4.12.10

Κυβέρνηση : ΝΑΙ στις ΑΠΕ – ΟΧΙ στην Πυρηνική ενέργεια !

THN αντίθεση της ελληνικής κυβέρνησης στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας αλλά και τις επιφυλάξεις της για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της εξέφρασε η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τίνα Μπιρμπίλη κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας ότι η πυρηνική ενέργεια είναι εθνικό θέμα που διχάζει την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Η κ. Μπιρμπίλη, στο πλαίσιο της συζήτησης για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Eνωσης στον τομέα της ενέργειας έως το 2020, υποστήριξε τη μετάβαση σε μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλού ποσοστού άνθρακα, ενώ σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια σημείωσε ότι «η Ε.Ε. οφείλει να συγκεντρωθεί σε εκείνους τους τομείς όπου υπάρχει συμφωνία. Η πυρηνική ενέργεια είναι εθνικό θέμα και διχάζει την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Βασικά μας εργαλεία θα πρέπει να παραμείνουν οι δεσμευτικοί στόχοι για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων και αύξησης του ποσοστού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση»…. Σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής για εναρμόνιση των «υποστηρικτικών μηχανισμών» ενσωμάτωσης των ΑΠΕ στα εθνικά συστήματα ηλεκτρισμού η κ. Μπιρμπίλη τόνισε τις σοβαρές συνέπειες που θα επιφέρει στην υγιή ανάπτυξη των ΑΠΕ σε μία εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Oπως είπε, «θα απαξιώσει σημαντικές ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που έχουν γίνει στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα αποδυναμώσει την εξουσία των εθνικών κυβερνήσεων ως προς τον έλεγχο της πορείας και την επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Θα αποπροσανατολίσει από το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΑΠΕ στην Ευρώπη, των ελλιπών ενεργειακών υποδομών και την ευρωπαϊκή ενοποίηση των δικτύων μεταφοράς ενέργειας».
Πρέπει να σημειωθεί τέλος ότι στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών συμπεριλαμβάνεται η δημιουργία ενεργειακού διαμεσολαβητή για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών των καταναλωτών με τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου