10.6.17

Η Κομισιόν έδωσε 270 εκατ. στην Πελοπόννησο

Η Κομισιόν, δια της αρμόδιας Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Κορίνας Κρέτσου, έδωσε απάντηση σε ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τον συσχετισμό μεταξύ του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου (Δ.Κ.Π.) και της εφαρμοζόμενης Πολιτικής Συνοχής και κατανομής κονδυλίων. Η ΕΕ, διά της Ρουμάνας αξιωματούχου, σημειώνει προς τον επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι ικανοποιημένη από τη μέχρι τώρα πορεία της πολιτικής συνοχής 2014-2020.
Σε ότι αφορά στην Ελλάδα και τις περιφέρειες, όπου ο Δ.Κ.Π. είναι ιδιαίτερα μικρός όπως η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, η Επίτροπος τόνισε ότι παρέχεται πλήρης στήριξη, με συνολική συνδρομή ύψους 270 εκατ. ευρώ στην Πελοπόννησο και 190 εκατ. ευρώ στη Στερεά Ελλάδα, «με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης και την παροχή βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές».
Δυστυχώς ωστόσο, η απάντηση της Επιτρόπου φαίνεται να μειώνει τη σημασία και τον συσχετισμό του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου με την κατανομή των πόρων για την καταπολέμηση ανισοτήτων στις περιφέρειες.
Στην απάντηση της, η κ. Κρέτσου, εξ ονόματος της Επιτροπής αναφέρει
1. Η εφαρμογή των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2014-2020 προχωρεί σε ολόκληρη την ΕΕ. Δεν υπάρχει συστηματικός συσχετισμός όσον αφορά την τιμή του δείκτη κοινωνικής προόδου μιας περιοχής και το σχετικό ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων.
2. Η ΕΕ παρέχει πλήρη στήριξη στο πλαίσιο των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής 2014-2020 στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, με συνολική συνδρομή ύψους 270 εκατ. ευρώ και 190 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση διαρθρωτικών παρεμβάσεων με σκοπό την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης και την παροχή βοήθειας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές.
Η χρηματοδότηση της ΕΕ συμβάλλει, επίσης, στην τήρηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων και την αύξηση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων καθώς και της ενεργειακής απόδοσης.
3. Ο δείκτης κοινωνικής προόδου δεν δημιουργήθηκε με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως βάση για την κατανομή των πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων...

real.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου