9.6.17

Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λογιστική / Master of Arts (M.A.) in Accounting».

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λογιστική / Master of Arts (M.A.) in Accounting».

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Λογιστική / Master of Arts (M.A.) in Accounting», σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ (ΦΕΚ Β’: 808/14-3-2017) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», είναι  η την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της Λογιστικής καθώς και την εμβάθυνση και επέκταση των τεχνικών και της προώθησης της έρευνας στον ευρύτερο χώρο της Λογιστικής. Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας με την προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη των κατάλληλων ικανοτήτων και δεξιοτήτων σχετικών με την οργάνωση και λειτουργία των Λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων και των οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Η διάρκεια του Π.Μ.Σ. θα είναι τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο με συνδυασμό εξ’ αποστάσεως και δια ζώσης  εκπαίδευσης.

Το ΠΜΣ στην Λογιστική παρέχει στους αποφοίτους του:
·         το Δικαίωμα Εγγραφής ως πλήρη Μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
·         το Δικαίωμα Έναρξης Επαγγέλματος Οικονομολόγου-Λογιστή 
·         επαγγελματικά δικαιώματα ίδια με τους αποφοίτους πανεπιστημιακών τμημάτων Οικονομικών και Λογιστικής

Οι αιτήσεις των υποψηφίων φοιτητών γίνονται από 5/6/2017 έως 21/7/2017.

Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής των μαθημάτων, τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους οι υποψήφιοι φοιτητές, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού http://macc.teipel.gr/

Για οποιαδήποτε απορία, επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2721045216 και στο
email: macc@teipel.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου