«Αφού το έγραψε το NEWSMESSINIA ... έτσι είναι»!

13.12.16

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων στην Μεσσηνία

Πρόγραμμα
Επισήμου Επισκέψεως του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας
κ. Α ΝΑ Σ Τ Α Σ Ι Ο Υ
 στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας
13-15 Δεκεμβρίου 2016
 
 
                                    


ΤΡΙΤΗ 13/12/2016
 
ώρα 17.00 μ.μ. Υποδοχὴ του Μακαριωτάτου στο Μητροπολιτικὸ Ιερὸ Ναὸ  Υπαπαν­τής του Χριστού και τέλεση Δοξολο­γίας επὶ τη αφίξει αυτού. 
Προσφώνηση υπὸ του Σεβ. Μητρο­πο­­λίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου.  Αντιφώνηση του Μακαριω­τάτου Αρ­χιε­πισκόπου Αλ­βα­νίας κ. Αναστα­σίου.
 
 
ώρα 18.00 μ.μ. Τελετή ανακηρύξεως του Μακαριω­τάτου ως Επιτίμου Δημότου της Πόλεως, υπό του Δήμου Καλαμάτας και επίδοση σε αυτόν του Βραβείου «Φωτέα» στο Μέγαρο Χορού Καλα­μά­τας.
Ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπι­σκόπου Αλβανίας  κ.  Αναστασίου και προβολή σχετικού υλικού.
 
 
 
ώρα 21.00 μ.μ.        Επίσημο Δείπνο στο Ξενοδο­χείο­ «ELITE CITY RESORT», υπό του Δήμου Καλαμάτας.
ΤETAΡTH  14/12/2016
 
ώρα 10.00 π.μ.
 
 
 
 
 
 
ώρα 11. 00 π.μ.
 
 
 
 
 
 
 
ώρα 19.30 μ.μ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ώρα 21.00 μ.μ.
 
 
 
Επίσκεψη Μακαριωτάτου στο Μου­σείο Παραδοσιακής Εν­δυμα­σίας και Κοσμήματος του Λυκείου Ελληνίδων Καλαμάτας, «ΒΙΚΤΩΡΙΑ Γ. ΚΑΡΕ­ΛΙΑ».
 
 
Επίσκεψη του Μακαριωτάτου στο Αρ­χαιολογικὸ Μουσείο Μεσση­νίας, στην Καλαμάτα, και ξενάγηση υπὸ της Διευθύντριας αυτού κ. Ευαγγε­λίας Μηλίτση-Κεχαγιά.
 
 
 
Τελετὴ Αναγορεύσεως του Μακαριω-τάτου Αλβανίας κ. Αναστασίου, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήμα­τος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπι­στι­κών Σπουδών και Διαχειρίσεως Πολι­τι­σμικών Αγαθών του Πανεπι­στη­μίου Πελοποννήσου.
Επίσημη Ομιλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Ανα­στα­σίου, με θέμα: «Φως Χριστού και Ευ­ρώ­πη».
 
 
Επίσημο Δείπνο στο Ξενοδοχείο «ELITE CITY  RESORT», υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
 
 
   
ΠΕΜΠΤΗ 15/12/2016
 
.
ώρα 10.00 π.μ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίσκεψη Μακαριωτάτου στην Κω­μό­πο­λη της Ανδρούσας και προσκύ­νηση στον Ενοριακὸ Ιερὸ Ναὸ Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης.
 
Εν συνεχεία μετάβαση του Μακαριω-τάτου στόν αρχαιολογικὸ χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης και ξενάγηση αυτού υπὸ του Καθηγητού κ. Πέτρου Θέμελη.
Αναχώρηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιρά­νων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.  Αναστασίου.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου