17.7.18

"ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1" - ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ !!! - Πως θα εκλέγονται οι Πρόεδροι στα χωριά μας !

Ο «Κλεισθένης1», είναι πλέον νόμος του Κράτους 

Δείτε τις αλλαγές που επιφέρει στις Κοινότητες!


Διαχωρίζεται η εκλογή Δημάρχου από αυτή του Προέδρου
   Κοινότητας. 


    Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο θα εκλέγεται σε ξεχωριστή κάλπη από τον Πρόεδρο και το Κοινοτικό Συμβούλιο.

    Στα χωριά κάτω των 300 κατοίκων θα υπάρχει ένα και μόνο ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπου ο πρώτος σε ψήφους θα εκλέγεται Πρόεδρος.

     Στα χωριά άνω των 300 κατοίκων θα υπάρχουν 5μελη (έως 2000 κατοίκους) 7μελη (από 2000 έως 10.000 κατοίκους) και 11 μέλη (πάνω από 10000 κατοίκους) .

Στις παραπάνω περιπτώσεις, θα υπάρχουν τοπικοί συνδυασμοί με υποψήφιο Πρόεδρο Κοινότητας και υποψήφιους Συμβούλους Κοινότητας, ανεξάρτητοι από τους κεντρικούς Δημοτικούς συνδυασμούς.

    Κάθε Κοινότητα θα έχει δικούς της πόρους (Κ.Α.Π) και θα αποφασίζει για το που θα χρησιμοποιηθούν.

    Οι αποφάσεις των Κοινοτήτων, σε θέματα που έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα, είναι άμεσα εκτελεστές.

    Οι Πρόεδροι Κοινοτήτων καλούνται υποχρεωτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο (με δικαίωμα ψήφου) αλλά και στις επιτροπές του Δήμου, για θέματα που αφορούν την περιοχή τους.

Πως θα εκλέγεται ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου  έναρξης της δημοτικής περιόδου συγκαλείται το νεοκλεγέν συμβούλιο  σε ειδική συνεδρίαση για να εκλέξει τον πρόεδρο του 
Υποψήφιοι για την θέση θα είναι οι δύο πρώτοι σε ψήφους υποψήφιοι των συνδυασμών .
Οι σύμβουλοι με μυστική ψηφοφορία θα ψηφίσουν τον ένα εκ των δύο υποψηφίων πρόεδρων 
Πρόεδρος θα εκλέγεται ο σύμβουλος ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία

Σύμφωνα με το άρθρο  80 η διαδικασία θα έχει ως εξής:


ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου