30.12.10

Αν …υπάρχει μεροκάματο και αυτό …online !

Εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο η θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας με την οποία θα εμφανίζεται ηλεκτρονικά η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του κάθε εργαζόμενου με στόχο την καταπολέμηση της «μαύρης» εργασίας και της παραβίασης των εργασιακών δικαιωμάτων. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται στη συνέχεια θα καταχωρούνται on line στο ΙΚΑ, το ΣΕΠΕ και τον ΟΑΕΔ. Ειδικά για υο ΣΕΠΕ προβλέπεται η λειτουργία μιας ομάδας ετοιμότητας που θα δέχεται καταγγελίες και στη συνέχεια θα επεμβαίνει για την επίλυση των προβλημάτων.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου