29.10.10

Νάντια Γιαννακοπούλου για χρέη Καποδιστριακών δήμων !

«Εκκρεμότητες του ‘‘Καλλικράτη’’ και δανειακές υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α.»
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς Α) τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Β) τον Υπουργό Οικονομικών
«Εκκρεμότητες του ‘‘Καλλικράτη’’ και δανειακές υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α.»
Το σχέδιο αυτοδιοικητικής αναδιάρθρωσης «Καλλικράτης» που προωθεί η Κυβέρνηση αποτελεί αναμφισβήτητα τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Μια μεταρρύθμιση, η οποία πρέπει να προχωρήσει σε στέρεες βάσεις αλλά και με ταχείς ρυθμούς, προκειμένου να μην υπονομευθεί η επιτυχημένη πρώτη εφαρμογή του θεσμού.
Είναι, συνεπώς, αυτονόητο ότι δε μπορεί να γίνει αποτελεσματική και δομικά στέρεη μεταρρύθμιση χωρίς συγκεκριμένο «Επιχειρησιακό Σχέδιο Εφαρμογής», με άξονες, στόχους και αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Πιο συγκεκριμένα, είναι απαραίτητο σε μία περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, την επιτάχυνση των απορροφήσεων των κοινοτικών πόρων, αλλά και για τη γενικότερη προσπάθεια που καταβάλλεται, να διασφαλιστεί η έγκαιρη και αποτελεσματική λειτουργία των Ο.Τ.Α. του ‘‘Καλλικράτη’’ ώστε να βγει, επιτέλους, η εθνική οικονομία από την ύφεση και να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα.
Επιπλέον, δεν έχει ακόμη ξεκινήσει η επεξεργασία και κατάρτιση κρίσιμων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν τα οικονομικά των νέων δήμων και των αιρετών περιφερειών. Κρίσιμα νομοθετήματα, τα οποία θα ρυθμίζουν τα ποσοστά κατανομής των πόρων στις τοπικές και δημοτικές ενότητες, τα κριτήρια με τα οποία θα καταβάλλεται η κάθε μορφής έκτακτη επιχορήγηση στους δήμους, τα κριτήρια κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) και του ΣΑΤΑ στους δήμους και τις περιφέρειες. Πληροφορίες για τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. κάνουν λόγο για τη δημιουργία πληροφοριακού συστήματος, δηλαδή μιας κεντρικής βάσης δεδομένων στο Υπουργείο Εσωτερικών μέσω της οποίας θα ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή η πολιτική ηγεσία για το ταμείο των νέων αυτοδιοικητικών οργανισμών, δήμων και περιφερειών. Ωστόσο, ελάχιστες πληροφορίες έχουν επιβεβαιωθεί με αποτέλεσμα να μην είναι ακόμη γνωστός ο τρόπος κατανομής των πόρων, τα ειδικότερα κριτήρια κατανομής καθώς και ο φορέας υλοποίησης και παρακολούθησης της μεταφοράς οικονομικών πόρων από την κεντρική διοίκηση στην Αυτοδιοίκηση.
Ιδιαίτερα σημαντικά, δε, είναι τόσο το ποσό, όσο και ο τρόπος αποπληρωμής των χρεών και των δανειακών υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α., των οποίων η μεγάλη πλειοψηφία καλύπτουν διαχρονικά λειτουργικές και αναπτυξιακές τους ανάγκες μέσω δανεισμού. Σύμφωνα, μάλιστα, με την ΚΕΔΚΕ το συνολικό ύψος των δανειακών υποχρεώσεων των Ο.Τ.Α. φτάνει το 1,7 δις ευρώ, ενώ παραμένει άγνωστο το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων για το οποίο το ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει ή θα κληθεί να καταβάλλει άμεσα τόκους υπερημερίας. Κατόπιν αυτών,
Ερωτάται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο υλοποίησης του «Καλλικράτη» σε περιφερειακό και αυτοδιοικητικό επίπεδο και είναι διαθέσιμο προς δημοσιοποίηση;
2. Έχουν εξειδικευτεί τα συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής των πόρων των Ο.Τ.Α.;
3. Είναι ακριβές το ποσό των 1,7 δις ως δανειακές υποχρεώσεις των Ο.Τ.Α., τηρούνται οι όροι των δανειακών συμβάσεων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και καταβάλλει το τελευταίο τόκους υπερημερίας;
Η ερωτώσα βουλευτής,
Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου