10.2.17

ΟΡΙΣΤΙΚΟ - ΠΟΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ !

Oι οριστικές αλλαγές στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας

Ποια τμήματα καταργούνται ή συγχωνεύονται.

Νέα "πειράματα στην Αστυνόμευση και συγκεντρωτισμός...

Καταργούνται τα Αστυνομικά Τμήματα Φιλιατρών, Κοπανακίου και Πεταλιδίου. 

Το Τμήμα Τροχαίας Κυπαρισσίας συγχωνεύεται με το νέο Α.Τ. Τριφυλίας.
Με το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας συγχωνεύονται ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Καλαμάτας, το Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Καλαμάτας και ο Αστυνομικός Σταθμός Αρφαρών.
Ο Αστυνομικός Σταθμός Χώρας (είναι ήδη σε αναστολή λειτουργίας), συγχωνεύεται με το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου-Νέστορος, στο οποίο συγχωνεύεται και ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας Πύλου.
Το Προεδρικό Διάταγμα για την αναδιάρθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών δημοσιεύτηκε χθες σε ΦΕΚ και πλέον στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας λειτουργούν το Επιτελείο και οι ακόλουθες υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αυτό: Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Καλαμάτας, Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας, Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας, Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης, Αστυνομικό Τμήμα Δυτικής Μάνης (πρώην Α.Τ. Καρδαμύλης), Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας (πρώην Α.Τ. Μελιγαλά), Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας (πρώην Α.Τ. Κυπαρισσίας), Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων, Αστυνομικό Τμήμα Κορώνης και Αστυνομικό Τμήμα Πύλου - Νέστορος.
Εδρα των παραπάνω αστυνομικών υπηρεσιών ορίζεται αντίστοιχα ο ομώνυμος δήμος πλην των Α.Τ. Τριφυλίας και Γαργαλιάνων των οποίων ως έδρες ορίζονται η Δημοτική Ενότητα Κυπαρισσίας και Γαργαλιάνων και των Α.Τ. Κορώνης και Πύλου - Νέστορος των οποίων ως έδρες ορίζονται οι Δημοτικές Ενότητες Κορώνης και Πύλου.
Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας θα λειτουργεί πλέον ως Τμήμα της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας, που πλέον διαρθρώνεται ως εξής:
α. Τμήμα Ασφάλειας, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας. Στο Τμήμα αυτό λειτουργεί Γραφείο Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας.
β. Τμήμα Αλλοδαπών, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της νόμιμης παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών στην περιοχή δικαιοδοσίας της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, το χειρισμό των θεμάτων των σχετικών με την έκδοση διοικητικών πράξεων και μέτρων που αφορούν σε αλλοδαπούς, καθώς και για το χειρισμό θεμάτων πολιτικού ασύλου και προσφύγων και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
γ. Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών.
δ. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας της οικείας Υποδιεύθυνσης, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσης. Επίσης, είναι αρμόδιο για την έκδοση των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της περιοχής δικαιοδοσίας της οικείας Υποδιεύθυνσης.
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Τα Αστυνομικά Τμήματα Διευθύνσεων Αστυνομίας Νομών διαρθρώνονται στα ακόλουθα γραφεία:
α. Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης, το οποίο ασκεί τις αρμοδιότητες της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και πολιτικής κινητοποίησης και εκτελεί τις εργασίες εξυπηρέτησης άλλων Υπουργείων και κρατικών φορέων, που έχουν ανατεθεί στην Ελληνική Αστυνομία με ειδικούς νόμους. Επιπλέον, χειρίζεται τις υποθέσεις των εγκλημάτων κατά της ζωής των άρθρων 301, 302 και 304Α, Π.Κ., σωματικών βλαβών των άρθρων 308, 308Α, 309, 310, 311, 313, 314 Π.Κ. και κατά της προσωπικής ελευθερίας των άρθρων 325, 328, 330, 331, 332, 333 και 334 Π.Κ. Επίσης, φροντίζει για την τοποθέτηση σκοπών σε πιθανούς στόχους εγκληματικών ενεργειών και είναι αρμόδιο για την τήρηση της τάξης στις συνεδριάσεις του τοπικού πταισματοδικείου, εφόσον λειτουργεί στην περιοχή δικαιοδοσίας του.
β. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων προσωπικού, τη διαχείριση του χρηματικού και υλικού, την εξασφάλιση της γραμματειακής εξυπηρέτησης και της εσωτερικής λειτουργίας του οικείου Τμήματος, την τήρηση του αρχείου και τη διεκπεραίωση αιτημάτων διοικητικής φύσεως. Να σημειωθεί ότι στην εσωτερική διάρθρωση των Αστυνομικών Τμημάτων Καλαμάτας και Πύλου - Νέστορος λειτουργεί και Γραφείο Τουρισμού.
Το Τμήμα Τροχαίας Καλαμάτας διαρθρώνεται πλέον στα ακόλουθα Γραφεία:
α. Γραφείο Τροχονομικής Αστυνόμευσης
β. Γραφείο Ρύθμισης Κυκλοφορίας
γ. Γραφείο Οδικών Τροχαίων Ατυχημάτων
δ. Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Στις αρμοδιότητες διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας είναι:
α. Προγραμματίζουν και ελέγχουν τη δράση της υπηρεσίας με τη βοήθεια των υποδιευθυντών και των προϊσταμένων των Τμημάτων.
β. Μεριμνούν ώστε η δράση των Τμημάτων να έχει κοινή κατεύθυνση.
γ. Καθιερώνουν κριτήρια, με βάση τα οποία αξιολογείται η απόδοση των Τμημάτων της Υπηρεσίας τους, μεριμνούν για τη μέτρηση της απόδοσής τους, σε καθημερινή και μεγαλύτερων χρονικών περιόδων βάση, μελετούν και αξιολογούν τις σχετικές πληροφορίες και τέλος προβαίνουν στη διόρθωση των παρεκκλίσεων.
δ. Τοποθετούν το προσωπικό σε θέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες και τα προσόντα του, φροντίζουν για την ορθολογική, δίκαιη και αντικειμενική κατανομή της υπηρεσίας και αναθέτουν με διαταγή τους καθήκοντα στους Υποδιευθυντές αυτών.
ε. Φροντίζουν για τη διατήρηση σχέσεων καλής επικοινωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ του προσωπικού καθώς και για τη διατήρηση της συνοχής της υπηρεσίας.
στ. Ενεργούν συγκεντρώσεις του προσωπικού, στο σύνολό του, ή κατά Τμήμα, δίδουν κατευθύνσεις και οδηγίες αναφορικά με την αποστολή και τη δράση της υπηρεσίας, ελέγχουν την εμφάνιση και το κανονικό της στολής, καθώς και την καθαριότητα και κατάσταση του οπλισμού και των λοιπών εφοδίων που κατέχει το προσωπικό και διατάσσουν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για τη συντήρησή του.
ζ. Ελέγχουν ώστε να εφαρμόζεται με ακρίβεια η κανονιστική διαταγή που αφορά στον οπλισμό των αστυνομικών.
η. Συγκεντρώνουν, μελετούν, αξιολογούν και εκμεταλλεύονται πληροφορίες σε θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις σχετικές διαταγές των προϊσταμένων τους, έναντι των οποίων ευθύνονται για την γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους από πλευράς ασφάλειας.
θ. Σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων ή συμβάντων μεταβαίνουν αμέσως επιτόπου και, εφόσον ανήκουν στην αρμοδιότητά τους, επιλαμβάνονται προσωπικά για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συντονίζουν τις αστυνομικές έρευνες και ενέργειες, επιμελούνται για την προανάκριση και αναφέρουν στην προϊστάμενή τους Υπηρεσία, διαφορετικά δίδουν κάθε δυνατή συνδρομή στην Υπηρεσία που επιλαμβάνεται.
ι. Μεριμνούν συνεχώς για την επαγγελματική μόρφωση των υφισταμένων τους με θεωρητικές διδασκαλίες και πρακτικές ασκήσεις ειδικά σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις, έρευνες, συλλογή πληροφοριών, κατηγορίες και υποκατηγορίες των διαφόρων εγκληματιών, καθώς και για τους τρόπους και μεθόδους ενέργειας αυτών.
ια. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας επίσημων προσώπων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές και τις οδηγίες που δίδονται σε κάθε περίπτωση.
ιβ. Παρακολουθούν τη δραστηριότητα των εξτρεμιστών και των οργανώσεών τους και προλαμβάνουν ή καταστέλλουν ενέργειές τους, που στρέφονται κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.
ιγ. Μελετούν την εισερχόμενη αλληλογραφία, επισημαίνουν τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης έγγραφα, σημειώνουν σε αυτά τις τυχόν παρατηρήσεις και οδηγίες τους προς τα αρμόδια Τμήματα, ακολούθως παραδίδουν αυτά στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης για την περαιτέρω διαχείρισή τους και ελέγχουν την έγκαιρη διεκπεραίωσή τους.
ιδ. Είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο κάθε εγγράφου που φέρει την υπογραφή τους, εκτός αν διαπιστώνεται ότι δεν τέθηκαν υπόψη τους όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
ιε. Επιμελούνται για την καθαριότητα και την καλή εμφάνιση του οικήματος της Υπηρεσίας τους και προκαλούν τη λήψη των αναγκαίων μέτρων συντήρησής του.
ιστ. Προκαλούν τις ενέργειες των προϊσταμένων τους για τον εφοδιασμό της Υπηρεσίας τους με τον αναγκαίο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
ιζ. Αναφέρουν καθημερινά στον άμεσο προϊστάμενό τους για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή τους.
ιη. Συνεργάζονται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περίπτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής τους.
ιθ. Ενημερώνουν τον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας όταν αναχωρούν από το αστυνομικό κατάστημα, για το μέρος στο οποίο σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να αναζητηθούν και
κ. Ασκούν και κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Θ.Π

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου