8.2.17

Βιολογικές καλλιέργειες

Ανακοίνωση - Πρόσκληση του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020:

Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020.
Η πρόσκληση αφορά στην δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα υπομέτρα του μέτρου 11 (βιολογική γεωργία, βιολογική κτηνοτροφία).
Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει οριστεί από 24-1-2017 έως 22-2-2017.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (http://www.minagric.gr/index.php/el/minagric-hot-news-el/4259-biologi-kalliergies11),
στην Δ/νση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών ενδείξεων του ΥΑΑ&Τ (Λ. Αθηνών 58 Αθήνα, τηλ.: 210 5275276, 210 5275282) και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου