«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

6.2.17

Άνω των 180.000 οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί ακινήτων

Κατά τη διάρκεια του 2016
Στα 125 εκατ. ανέρχονται τα ποσά που κατασχέθηκαν εντός του 2016, διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν έντεκα πλειστηριασμοί ακινήτων, τέσσερα από τα οποία αποτελούσαν πρώτη κατοικία, συνολικής αξίας 8,5 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που έδωσε στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Κατερίνα Παπανάτσιου αναφοριά με τους πλειστηριασμούς ακινήτων, οκτώ αφορούσαν ακίνητα στο νομό Αττικής και τρεις στο νομό Πέλλας.
Η συνολική αξία των ακινήτων που οδηγήθηκαν σε πλειστηριασμό εντός του 2016 ανήλθε σε 8.469.900,00 ευρώ.
Αναλυτικά, η αξία εκάστου ακινήτου ανήλθε σε:
 • Α' ακίνητο: 2.000.000 ευρώ
 • Β' ακίνητο: 2.550.000 ευρώ
 • Γ' ακίνητο: 1.169.400 ευρώ
 • Δ' ακίνητο: 228.500 ευρώ
 • Ε' ακίνητο: 200.000 ευρώ
 • ΣΤ' ακίνητο: 210.000 ευρώ
 • Ζ' ακίνητο: 180.000 ευρώ
 • Η' ακίνητο: 210.000 ευρώ
 • Θ' ακίνητο: 751.000 ευρώ
 • I ακίνητο: 400.000 ευρώ
 • ΙΑ’ ακίνητο: 571.000 ευρώ.
Η συνολική οφειλή, για την οποία πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω πλειστηριασμοί, ανέρχεται σε 42.736.251,91 ευρώ.
Αναλυτικά, εντός του Ν. Αττικής πραγματοποιήθηκαν πλειστηριασμοί για οφειλόμενα ποσά 5.700.856,28 ευρώ, 3.845.472,54 ευρώ, 733.846,44 ευρώ, 6.494.886,83 ευρώ, 3.283.992,31 ευρώ, 3.159.295,55 ευρώ, 8.171.117,66 ευρώ και 2.819.097,07ευρώ.
Αντίστοιχα, για το Ν. Πέλλης πραγματοποιήθηκαν δύο πλειστηριασμοί για οφειλόμενο ποσό 2.761.309,20 ευρώ και ένας για οφειλόμενο ποσό 5.766.377,98 ευρώ.
Τα τέσσερα ακίνητα πρώτης κατοικίας που εκπλειστηριάστηκαν βρίσκονται στο Νομό Αττικής, σε τρεις εκ των προαναφερθεισών τεσσάρων περιπτώσεων ,τα ακίνητα για τα οποία διενεργήθηκε πλειστηριασμός αποτελούσαν κύρια κατοικία , αλλά όχι και το μοναδικό εμπράγματο δικαίωμα του οφειλέτη επί ακινήτου. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2016 διενεργήθηκαν τρεις  πλειστηριασμοί. Ουδείς εξ αυτών αφορούσε κατοικία. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017 δεν έχει δρομολογηθεί κανένας πλειστηριασμός.
Κατασχέσεις
Το πλήθος των κατασχέσεων καταθέσεων ανέρχεται στις 188.363, επί κατασχεθέντος ποσού 124.482.369 ευρώ. Οι κατασχέσεις αφορούν σε 180.226 Α.Φ.Μ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου