9.6.17

Βάλατε καρέκλα ή γλάστρα για θέση στάθμευσης; Πρόστιμο 400€

Είναι συχνό το φαινόμενο, ιδίως σε πολυσύχναστες περιοχές, όπου οι θέσεις στάθμευσης είναι περιζήτητες, συμπολίτες μας να δεσμεύουν θέσεις στάθμευσης με αυτοσχέδια μέσα, όπως γλάστρες, παλέτες, καρέκλες ή άλλα αντικείμενα, προκειμένου αυτές να είναι διαθέσιμες να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους σε μελλοντικό χρόνο για την στάθμευση του οχήματός τους, με αποτέλεσμα να αδυνατούν οι οδηγοί, που αναζητούν εκείνη την στιγμή θέση στάθμευσης, να σταθμεύσουν το όχημά τους στο σημείο αυτό.

Η ανωτέρω όμως πρακτική τυγχάνει παράνομη και απαγορεύεται από τον ίδιο τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), ο οποίος επαπειλεί μάλιστα, στους μετερχόμενους τέτοιες πρακτικές, σημαντικό πρόστιμο, ύψους 400 ευρώ.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ορίζεται ότι:
1. Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.
2. Κατ` εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι` αυτά, η κατάληψή τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών.
3. Αυτοί που ανεγείρουν οικοδομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή εκτελούν άλλα έργα και καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο μπροστά από την οικοδομή ή το έργο, υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
4. Όταν επιτρέπεται, όπως πιο πάνω, η κατάληψή τμήματος οδού πρέπει αυτά να επισημαίνεται υποχρεωτικά από αυτόν που το κατέλαβε κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κώδικα.
5. Η κατάληψη επιφάνειας πεζόδρομου για οποιαδήποτε άλλη  χρήση εκτός γι` αυτήν που έχει κατασκευαστεί, απαγορεύεται, εφόοον παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η είσοδος - έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παροδίων.

6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.


marketnews.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου