά στις οκτώ εμφάνιζαν ασβεστοποίηση (αποτιτάνωση αγγείων), ενώ στις μούμιες που ο θάνατος επήλθε σε νεότερη ηλικία, η αποτιτάνωση υπήρχε μόνο σε δύο από τις οκτώ. Μια μούμια είχε ενδείξεις πιθανού εμφράγματος. Δεν υπήρχαν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά την αποτιτάνωση.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δεν κάπνιζαν καπνό, δεν έτρωγαν επεξεργασμένα φαγητά, ούτε φαίνεται να ζούσαν καθιστική ζωή, όμως είχαν εγκαταλείψει προ πολλού τη ζωή του κυνηγού-συλλέκτη για χάρη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και των πόλεων. Η κατανάλωση αλατισμένου κρέατος και αλατισμένων ψαριών, τυριών, βουτύρου κλπ. φαίνεται πως ήταν συνηθισμένη, κυρίως από τις ανώτερες τάξεις. Μια υπόθεση είναι ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής έπασχαν συχνά από υπέρταση.
"Αν και δεν γνωρίζουμε αν η αρτηριοσκλήρυνση προκάλεσε τον θάνατο κάποιας από τις μούμιες που εξετάσαμε, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η ασθένεια ήταν παρούσα σε πολλές", δήλωσε ο δρ Γρέγκορι Τόμας από το πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ερευνητών, ήδη από τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι είχαν τη γενετική προδιάθεση και παράλληλα συνυπήρχαν οι περιβαλλοντικοί παράγοντες για την εμφάνιση της ασθένειας.
Οι επιστήμονες είχαν ξανά στο παρελθόν κάνει ιατρικές-ανατομικές έρευνες σε μούμιες για εντοπισμό ασθενειών, όπως λέπρας, αρθριτικών και καρδιοπάθειας, όμως ποτέ ως τώρα δεν είχαν μελετήσει τόσες πολλές μούμιες μαζί και με τόσο σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές.

Η χρυσή "σέξι" αναλογία για τη βραδινή έξοδο μιας γυναίκας: 40% γυμνό σώμα - 60% ντυμένη με στενά ρούχα.!!!


Αν μια γυναίκα θέλει να μεγιστοποιήσει τη γοητεία που ασκεί στους άνδρες γύρω της, σε μια βραδινή έξοδο, τότε θα πρέπει να φροντίσει να ακολουθήσει τον χρυσό κανόνα της "σέξι" αναλογίας που ανακάλυψε μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα: θα πρέπει να φροντίσει ώστε το ντύσιμό της να αποκαλύπτει το 40% του γυμνού σώματός της - ούτε λιγότερο ούτε περισσότερο!
Η μελέτη έγινε από ερευνητές του πανεπιστημίου του Λιντς υπό τον ψυχολόγο Κόλιν Χέντρι και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Behaviour" (Συμπεριφορά), σύμφωνα με τις βρετανικές "Τέλεγκραφ" και "Ντέιλι Μέιλ".
Οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο ανέκαθεν προβληματίζονταν

πόσο μέρος του σώματός τους πρέπει να αφήνουν ακάλυπτο, ειδικά σε μια βραδινή έξοδο. Οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν τώρα ότι υπάρχει όντως μια κατάλληλη αναλογία ανάμεσα στο να είναι μια γυναίκα υπερβολικά αποκαλυπτική και υπερβολικά συντηρητική στο ντύσιμό της.
Η μελέτη βασίστηκε στην "κατασκοπική" δραστηριότητα τεσσάρων ερευνητριών που διακριτικά ανέλαβαν να παρακολουθήσουν τη γοητεία που ασκούσαν οι γυναίκες σε ένα νυχτερινό κλαμπ, ανάλογα με το ντύσιμό τους. Αποδείχτηκε ότι οι γυναίκες, οι οποίες είχαν αφήσει εκτεθειμένο περίπου το 40% του συνολικού σώματός τους, προσέλκυαν διπλάσιους άνδρες κοντά τους σε σχέση με τις γυναίκες που ήσαν πιο συντηρητικά ντυμένες.
Όμως -και αυτό είναι ακόμα πιο αξιοσημείωτο- οι γυναίκες με εκτεθειμένο το 40% "τα πήγαιναν καλύτερα" και από όσες ήσαν πολύ πιο τολμηρά ντυμένες. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το πολύ γυμνό σώμα απωθεί έναν άνδρα, επειδή υποσυνείδητα του περνάει το μήνυμα ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να είναι γενικώς διαθέσιμη και να μην είναι πιστή.
Η έρευνα επίσης είχε μια ακόμη πρακτική συμβουλή για τις γυναίκες: το υπόλοιπο 60% του σώματος που παραμένει καλυμμένο, να είναι ντυμένο με στενά ρούχα και να λικνίζεται προκλητικά στον ήχο της μουσικής! Το 15% των γυναικών που συνδύαζαν και τα τρία -40% γυμνό σώμα, στενά ρούχα, προκλητικός χορός- είχαν το μεγαλύτερο "σουξέ": κατά μέσο όρο προσεγγίστηκαν η κάθε μια από 40 άνδρες.

Το μεγάλο φαβορί παραμένει ο Αντώνης Σαμαράς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του newsit.gr !!!


Δεν φαίνεται να ωφελείται η Ντόρα Μπακογιάννη από την δήλωση στήριξης που έκανε στο πρόσωπό της ο 'Αρης Σπηλιωτόπουλος. Η διαφορά με τον Αντώνη Σαμαρά, μειώνεται αλλά όχι πολύ. Δεν ανατρέπει δηλαδή αισθητά το προβάδισμα του Αντώνη Σαμαρά.
Η διαφορά των δυο μονομάχων είναι στις 5,6 μονάδες για τον πρώτο γύρο, ενώ αισθητή είναι και η άνοδος του ποσοστού του Παναγιώτη Ψωμιάδη.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :

Στο ερώτημα :
Ποιός θα θέλατε να εκλεγεί πρόεδρος της ΝΔ, όσοι θα ψηφίσουν απάντησαν :
ΣΑΜΑΡΑΣ : 43,9%
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 38,3%
ΨΩΜΙΑΔΗΣ : 13,6%
Στο ερώτημα :
Ποιός θα θέλατε να εκλεγεί πρόεδρος της ΝΔ μεταξύ Μπακογιάννη και Σαμαρά (σε 2ο γύρο) απάντησαν :
ΣΑΜΑΡΑΣ : 48,6%
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ : 42,5%
ΔΞ/ΔΑ : 8,9%
Στην παράσταση νίκης, στο ερώτημα :
Ποιός πιστεύετε οτι θα εκλεγεί νέος πρόεδρος της ΝΔ ανεξάρτητα από το αν θα ψηφίσετε;
ΣΑΜΑΡΑΣ : 44,7%
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ : 29,2%
ΔΞ/ΔΑ : 26,1%
Στο ερώτημα : Πιστεύετε οτι η απόφαση του Δημήτρη Αβραμόπουλου ή του Αρη Σπηλιωτόπουλου θα επηρεάσει περισσότερο τους ψηφοφόρους της ΝΔ απάντησαν :
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ : 29,5%
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ : 14%
ΚΑΝΕΝΑΣ : 11,8%
ΤΟ ΙΔΙΟ : 18,8%
ΔΞ/ΔΑ: 25,9%
Στο ερώτημα: Σκοπεύετε να ψηφίσετε για την εκλογή νέου προεδρου της ΝΔ;
ΝΑΙ : 60,1%
ΟΧΙ: 27,8%
ΔΞ/ΔΑ : 12,1%
Η έρευνα έγινε από το απόγευμα της 16/11 έως το απόγευμα της 17/11 σε δείγμα 1.000 ατόμων από την εταιρεία Alco.
www.newsit.gr

17.11.09

Παρέμβαση στην Βουλή της Νάντιας Γιαννακοπούλου για την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές φυλακές !!


Παρέμβαση στη Βουλή σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στις ελληνικές φυλακές, με αφορμή τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τη για το διαχρονικό πρόβλημα της αποσυμφόρησης των φυλακών και τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, πραγματοποίησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου.
Στην ομιλία της η κ. Γιαννακοπούλου σημείωσε ότι το υπό κατάθεση νομοσχέδιο αποτελεί προεκλογική δέσμευση του ΠΑΣΟΚ και θέτει ευρύτερο πλαίσιο αναμόρφωσης του συστήματος απονομής δικαιοσύνης της χώρας.
Αφού περιέγραψε την κατάσταση των καταστημάτων κράτησης και χαρακτήρισε τις συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων σε αυτά ως ντροπιαστικές, η κ. Γιαννακοπούλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα κριτήρια επιβολής προσωρινής κράτησης και στην προτεινόμενη ρύθμιση με το συγκεκριμένο καθεστώς. Πιο συγκεκριμένα σημείωσε: « Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετικά με το καθεστώς και τα κριτήρια επιβολής προσωρινής κράτησης πέρα από την αποσυμφόρηση των φυλακών και κρατητηρίων, συμβάλει σε ένα πλαίσιο δικαιότερης αντιμετώπισης του πολίτη από το κράτος...

Αυτές οι προϋποθέσεις που κατά το παρελθόν ήταν αόριστες, πλέον λειτουργούν προς τη λογική δικαίου που εν ολίγοις εκφράζεται με την άποψη ότι κάθε πολίτης είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου».

Ημερίδα στον Δήμο Φιλιατρών με θέμα το Λάδι !!


Είναι ίσως κοινοτυπία ότι η σημασία της ελιάς και των προϊόντων της για τη διατροφή, την υγεία και την εθνική οικονομία είναι μεγάλη.
Η χώρα μας είναι η τρίτη δύναμη παγκοσμίως στην παραγωγή ελαιολάδου. Ταυτόχρονα, είμαστε μέλη της παγκόσμιας αγοράς με τις μεγάλες απειλές και τους κινδύνους αλλά και με αρκετές ευκαιρίες. Ωστόσο το προϊόν μας έχει ένα ασήμαντο μερίδιο στις διεθνείς αγορές. Η νέα ελαιοκομική χρονιά ξεκίνησε με χαμηλότερες τιμές από τις προηγούμενες.
Η ανοργάνωτη ελληνική γεωργία με τα μόνιμα και συνεχώς διογκούμενα διαρθρωτικά της προβλήματα δυσκολεύεται να κατανοήσει τα κελεύσματα των καιρών. Οι εξελίξεις τρέχουν με ασύλληπτη ταχύτητα.
Πως το ελαιόλαδο θα μπορέσει να γίνει καλύτερο και ανταγωνιστικότερο προϊόν;
Ο Δήμος Φιλιατρών συμμεριζόμενος την αγωνία και τα προβλήματα των ελαιοπαραγωγών διοργανώνει την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Βορρέειο Πνευματικό Κέντρο ημερίδα με τίτλο:
«ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ:
ΑΓΝΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ – ΣΕ ΠΤΩΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ. ΓΙΑΤΙ;»

Ομιλητές: Πετροπούλου Ζωή Γεωπόνος του Δήμου Φιλιατρών
Θέμα: Η οικονομική βιωσιμότητα της ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή των Φιλιατρών.
Κόκκινος Γιώργος Γεωπόνος – Πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών Ελαιολάδου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης «Νηλέας».
Θέμα: Η ελαιοκαλλιέργεια σε κρίσιμη καμπή.
Προβληματισμοί και προτάσεις. Βασίλης Ζαμπούνης
Γεωργοοικονομολόγος – εκδότης του περιοδικού «ΕΛΙΑ και ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ»
Θέμα: Η ποιότητα από το χωράφι στο ράφι. Πως θα την αξιοποιήσουμε.
Μετά το τέλος των ομιλιών θα γίνει ανοικτή συζήτηση με σκοπό να ανταλλαγούν εμπειρίες και προβληματισμοί σχετικά με την παραγωγή και την διάθεση του ελαιολάδου.
Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν με εκπροσώπους τους το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η ΠΑΣΕΓΕΣ, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, ο Αγροτικός Σύλλογος Φιλιατρών, ο Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων, ο Αγροτικός Σύλλογος Χώρας, οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Γαργαλιάνων, Δωρίου, Φιλιατρών, Χώρας κ.τ.λ., οι Ομάδες Παραγωγών: «ΝΗΛΕΑΣ», «ΕΛΑΙΩΝΑΣ», «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», «ΕΛΑΙΟΚΑΜΠΟΣ» κ.τ.λ., οι βουλευτές του Νομού, ο Νομάρχης Μεσσηνίας και οι Νομαρχιακοί Σύμβουλοι, οι Δήμαρχοι της περιοχής, γεωπόνοι, ελαιοτριβείς και οι παραγωγοί ελαιολάδου.

Παρέμβαση Δ. Κουσελά για την ασφάλιση μικροεπαγγελματιών χωριών και κωμοπόλεων κάτω των 2.000 κατοίκων στον ΟΑΕΕ. !!


Ο βουλευτής Μεσσηνίας του ΠΑΣΟΚ κ. Δημήτρης Κουσελάς, με αφορμή την αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη εγκύκλιο του κ. Κ. Παπαθανασίου Διοικητή του ΟΑΕΕ, για υποχρεωτική ασφάλιση των μικροεπαγγελματιών χωριών και κωμοπόλεων κάτω των 2.000 κατοίκων στον ΟΑΕΕ, έστειλε στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης την παρακάτω επιστολή : «Κύριε Υπουργέ,
Μαζί με τις ευχές μου για καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας, παρακαλώ να εξετάσετε με ιδιαίτερη προσοχή ένα ζήτημα που έχει εκ νέου αναστατώσει τους μικροεπαγγελματίες της Μεσσηνίας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε κωμοπόλεις και χωριά κάτω των 2.000 κατοίκων.
Ο Διοικητής του ΟΑΕΕ κ. Κ. Παπαθανασίου απέστειλε μία ημέρα μετά τις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 !!!!!

και με προφανή στόχο να χρεώσει πολιτικά τη νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που ακόμη δεν είχε αναλάβει, απόφαση, με την οποία ενεργοποιεί την υπ΄ αριθ. 99/08 εγκύκλιό του, που είχε αναστείλει μετά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν σε όλη την ελληνική περιφέρεια.
Ανάλογη ρύθμιση είχε επιχειρηθεί και το 2006 από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. (Υπουργός Σ. Τσιτουρίδης) και αποσύρθηκε, μετά την κατακραυγή κατοίκων και φορέων της περιφέρειας, διότι οδηγούσε με μαθηματική ακρίβεια στην εξόντωση μικρο-επαγγελματιών σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές, σε μικρές κωμοπόλεις αλλά και αγροτών ή συνταξιούχων ΟΓΑ που δευτερευόντως είχαν μια παράλληλη δραστηριότητα, λ.χ. καφενείο στο χωριό, για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους.
Είχα εγκαίρως επισημάνει, στη Βουλή και στον αρμόδιο Υπουργό, ότι η τότε επιδιωκόμενη νομοθετική ρύθμιση (υπαγωγή στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) όσων επαγγελματιών δραστηριοποιούνται σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, με βάση την Απογραφή του 2001), χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν κανένα άλλο κριτήριο, λ.χ. ένα εύλογο ετήσιο εισόδημα, θα είχε ως συνέπεια το μαρασμό και τελικά το κλείσιμο δεκάδων χιλιάδων οικογενειακών επιχειρήσεων της Περιφέρειας (περίπτερα, καφενεία, κουρεία, μπακάλικα κλπ), εξαιτίας της επιβάρυνσης ανθρώπων που μετά βίας συντηρούν τις οικογένειές τους, με πρόσθετο ετήσιο ποσό τουλάχιστον 3.500 ευρώ για εισφορές ΟΑΕΕ. Παρ’ ότι συνεισφέρουν πολλαπλά στην καθημερινή εξυπηρέτηση μικρών και απομακρυσμένων οικισμών όπου κυρίως δραστηριοποιούνται, ο ημερήσιος τζίρος αυτών των μικροεπαγγελματιών είναι εξαιρετικά χαμηλός.
Μόνο στη Μεσσηνία έχουμε 11 κωμοπόλεις (Θουρία, Πεταλίδι, Μεθώνη, Αρφαρά, Κοπανάκι, Μελιγαλάς, Χανδρινού, Λογγά, Βλαχόπουλο, Βαλύρα) και δεκάδες χωριά, οι μικροεπαγγελματίες των οποίων θα πληγούν σοβαρά από μια τέτοια ρύθμιση και θα αναγκαστούν να κλείσουν, εξαλείφοντας κάθε δυνατότητα για τους νέους της υπαίθρου να αναλάβουν τη μικρή οικογενειακή επιχείρηση ή να δραστηριοποιηθούν συμπληρωματικά με την αγροτική τους δραστηριότητα στον τόπο τους.
Το θέμα αυτό επανήλθε από την Υπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας κα Πετραλιά με την εγκύκλιο Α.Π. ΔΙΑΣΦ/Φ9/39/123485/1-12-2008, που εκδόθηκε με το πρόσχημα των……διευκρινήσεων και για την οποία είχα καταθέσει την με Α.Π. 16635/24-03-2009 Ερώτηση. Η εγκύκλιος αυτή μετά τις έντονες αντιδράσεις είχε «παγώσει» μέχρι την ημέρα των εκλογών.
Κύριε Υπουργέ,
Σας παρακαλώ να εξετάσετε το θέμα με τη δέουσα προσοχή και ευαισθησία, δεδομένου ότι η στήριξη της περιφέρειας και η αποτροπή της ερήμωσης της υπαίθρου είναι από τις προτεραιότητες της Κυβέρνησής μας. Ρυθμίσεις όπως παραπάνω, την οποία επιχειρεί η απερχόμενη Διοίκηση του ΟΑΕΕ να θέσει σε ισχύ πραξικοπηματικά και χωρίς νομοθετική κάλυψη, μπορεί μεν να του αποφέρουν κάποια προσωρινά έσοδα, θα έχουν όμως πολύ σοβαρότερες και δυστυχώς μόνιμες συνέπειες για την οικονομική και κοινωνική οργάνωση, την καθημερινότητα πολλών χωριών και κωμοπόλεων της περιφέρειας».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Αρτεμισίου !!!


Τα ξημερώματα της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου, από ώρα 01:00 μέχρι και τις 03:00 θα πραγματοποιηθούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Αρτεμισίου, με διακοπή της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων, στο ρεύμα προς Κόρινθο και από 03:00 ως και τις 05:00 στο ρεύμα προς Τρίπολη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και καθαρισμού στη σήραγγα.
Ανά μισή ώρα, το όχημα καθαρισμού θα σταθμεύει στο εσωτερικό πάρκινγκ της σήραγγας και θα υπάρχει επί 5λεπτο άρση της διακοπής κυκλοφορίας για να διευκολυνθούν οι διερχόμενοι οδηγοί.

Ποινική δίωξη σε βάρος του Αλκέτ Ριζάι !!!


Ποινική δίωξη γαι σωρεία κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του Αλκέτ Ριζάι και τεσσάρων ακόμη προσώπων, που οδηγήθηκαν λίγο πριν το μεσημέρι ενώπιόν του, κάτω από ισχυρή αστυνομική δύναμη.
Με διάταξή του ο Εισαγγελέας επέτρεψε τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των πέντε κατηγορουμένων σε βάρος των οποίων, μεταξύ άλλων, άσκησε δίωξη για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Η συνολική δίωξη συμπεριλαμβάνει και τον καταζητούμενο Βασίλη Παλαιοκώστα, με τον οποίο ο Ριζάι είχε αποδράσει από τον Κορυδαλλό με ελικόπτερο.
Εκτός του Ριζάι, στην Εισαγγελία οδηγήθηκαν οι Ασπασία Μητροπία, Έρβις Στεφάνι, Λούλε Μπλερίνα και Χρύσανθος Αναγνωστόπουλος.

Οι τρεις πρώτοι, μεταξύ των οποίων και η φίλη του Ριζάι, συνελήφθησαν μαζί με τον Αλβανό στο σπίτι στο Γραμματικό, ενώ ο Αναγνωστόπουλος συνελήφθη μετά, καθώς είχε δώσει στον Ριζάι να χρησιμοποιεί μία θωρακισμένη Μερσεντές.
Η δίωξη, που ασκήθηκε, αφορά τα αδικήματα της: Εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένης περίπτωσης κατοχής όπλων και πυρομαχικών από κοινού, αρπαγής από κοινού με σκοπό να εξαναγκαστεί ο παθών σε πράξη, για την οποία δεν είχε υποχρέωση (παθών είναι ο πιλότος του ελικοπτέρου), παράνομης κατάληψης αεροσκάφους από κοινού, διατάραξης ασφάλειας αεροσκαφών από κοινού, ηθικής αυτουργίας στις πράξεις, που αφορούν την χρήση του ελικοπτέρου, απόδρασης κρατουμένου, κλοπής από κοινού, πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση και παράνομης οπλοφορίας και οπλοκατοχής.
Η υπόθεση ανατέθηκε στον 13ο Τακτικό Ανακριτή από τον οποίο οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή το πρωί.
Σύμφωνα με τον συνήγορο του Αλκέτ Ριζάι, Σ. Κεχαγιόγλου, ο εντολέας του δέχεται τις κατηγορίες που αφορούν τα όπλα και την απόδραση και τονίζει ότι οι υπόλοιποι συλληφθέντες δεν έχουν καμμία σχέση με όσα τους αποδίδονται. Σύμφωνα μάλιστα, με τον δικηγόρο, ο Ριζάι μετά τη σύλληψή του θεωρεί πως «χάθηκε η μάχη, όχι ο πόλεμος».

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου