3.12.10

Διευκρινίσεις για την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων

Διευκρινιστική εγκύκλιο για την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη, απέστειλε ο υφυπουργός Υγείας Μιχάλης Τιμοσίδης στις υγειονομικές περιφέρειες της χώρας. Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, η συμμετοχή των νοσοκομείων στο νέο θεσμό της ολοήμερης λειτουργίας είναι προαιρετική. Διευκρινίζονται ακόμη θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση του προσωπικού και με το ύψος των αμοιβών. Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται, η συμμετοχή του προσωπικού στην ολοήμερη λειτουργία δεν αποτελεί υπερωριακή απασχόληση, αλλά αμείβεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση. Ειδικά για το ιατρικό προσωπικό προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες συμμετοχής, που ισχύουν και για τους επικουρικούς ιατρούς. Στην εγκύκλιο αναφέρεται επίσης ότι στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, όπου είναι εγκατεστημένες Πανεπιστημιακές Κλινικές, Εργαστήρια ή Μονάδες, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τους Διοικητές των Νοσοκομείων και της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, με όσες τυχόν παρεμβάσεις απαιτηθούν, ώστε από 1-1-2011 να καταστεί εφικτό οι πανεπιστημιακοί ιατροί να συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία αποκλειστικά σε χώρους του Νοσοκομείου. Αναφορικά με την οικονομική λειτουργία των νοσοκομείων στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας, τα έσοδα θα κατατίθενται στο ταμείο του νοσοκομείου και θα εγγράφονται σε μοναδιαίο λογαριασμό, ο οποίος παρακολουθείται προϋπολογιστικά και απολογιστικά. Με την εφαρμογή του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας το νοσοκομείο πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας του, μπορεί να δέχεται ασθενείς κατά τις ώρες 15:00 έως 22:00 τις καθημερινές, καθώς και το Σάββατο κατά τις ώρες 08:00 έως 14:00. Ο ακριβής καθορισμός του εύρους της λειτουργίας αυτής θα καθοριστεί από τις Διοικήσεις των Νοσοκομείων, ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ και ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αρχειοθήκη ιστολογίου