«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

17.10.16

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - “Πρακτική Άσκηση.....αναζητώντας επαγγελματικούς ορίζοντες”

Οργάνωση  ημερίδας σχετικά με την προώθηση της συνεργασίας του
ΤΕΙ Πελοποννήσου με επιχειρηματικούς φορείς (Καλαμάτα,19-10-2016)
στα πλαίσιατου επιχειρησιακού προγράμματος “Πρακτική Άσκηση   
             Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου” (ΕΣΠΑ 2014-2020)

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου, στα πλαίσια της υλοποίησης μέσω ΕΣΠΑ, του έργου “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΤΕΙ Πελοποννήσου”, διοργανώνουν  συνάντηση εργασίας μεταξύ των επίπτυχίω φοιτητών και εκπροσώπων επιχειρηματικών φορέων, που προτίθενται  να απορροφήσουν στο μέλλον φοιτητές του Ιδρύματος, στα πλαίσια της πρακτικής άσκησής τους.

Πρόκειται για μέρος μιαςευρύτερης πανευρωπαϊκήςπροσπάθειαςδιεύρυνσης αφενός των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων και αφετέρου της διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών για την ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίαςστα προγράμματα σπουδών που προσφέρουν τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Πανελλαδικά, η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών των ΤΕΙ, αποτελεί μια ευκαιρία για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Μέσα από την εξάμηνη εκπαίδευση των φοιτητών των ΤΕΙ στους χώρους παραγωγής και διάθεσης αγαθών ή υπηρεσιών,διαμορφώνονται συνθήκες όσμωσης των εμπειριών της παραγωγικής διαδικασίας και της επιστημονικής γνώσης. Παράλληλα στη διάρκεια της εξάμηνης πρακτικής εξάσκησης, ο φοιτητής αποκτά άμεση γνώση των απαιτήσεων και των συνθηκών λειτουργίας της εξειδικευμένης αγοράς εργασίας, στην οποία εν δυνάμει ανήκει ως μελλοντικός πτυχιούχος.

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου στη διάρκεια της 25ετούς λειτουργίας του έχει συνεργαστεί επιτυχώς με εκατοντάδες ιδιωτικές επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα στέλνοντας χιλιάδες φοιτητές για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής άσκησής των. Την τελευταία μάλιστα δεκαετία η επιτυχής αυτή συνεργασία έχει αποκτήσει, ιδιαίτερη δυναμική με την βοήθεια των χρηματοδοτούμενων μέσω ΕΣΠΑ προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα.  

Πλέον, μέσα από την πολύχρονη αυτή σχέση, οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και οργανισμοί έχουν αναδειχτεί σε πολύτιμους συνεργάτες του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Η θέση τους στην αγορά εργασίας (τοπική ή ευρύτερη), η παραγωγική τους εμπειρία και η επιχειρηματική τους διαίσθηση φαίνεται να αποτελούν βασικό παράγονταεξέλιξης του ΤΕΙ Πελοποννήσου στο χώρο της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πελοποννήσου προγραμματίζει τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα:“Πρακτική Άσκηση.....αναζητώντας επαγγελματικούς ορίζοντες” που  θα πραγματοποιηθείστηνΚαλαμάτα, την Τετάρτη, 19  Οκτωβρίου 2016 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Πελοποννήσου,με ώρα έναρξης 11:00 π.μ. (προσέλευση 10:30 π.μ.).

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ημερίδα και παρακαλούμε για τη διάδοση της σχετικής πληροφόρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
κ. Βασιλική  Αποστολοπούλου
τηλ.: 2721045344,  e-mail:
praktiki@teikal.gr

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου