9.7.10

Ορίστηκε ειδικός Γραμματέας Δασών

Ο Γιώργος Αμοργιανιώτης ορίστηκε σήμερα ως Ειδικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο κ. Αμοργιανιώτης είναι Γεωτεχνικός Δασολόγος με πολυετή πείρα και πλούσιο συγγραφικό έργο. Διετέλεσε Διευθυντής Δασών στην Περιφέρεια Αττικής, Διευθυντής Δασών Αθηνών, καθώς και Δασάρχης Πάρνηθας. Έχει επίσης εργαστεί στο Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών, στο Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δασικών Εκτάσεων και Δημοσίου Κατηγόρου, καθώς και στο Τμήμα Δασοτεχνικών Έργων.Η Ειδική Γραμματεία Δασών συστήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 855 Β΄ 18.06.2010), ως Ενιαίος Διοικητικός Τομέας του ΥΠΕΚΑ, με αρμοδιότητα την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των δημόσιων δασών της χώρας και τη δασοπολιτική και δασοτεχνική εποπτεία και επιτήρηση των μη δημόσιων δασών. Έχει ως βασικό σκοπό τη διαμόρφωση της δασικής πολιτικής, τη σύνταξη πολυετών προγραμμάτων δασικής ανάπτυξης, την παρακολούθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης στη διαχείριση των δασών, την οργάνωση της εκμετάλλευσης των δασών, την παρακολούθηση και ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων και την προώθηση της συνεργασίας της χώρας με την Ε.Ε., τις τρίτες χώρες και τους Διεθνείς Οργανισμούς.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου