24.11.12

Να γιατί δεν πέφτουν οι τιμές!

Μείωση των εισοδημάτων κατά 22% το διάστημα 2011-2012, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά 6% το 2013, αναφέρει έκθεση της Εθνικής Τράπεζας, αναδεικνύοντας την αναντιστοιχία μεταξύ της συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης και των σταθερά αμείωτων τιμών των καταναλωτικών προϊόντων.
Καθώς επισημαίνει η εν λόγω έκθεση, το φαινόμενο οφείλεται σε ένα συνδυασμό καθοριστικών παραγόντων: αφενός στην αύξηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, αφετέρου στην αύξηση στις τιμές της ενέργειας και στην ανοδική πορεία των τιμών εισαγόμενων καταναλωτικών προϊόντων πολυεθνικών εταιριών.
Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το αρνητικό πρόσημο της περιορισμένης ελληνικής παραγωγής, με αποτέλεσμα την εκτόξευση των τιμών των βασικών προϊόντων στα ύψη: την τελευταία διετία έχουν σημειωθεί αυξήσεις έως και 27,6%, τη στιγμή που ο πληθωρισμός την ίδια περίοδο είχε φτάσει το 5%.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου