31.12.15

Πλεόνασμα 273 εκατ ευρώ στον ΟΑΕΔ αλλά... 100 εκατ ευρώ λιγότερα για τους ανέργους το 2016Πλεονασματικός κατά 273 εκατ ευρώ θα είναι ο προυπολογισμός του ΟΑΕΔ το 2016, αλλά, οι άνεργοι θα λάβουν ως παροχές (επιδόματα ανεργίας) 100 εκατ ευρώ λιγότερα! Σύμφωνα με τον προυπολογισμό που εγκρίθηκε από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα έσοδα του Οργανισμού προβλέπεται να είναι 2,587 δις ευρώ και οι δαπάνες 2,314 δις ευρώ (+273 εκατ ευρώ). Από αυτά θα διατεθούν - παρά τη διατήρηση του αριθμού των ανέργων στα γνωστά υψηλά επίπεδα και λόγω των αυστηρών προϋποθέσεων επιδότησης  - 640 εκατ ευρώ για επιδόματα ανεργίας έναντι 739 εκατ ευρώ το 2015 και 12 εκατ ευρώ για άνεργους - πρώην αυτοαπασχολούμενους, έναντι 29,5 εκατ ευρώ το 2015. Μειωμένα προϋπολογίζονται, ακόμη,  το κονδύλια για επιδόματα δώρων εορτών σε επιδοτούμενους ανέργους (59 εκατ ευρώ από 72 εκατ ευρώ), μητρότητας (76 εκατ ευρώ από 87 εκατ ευρώ) καθώς και για επιχορηγήσεις καταπολέμησης της ανεργίας (399 εκατ ευρώ από 417 εκατ ευρώ).
Ο ΟΑΕΔ προβλέπει ότι θα εισπράξει 881,3 εκατ ευρώ από εργοδοτικές εισφορές, έναντι 844 εκατ ευρώ το 2015 και 1 δις ευρώ το 2014 (πριν από τις μειώσεις - καταργήσεις εισφορών), 767 εκατ ευρώ από εργαζόμενους (731,6 εκατ ευρώ από τακτικές εισφορές + 36 εκατ ευρώ από την ειδική εισφορά 1%) και 12 εκατ ευρώ ως πάγια εισφορά από αυτοαπασχολούμενους.

Ευχές από τον Μίλτο Χρυσομάλλη


Ευχές του Άγγελου Χρονά για το Νέο Έτος


Αποποινικοποιείται η μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο έως 100.000 ευρώ


Αποποινικοποιείται η μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο έως 100.000 ευρώ

Με την εγκ. ΠΟΛ.1272/16.12.2015, κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990) και παρέχονται σχετικές οδηγίες. Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
Αποποινικοποιείται, δηλαδή, η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 100.000 ευρώ.


ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΔΗΓΙΑ
ΠΟΛ 1272/2015 ΘΕΜΑ :
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α/17.10.2015) περί ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρ. 25 ν.1882/1990).

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α'/17-10-2015) «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις για το προβλεπόμενο από το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, και ειδικότερα:
α) Αύξηση του ορίου του αξιοποίνου
Αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς το Δημόσιο και τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, άνω του οποίου ζητείται η ποινική δίωξη των υπευθύνων, από πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Αποποινικοποιείται, δηλαδή, η μη καταβολή χρεών για συνολικά ποσά μικρότερα των 100.000 ευρώ.
β) Μεταβατικές διατάξεις
i) Δικαστικές αποφάσεις - Εκκρεμείς διαδικασίες (αιτήσεις ποινικών διώξεων)  Αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που εκδόθηκαν για μη καταβολή συνολικών ποσών κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, και δεν έχουν εκτελεστεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, δεν εκτελούνται. Αν άρχισε η εκτέλεσή τους, αυτή διακόπτεται.
Εκκρεμείς αιτήσεις για χρέη κατώτερα του ποσού των 100.000 ευρώ, δεν εισάγονται για συζήτηση στο δικαστήριο.
ii) Λήξη αναστολής παραγραφής χρεών
Η κατά το άρθρο 25 παρ.7 του Ν. 1882/1990 αναστολή παραγραφής των χρεών που άρχισε με την υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης για συνολικά ποσά κατώτερα των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, λήγει την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, δηλαδή την 17-10-2015, και δεν συμπληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της αναστολής.
Η παραπάνω ρύθμιση προϋποθέτει τη μη έκδοση κατά την ως άνω ημερομηνία τελεσίδικης απόφασης, καθόσον στην περίπτωση ήδη εκδοθείσας τελεσίδικης απόφασης η αναστολή της παραγραφής έληξε την ημερομηνία της τελεσιδικίας.

γ) Επισημάνσεις
Για τις υποβληθείσες αιτήσεις ποινικής δίωξης για συνολικό ποσό οφειλών κάτω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση και ως εκ τούτου δεν έχει λήξει η αναστολή παραγραφής των χρεών τους, μέσα σε εύλογο χρόνο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί το σύστημα TAXIS, προκειμένου να κλείσουν και οι αναστολές παραγραφής χρεών που περιέχονται σε αυτές, με ημερομηνία την 17-10-2015.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΜΠΑΚΑΣ

Eκατοντάδες αυτοκίνητα εγκλωβισμένα στην εθνική οδό Λαμίας-Λάρισας


Eκατοντάδες αυτοκίνητα εγκλωβισμένα στην εθνική οδό Λαμίας-Λάρισας

Απομακρύνθηκε ο κίνδυνος να κάνουν Πρωτοχρονιά μέσα στα αυτοκίνητά τους και εγκλωβισμένοι στην εθνική οδό εκατοντάδες οικογένειες, που από το μεσημέρι παρέμειναν στα Ι.Χ. τους ακινητοποιημένοι σε ένα μήκος 25 χιλιομέτρων, από το Αχλάδι της Φθιώτιδας μέχρι και τους Αγίους Θεοδώρους της Μαγνησίας, δηλαδή από το 245ο χλμ έως το 270ο χλμ της εθνικής οδού Λαμίας-Λάρισας. Μετά από πολύωρη προσπάθεια άρχισαν να απεγκλωβίζονται σιγά-σιγά τα εκατοντάδες εγκλωβισμένα αυτοκίνητα. Τα εκχιονιστικά μηχανήματα αρχικά απομάκρυναν κάθε κίνδυνο στο παράπλευρο οδικό δίκτυο. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα λίγο μετά τις 5.00 το απόγευμα να διοχετευθεί η κυκλοφορία από Λαμία προς Λάρισα και Βόλο από το 242ο km, στη διασταύρωση Ραχών, μέσα από το παράπλευρο οδικό δίκτυο. Στη συνέχεια από τον κόμβο της Πελασγίας απεγκλωβίστηκαν τα αυτοκίνητα που ήταν εγκλωβισμένα στο τμήμα από Αχλάδι μέχρι Πελασγία και η κίνηση διοχετεύτηκε στο παράπλευρο οδικό δίκτυο.
Παράλληλα, απέδωσαν και οι προσπάθειες που καταβάλλονταν να απομακρυνθούν τα προβλήματα στο 260ο χλμ στους Αγίους Θεοδώρους, και πριν λίγο ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις και αποκαθίσταται σιγά-σιγά η κυκλοφορία στο εθνικό δίκτυο Λαμίας-Λάρισας. Ωστόσο τα αυτοκίνητα κινούνται μόνο με αλυσίδες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τα μεγάλα οχήματα που έχει εφαρμοστεί με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Φθιώτιδας.
Σε ό,τι αφορά το δρόμο Λαμίας-Δομοκού δίδεται πραγματική μάχη για να παραμείνει ανοιχτός, ενώ η κυκλοφορία συνεχίζεται μόνο με αλυσίδες και μόνο για τα Ι.Χ.
Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες επικρατεί μια ύφεση στην Ανατολική Φθιώτιδα και τη Δυτική Φθιώτιδα, ενώ αντίθετα έντονα παραμένουν τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή του Δομοκού.

Ευχές από τον Πέτρο Τατούλη

«Το 2015 κλείνει και τελειώνει ένας επώδυνος χρόνος που γέμισε απαισιοδοξία και πόνο τους πολίτες. Για μία ακόμη χρονιά αποδείχθηκε ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών.
Το 2015 ήταν, ωστόσο, μια πλούσια χρονιά για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, κατά την οποία αποδείξαμε στην πράξη ότι μπορούμε μαζί με τους πολίτες να δώσουμε λύσεις σε πολλά προβλήματα.
Εύχομαι το 2016 να είναι μια χρονιά που θα επικρατήσει η σύνεση, η δημιουργικότητα και η απαλλαγή από ιδεοληψίες και ιδεαλισμούς. Εύχομαι η μόνη σκέψη όλων των να είναι η αγάπη και κύριο μέλημα η σωτηρία των πολιτών.
Το 2016 η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα δοκιμαστεί σε νέες σημαντικές θεσμικές πρωτοβουλίες για το μέλλον της χώρας.
Το 2016 θα είναι ο χρόνος για μεγάλες αποφάσεις προς όφελος των συμπολιτών μας.
Εύχομαι καλή χρονιά στους απανταχού Πελοποννησίους που διακρίνονται για τον άδολο πατριωτισμό τους και γιατί ξέρουν να ξεπερνούν τους κινδύνους για την προστασία της πατρίδας.
Εύχομαι καλούς αγώνες, καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2016».   

Ευχές από την Ελληνική Γεωργία

-Ελληνική Γεωργία
Χρυσάνθου Τραπεζούντος 15
Ελληνικό-Αργυρούπολη, 16777 Αθήνα
Τηλ: 2112158960
Κιν.: 6977890474
e-mail: info@ellinikigeorgia.gr'

Ευχές από τον Κυνηγετικό Σύλλογο Σπάρτης

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σπάρτης σας εύχεται  μια χρονιά  όμορφη, με λιγότερα προβλήματα, υγεία κ’ φωτεινές εικόνες.


Για το Δ.ΣO Πρόεδρος 

Γιάννης  Καρβουνιάρης

Ευχές από τον Σωτήρη Παναγιωτόπουλο


Ευχές από την Παναγιώτα Ντίντα


Αποχαιρετώντας το 2015: Οι 10 κωλοτούμπες της χρονιάς

Πρώτη φορά αριστερά.
 
 Δυστυχισμένε μου λαέ καλέ και αγαπημένε. 

Πάντα ευκολόπιστε και πάντα προδομένε
  Δ. Σολωμός.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Με την ευκαιρία της έλευσης του Νέου Χρόνου 2016 θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους συμπολίτες μου, υγεία, πρόοδο, προσωπική ευτυχία και κοινωνική ευημερία.

Για τη χώρα μας αλλά και για το Δήμο μας το 2016 θα είναι χρόνος - ορόσημο, αρκεί να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Γιατί όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί!

Όπως όλα τα χρόνια που με τιμήσατε με την επιλογή σας να είμαι στο τιμόνι του Δήμου μας, διαρκής επιδίωξη δική μου και των συνεργατών μου είναι η περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής με καίρια έργα και παρεμβάσεις.

Η αισιοδοξία μας αυτή στηρίζεται στο έργο που έχουμε ήδη επιτελέσει με χρηστή διαχείριση τα προηγούμενα χρόνια, έχοντας τη συνεργασία και συμπαράσταση των συμπολιτών μας.

Στο διάστημα αυτό, προωθήσαμε σημαντικά έργα υποδομής, βελτιώσαμε το επίπεδο παροχής των δημοτικών υπηρεσιών, προγραμματίσαμε δράσεις προς όφελος των αδυνάτων, μεριμνήσαμε για το περιβάλλον, προβάλλαμε στα πέρατα του κόσμου, τα μνημεία πολιτισμού και την απαράμιλλη φυσική ομορφιά του τόπου μας.

Με αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνάμεις μας συνεχίζουμε και το 2016 με στόχο να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας.

Καλή Χρονιά σε όλους!


ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Ε.Δ.Ε.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ

Ευχές και Κάλαντα στην Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας

Μέσα σε εορταστικό κλίμα δέχθηκε και τη φετινή χρονιά ευχές και κάλαντα , η  Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας  Αλειφέρη- Καραθανάση Ελένη από το 24ο Δημοτικό Σχολείο, το Λύκειο Ελληνίδων,  το 9ο Σύνταγμα Πεζικού, την 120 ΠΕΑ,  τη Φιλαρμονική, τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βέργας.Στα λευκά η Μεσσηνία - Πολύ χιόνι στα χωριά του Ταυγέτου

- Ξεκίνησε από τα ξημερώματα η επέλαση του χιονιά στη Μεσσηνία
 - Σε ετοιμότητα οι υπηρεσίες των δήμων

"Λευκή" ήταν η  νύχτα που πέρασε για τις ορεινές περιοχές της Μεσσηνίας  με τα πρώτα χιόνια να πέφτουν καλύπτοντας σπίτια, δρόμους και αγροτικές καλλιέργειες.
Η χιονόπτωση ξεκίνησε από τα ξημερώματα στα χωριά του Ταυγέτου και στην Ορεινή Τριφυλία  ,όπου τα χιόνια γρήγορα έντυσαν στα λευκά τα χωριά της περιοχής με τη χιονόπτωση να συνεχίζεται και τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν

Χειριστές και μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας αλλά και ιδιωτών,  βρίσκονται σε επιφυλακή για να παρέμβουν στο κεντρικό επαρχιακό δίκτυο  αλλά και  οπουδήποτε υπάρξει ανάγκη σε σημεία του οδικού δικτύου ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας , σε συνεργασία με τους οικείους Δήμους.
Όσοι  ταξιδέψουν, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να τηρούν τους κανόνες  ασφαλούς οδήγησης και, πριν το ταξίδι τους, να συμβουλεύονται την πρόγνωση του καιρού και τυχόν περιορισμούς στην κυκλοφορία από την ΕΛ.ΑΣ.

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ - Έπαιζαν παράνομα πόκερ σε καφενείο

Στη σύλληψη τριών ατόμων, ηλικίας 42, 58 και 62 ετών, για διενέργεια παράνομου τυχερού παιχνιδιού προχώρησε η Αστυνομία το βράδυ της Τετάρτης, στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας.
Συγκεκριμένα, χθες το βράδυ, αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο σε κατάστημα-καφενείο, ιδιοκτησίας του 62χρονου, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε επιτρέψει στους άλλους δύο τη διεξαγωγή του παράνομου τυχερού παιχνιδιού «πόκερ», σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, ενώ συμμετείχε και ο ίδιος.
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν παιγνιόχαρτα (τράπουλα), μάρκες και το χρηματικό ποσό των 1.100 ευρώ, προερχόμενο από τη διενέργεια παράνομων παιχνιδιών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση διενεργούνται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας.

ΤΙ ΛΕΣ ΤΩΡΑ !!! Φωτο:Δύο αστυνομικίνες έκαναν άγριο σεξ με 20 στρατιώτες!

Σάλος έχει ξεσπάσει στο Βέλγιο μετά τη δημοσίευση του οργίου, που έλαβε χώρα στο αστυνομικό τμήμα Ganshoren των Βρυξελλών, όπου 8 στρατιώτες και 2 γυναίκες αστυνομικοί επιδόθηκαν σε σειρά σεξουαλικών πράξεων, την ώρα που οι αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των εμπλεκόμενων στη τρομοκρατική επίθεση του Παρισιού.

Το περιστατικό είδε το φως της δημοσιότητας χθες, Τρίτη, μετά την αποκάλυψη δυο βελγικών εφημερίδων που έκαναν εκτενή περιγραφή για το σκάνδαλο που απασχολεί τις τελευταίες ώρες όχι μόνο τους πολίτες αλλά και τις αρχές, καθώς πρόκειται για αμαύρωση της εικόνας και της δράσης τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το όργιο έγινε σε ένα αστυνομικό τμήμα της περιοχής Ganshoren, αρκετά κοντά στην περιοχή Molenbeek, την ώρα που οι αστυνομικοί έψαχναν πόρτα πόρτα να βρουν τους υπόπτους για την επίθεση που έπνιξε το Παρίσι στο αίμα στις 13 Νοεμβρίου, στοιχίζοντας τη ζωή σε 130 ανθρώπους.
Τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως το συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα αποτελούσε τον χώρο υποδοχής των στρατιωτών, που είχαν καταφθάσει στην πρωτεύουσα για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των τρομοκρατών, αλλά και στην εκκένωση της πόλης, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των αστυνομικών.

Υπενθυμίζεται ότι την 21η Νοεμβρίου, όποτε και φαίνεται να έλαβε χώρα το σκάνδαλο, οι Βρυξέλλες θύμιζαν πόλη φάντασμα, καθώς είχε επιβληθεί απαγόρευση της κυκλοφορίας στους πολίτες, ενώ τα σχολεία ήταν κλειστά.
Οι εφημερίδες αναφέρουν πως θέση για το ροζ σκάνδαλο έλαβε και ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας των Βρυξελλών, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε πως το περιστατικό ερευνάται και πως βρίσκονται πολύ κοντά στον εντοπισμό των εμπλεκομένων στο όργιο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 στρατιώτες που διέμεναν στο αστυνομικό τμήμα εκείνο το βράδυ.

(Πηγή: Politico)

Είδε ...άσπρη ημέρα η ορεινή και ημιορεινή Μεσσηνία

Στα λευκά ντύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας η ορεινή Μεσσηνία, με τα πρώτα μικροπροβλήματα να κάνουν αισθητή την εμφάνισή τους.

 Το δριμύ ψύχος έχει κάνει την εμφάνισή του σε όλη την Μεσσηνία με τη θερμοκρασία να έχει πέσει στους 0-2 βαθμούς κελσίου, αλλά αισθητά στους -3!

Ακυρώνεται η εκδήλωση υποδοχής του νέου έτους στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας

 Ο Δήμος Καλαμάτας με ανακοίνωσή του ακυρώνει την  εκδήλωση υποδοχής του 2016 στην κεντρική πλατεία της πόλης. λόγω των προβλεπόμενων δυσχερών καιρικών συνθηκών

ΔΕΙΤΕ - ΕΔΩ ΘΑ ΧΙΟΝΙΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ !

Σήμερα θα σημειωθούν χιονοπτώσεις όπως προβλέπει το Greek-Weather.Org, σε πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας αλλά και σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της βορειοανατολικής και κεντρικής Πελοποννήσου.

Θα το στρώσει μάλιστα σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα της κεντρικής χώρας, πάνω από τα 500-600 μέτρα ως και με 5-10 εκατοστά.


 Στην Αθήνα και την Αττική θα χιονίσει κυρίως από το πρωί ως και το απόγευμα και ενδέχεται να το στρώσει κυρίως στα πιο ορεινά τμήματα.

ΤΟΝ ΘΥΜΑΣΤΕ ! Πληρώθηκε ο Κορεάτης του Βαρουφάκη

Θυμάστε τον κορεάτη πρώη σύμβουλο του Ι. Βαρουφάκη ,που τον κληρονόμησε ο Ευ. Τσακαλώτος; 

Ε, λοιπόν ο  Γκλεμ Κιμ πληρώθηκε επιτέλους.

 Πώς;  

Είχαν, όπως θυμάστε, παραμείνει απλήρωτοι για τις υπηρεσίες τους, αλλά η κυβέρνηση, συνεπής στις υποχρεώσεις της φρόντισε να τους δώσει ένα... δωράκι με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε την παραμονή Χριστουγέννων. 

Και επειδή κοντά στον βασιλικό ποτίζεται και η γλάστρα, που λέει ο σοφός λαός, πληρώθηκε και ο άλλος μυστικοσύμβουλος, ο Κορεάτης Κιμ Μπράιν.

Και οι δύο Κορεάτες είχαν προσληφθεί από τον Βαρουφάκη ως ειδικοί σε ζητήματα αναδιάρθρωσης του χρέους και μέχρι προσφάτως μετείχαν και στη διαπραγματευτική ομάδα. 

Ας μην ξεχνάμε ότι ο πολύς κ. Κιμ έπαιξε ρόλο ακόμη και στις διαπραγματεύσεις της μαραθώνιας Συνόδου Κορυφής  με πρόσκληση του Πρωθυπουργού.

Τα ροζ εσώρουχα, τα σταφύλια ...Παράξενα έθιμα Πρωτοχρονιάς από όλο τον κόσμο

Η πρώτη μέρα του χρόνου γιορτάζεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου αλλά με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά ανάλογα με την κουλτούρα και την παράδοση της κάθε περιοχής. Δείτε έξι παράξενα έθιμα Πρωτοχρονιάς και της παραμονής από όλο τον κόσμο!

 

 

 

1. Φιλιππίνες

q6h8ishv
Στις Φιλιππίνες την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς συνηθίζουν να φορούν πουά ρούχα και αντίστοιχα να τρώνε φρούτα και φαγητά σε οβάλ ή στρογγυλό σχήμα καθώς ταυτίζουν αυτό με το σχήμα των κερμάτων και πιστεύουν ότι θα τους φέρει τύχη.

2. Αργεντινή

ansdnfb2
Τα ροζ εσώρουχα κυριαρχούν στην Αργεντινή που τα φορούν την πρώτη μέρα του χρόνου για καλοτυχία και αγάπη ενώ λένε πώς κάποιοι συνηθίζουν να τεντώνουν το δεξί πόδι στις 12 η ώρα μόλις αλλάξει η χρονιά.

3. Εκουαδόρ

ansdnfb3
Με ένα παράξενο έθιμο υποδέχονται τη νέα χρονιά και στο Εκουαδόρ, καθώς σύμφωνα με το realbuzz.com καίνε σκιάχτρα τα μεσάνυχτα για να γιορτάσουν. Οι οικογένειες συνηθίζουν να φτιάχνουν ένα σκιάχτρο από εφημερίδες και να του βάζουν φωτιά για να καταστρέψουν με αυτό τον τρόπο όλα τα άσχημα γεγονότα της προηγούμενης χρονιάς. Έτσι υποδέχονται τη νέα χρονιά με περισσότερη τύχη και ευτυχία!

4. Ιαπωνία

ansdnfb4
Τα μεσάνυχτα της 31ης Δεκεμβρίου, οι βουδιστικοί ναοί στην Ιαπωνία χτυπούν τις καμπάνες τους συνολικά 108 φορές καθώς συμβολίζουν ένα κομμάτι της θρησκείας με τις ανθρώπινες αμαρτίες. Οι καμπάνες χτυπούν 107 φορές στις 31 και μία φορά μετά τα μεσάνυχτα. Επίσης οι Ιάπωνες συνηθίζουν να τρώνε φαγόπυρο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

5. Δανία

ansdnfb5
Με... σπασμένα πιάτα υποδέχονται τη νέα χρονιά στη Δανία. Εάν βρεθείτε στη χώρα και όταν ξυπνήσετε βρείτε ένα σωρό σπασμένα πιάτα έξω από την πόρτα σας σίγουρα μπήκε η νέα χρονιά. Τα παλιά πιάτα φυλάσσονται όλο το χρόνο, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου όταν και εκτοξεύονται μπροστά στις πόρτες των φίλων και της οικογένειας ως ένδειξη αγάπης!

6. Ισπανία

ansdnfb1
Ένα έθιμο που υπάρχει τουλάχιστον από το 1895 στην Ισπανία είναι τα 12 σταφύλια! Καθώς το ρολόι μετράει αντίστροφα έως τις 12 και οι άνθρωποι σε άλλες χώρες ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν τα πυροτεχνήματα και να φιληθούν, οι Ισπανοί κοιτούν ένα τσαμπί με 12 σταφύλια! Σύμφωνα με το realbuzz.com η παράδοση λέει ότι πρέπει να φας ένα σταφύλι για κάθε χτύπο της καμπάνας τα μεσάνυχτα για να έχεις επιτυχία και καλή τύχη για το επόμενο έτος.

ΒΙΝΤΕΟ - Παράταση λίγων ημερών για τέλη κυκλοφορίας και κατάθεση πινακίδων

Παράταση λίγων ημερών για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και την κατάθεση πινακίδων, προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρ. Αλεξιάδης.
Μιλώντας νωρίτερα στο Mega, ανέφερε: 
"Tα δεδομένα που είχαμε έως την Τρίτη, ήταν ότι είχαν πληρωθεί τα τέλη για 4,5 εκατ. οχήματα. 'Αρα, θα δούμε τι έγινε και χθες και μέσα στην ημέρα θα ληφθεί η απόφαση για παράταση λίγων ημερών, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες και να μη δημιουργηθεί πρόβλημα", ανέφερε ο κ. Αλεξιάδης.

"Παγωμένη" Πρωτοχρονιά ! Στα λευκά "ντύνεται" όλη η χώρα

Οι πρώτες νιφάδες του χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους

Τις προθέσεις του από το βράδυ της Τετάρτης έδειξε ο χιονιάς με το μεγαλύτερο μέρος της χώρας να βρίσκεται στην κατάψυξη.
 Βόρεια και κεντρική Ελλάδα έχουν ήδη ντυθεί στα λευκά, ειδικά στις ορεινές περιοχές ενώ το κρύο είναι τσουχτερό με τη θερμοκρασία σε πολλά σημεία να μην καταφέρνει να αγγίξει το μηδέν. Χαλκιδική, Σέρρες, Πήλιο, Καβάλα, Πιερία και Πέλλα ήδη βρίσκονται στα λευκά από το χθες το βράδυ.
Οι πρώτες νιφάδες του χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας και στα βόρεια προάστια της Αττικής, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν αντιμετωπιστεί προβλήματα στην κυκλοφορία.
Με αραιή χιονόπτωση στην περιοχή του Δομοκού αλλά και στα ορεινά της Δυτικής Φθιώτιδας ξεκίνησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τη Φθιώτιδα.
Πυκνό χιόνι πέφτει στο Πήλιο από νωρίς το μεσημέρι, με την "άφιξη" του χιονιά, να έχει κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλη την ορεινή Μαγνησία, ενώ στα πεδινά και στην πόλη του Βόλου πέφτει χιονόνερο.
Το ύψος του χιονιού έφθασε τα 20 cm στα Χάνια και η χιονόπτωση συνεχίζεται, από τα 600 μέτρα και πάνω στο βουνό των Κενταύρων με την θερμοκρασία να βρίσκεται ήδη στο 0.
Χιόνι από αργά το απόγευμα πέφτει και σε Πορταριά, Μακρυνίτσα, Ζαγορά, Μηλιές, Βυζίτσα και Δράκεια και όσο περνά η ώρα η χιονόπτωση αναμένεται να φθάσει και στα προάστια του Βόλου.
Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί σε όλο το οδικό δίκτυο του Πηλίου, αφού η περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας έχει κινητοποιήσει όλο τον μηχανισμό της για να διευκολύνει κατοίκους και επισκέπτες που έχουν κατακλύσει την περιοχή.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς
Την Πέμπτη, παραμονή της Πρωτοχρονιάς, κύριο χαρακτηριστικό θα είναι η κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με χιονόνερο κατά τόπους. Αναλυτικά, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ακόμα και μηδενικά υψόμετρα, ιδιαίτερα στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.
Στην Πελοπόννησο, θα χιονίζει πυκνά στα ανατολικά και κεντρικά τμήματα πάνω από τα 300-400 μέτρα.
Ολικός παγετός προβλέπεται σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Ελλάδας ενώ θα υπάρξει ολικός παγετός και στα παραθαλάσσια τμήματα της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
Από το μεσημέρι προς το απόγευμα, τα χιόνια θα σταματήσουν στη Μακεδονία και από το βράδυ και τη Θεσσαλία.
Το βράδυ θα χιονίζει πυκνά σε Στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο.
Θα το στρώσει σε Μακεδονία, Θεσσαλία, και σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με χαμηλό υψόμετρο ενώ στην Πελοπόννησο θα το στρώσει πάνω από τα 400-500 μέτρα. 
Βροχές προβλέπονται κυρίως στο νότιο Ιόνιο. Θα βρέξει και στην Κρήτη ενώ θα χιονίσει πάνω από τα 500-600 μέτρα.
Παγωνιά την Πρωτοχρονιά
Την Παρασκευή, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω μικρή μείωση. Παροδικές νεφώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά, ενώ στα βόρεια και κυρίως στη Μακεδονία θα παρουσιασθούν τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών χιονοπτώσεων. Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρξουν νεφώσεις με χιονόνερο κατά τόπους, χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά και πιθανώς σε πεδινές περιοχές της κεντρικής χώρας, ενώ από το βράδυ στα ηπειρωτικά θα υπάρξει εξασθένηση των φαινομένων. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά θα υπάρξει κατά τόπους παγετός.
Στη Φλώρινα ο υδράργυρος θα κάνει βουτιά στους -10, στη Λάρισα στους -4, στην Τρίπολη  στους -8 και στην Καστοριά στους -7.
Οδηγίες από τη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας βρίσκονται Δήμοι και Περιφέρειες μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών.
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση θυελλωδών ανέμων:
• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.
• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).
Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:
Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:
• Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου.
• Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα.
• Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους.
• Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν.
• Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.
• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Άν μετακινούνται πεζοί:
• Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας.
• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).

Ολονυχτία με… κάλαντα στα Ειρηνοδικεία

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στις ατελείωτες ουρές των Ειρηνοδικείων αναμένεται να ακούσουν χιλιάδες «κόκκινοι» δανειολήπτες, οι οποίοι από τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έχουν στηθεί στην αναμονή για να προλάβουν την προθεσμία που λήγει σήμερα και να ενταχθούν στις παλιές διατάξεις του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.
Η παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι η τελευταία ημέρα που μπορούν να καταθέσουν αίτηση, ενώ έχουν προθεσμία 47 ημερών για να μαζέψουν τα 17 δικαιολογητικά που απαιτούνται.
Υπενθυμίζεται ότι τα νέα δεδομένα που τίθενται σε ισχύ από το 2016 αλλάζουν άρδην τους όρους για την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά της κυβέρνησης και των δανειστών δεν έχει αποσαφηνιστεί το τι μέλλει γενέσθαι με τα κόκκινα δάνεια για την πρώτη κατοικία, με τις τελικές αποφάσεις να αναμένεται να ληφθούν στα μέσα Φεβρουαρίου. Προς ώρας έχει δοθεί το πράσινο φως για την πώληση επιχειρηματικών δανείων σε distress funds, με τις αποφάσεις για τις ΜμΕ επιχειρήσεις και στεγαστικά να έχουν έχουν αναβληθεί για το Φλεβάρη και να εντάσσονται στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαπραγμάτευσης.
Στις ατελείωτες ουρές έξω από τις τράπεζες έχει συμβάλει και το γεγονός ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καλούν με επιστολές τους τους δανειολήπτες -και με δάνεια με καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών, εφαρμόζοντας τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας - να προβούν σε διακανονισμό των οφειλών τους.

Λήγει η προθεσμία για έλεγχο οχημάτων στα ΚΤΕΟ

Λήγει σήμερα 31 Δεκεμβρίου η προθεσμία που έδοσε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη και του υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστου Σπίρτζη, στους ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ να το πράξουν για να μην επιβαρυνθούν με το πρόστιμο  των 150 ευρώ.
Το πρόστιμο θα επιβάλλεται μετά την προθεσμία αυτή σε όσους εντοπίζονται μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να μην έχουν περάσει από τον τεχνικό έλεγχο το όχημά τους για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών.
Η απόφαση προβλέπει το πρόστιμο δεν θα επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμμένων στην Ελλάδα οχημάτων για τα οποία έως και ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2015, θα έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών από την καταληκτική ημερομηνία διενέργειας τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια περιοδικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015.

Μεγάλη προσοχή: Γιατί δεν πρέπει να οδηγάμε με μόνο το 1/4 του ντεπόζιτου του αυτοκινήτου;

Είναι κάτι που πιθανώς όλοι οι οδηγοί... γνωρίζουν, αλλά αγνοούν την προειδοποίηση με το χαρακτηριστικό φως όταν πρόκειται για μικρή ποσότητα καυσίμων η οποία είναι πιο συχνή από ό, τι θα σκεφτόσαστε, στην πραγματικότητα.

Το ένα τέταρτο των οδηγών θεωρούν ότι έχουν τουλάχιστον άλλα 20 χιλιόμετρα όταν πηγαίνουν με σταθερή ταχύτητα. Πλέον είναι το χειρότερο αυτό, καθώς κατά μέσο όρο, πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε ακόμα 32 χιλιόμετρα με τα αυτοκίνητα μας, σε σύγκριση με τις γυναίκες πιστεύοντας ότι μπορούν να κάνουν 24 – σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από μία ασφαλιστική εταιρεία.

Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε ότι το επίπεδο του καυσίμου στο ρεζερβουάρ (ακόμη και σε σύγχρονα αυτοκίνητα) εξακολουθεί να μετράται μέσω ενός μικρού float – και δεν είναι ακριβώς πιο ακριβής από τις συσκευές ανάγνωσης. Σύμφωνα με την Daily Mail, 827000 οδηγοί από το Ηνωμένο Βασίλειο καταστρέφουν το αυτοκίνητό τους κάθε χρόνο λόγω της εξάντλησης των καυσίμων. Ο μετρητής είναι τόσο ανακριβής ώστε να μπορεί να πάει πάνω και κάτω, ανάλογα με το αν είστε ή όχι σε μια κλίση.

Διατηρώντας λοιπόν τα καύσιμά σας πάνω από το ένα τέταρτο στο ντεπόζιτο είναι ο ασφαλέστερος τρόπος για να αποφευχθεί μία ζημιά καθ “οδόν ή βρεθείτε σε ένα πρατήριο βενζίνης με ένα δοχείο βενζίνης ανα χείρας. Ακόμα χειρότερα από αυτό, αν λειτουργεί το αυτοκίνητο συνεχώς χωρίς πολύ βενζίνη μπορεί να προκαλέσει κάποια σοβαρή βλάβη στο αυτοκίνητό σας.

Το να μείνετε από καύσιμα μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη ζημιά σε κινητήρες ντίζελ. Ο Ray Sparrow, ένας μηχανικός, είπε στην Daily Mail: Ο Ray εξήγησε ότι δεν είναι μόνο η μηχανή που μπορεί να υποφέρει, μπορεί επίσης να επηρεαστούν και τα φρένα σας πάρα πολύ.

Έτσι, η συμβουλή του είναι να έχετε πάντα τουλάχιστον το ένα τέταρτο μιας δεξαμενής βενζίνης γεμάτο. Τα φρένα θα απαιτήσουν πολύ μεγαλύτερη πίεση και το τιμόνι θα είναι σαν ένα τεράστιο βαρύ κλειδί. Επενδύστε και φροντίστε το αμάξι σας λοιπόν για να εξοικονομήσετε χρήματα στο μέλλον.

Με το πενάκι του ΚΥΡ


Παρατείνεται έως 31/12/16 η αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο

Έως την 31n Δεκεμβρίου 2016 παρατείνεται η ισχύς της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο με επίκληση της ανάγκης περιστολής, λόγω των δημοσιονομικών συνθηκών, των δαπανών στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Η σχετική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με αρ. φύλλου 183 στις 30 Δεκεμβρίου.
 Άλλωστε, επείγοντα θέματα των υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, καθώς και της ΕΡΤ Α.Ε., ρυθμίζει με νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η κυβέρνηση.
Η ΠΝΠ με αριθμό φύλλου 184 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου.

Μέχρι τις 18/1 οι ενστάσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις

Με προσοχή πρέπει οι παραγωγοί να δουν, ιδιαίτερα φέτος, τις περιπτώσεις τους, καθώς έχουμε ιδιαιτερότητες λόγω της νέας ΚΑΠ και υπάρχουν νέες κατηγορίες παραγωγών που για διάφορους λόγους δεν έχουν πάρει την πρώτη δόση, αλλά στην παρούσα φάση δε θα πρέπει να υποβάλουν ένσταση, όπως εκτιμούν οι συνδικαλιστές.
Για κάθε περίπτωση, πάντως, όλος ο κόσμος που δεν έχει λάβει χρήματα από το περίφημο 90% του 52% της ενιαίας ενίσχυσης, θα πρέπει να απευθύνεται στις κατά τόπους ενώσεις, για να ξέρει αν πρέπει ή όχι να υποβάλει ένσταση. 
Να υπενθυμίσουμε ότι οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 18 Ιανουαρίου.

30.12.15

Ο Βασίλης Λεβέντης ως ο εθνικός μας κουτσομπόλης;

Αρχίζει και γίνεται ιδιαίτερα κουραστικός ο τρόπος με τον οποίο ο συμπαθής Βασίλης Λεβέντης διεκδικεί να ακούγεται καθημερινά το όνομα του στα δελτία ειδήσεων και λυπάμαι πολύ που τα ΜΜΕ παίζουν το παιχνίδι του.

Ο αρχηγός της Ένωσης Κεντρώων συνεχώς επικαλείται «αποκλειστικές πληροφορίες», παρεμβαίνει με φτηνό τρόπο στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και συνεχώς απαξιώνει τους πάντες και τα πάντα. 

Πότε προβλέπει ότι ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι θα διασπαστούν υπέρ της κυβέρνησης, πότε εμφανίζεται σίγουρος για τη στάση του Καραμανλή πότε για του Σαμαρά και πάντα για της...Γερμανίας.

Κάπου υπάρχει ένα όριο. Αν ο κ. Λεβέντης εξακολουθεί να νιώθει καλύτερα στον ρόλο του πανελίστα, ας παραιτηθεί κι ας ενταχθεί στην ομάδα κάποιας ενημερωτικής εκπομπής να σχολιάζει την επικαιρότητα. Αν φιλοδοξεί να παραμείνει πολιτικός αρχηγός, ας αρχίσει να εκφράζεται ως πολιτικός αρχηγός και να πάψει να ετεροπροσδιορίζεται. 

πηγή

ΡΟΖ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΕ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ! Οι άτακτες καλόγριες και οι σέξι εργάτες!

Ανάστατη είναι η κοινωνία της Ηπείρου μετά το νέο ερωτικό σκάνδαλο με τις μοναχές και τους μπογιατζήδες. 
Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικού μέσου, σε μοναστήρι της ευρύτερης περιοχής της Ηπείρου, όπου γίνονταν εργασίες στους εξωτερικούς χώρους της Μονής, ανάμεσα σε άλλες επισκευές, χρειάστηκε και ένα φρεσκαρισματάκι στο χρώμα. 
Για τον λόγο αυτό κλήθηκαν μπογιατζήδες, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες – μη διασταυρωμένες ωστόσο- μπογιατζήδες και κάποιες καλόγριες… ήρθαν αρκετά κοντά και οι σχέσεις τους, δεν περιορίστηκαν στις χρωματικές επιλογές των μαντρότοιχων.

ΦΡΙΚΗ ! Ξύπνησε και είδε το γείτονα της να τη βιάζει!

Ξύπνησε και είδε το γείτονα της να τη βιάζει!
Μια 22χρονη Αγγλίδα, δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα της συνέβαινε, όταν αποφάσιζε να πάει στο σπίτι του γείτονά της για ένα απλό ποτό...
Η 22χρονη Τζέσικα ΜακΝτόναλντ από το Νιούκαστλ, προειδοποίησε τις γυναίκες, να είναι πιο προσεκτικές, όσο αφορά στο ενδεχόμενο να τους επιτεθεί κάποιος με σκοπό να τις βιάσει. Όχι, η ΜακΝτόναλντ, δεν ξύπνησε μια μέρα και είπε να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη καμπάνια. Αντιθέτως, έπεσε για ύπνο στον καναπέ της, ένα βράδυ και ξύπνησε λίγο αργότερα, για να διαπιστώσει ότι ένας γείτονάς της, τη βίαζε, ενώ τραβούσε την όλη πράξη σε βίντεο στο κινητό του τηλέφωνο!

Η 22χρονη, ανύπαντρη μητέρα, είπε ότι ο 31χρονος Γκλεν Μιλς, ήταν φίλος και πως το επίμαχο βράδυ, πετάχτηκε στο διαμέρισμά του για «να τα πουν». Μετά από μερικά ποτά, την πήρε ο ύπνος στον καναπέ του σπιτιού του Μιλς και ξύπνησε λίγο αργότερα, για να διαπιστώσει ότι ήταν γυμνή και ο Μιλς βρισκόταν από πάνω της.

Η ΜακΝτόναλντ ισχυρίζεται ότι φώναξε και απαίτησε από τον Μιλς να σταματήσει όμως αυτός δεν άκουσε. Αντ' αυτού, πήρε το κινητό του κι άρχισε να βγάζει φωτογραφίες και βίντεο από το όλο σκηνικό. Τελικά κατάφερε να τον απωθήσει, έτρεξε πίσω στο διαμέρισμά της, απ' όπου και κάλεσε την αστυνομία.

Περιγράφοντας το σκηνικό, η ΜακΝτόναλντ είπε: «Ήμουν σε σοκ όταν τον είδα από πάνω μου. Ήξερα ότι έπρεπε να τον απωθήσω αλλά δεν μπορούσα καθώς ήταν μεγαλύτερος σε όγκο και πιο δυνατός από μένα. Μόλις τελείωσε, καθόταν εκεί σαν να μη συνέβαινε τίποτα. Με έκανε να νιώθω αηδία. Αντιλήφθηκα ότι είχε χρησιμοποιηθεί το φλας του κινητού του και είπα στην αστυνομία να το ελέγξει. Μου είπαν ότι είχαν βρει τρία βίντεο».

Εν τέλει, ο Μιλς συνελήφθη και καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη, ενώ υποχρεώθηκε να υπογράψει και στο μητρώο όσων διαπράττουν σεξουαλικά αδικήματα.

ΤΥΧΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ ! Δείτε πότε πέφτουν οι αργίες το 2016 - Τα... τριήμερα ξεκούρασης


Δείτε πότε πέφτουν οι αργίες το 2016 - Τα... τριήμερα ξεκούρασης

Μπορεί το 2015 να μην έχει φύγει ακόμη, ωστόσο, αν θέλετε να μάθετε από τώρα πόσα τριήμερα βγαίνουν το 2016, μπορείτε απλά να κοιτάξετε παρακάτω και να χαρείτε αφού η επόμενη χρονιά είναι γεμάτη από τριήμερα...

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το ημερολόγιο:

Πρωτοχρονιά 2016: Παρασκευή

Καθαρά Δευτέρα 2016: 14 Μαρτίου

Ευαγγελισμός Θεοτόκου 2016: Παρασκευή 25 Μαρτίου

Αγίου Πνεύματος 2016: Δευτέρα 20 Ιουνίου
15αύγουστος 2016: Δευτέρα

28η Οκτωβρίου 2016: Παρασκευή

2η μέρα Χριστουγέννων 2016: Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου

Επιπλέον υπάρχει το (σχεδόν) τετραήμερο του Πάσχα Μ. Παρασκευή 29 Απριλίου, Μ. Σάββατο 30 Απριλίου, Πάσχα 1η Μαΐου και Δευτέρα του Πάσχα 2 Μαΐου.

Στα μείον είναι ότι η Πρωτομαγιά πέφτει ανήμερα Πάσχα.

Το 2016 ο μεγάλος πόλεμος Ρωσίας-Τουρκίας

Το 2016 θα είναι το μοιραίο έτος μέσα στο οποίο θα ξεσπάσει ο για πολλούς αναμενόμενος πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, σύμφωνα με μια αναφορά του αμερικανικού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών, Statfor, που αναδημοσιεύεται στην τουρκική εφημερίδα Cumhurriyet και η οποία επικαλείται απόρρητες πληροφορείς από την CIA. Σύμφωνα με το Statfor, το οποίο έχει χαρακτηριστικά ονομαστεί σαν η «Σκιά της CIA» λόγω των στενών διασυνδέσεων του με την αμερικανική μυστική υπηρεσία, στο επόμενο έτος 2016 θα κορυφωθεί η διένεξη μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας που άρχισε τον περασμένο Νοέμβριο με την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους και θα καταλήξει σε ολοκληρωτικό θερμό πόλεμο μεταξύ των δυο χωρών.

foto2Μια  αφορμή για την έκρηξη του πολέμου θα είναι μια στρατιωτική επιχείρηση των Τούρκων σε συριακό έδαφος για την ενίσχυση των Τουρκομάνων και των άλλων Τζιχαντιστών που θα βάλλονται από τους Κούρδους και από τους Ρώσους και η άμεση ρωσική αντίδραση που θα εξελιχτεί σε θερμή σύγκρουση μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας.
Άλλη αφορμή για τουρκική στρατιωτική επέμβαση θα είναι η προέλαση των Κούρδων δυτικά του Ευφράτη που θεωρείται κόκκινη γραμμή για την Άγκυρα.
Όπως αναφέρει η αναφορά του Statfor, η Ρωσία έχει ήδη καταρτίσει σχέδια πολέμου με την Τουρκία και στην Α. Μεσόγειο και στην Μαύρη Θάλασσα αλλά και στο μέτωπο της Αρμενίας πέραν του θερμού μετώπου στην Συρία. Δηλαδή με λίγα λόγια ο πόλεμος θα είναι ολοκληρωτικός και καταλυτικός.
Η Μόσχα ήδη έχει πληροφορίες για υπονομευτικές ενέργειες της Τουρκίας στον Καύκασο και όχι μόνο και ότι οι Τούρκοι προσπαθούν να ανοίξουν εσωτερικό μέτωπο στην Ρωσία με τον προσεταιρισμό των μουσουλμάνων της Ρώσικης Ομοσπονδίας.
paisiosΌλα αυτά έχουν εξοργίσει σε μεγάλο βαθμό την ρωσική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία και έχουν ετοιμάσει σχέδια ολοκληρωτικής καταστροφής της Τουρκίας που την έχουν χαρακτηρίσει σαν…ένα  κρατικό «μίασμα» που βαρύνεται με πολλά γεννοκτονικά εγκλήματα!

Όλα αυτά όχι από τον μεγάλο Έλληνα Μικρασιάτη Άγιο μας, τον Όσιο Παΐσιο που τα είχε προβλέψει πριν από δεκαετίες, αλλά από ένα έγκυρο αμερικανικό Κέντρο Στρατηγικών Ερευνών!
Αλήθεια, πόσο Άγιος ήταν!

Νίκος Χειλαδάκης
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Η ευχή..."κατάρα" της Ζωής προς την κυβέρνηση

Τι έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter. 

«Και του χρόνου σπίτια σας», «ευχήθηκε» στην κυβέρνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου.


«Η ευχή μου προς την κυβέρνηση του τρίτου μνημονίου για το 2016: Και του χρόνου σπίτια σας» έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter.

Η αγγελία γνωριμίας στην Τρίπολη που κάνει ... θραύση στο facebook!

Μία αγγελία ενός 36χρονου που έγραψε με τα ίδια του τα χέρια στην Τρίπολη έχει γίνει .. πρώτο θέμα στο facebook 

Με την αγγελία ζητά γνωριμία με κοπέλα από 30 ως 42 ετών με σκοπό το γάμο, ενώ δεν έχει πρόβλημα να φέρει και τους γονείς της!

Αφήνει μάλιστα από κάτω και το κινητό του για να τον καλέσουν!

Η αγγελία βέβαια έχει πολλά ... ορθογραφικά λάθη και φυσικά κοινοποιείται από πολύ κόσμο στην Τρίπολη και όχι μόνο, μέσω του facebook!


Σάλος! «Εντυσαν» με σινιέ ρούχα τα... γλυπτά του Παρθενώνα - «Εικαστικός βανδαλισμός» λέει η Unesco


Σάλος! «Εντυσαν» με σινιέ ρούχα τα... γλυπτά του Παρθενώνα - «Εικαστικός βανδαλισμός» λέει η Unesco (φωτό)
Η Αθηνά, ο Διόνυσος και άλλες μορφές της ελληνικής μυθολογίας φόρεσαν μοδάτα μαγιό και μπλουζάκια, κουβάλησαν πανάκριβες τσάντες, έβαλαν σινιέ... γυαλιά ηλίου και ποζάρουν τραβώντας... «σέλφι». Θα μπορούσε να είχε πλάκα υπό προϋποθέσεις, όχι όμως όταν πρόκειται για αυθαίρετη χρήση των γλυπτών του Παρθενώνα από το γνωστό οίκο μόδας Gucci για να διαφημίσει προϊόντα του.
Η εταιρεία έκρινε σκόπιμο να προβεί σε αυτή την ενέργεια, ανεβάζοντας μάλιστα τα σχετικά βίντεο στο λογαριασμό της στο Instagram, ενώ δεν είναι γνωστό ακόμη αν είχε δοθεί άδεια για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα εκθέματα για το συγκεκριμένο σκοπό.
Αμεσα αντέδρασε ο Ομιλος για την Unesco Πειραιώς και Νήσων, δημοσιοποιώντας τις φωτογραφίες και καταγγέλλοντας «εικαστικό βανδαλισμό».
Οπως υποστηρίζει στην ανακοίνωση που εξέδωσε, πρόκειται για «ευτελισμό κλασσικών έργων μοναδικού κάλλους και αισθητικής».
Η ανακοίνωση του Ομίλου για την Unesco Πειραιώς και Νήσων
«Στην γέννηση της θεάς Αθηνάς, ο Διόνυσος, με πολύχρωμο σόρτς, γυναικεία τσάντα και λουλούδι στο αυτί απολαμβάνει τον εαυτό του τραβώντας selfie με το κινητό. Ο Κέκροπας ντυμένος σαν χίπις, ο Ιλισσός φορώντας γυναικεία αξεσουάρ και δίπλα η Καλλιρρόη με το iphone, παρακολουθούν την φιλονικία του Ποσειδώνα με την Αθηνά για την πόλη Αθήνα.
Σάλος! «Εντυσαν» με σινιέ ρούχα τα... γλυπτά του Παρθενώνα - «Εικαστικός βανδαλισμός» λέει η Unesco (φωτό)Αυτές είναι οι εικόνες που δημοσίευσε πριν από λίγες μέρες η γνωστή εταιρεία GUCCI στο επίσημο προφίλ της στο instagram (https://www.instagram.com/gucci/ ) για να διαφημίσει την νέα της σειρά.
Το “gucci party” των θεών διαδραματίζεται στο δυτικό και ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα, προσβάλλοντας κάθε έννοια του σεβασμού σε ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Εξευτελίζοντας σύμβολα που για αιώνες έθρεψαν σπουδαίους δημιουργούς απ” όλον τον κόσμο.
Σάλος! «Εντυσαν» με σινιέ ρούχα τα... γλυπτά του Παρθενώνα - «Εικαστικός βανδαλισμός» λέει η Unesco (φωτό)Ειρωνευόμενη τα «δάκρυα της Καρυάτιδας» και γελοιοποιώντας τον αγώνα των Ελλήνων για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα – «ασήμαντες λεπτομέρειες » μπροστά στα σημαντικά κέρδη των πωλήσεων – η Εταιρεία επέλεξε τον παραπάνω τρόπο για να προβάλλει το έργο της Derya Çakırsoy ως «δημιουργικό». Συγκεκριμένα πρόκειται για «καλλιτεχνική παρέμβαση» στις φωτογραφίες των ανασυνθέσεων του Δυτικού και Ανατολικού Αετώματος του Παρθενώνα που βρίσκονται στο μουσείο της Ακρόπολης, ενώ σημαντικά τμήματα των οποίων βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο.
Η άθλια παρέμβαση προβάλλει εμπορεύματα της GUCCI, με πλήρη αδιαφορία ως προς την πολιτιστική και συμβολική αξία των γλυπτών. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τον κανονισμό του Μουσείου της Ακρόπολης, η επαγγελματική φωτογράφιση ή/και η χρήση φωτογραφιών για εμπορικούς – διαφημιστικούς σκοπούς, των εκθεμάτων που βρίσκονται στο Μουσείο επιτρέπεται μόνο κατόπιν γραπτής έγκρισης από το Μουσείο.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος για την UNESCO Πειραιώς & Νήσων, του οποίου οι σκοποί και οι δράσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την ανάδειξη – προβολή και προστασία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και αποτελεί ενεργό μέρος της συλλογικής προσπάθειας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, καταγγέλλει δημόσια την Εταιρεία για την δημοσίευση των εν λόγω φωτογραφιών και την καλεί να τις ανακαλέσει άμεσα.
Η παραπάνω εμπορική διαφήμιση με άλλοθι την «ελευθερία της έκφρασης», ουσιαστικά ευτελίζει κλασσικά έργα μοναδικού κάλλους και αισθητικής αφαιρώντας τους την «ελευθερία» να υπάρχουν απρόσβλητα ακόμα και από «εκλεπτυσμένους βανδαλισμούς».
Παρακάτω παρουσιάζουμε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η GUCCI σε αντιστοιχία με τα γλυπτά από το Ανατολικό και Δυτικό Αέτωμα του Παρθενώνα.»

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου