" Το Καπηλειό " Ζωντανή μουσική με τραγούδια της παρέας κάθε Σάββατο βράδυ και μεσημέρι Κυριακής
" Το Καπηλειό " με ένα ξεχωριστό εσωτερικό διάκοσμο, σε μία αίθουσα αρκετών τετραγωνικών μέτρων, κατάλληλη για να φιλοξενήσει κάθε είδους εκδήλωση που επιθυμείτε.

28.5.10

ATΕbank: Mέτρα για διευκόλυνση αγροτών - δανειοληπτών

Σε σειρά διευκολύνσεων για όλους τους δανειολήπτες πελάτες της – αγρότες, ιδιώτες, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, – προχώρησε σήμερα η ATEbank, αναδρομικά από 1.1.2010. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Τράπεζας:
• Για τα στεγαστικά δάνεια αγροτών : Επιμηκύνεται η διάρκεια του δανείου μέχρι και 20%, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του δανειολήπτη και την αρχική διάρκεια του δανείου, η διάρκεια αποπληρωμής να μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Μειώνεται η δόση του δανείου μέχρι και 50% …
για χρονικό διάστημα μέχρι δύο χρόνια. Αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων για 12 μήνες, με δυνατότητα παράλληλης επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου.
• Για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες : Επιμηκύνεται η διάρκεια του καταναλωτικού δανείου έως και 24 μήνες ή έως και 48 μήνες για δάνεια με υποθήκη. Αναστέλλεται η καταβολή έως και 3 δόσεων ή για έξι μήνες καταβολής μόνο των τόκων. Ειδικά για ανέργους δανειολήπτες παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής του συνόλου των δόσεων για ένα εξάμηνο. Παράλληλα δίδεται η δυνατότητα συγκέντρωσης του συνόλου των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας σε ένα νέο δάνειο, διάρκεια μέχρι και 20 χρόνια, με υποθήκη και μέχρι 12 χρόνια για δάνεια χωρίς υποθήκη.
• Για τα στεγαστικά δάνεια ιδιωτών : Επιμηκύνεται η διάρκεια το δανείου μέχρι και 20%, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες του δανειολήπτη και την αρχική διάρκεια του δανείου, η διάρκεια αποπληρωμής να μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Μειώνεται η δόση του δανείου μέχρι και 50% για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους. Αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων για 6 μήνες, με δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου. Ειδικά για δανειολήπτες που είναι άνεργοι, η αναστολή καταβολής των δόσεων μπορεί να φθάσει και τους 12 μήνες.
• Για τις μικρές επιχειρήσεις : Αναστέλλεται η καταβολή των δόσεων για 12 μήνες, ενώ επιμηκύνεται η διάρκεια του δανείου μέχρι 20% ή και μεγαλύτερη σε ειδικές περιπτώσεις. Μειώνεται η δόση του αρχικού δανείου έως και 50% για χρονικό διάστημα μέχρι 2 χρόνια για τα μεσοπρόθεσμα δάνεια. Σε ειδικές περιπτώσεις το ποσοστό και η διάρκεια μειωμένης δόσης μπορεί να αυξηθεί.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου