17.8.19

ΔΕΙΤΕ - Ποιός είναι ο μισθός προέδρου Τοπικής Κοινότητας

 Για τους προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων , σύμφωνα με το άρθρο 81 του «Καλλικράτη» αναφέρεται ότι: για τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας παρέχονται από τον Δήμο τα έξοδα κίνησης που ορίζονται με απόφαση του υπουργού εσωτερικών, μετά από γνώμη της ΚΕΔΚΕ, χωρίς να δίνονται περαιτέρω διευκρινήσεις για το ακριβές ποσό.
Επίσης: «‘Εξοδα κίνησης προέδρων των τοπικών συμβουλίων»(ως τώρα)
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕΤΡΑ)
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΕΥΡΩ)
ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 10.000 (10km), 300€
10.001(10,1 km)- 20.000 (20km), 350 €.
20.001 (20,1 km) Και άνω, 400 €.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου