2.12.10

Μετάταξη 2.500 υπαλλήλων του ΟΣΕ

Με επείγουσα εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Εσωτερικών ζητείται από όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, να υποδείξουν στο υπουργείο τις κενές οργανικές τους θέσεις. Τυπικά ξεκινά η διαδικασία της μετάταξης περίπου 2.500 εργαζομένων από τον ΟΣΕ που υπήχθησαν στο νόμο 3891/2010.
Το προσωπικό του ΟΣΕ μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες, δήμους, τις περιφέρειες και τα ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα, ύστερα από αίτησή του.
Η μεταφορά γίνεται σε φορέα ή υπηρεσία, σε νομό επιλογής του υπαλλήλου, εφόσον υπάρχει κενή θέση ή έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ανάγκη σε φορέα αυτού του νομού.
Οι υπηρεσίες του Δημοσίου θα πρέπει μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου 2010 να γνωστοποιήσουν στο υπουργείο Εσωτερικών τις κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που τυχόν θέλουν να πληρώσουν με υπαλλήλους του ΟΣΕ ή τις ανάγκες τους πέραν των κενών θέσεων, προκειμένου να καλυφθούν με μεταφορά προσωπικού….
Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο κενές θέσεις όσο και οι ανάγκες για σύσταση θέσεων υπάρχουν κυρίως τους νομούς: Αργολίδας, Αρκαδίας, Αττικής, Αχαΐας, Βοιωτίας, Δράμας, Έβρου, Ευβοίας, Ηλείας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας, Κιλκίς, Κοζάνης, Κορινθίας, Λαρίσης, Λευκάδας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Ξάνθης, Πέλλης, Πιερίας, Ροδόπης, Σερρών, Τρικάλων, Φθιώτιδας, Φλωρίνης.
Αντίστοιχα, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας προχωρά στην κάλυψη των κενών θέσεων με μετάταξη προσωπικού από υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, κρατικά ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ.
Οι προβλεπόμενες θέσεις είναι εβδομήντα δυο (72) εκ των οποίων οι εικοσιτέσσερις (24) αφορούν παραμεθόριες περιοχές.
Οι αιτήσεις κατατίθενται μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τις μετατάξεις δίδονται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εργασίας (www.yeka.gr).

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου